Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Показники, що характеризують транспортний цикл

(простий цикл перевезень)

Ми вже говорили про те, що робота транспорту полягає у переміщенні певної кількості вантажу на визначену відстань. При цьому процес навантаження і розвантаження визначається кількістю перевезених тонн вантажу, а процес переміщення вантажу - кількістю виконаних тонно-кілометрів.

Робота транспорту, що виконується ним за цикл перевезень, характеризується системою техніко-експлуатаційних показників (ТЕП). До них відносяться:

1. Кількість тонн вантажу, що перевозиться за їздку ( ), або обсяг перевезень за їздку, що визначається у тоннах.

2. Кількість тонно-кілометрів, що виконуються за їздку ( ), або транспортна робота (вантажообіг), що визначається у тонно-кілометрах.

Транспортну роботу циклу перевезень можна подати у вигляді епюри. Епюра уявляє собою схему вантажопотоку у масштабі координат. На епюрі навантажений пробіг автомобіля за їздку, , відкладають на горизонталі (вісь Х), а кількість тонн перевезеного вантажу, , - на вертикалі (вісь Y). Площа прямокутника визначає транспорту роботу, що була здійснена транспортним засобом при виконанні перевезень за одну їздку, та визначену у тонно-клометрах.

3. Коефіцієнт статичного використання вантажопідйомності, .

Цей коефіцієнт визначається відношенням кількості фактично перевезених тонн вантажу до тієї його кількості, яка могла б бути перевезена, якби використовувалась номінальна вантажопідйомність автомобіля. Він показує ступінь використання номінальної провозної здатності рухомого складу та має певні межі існування. Для розглянутих нами маршрутів, усіх, окрім розвізно-збірного він приймає значення, менші за 1, а для розвізно-збірного маршруту він може бути > 1 за рахунок зміни вантажу.

. / 1/

де - максимально можливе завантаження рухомого складу у відповідності із його паспортною характеристикою, т.

Тоді обсяг перевезень за їздку може бути визначений так:

.

4. Коефіцієнт динамічного використання вантажопідйомності .

Цей коефіцієнт характеризує середнє завантаження транспортного засобу (або ступінь використання вантажопідйомності) на всьому шляху його прямування з вантажем. Він визначається відношенням фактично виконаної транспортної роботи до можливої роботи, що могла б бути виконана, якби автомобіль був повністю завантажений на всьому шляху його прямування з вантажем.

. / 2 /

Значення коефіцієнту динамічного використання вантажопідйомності для всіх типів маршрутів завжди повинне бути меншим за 1.

5. Середня відстань перевезення 1 т вантажу, .

Цей показник враховує не тільки пробіг автомобіля, але і кількість вантажу, що перевозиться ним за кожну їздку. Він визначається таким виразом:

/ 3 /

6. Пробіг рухомого складу з вантажем за одну їздку,

/ 4 /

де - кількість їздок.

- загальний пробіг автомобіля з вантажем, км.

Для однієї їздки = = .

При виконанні перевезень на простому циклі показники , , та взаємопов'язанi спiввiдношенням, що називається коефіцієнтом змінності:

. / 5 /

Встановлено, що для простого циклу перевезень існує чисельна рівність певних показників, а саме:

= ;.

З урахуванням виразу / 2 / та / 3/ вантажообіг за їздку у тонно-кілометрах можна представити, як:

або / 6 /

7. Коефіцієнт використання пробігу автомобіля, .

Цей коефіцієнт визначається відношенням навантаженого пробігу автомобіля за їздку до агального пробігу автомобіля. Він показує питому вагу навантаженого пробігу у загальному пробізі рухомого складу за їздку.

Якщо коефіцієнт використання пробігу ввизначається для однієї їздки, тоді:

, / 7 /

де - пробіг автомобіля без вантажу, км.

 

Контрольні запитання.

1. Поняття про цикл перевезень.

2. Система показникiв, що характеризують транспортний цикл (на прикладi простого циклу перевезень).

3. Поняття коефiцiентiв статичного та динамiчного використання вантажопiдйомностi рухомого складу та їх визначення (простий цикл перевезень).

4. Побудова епюри транспортної роботи.

5. Розрахунок транспортної роботи та побудова епюри для простого циклу перевезень.

6. Маршрути перевезень вантажiв.

7. Маятниковий маршрут перевезень вантажiв та його рiзновидностi.

8. Схеми доставки вантажiв на маятникових маршрутах.

9. Схема доставки вантажiв на розвiзних маршрутах.

10. Схеми доставки вантажiв на розвiзно-збiрних маршрутах.

 

Література.

Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки. - К. Выща шк., 1986. - 447 с.

 

 

ТЕМА 5 “ВИДИ ТРАНСПОРТУ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ”

ПЛАН

1.1. Характеристика видів транспорту, що складають транспорту систему країни.

1.2. Показники роботи транспортної мережі.

Як ми вже визначали у попередніх лекціях, комплекс різних видів транспорту, що знаходиться в залежності і взаємодії при виконанні перевезень, називають транспортною системою.

До складу транспортної системи України входять такі основні види транспорту:

а) наземний (залізничний, автомобільний, трубопровідний, включаючи нафто-, газо- та продуктопроводи);

б) водний (морський та річковий);

в) повітряний (авіаційний).

Розглянемо коротко їх загальні характеристики та особливості.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...