Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Бюджетний дефіцит: поняття і причини виникнення.
Бюджетний дефіцит – перевищення видатків над доходами.

Причини бюджетного дефіциту:

- спад і скорочення виробництва

- зниження ефективності функціонування окремих секторів економіки

- несвоєчасне проведення структурних змін в економіці та її технічного переоснащення

- тіньовий сектор економіки

- надмірні воєнні витрати

- низька податкова дисципліна

- збільшення внутрішнього державного боргу

Існує поняття стійкий і тимчасовий бюджетний дефіцит. Стійкий існує в довгостроковому періоді і породжується соціально-економічними факторами. Тимчасовий виникає у зв’язку з тимчасово касовими розривами при виконанні бюджету або зумовлюється непередбачуваними обставинами.

Методи подолання бюджетного дефіциту:

1) емісія грошей

2) внутрішні запозичення

3) зовнішні запозичення

4) посилення контролю за повнотою і своєчасністю сплати податків

5) скорочення бюджетних дотацій

Дефіцит бюджету породжує виникнення державного боргу в країні. Якщо в процесі виконання бюджету має місце перевищення граничного рівня дефіциту (граничний рівень – 2-3% ВВП) або значне скорочення надходжень дохідних джерел бюджету, то вводиться механізм секвестру видатків. Він полягає в пропорційному зниженні бюджетних видатків на 5, 10, 15%, щомісячно по всіх статтях бюджету протягом того часу, який залишився до кінця фінансового року.

 

Проблеми скорочення і можливі джерела покриття бюджетного дефіциту.

Непросто розглядати питання про подолання дефіциту бюджету. Повного розв'язання даної проблеми, швидше усього не існує взагалі. Можна лише розглядати основні напрями проведення заходів направлених на скорочення величини бюджетного дефіциту в Україні.

Для розуміння проблеми бюджетного дефіциту і пошуку шляхів по його скороченню, необхідно враховувати наступне:

Бюджетний дефіцит це зло, але ще більшим злом будуть всякі непродумані спроби загнати його в середину.

Перевищення прибутків над витратами не є необхідною межею здорової економіки, яка іноді може мати і дефіцит;

Дефіцит розміром у 2-3% валових національних продукти повністю допустимо в економіці будь-якої держави, в тому числі і України.

Для покриття дефіциту можуть бути використані різні форми державного кредиту.

Секвестр витратної частини бюджету не є повним розв'язанням проблеми, а буде лише сприяти збільшенню прихованого дефіциту бюджету України. Для ліквідації дефіциту необхідно лікувати саму економіку.

У програму конкретних заходів щодо скорочення бюджетного дефіциту необхідно включити заходи, які стимулювали б притоку коштів до бюджету країни і сприяли б скороченню державних витрат. До них відносяться: 1) Зміна напрямів інвестування бюджетних коштів в галузях економіки з метою значного підвищення фінансової віддачі від кожної гривни; 2) Більш широке використання фінансових пільг і санкцій, які стимулюють зростання суспільного виробництва. 3) Різке скорочення сфери державної економіки і державного фінансування. 4) Скорочення військових витрат. 5) Збереження фінансування тільки самих важливих соціальних програм, неприйняття нових. 6) Не надання кредитів державним структурам. 7) Створення умов для залучення іноземних інвестицій.Проблема дефіциту бюджету і способів її рішення власне результат економічної політики будь-якого уряду. Тільки неймовірно міцна економіка і гранично-благополучне суспільство можуть дозволити собі бажати забезпечити основні пріоритети: 1) сприяння підприємництву, розвитку виробництва, ділової активності через обдумані соціальні витрати; 2) жорстка антиінфляційна політика через мінімальний дефіцит державного бюджету.

Взагалі дефіцит державного бюджету - хоч і серйозна проблема, але не головна трагедія для будь-якої економіки, в тому числі і Української. Як відмічалося вище, США десятиріччями мають відчутний дефіцит державного бюджету, але це не заважає їм залишатися економічно самої могутньою державою світу. Більш того стратегія дефіцитного державного фінансування, як інструмент державної політики, передусім у важкі періоди соціально економічної перебудови, в спрощеній інтерпретації не що інше, як суть нової економічної теорії, яка з'явилася в противагу класичної, жорсткої монетарної. Нині в економічній теорії існують різні, концептуально різні погляди на проблему дефіциту і державного боргу. У певних умовах бездефіцитний бюджет може бути набагато шкідливіше для економіки.

У проблемі дефіциту державного бюджету головне спосіб фінансування дефіциту, а не його наявність і розмір (в деяких умовах це якраз може бути одним з інструментів успішної соціально економічної політики).

Нормальний, загальновизнаний спосіб не інфляційного фінансування дефіциту державного бюджету випуск і розміщення в країні внутрішньої державної позики. Цей метод є основним в західних економіках. Реальні гроші держава може лише позичити і тільки у реальних їх власників громадян, підприємств, банків, а також зарубіжних джерел. Останнє не є розв'язанням проблеми, а буде лише тимчасовим її відтяганням і навіть ускладненням. Цей шлях тільки посилює фінансову залежність України від зарубіжних кредиторів, перекладає її рішення на майбутні покоління.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-28; просмотров: 221

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...