Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Середня очікувана тривалість життя людей
Таблиця 11

Середня очікувана тривалість життя людей, 2007 р.

Регіони Тривалість життя, років Найвища тривалість життя Найнижча тривалість життя
усі чол. жін. країна років країна років
Світ в цілому Японія Свазіленд
Північна Америка Ісландія Ботсвана
Європа Швеція Лесото
Австралія і Океанія Австралія Зімбабве
Латинська Америка Франція Замбія
Азія Італія Малаві
Африка Швейцарія Анґола

З таблиці видно, що тривалість життя людей залежить прямо пропор­ційно від рівня соціально-економічного розвитку. Тому серед показників макроекономічного розвитку, а також для обчислення індексу людсько­го розвитку використовують величину середньої очікуваної тривалості життя.

В усіх країнах світу тривалість життя чоловіків менша, ніж тривалість життя жінок. Найбільшу різницю тривалості життя жінок і чоловіків ма­ють країни Східної Європи - 11 років, зокрема в Росії - 13 років, Білорусі -12 років, Україні -11 років. Найменша різниця властива найменш розви­неним країнам Тропічної Африки.

Серед розвинених країн світу посткомуністичні країни Східної Євро­пи мають чи не найнижчі показники тривалості життя людей, в Україні - 63 роки чоловіки та 74 роки жінки. Це закономірний результат тоталі­тарної політики колишньої імперської влади, яка планомірно знищувала український народ різними способами: голодомором, репресіями, насиль­ницькою колективізацією та ліквідацією селянства. Це політика примусу життя в нелюдських умовах, важкі умови праці, погіршення екологічної ситуації. Це стабільний психологічний тиск на ідейному ґрунті, який при­туплював у людини почуття власної гідності, і навіть відчуття себе лю­диною, а не роботом чи машиною, що здатна безвідмовно працювати, не отримуючи взамін відповідної плати і можливості відпочинку. Україна за показником середньої очікуваної тривалості життя зрівнялася з Ґватема- | Індонезією, Філіппінами, Сурінамом чи Фіджі.

 

Географія шлюбності і розлучення

Природне відтворення населення залежить від тенденцій шлюбності і формування сімей. Інститут шлюбу, сім'ї, попри його фундаментальну роль, у процесі розвитку суспільства зазнавав постійної трасформації. Традиції шлюб­ності мають добре виражені етнічні та релігійні риси. Для певних типів суспільств притаманні загальні ознаки шлюбності. В аграрних суспільс­твах звичним явищем було укладання ранніх шлюбів, особливо для жінок, яких часто видавали заміж у 10-13 років. Була значна різниця у віці між чоловіком і дружиною, функції яких у сім'ї були чітко визначені. Чоловік і годувальник і голова сім'ї, жінка народжувала і виховувала дітей, вела домашнє господарство. Шлюб припинявся у зв'язку зі смертю одного з членів подружжя. В умовах високої ранньої смертності рівень овдовіння був значним. У багатьох суспільствах (у тім числі ісламському) повторні шлюби вдів схвалювали, тому вдавалося досягти практично нульового рівня остаточної безшлюбності, забезпечити максимально тривале пере­бування жінок репродуктивного віку у шлюбі, а отже, і високий рівень народжуваності. Індуїзм і конфуціанство навпаки, з упередженням став­ляться до повторних шлюбів удів, що породжує (особливо в Індії) жахливі проблеми, пов'язані зі злиденністю вдів, які залишилися без засобів до існування і приречені на жебрацтво. На межі ХХ-ХХІ ст. в Індії завдяки фінансовій допомозі міжнародних організацій та праці численних волон­терів із багатьох країн світу, спорудили „місто вдів", де знедолені жінки можуть отримати житло і місце праці, уникнути багатьох негараздів після смерті свого чоловіка. Однак, завдяки такому проекту можна надати допо­могу лише незначній частині вдів Індії.В індустріальному та постіндустріальному суспільстві переважають малодітні сім'ї, які формуються під впливом характерних рис сучасного типу шлюбності: підвищується середній вік укладання шлюбу, знижуєть­ся частота укладання шлюбів, зростає розлучуваність, зменшується частка одружених осіб у структурі дорослого населення. Змінюється репродук­тивна поведінка населення: раніше народження дитини усвідомлювалося як Божа воля, починаючи з XX ст. звичним явищем став внутрішньосімей­ний контроль над народжуваністю (такий різновид репродуктивної поведінки у демографії називають контрацептивною поведінкою).

Традиційна модель сім'ї як шлюбного союзу чоловіка і жінки, союзу батьків і дітей.

Припинення шлюбу відбувається унаслідок розірвання шлюбу або смер­ті одного з членів подружжя. Розірвання шлюбу - це процес розпаду шлюбу у результаті розлучення. До XX ст. розлучуваність була рідкісним явищем, юридичне оформлення розлучень - це поодинокі випадки. У XX ст. кіль­кість розлучень зростала, оскільки в європейських країнах впроваджува­лись правові механізми розірвання шлюбів.

 

Типи сімей

Сім*я-мала група людей ,об’єднана шлюбом чи кровними зв’язками,спільним побутом,бюджетом,які несуть взаємну відповідальність один за одного.Типологію сімей в демографії проводять на підставі:1.)форми шлюбних союзів(за озн.юридичного закріплення громадянський,церковний,консенсуальний,фіктивний.За соц..-етнічними ознаками-ендогамія,екзогамія.За статевими озн.-гетеросексуальний,гомосексуальний.За к-тю членів-моногамія,полігамія.За спільністю побуту,за місцем проживання.2.)розмірів-усі сімї групуються за к-тю членів.Середній розмір сімї обчислюють шляхом ділення заг.к-ті людей ,які живуть у сімях,на к-ть сімей.3.)складу-повна(подружня пара+ діти,або без ідтей)неповна-один із членів подружжя з дітьми.

Поділяють на прості і складін-Прості-особи однієї чи двох генерації.Складні-охоплюють дві або більше простих сімей.

22.Фактори формування віково-статевої структури населення

1.Співвідношення статей при народженні.На кожних 100 дівчаток народжується 104-106 хлопчиків.

2.Статеві відмінності у смертності.У віці до 1 року смертність серед хлопчиків значно переважає.Смертність чоловіків значна у країнах де проводяться воєнні дії,де принижене становище і важкі умови для пологів.

3.Статеві відмінності у процесі міграції населення.Чоловіки малих працездатних груп,їм характерний високий міграційний рух.

На вікову структуру впливає тип відтворення населення,а також міграції і війни.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-22; просмотров: 441

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...