Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дайте загальну характеристику сучасної міжнародної валютної системи та її організаційно-правового механізму.
Міжн.вал.система – це форма орг.-ції та регулювання вал.відносин, які закріплені в міжн.угодах та обслуговують міжн.рух товарів і факторів вир-ва. Сучасна міжн.вал сис-ма хар-ся зростанням курсу євро і дещо нестабільним положенням долара. Так само зростає число розрахунків, які проводяться у євро. Розвинуті країни світу створили свій організаційно-правовий механізм вал.відносин. Його структурними ланками є самі держави або уповноважені ними відповідні держ.органи. Сьогодні спостерігається тенденція посилення впливу окремих держав на міжн.вал.відносини. Це пояснюється тим, що держави з метою уникнення кризових явищ намагаються розумно поєднувати стихійний розвиток вал.відносин з їх держ.регулюванням. Уряд цих країн відіграє значну роль у визначенні держ.вал.політики і проведенні її через свої держ.(центральні) банки. У виробленні й реалізації вал.політики важливу роль виконують і неурядові структури міжн. і нац.хар-ру (комітети, спілки, комісії, банківські клуби тощо). Провідні країни вишукують найефективніші форми координації своєї вал.політики. Серед них - щорічні зустрічі керівників країн великої «вісімки» (США, Англії, Франції, ФРН, Італії, Канади, Японії, Росії). На зустрічах лідерів цієї групи обговорюються питання скоординованої вал.політики та шляхи її реалізації, розробляється заг.ек.курс, виробляється єдиний підхід стосовно ключових проблем світогосподарських зв'язків. Значну роль у розвитку міжн.вал.відносин відіграють міжн.кред.організації і фонди, котрі, як правило, поділяють на шість груп.1) Орг-ції і фонди як спеціалізовані заклади ООН (МВФ, МБРР, Спец.фонд ООН — СФ, Фонд капітального розвитку ООН, Міжн.фін.корпорація); 2) Міжн.орг-ції європ.континенту (Банк міжн.розрахунків, Європ.вал.сис-ма, Європ.інвест.банк); 3) Азіатські міжн.орг-ції (Азіатський банк розвитку, Ісламський банк розвитку, Азіатський кліринговий союз); 4) Африканські міжн.організації (Африк.банк розвитку, Африк.фонд розвитку, Західноафриканська клірингова палата); 5) Міжн.орг-ції країн Лат.Америки (Міжамер.банк розвитку, Карибський банк розвитку, орг.-ції Андської групи); 6) Міжн.орг-ції арабських країн (Арабська інцест.компанія, Арабський банк ек.розвитку Африки, Спеціальний фонд арабських країн для надання допомоги Африці).

Ці міжн.кред.орг-ції і фонди створені на основі міжн.угод відповідних держав, і їх функціонування регулюється міжнародно-правовими актами. Вони, як правило, мають право від свого імені укладати договори як із країнами-учасницями, так і з іншими країнами.

 

Дайте порівняльну характеристику міжнародного економічного права та міжнародного приватного права.Міжн.прив.право регулює міжн.соц-ек.відносини, спрямовані на реалізацію прав та обов’язків людини і громадянина, встановлює статус фіз.та юр.осіб, забезпечує їх рівність у відносинах одна з одною тощо. МЕП право є галуззю МПривП і являє собою систему норм і принципів, які регулюють відносини між державами, між державами та МО, між МО в процесі міжн.ек.співр-ва. Розглядаючи співвідношення МЕП з МП, слід зазначити, що перше базується на нормах і принципах останнього. Саме МП є основою МЕП. Тому необхідно звернути увагу на те, що міжн.публ.право є основою МП. Це пояснюється тим, що суб'єктами міжн.публ.права є держави, їх угруповання та МО, які виступають одночасно і відповідними суб'єктами МЕВ. Система міжн.норм і принципів, які регулюють відносини між державами і МО, процес орг.-ції і здійснення міжн.ек.спів-ва, становить самостійну галузь міжн.публ.права - МЕП. Водночас слід мати на увазі й те, що МЕП не є та й не може бути абсолютно відособленою галуззю МП. Воно перебуває у функціонально-структурних і взаємно обумовлених зв'язках з ін.галузями МП — правом зовн.відносин, правом міжн.договорів, правом МО, міжн.повітряним правом, міжн. морським правом, міжн.екол.правом, міжн.авторським правом, міжн.космічним правом та ін. Як складова міжн.права МЕП може і повинно розглядатися як самостійна правова система, галузь права. Воно має свої складові елементи - підсистеми, які слід у даному випадку називати підгалузями та правовими інститутами.

 

Дайте порівняльну характеристику основних принципів міжнародного права і принципів міжнародного економічного права.

Аналіз змісту системи п-пів МЕП дає можливість виділити дві їх групи: 1) основні (загальні) п-пи МЕП;2) спеціальні п-пи МЕП. До основних(загальних) п-пів МЕП слід віднести п-пи МП. І це зрозуміло, якщо врахувати, що МЕП є галуззю МП, тому і п-пи МП є загальними п-пами і для МЕП. До цієї групи здебільшого включають такі п-пи: 1) п-п мирного співіснування;2) п-п суверенної рівності держав;3) п-п співробітництва держав;4) п-п невтручання;5) п-п сумлінного виконання міжн.зобов'язань;6) п-п взаємної вигоди; 7) п-п утримання у своїх міжн.відносинах від погрози застосування сили або її застосування як проти територіальної недоторканості і полі.незалежності будь-якої держави; 8) п-п рівноправ’я та самовизначення народу; 9) принцип розгляду міжн.спорів мирними засобами. Група спеціальних п-пів МЕП включає:1) п-п розвитку міжн.економічних і науково-технічних відносин між державами;2) п-п юр.рівності і недопустимості ек.дискримінації держав;3) п-п свободи вибору форми організації зовнішньоек.зв'язків;4) п-п невід'ємного суверенітету держав над їх природними та іншими ресурсами, а також над їх ек.діяльністю;5) п-п найбільшого сприяння;6) п-п нац.режиму. П-пи МЕП є основою формування п-пів зовнішньоек.діяльності багатьох держав.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-22; просмотров: 439

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...