Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основний напис графічної частини проекту

            (4)
         
         
            (1)     (2) Літера Маса Масшт.
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата          
Розроб.      
Перевірив      
Т.контр.       Аркуш Аркушів
          (3)
Н. контр.      
Затв.      
                       

Основний напис пояснювальної записки 3-й аркуш

            (4)
         
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
Розроб.           (1) Літера Аркуш Аркушів
Керівник                
Консулат.         (3)
Консулат.      
Н. контр.      
                     

Й і подальші аркуші пояснювальної записки

            (4) Арк.
           
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата

Перелік елементів електричних схем

Поз. позначення Найменування Кіль-кість Примітка
       
       
       
       
       
       

1 – назва проекту (наприклад, «Електропостачання мазутосховища»)

2 – назва документа (наприклад, «Схема електрична принципова»)

3 – скорочена назва коледжу та групи (наприклад, «ХТК гр..Е-03»)

4 – позначення документа (див. наступний додаток)

 

Додаток 4

Позначення документа

Е-05. 5.05070104 . 001 . Е2

1 2 3 4

1Група

2Код спеціальності

3Порядковий номер у журналі

4Шифр документа

 

Таблиця додатку 6 – Шифр документа

Назва документів Шифр документа
Переддипломна практика Курсова робота Курсовий проект Дипломний проект Методичні рекомендації Практична робота Розрахункова робота Альбом з креслення Пояснювальна записка Відомість документа Відомість специфікації Креслення розташування обладнання Креслення виробів Креслення загального вигляду Складальне креслення Інші документи Функціональна схема Схема електрична принципова Схема електрична об’єднана Схема електрична функціональна Схема електрична з’єднань Схема електричної сигналізації Схема електричного управління Таблиця з’єднань і підключень ПП КР КП ДП МР ПР РР АК ПЗ ВД ВС КР КВ ЗВ СК Д… А2 Е3 Е0 Е2 Е4 Е3.1 Е3.2 С6

 

Формат Зона Поз.   Позначення
Додаток 5

Назва

Кільк.   Приміт-ка
        Документація    
             
             
А4     Е-05. 5.05070104.001.КП Курсовий проект  
А4     Е-05. 5.05070104.001.ПЗ Пояснювальна записка  
             
        Креслення    
А1     Е-05. 5.05070104.001.Е3 Принципова однолінійна    
        схема підстанції  
А1     Е-05. 5.05070104.001.Е4 План цеху з нанесенням    
        схеми силової та  
        освітлювальної мережі    
А1     Е-05. 5.05070104.001.КР План підстанції та її    
        характерні розрізи  
             
             
             
             
             
             
             
            Е-05. 5.05070104.001.ПЗ
         
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
Розроб. Іванов       Електропостачання мазутосховища   Літ. Аркуш Аркушів
Керівник Петров          
Консульт Жуков       ХТК СумДУ  
Консульт Козлов    
Н.контр. Сидоров    
                                     

Додаток 6
Довідкові матеріали

Назва довідкового матеріалу Література, що містить довідковий матеріал
Вибір напруги розподільчої мережі. Розрахункові коефіцієнти для різних виробництв і споживачів. Коефіцієнт попиту освітлювального навантаження. Питомі витрати електроенергії для виготовлення продукції різних виробництв. Класифікація підприємств з категорій безперервного електропостачання. Рекомендації до вибору кількості живлячих трансформаторів. Рекомендації до вибору живлячих підстанцій. Умовні графічні і літерні позначення в електричних схемах. Таблиці допустимих струмів для дротів і кабелів відповідного перерізу. Допустимі температури нагріву струмопровідних частин. Економічна густина струму.   Розрахункові криві для визначення кратностей струмі короткого замикання. Значення сталої часу затухання аперіодичної складової струму КЗ і ударного коефіцієнту. Криві для визначення приведеного часу періодичної складової струму КЗ. Розрахункові формули для визначення опорів елементів кіл КЗ. Орієнтовні значення перехідних опорів контактів комутаційних апаратів.     Орієнтовні значення опорів котушок (розчеплювачів) максимального струму автоматичних вимикачів.   Орієнтовні величини опорів первинних обмоток котушкових трансформаторів струму.   Криві нагріву струмопровідних частин струмом короткого замикання. Технічні характеристики косинус них конденсаторів.   Поправчі коефіцієнти на температуру землі і повітря для навантажень кабелів та ізольованих дротів. Поправчі коефіцієнти на кількість кабелів, що прокладені поруч. [14,133] табл.4.1 [2,33] або табл.2.1 [14,104] табл.2.2 [14,109] табл.2.4 [14,110]   табл..2.18 [14,136]   [14,142]   [14,143-144] табл.1.1 [1,12]   табл.1.3.4-1.3.22 [3,20] табл.3.8 [1,156] табл.6.6 [2,85] або табл.1.3.36 [3,40] рис.9.6 [2,154] або рис.7.23 [4,80] табл.7.1 [1,359] або табл.9.1 [2,144] рис.8.7 [4,99] або рис.9.4 [2,175] табл.7.2 [1,362]   табл.9.3 [2,171] або табл.П-19 [4,296] або табл.2-20 [14,182] табл.2.21 [14,182] або табл.П-18 [4,296] табл.9.4 [2,172] або табл.2-22 [14,182] чи табл.П-17 [4,282] рис.9.15 [2,176] або рис.8.9 [4,101] табл.5.1 [3,106] або табл.9.2 [6,220] дод.10 [2,340] або табл.1.3.3 [3,19] дод.9 [2,339] або табл.1.3.26 [3,31]

Додаток 7
Основні умовні графічні зображення

Назва Зображення і розміри, мм
  На однолінійній схемі підстанції:   1.Провідник 2.Нульовий дріт   3.Система шин розподільчого пристрою     4.Трансформатор силовий     5.Трансформатор струму     6.Трансформатор напруги   7.Реактор     8.Вимикач високої напруги   9.Роз’єднувач     10.Відокремлювач і короткозамикач   11.Вимикач навантаження    

 

 

 

 

Додаток 7
2

  12.Запобіжник і резистор   13.Розрядник трубчастий і вентильний   14.Вимикач автоматичний   15.Рубільник     16.Конденсатор     17.Лічильник     18.Показуючий прилад   На плані розташування силового і освітлювального обладнання:   1.Лінія провідників 2.Лінія із декількох провідників   3.Лінія мережі аварійного освітлення   4.Лінія напругою 36 В і нижче   5.Лінія заземлення і занулення   6.Заземлювачі 7.Шина 8.Шина на ізоляторах    

 

 

 

Додаток 7
2

9.Пакет шин на ізоляторах 10.Шина на стойках 11.Тролейна лінія   12.Коробка відгалужувача   13.Щиток магістральний робочого освітлення 14.Щиток груповий робочого освітлення   15.Щиток груповий аварійного освітлення 16.Силовий пункт   17.Шафа для обслуговування з однієї і двох сторін   18.Вимикачі одно-, двох- і трьохполюсні 19.Штепсельна розетка: - двохполюсна   - двохполюсна подвійна   20.Світильник з лампою розжарювання 21.Світильник з люмінесцентними лампами 22.Світильник з люмінесцентними лампами при розташуванні в лінію 23.Світильник з розрядною лампою 24.Люстра 25.Прожектор   26.Дзвінок  

Додаток 7
2

  27.Магнітний пускач 28.Автоматичний вимикач   29.Піст кнопковий на одну кнопку   - на дві і три кнопки   30.Устрій електротехнічний   31.Устрій з одним двигуном   32.Устрій з багатьма двигунами   33.Устрій електронагрівальний   34.Силовий трансформатор

Додаток 8

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...