Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Назвіть основні аргументи що визначають переваги вступу до Світової організації торгівлі.
СОТ - це провідна міжнародна економічна організація, членами якої вже є 157 країн, на долю яких припадає більше 96% обсягів світової торгівлі; її функціями є встановлення правил міжнародної системи торгівлі і вирішення спірних питань між країнами-членами, що підписані під близько 30-ма угодами організації. Сьогодні щоб прискорити інтеграцію до світового ек співт-ва країни приєднуються до СОТ.Цей процес має для всіх країн ряд спільних переваг, розглянемо їх на прикладі України. Переваги: *подолан дискримінац-го ставлдо Укр у світовій антидемпінговій політиці; *вдосконал нац зак-ва; *посил авторитету Укр. у міжнар ек політиці; *забезпеч дієвих мех.-мів правов захисту інвестицій та інновацій, творчого і науков потенціалу; *Членство в СОТ є передумовою вдосконалення режиму торгівлі з ЄС та забезпечення поступової інтеграції України до ЄС. *Членство в СОТ є чинником збільшення прямих іноземних інвестицій (це спостерігається по країнах ЦСЄ і Балтії, які набули членства в СОТ і знаходяться на шляху до ЄС). *Членство в СОТ є чинником створення реальних ринкових засад і підвищення конкурентспром-ті економіки України. *Членство в СОТ дозволить вирішити проблему антидемпінгових санкцій; *розшир експортн потенціал; *прискор реструктуризац та модернізац націон вир-ва; *відкриття широких можл-тей щодо виходу на ринки більш ніж 140 країн - членів організації. Інтенсивна робота з удосконал внутр правопорядку, стимулом до якої став процес входження до СОТ, необхідна передусім Укр.:-впорядкування зак-ва у найваж галузях шляхом прийняття цивільного, кримінальн, процесуального, податков, митн кодексів; -розбудова сучасної сумісної системи технічн стандартів, які сприятимуть реалізації укр продукції на міжнар ринку і перешкоджатимуть вир-ву та ввез недоброякісної продукції; -модернізація системи технічн регулюв (стандартизац, санітарн нагляду); -трансформація механізму підтримки та субсидув с\г; -прийн пакету законів, якими впровадж механізм захисту вітчизнян вир-ка від недобросов імпорту; -вдосконаля митного зак-ва; -модернізація системи кодів товарів та Митного тарифу; -послідовне усунення прогалин у зак-вчому захисті прав інтелект вл-сті; -скасування перешкод іноземним капіталовклад-м у ряді галузей; Вступ України до СОТ є умовою початку переговорів про створення зони вільної торгівлі між Укр та ЄС.

51.Національні інтереси України у міжнародних економічних відносинах та правові засоби їх забезпечення.Вирішення Укр-ю, як і будь-якою іншою держ, важливих соц-ек, політ та інших завдань неможливе без її участі у міжнар ек співр-ві, в діяльності МО без урахування світового досвіду, досвіду становл і розвитку окремих країн.Участь нашої держави у міжнар співр-ві, зокрема і вМЕВ, на основі норм і принципів МП є досить важливою. Таке співр-во Укр з країнами світу, МО є ваго­мою умовою успішного розв'язання багатьох проблем не лише зовнішньополіт, зовнішньоек хар-ру, а й внутр-го. ЗУ «Про ЗЕД» 91 р, ви­значив порядок експорту та імпорту товарів, капіталів і робочої сили, реалізації різних форм наукової та науково-технічної коо­перації, міжнародні засади фінансових операцій та інвестиційної діяльності, спільного підприємництва як на території України, так і поза ЇЇ межами. ЗУ «Про міжнар договори Укр»2004 р. регулює широкий спектр питань. що стосуються укладення і виконання між нар договорів з участю нашої держави. Виходячи насамперед із потреби забезпеч нац інтересів наша держ налаг-є міжнародні, ек віднос. У поступово інтегр-ся в європей­ські та трансатлантичні структури з мстою входження до євро­п ек простору, налагоджує диплом-ні відносини, гармонізує нац зак-во відп-но до норм МП.

Співр-ва України та ЄС:Напрямки: торгівля та інвестиції; ек, фінанси та стат-ка; енерге­т, ядерні пробл та навкол середов; митне й при­кордонне співр-во, боротьба з «відмиван» коштів і наркобізнесом; транспорт, телекомунікації, наука та технол; освіта і навч; вугільна, сталеливарна, гірнича галузі пром-ті та сировинні матеріали. За ініціативою Укр почалося обговорення питання про можливість створення у найближчі ро­ки зони вільної торгівлі між нашою державою та ЄС. Однією з гол передумов інтеграції України в ЄС є адаптація її законодавства до європ пра­ва. Усе це повинно сприяти тому, що держава найближчим часом повинна стати асоційованим, а потім- повноправним членом ЄС. Україна є членом баготьох МО, членство в МО забезпечує як пряму, так і побічну вигоду. Отже, головними інтересами україни є: необхідність задоволення всією сукупністю ресурсів зростаючих матеріальних і духовних потреб людей; оптимальне забезпечення потреб економіки в різного роду ресурсах, необхідних для її ефективного функціонування; задоволення потреб економіки в ефективно діючому економічному механізмі, заснованому на засадах ринкової економіки; забезпечення відповідності потреб економічної системи в ефективній структурі державного управління і регулювання; збалансованість між національними і регіональними інтересами в економічній сфері; збалансованість між національними економічними інтересами і економічними інтересами первинних ланок народного господарства; збалансованість між національними інтересами в економічній сфері і міжнародними економічними інтересами та економічними інтересами інших країн. 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-22; просмотров: 451

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...