Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Особисте страхування, його суть і значення з забезпеченні соціального захисту громадян.
Особисте страхування є однією з галузей страхування, яке поділяється на три підгалузі: -Страхування життя, до якого відноситься змішане страхування життя і страхування дітей.-Страхування від нещасніх випадків. -Медичне страхування.

Страхування життя: На страхування приймаються громадяни віком від 16 до 72 років. На день закінчення дії договору страхувальнику не повинно бути більше 75 років. З непрацюючими інвалідами 1 групи та 2 групи (хворими онкологічними і хронічними захворюваннями, СНІД) договори не заключаються. Страховий внесок залежить від страхової суми і тарифної ставки. Тарифні ставки з певної частки страхової суми і прямо пов’язані з віком страхувальника і знаходяться в зворотній залежності від строку страхування. Страхові платежі можуть сплачуватись щомісячно, поквартально, річними або одноразовими внесками за весь строк страхування, встановлюється понижуючі тарифи.Дія договору страхування починається з дня поступлення коштів до страхової компанії. Факт укладення договору засвідчується страховим полісом (свідоцтвом).

Цей вид страхування проводиться на випадок:-До життя застрахованого до закінчення строку страхування;-Втрата страхувальником здоров’я від нещасного випадку;-Смерті застрахованого. Йому надано право призначати любу особу для одержання страхової суми на випадок його смерті.

Страхування ренти має на меті забезпечення матеріального стану на випадок втрати працездатності або старості.При страхуванні рент (ануїтетів) страховим випадком є дожиття страхувальника (застрахованого) до певного віку або строку визначеного в договорі страхування.Згідно договору страхувальник уносить до страхової компанії за один раз, або в розстрочку певну суму, (яка страховиком використовується як інвестиційні кошти), яка після визначеного в договорі страхування часу (віку) виплачується страхувальнику (якщо він живий), або особі спадкоємцю.Договори укладаються як з фізичними так і з юридичними особами. Фізичні особи можуть укласти договори страхування як на себе так і члена родини.Юридичні особи можуть укладати договори на своїх працюючих.На відміну від інших видів страхування по страхуванню ренти, страховою сумою вважається та сума, що буде виплачуватись страховиком страхувальнику (застрахованому) після настання певного часу (віку) періодично або частками. Страхові внески можуть сплачуватися періодично (щомісячно, щоквартально, щорічно), або одноразово.Розмір страхових внесків залежить від віку страхувальника (застрахованого), статі (чолові, жінка), періодичності сплати внесків. До основних видів страхування рент відноситься пенсійне страхування. Згідно даного виду страховик здійснює застрахованій особі виплати які пов’язуються з виходом на пенсію (страховий додаток пенсії), або віком установленим договором страхування. Договори страхування укладаються з дієздатними громадянами з урахуванням віку і статі. Чоловіки можуть застрахуватися у віці від 25 до 65 років, жінки від 25 до 60 років. Для страхувальників, які досягли 60 і 65 річного віку строк страхування 5 років.Страхові платежі можуть сплачуватись як періодично так і одноразовим внеском і залежать від страхової суми, віку і статі страхувальника. Згідно договору страхується лише майбутня додаткова пенсія.Додаткова пенсія залежно від змісту договору страхування може виплачуватися протягом життя застрахованого, по закінченню дії договору. або в продовж визначеного періоду.Якщо страхувальник помер до пенсійного віку, або одержував суми виплат протягом короткого періоду часу, то відповідно до умов договору страхова компанія виплачує певну кількість пенсій спадкоємцям (що визначається під час укладення договору) або виплачує різниці між обумовленою кількістю пенсій і сумою яка вже була сплачена застрахованому за його життя.

Страхування від нещасних випадків це ризикове страхування, яке передбачає виплату страхової суми лише при настанні страхового випадку (у повному розмірі або частково).Виплата страхової суми по закінчені дії договору, або повернення сплачених внесків договором не передбачається.Страхування від нещасних випадків може мати добровільну або обов’язкову форми, бути індивідуальним або колективним. Обов’язкове страхування ввід нещасних випадків може бути державним і за рахунок коштів підприємств і організацій. При державно-обов’язковому джерелом сплати є Державний бюджеті в разі неплатоспроможності страховика Держава гарантує виплату.Державне-обов’язкове страхування передбачає страхування слідуючих категорій (страхувальниками і платниками є відомства і міністерства):-Військовослужбовців, військовозобов’язаних призваних на збори;-Працівники міліції, митних органів, судів, прокуратури;-Службових осіб державної контрольно-ревізійної служби;-Службових осіб державних податкових інспекцій;-Спортсменів вищих категорій;-Працівників державної лісової охорони;-Донорів крові;-Народних депутатів;-Медичних і фармацевтичних працівників на випадок інфікування вірусом під час виконання ним службових обов’язків.

Обов’язкове страхування за рахунок кошт підприємств і організацій здійснюється 1) водіїв; 2) працівників пожежної охорони і добровільних пожежних дружин; 3) спеціалістів ветеринарної медицини; 4) членів екіпажу авіаційного транспорту; 5) ризикових професій народного господарства. По даним видам держава відповідності не несе.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-28; просмотров: 481

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...