Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Про проходження переддипломної практики
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСИ

Звіт

 

 

Про проходження переддипломної практики

На КЗ “Черкаський обласний краєзнавчий музей” ЧОР

(база практики)

в період з 23.01.2012 року до 19.02. 2012 р.

Студента ______ФЕФ______________

Група ФМ-91 курс ___5________

Денної форми навчання

Звіт подано на кафедру ___________

 

Керівник практики

_____Зоря Т.М. ______

 

 

Керівник практики від кафедри

______Прямухіна Н.В._________

 

Черкаси 2012

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………….3

1. Мета і завдання практики………………….………………………………. 4

2. Загальні відомості про базу практики……………………………………..5

3. Зміст виконаної на практиці роботи………………………………

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...24

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………...25

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………..26

 

 

ВСТУП

 

Мета і завдання практики

Метою переддипломної практики є закріплення, поглиблення та розширення теоретичних знань, розвиток практичних навичок та їх використання при вирішенні конкретних ситуацій в умовах роботи підприємства, збір даних для дипломної роботи; сприяння розвиткові пошуку сучасних наукових досягнень у певній сфері та уміння їх самостійно застосовувати при вирішенні прикладних проблем; закріпити на підприємстві одержані теоретичні знання, усвідомити відповідальність за свою ділянку роботи та познайомитись з посадовими особами і їх обов’язками, що дасть в майбутньому правильний орієнтир спілкування.

Основні завдання переддипломної практики:

· ознайомитися із структурою державної установи та функціями його відділів;

· ознайомитися із посадовими інструкціями працівників основних відділів;

· ознайомитися із системою надходжень бюджетних асигнувань на діяльність установи та шляхи їх використання;

· вивчення фінансової бухгалтерської документації;

· ознайомлення з кошторисом установи та методикою його складання;

· розглянути грошові розрахунки установи;

· ознайомлення з грошовими надходженнями в установу;

· розглянути порядок сплати установою відрахувань з заробітної плати працівників;

· ознайомитись із складом та розміщенням оборотних коштів; із власними джерелами формування оборотних коштів;

· проаналізувати кредитоспроможність державної установи;

· ознайомитись з фінансовим планом, платіжним календарем підприємства.

 

Деякі показники фінансово-господарської діяльності КЗ“Черкаський обласний краєзнавчий музей” ЧОР за 2010-2011 роки№ п/п Показники 2010р. 2011р. приріст (+) зниження (-)
абсол., тис. грн. (гр.4-гр.3) від., % (гр.5/гр.3)
1. Середньоспискова чисельність працівників, чол. - -
2. Середньомісячна заробітна плата працівників, грн. +279 + 26,7
3. Середньорічна вартість майна, тис. грн. 3450,379 3333,912 -116,467 -3,4
4. Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн. 7774,226 7799,651 +254,225 + 0,3
5. Середньорічна вартість оборотних засобів, тис. грн. 147,379 152,872 +5,493 +3,7
6. Бюджетні асигнування, тис. грн.. 3554,930 3462,970 --91,96 -2,59

 

Як ми бачимо з Табл.1, середньоспискова чисельність працівників за рік не змінилася, середньомісячна заробітна плата зросла на 279 грн., середньорічна вартість майна зменшилася на 116467 грн. Надходження бюджетних асигнувань в 2011 році порівняно з попереднім роком скоротилися на 9196 грн.

Потрібно відмітити, що ще до 2009 року фактичне надходження бюджетних коштів перевищувало передбачену в кошторисі суму, але з 2010 року мало місце недофінансування Черкаського обласного краєзнавчого музею: в 2010 році на 55870 грн, а в 2011 році – 22630 грн. (див. Рис. 3) Це свідчить про те, що Музей не може виконати в повній мірі заплановані проекти і має шукати шляхи скорочення витрат.

 

Рисунок 3. Фінансування Черкаського обласного краєзнавчого музею за рахунок бюджету в 2008 – 2011 роки.

 

Черкаський обласний краєзнавчий музей також має можливість мати власні надходження коштів за рахунок проведення відповідної діяльності: продаж квитків, оренда деяких вільних приміщень музею, проведення нових проектів, що передбачатимуть надходження коштів. Залучення власних коштів для музею є досить важливим в умовах недофінансування його діяльності бюджетними коштами.

КЗ «Черкаський обласний краєзнавчий музей» ЧОР залучає власні кошти за рахунок:

- вхідної плати;

- від оренди;

- від реалізації майна.

 

 

Рисунок 2. Фінансування КЗ «Черкаський обласний краєзнавчий музей» ЧОР за рахунок власних та бюджетних надходжень

 

В період з 2008 – 2011 роки власні надходження музею складали не більше 5 % і мають тенденцію до скорочення в загальній сумі надходжень. (див. Рис.2)

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСИ

Звіт

 

 

Про проходження переддипломної практики

На КЗ “Черкаський обласний краєзнавчий музей” ЧОР

(база практики)

в період з 23.01.2012 року до 19.02. 2012 р.

Студента ______ФЕФ______________

Група ФМ-91 курс ___5________

Денної форми навчання

Звіт подано на кафедру ___________

 

Керівник практики

_____Зоря Т.М. ______

 

 

Керівник практики від кафедри

______Прямухіна Н.В._________

 

Черкаси 2012

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………….3

1. Мета і завдання практики………………….………………………………. 4

2. Загальні відомості про базу практики……………………………………..5

3. Зміст виконаної на практиці роботи………………………………

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...24

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………...25

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………..26

 

 

ВСТУП

 

Мета і завдання практики

Метою переддипломної практики є закріплення, поглиблення та розширення теоретичних знань, розвиток практичних навичок та їх використання при вирішенні конкретних ситуацій в умовах роботи підприємства, збір даних для дипломної роботи; сприяння розвиткові пошуку сучасних наукових досягнень у певній сфері та уміння їх самостійно застосовувати при вирішенні прикладних проблем; закріпити на підприємстві одержані теоретичні знання, усвідомити відповідальність за свою ділянку роботи та познайомитись з посадовими особами і їх обов’язками, що дасть в майбутньому правильний орієнтир спілкування.

Основні завдання переддипломної практики:

· ознайомитися із структурою державної установи та функціями його відділів;

· ознайомитися із посадовими інструкціями працівників основних відділів;

· ознайомитися із системою надходжень бюджетних асигнувань на діяльність установи та шляхи їх використання;

· вивчення фінансової бухгалтерської документації;

· ознайомлення з кошторисом установи та методикою його складання;

· розглянути грошові розрахунки установи;

· ознайомлення з грошовими надходженнями в установу;

· розглянути порядок сплати установою відрахувань з заробітної плати працівників;

· ознайомитись із складом та розміщенням оборотних коштів; із власними джерелами формування оборотних коштів;

· проаналізувати кредитоспроможність державної установи;

· ознайомитись з фінансовим планом, платіжним календарем підприємства.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-22; просмотров: 417

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...