Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Таким чином, численним і добре навченим радянським військам протистояли менш підготовлені, деякою мірою розрізнені українські військові підрозділи.
Поясніть, за що колишнього прем'єр-міністра Великобританії М. Тэтчер прозвали «залізною леді». Складіть її політичний портрет.

До 1979 р., коли у влади знаходився лейбористський кабінет Дж. Каллагену, Великобританію називали «хворою людиною Європи»: інфляція і безробіття зростали, продуктивність праці падала. Сотні тисяч англійців жили за встановленою в країні межею бідності. Вплив Великобританії у світі зменшилося.

На парламентських виборах 1979 р. консерватори одержали 13,7 млн. голосів, випередивши лейбористів на 2 млн. Главою уряду Великобританії вперше стала жінка - новий лідер консерваторів (з 1975р.) Маргарет Тетчер.

Основні напрямки діяльності уряду М.Тетчер (1979-1990)

1. М. Тетчер відмовилася від кейсианської теорії державного регулювання економіки, якій довгі роки дотримувались англійські політичні діячі і фактично провела «неоконсервативну революцію»,повернувши до вільних ринкових відносин.

2. М. Тетчер поклала в основу діяльності свого урядутверду монетаристську концепцію обмеження грошової маси в обороті. З метою стимулювання капіталовкладень уряд знизив податки на великі доходи і збільшив на середні. Різко скоротилися державні витрати на соціальну сферу.

3. У жовтні 1980 р. булискасовані всі обмеження на експорт капіталу, що існували 40 років.

4. В економіцівідбувалася структурна перебудова на користь сучасних наукомістких галузей. В економіку країни почали активніше вкладати кошти іноземні інвестори.

5. М. Тетчер денаціоналізувала державні підприємства. Після приватизації 21 державної компанії 9 млн. жителів країни стали власниками.

6. Уряд консерваторів рішучеприпинив страйки шахтарів, обмежило вплив профспілок.

7. В області зовнішньої політики М. Тетчер дотримуваладоктрини «ядерного стримування», розширила стратегічні зв'язки з адміністрацією США. У 1982 р. Великобританія рішуче вступила у військовий конфлікт з Аргентиною за Фолклендські острови і домоглася перемоги. Авторитет Великобританії у світі стрімко зріс.

Політичний портрет М. Тетчер.

Життєвий шлях М. Тетчер - це досить звичайний для багатьох представників нинішньої політичної еліти Британії шлях людини, що пробились «наверх» не завдяки зв'язкам чи приналежності до «обраного» стану, а винятково, чи майже винятково, завдяки власним зусиллям.

Маргарет Хілда Тетчер (дівоча прізвище Робертс) народилася 13 жовтня 1925р. у маленькому містечку Грантем у Північній Англії. Її батько був власником бакалійної крамниці, на гроші від якої жила родина. Жили вони небагато, і діти допомагали батькам у крамниці.

Маргарет з молоком матері перейняладух, що зберігався в провінційних містах, вікторіанської Англії з її преклонінням перед власністю, ощадливістю, міцним сімейним вогнищем, релігійністю й іншими цінностями традиційної англійської моралі.Однак вже ученицею гімназії вона відчула вузькість і провінціальність світу, що її оточував. З дівочих років у її життя ввійшли не тільки преклоніння перед провінційним укладом, але і прагнення вирватися з нього, вийти в «велике життя». Тоді ж зароджується в ній інтерес до політики, чому в чималому ступені сприяло, видимо, вплив батька, що грав помітну роль у політичному житті свого містечка в якості одного з лідерів консерваторів, що працював у місцевій раді.

У 1943 р. Маргарет вступає на хімічний факультет Оксфордського університету й активно включається в роботу студентської консервативної асоціації, згодом ставши її президентом. З тих пір політика складає головний інтерес у її житті, а професія хіміка усе менш задовольняє її. Проробивши біля чотирьох років без особливих успіхів на цьому поприщі, вона виходить заміж у 1951 р. за заможного бізнесмена Дениса Тетчера. Це заміжжя, звільнивши від турбот про хліб, дозволяє їй швидко закінчити другий, юридичний факультет того ж університету з явним прицілом на політичну кар'єру.

Після п'яти років адвокатури, затвердивши за собою репутацію активного і цілеспрямованого консерватора, вонав 1959р. обирається в парламент. Молоду, здатну й енергійну жінку швидко помічають, і вона недовго затримується на задніх лавах палати громад. З 1967р. Тетчер входить у число ведучих «тіньових міністрів». З 1970 р. вона займає посаду міністра з питань науки й освіти в уряді Е. Хіта.У 1975 р., на 50-м році життя М. Тетчер обирається лідером Консервативної партії й активно включається у виборчу кампанію.

М. Тетчер виявила себепереконаною прихильницею консервативних поглядів, людиною з твердим і непохитним характером, за який англійці прозвали її «залізною леді». Вона прийшла до влади, маючи чітку програму дій і стала наполегливо проводити її в життя.

Додатковий матеріал

...Крок за кроком ми відтискуємо назад соціалізм і повертаємо владу народу. ...Мені завжди представлялося, що соціалісти переконані, начебто інші люди створюють усе у світі тільки для того, щоб вони, соціалісти, могли б усе це перерозподіляти. ...Я твердий керівник, і я керую людьми. Я не диктатор, але я знаю, чого я хочу. Я знаю напрямок, у якому хочу йти, і намагаюся протиставити аргументам аргументи...

Влада народжує самітність. Легкі рішення приймають друг не, а на твою частку залишаються самі важкі.

М. Тетчер має великий авторитет у Великобританії й у світі. Рональд Рейган назвав її «великою жінкою - державним діячем світу». Під керівництвом Тетчер Консервативна партія здобула перемоги на виборах у 1979, 1983 і 1987 р., а «залізна леді»очолювала уряд одинадцять з половиною років підряд. Деякі біографи називають її правління «Ерою Тетчер».

Білет №8

Результати.

У результаті реалізації плану Маршалла було здійснено:

• швидке відновлення економіки країн Західної Європи на принципах розвитку ринкових відносин;

• відбулася стабілізація їхнього внутрішнього становища;

• підсилилися інтеграційні процеси.

У 1947-1950 р.обсяг промислової продукції в Західній Європі збільшився на 50%, стрімко ріс експорт товарів.

Разом з тим, на тлі загострення міжнародної обстановки після Другої світової війни,вже в 1951 р. план Маршалла став перетворюватися в програму надання допомоги військового характеру, сприяв післявоєнному розколу Європи, формуванню воєнно-політичного блоку західних держав, посиленню «холодної війни», залежності західноєвропейських країн від США.

Білет №9

9.1. Проаналізуйте внутрішню і зовнішню політику Української Держави при П. Скоропадському.

Після вступу німецьких військ в Україну влада Центральної Ради ставала усе більш обмеженою, формальною. В останні дні свого існування Центральна Рада схвалила проект Конституції УНР, обрала Президентом УНР М. Грушевського. Однак відсутність ефективного працюючого адміністративного апарату, відсутність у цей період народної підтримки Центральної Ради і деякі інші фактори привели до її падіння.

29 квітня 1918 р. на Конгресі хліборобів у м. Києві за підтримкою німецького командування Центральна Рада була скинута, і гетьманом України був проголошений генерал П. Скоропадський: замість УНР був проголошений гетьманат за назвою «Українська Держава».

Підсумки.

Білет №10

Сутність «рейганоміки».

Внутрішньополітичний курс нової адміністрації був спрямований на досягнення стабілізації соціально-економічної системи шляхом обмеження, чи навіть згортання ряду сфер традиційного федерального втручання в економіку країни, переміщення центра ваги на приватний сектор і всіляке стимулювання його.

Програма Р. Рейгана передбачаласкорочення федеральних витрат, що планувалися, на 197 млрд. дол. протягом трьох років. Найбільшу економію повинне було принести скорочення програм допомоги штатам в області утворення і розвитку науки, фондів соціальної допомоги, медичного страхування, суспільних робіт, а також субсидій на підтримку фермерських доходів, діяльності експортно-імпортного банку, поштових служб і т.д.

Бюджетні скорочення стосувалися всіх міністерств і відомств за винятком Пентагона (Міністерства оборони). Адміністрація Рейгана запропонувала здійснити скорочення податків, згорнути державне регулювання економіки. Президент вважав за необхідне перешкоджати росту грошової маси на шкоду якості товарів і послуг.

У соціальній політиці Рейган орієнтувався на середній клас, тобто на більшість американців, і прагнув активізувати і стимулювати їхню підприємницьку діяльність. Особливі пільги в оподатковуванні давалися тим, хто вкладав капітали в економіку.

Держава відмовлялася від багатьох видів регламентації бізнесу, різко скоротило сферу застосування антитрестовського законодавства, забезпечило сприятливі умови для приватної ініціативи.

Результати «рейганоміки».

Економічна політика Рейгана («рейганоміка») сприяла подоланню кризових явищ, із 1983 р. намітилося зростання багатьох показників. Збільшилася питома вага наукомістких галузей: радіоелектроніки, приладобудування, космонавтики. Зростала конкурентноздатність економіки в міжнародному масштабі.

Основним джерелом росту зайнятості стало розширення сфери послуг. Рівень інфляції і безробіття знизився, що сприяло збільшенню споживчого попиту. Разом з тим різко збільшилися витрати на мілітаризацію (програма СОІ).

Подальшому розвитку економіки США сприявприплив іноземного капіталу. Це були, в основному, вкладення в коштовні державні папери, придбання акцій приватних компаній, а також банківські вклади і прямі капіталовкладення. З огляду на економічну кон'юнктуру, відлагоджену систему захисту капіталів і розраховуючи одержати стабільні і високі доходи, Великобританія, ФРН, Японія, Канада, ряд інших країн стали виявляти особливу активність на американському ринку.

З 1985р. США вперше за багато років стають країною-боржником. Але закордонні інвестиції сприяли якісним перетворенням в американській економіці, розширенню її участі в міжнародній виробничій кооперації і науково-технічному обмані.

«Рейганоміка» знову перетворила США в один з життєздатних і динамічно розвитих центрів світового співтовариства. Завдяки створенню умов для приватної ініціативи покращилися умови життя і праці більшості американців. Ідучи з Білого дому по закінченні другого президентського періоду, Р. Рейган залишив своїм політичним спадкоємцям високорозвинену країну, що міцно затвердилася на лідируючих позиціях у світі.

Білет №11

Утворення ЗУНР.

• У ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918р. українські військові частини взяли під свій контроль усі головні пункти Львова, над ратушею був піднятий синьо-жовтий національний прапор. 1 листопада Українська Національна Рада узяла владу у свої руки в Станіславі, Раві-Руській, Коломиї й інших містах Східної Галичини. У той же день австрійські урядовці у Львові погодилисяна передачу влади Українській Національній Раді. Подальшому росту її авторитету сприяли обіцянки демократичних прав і свобод, аграрної реформи, введення 8-годинного робітника дня.

11 листопада 1918р. у Львові Українською Національною Радою був створений виконавчий орган влади -Державний секретаріат. Його головою став К. Левицький, членами - В. Панейко. Л. Цегельський, Д. Витовський, С. Голубович і ін.

13 листопада Українською Національною Радою був затверджений тимчасовий основний закон, відповідно до якого за знову створеною Українською державою закріплювалася назваЗахідноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР), визначалися її кордони, герб і прапор. Президентом ЗУНР став Є. Петрушевич, главою уряду - Державного секретаріату - залишився К. Левицький. ЗУНР займала територію 70 тис. кв. км, її населення на 71% було українським.

3. Основні заходи внутрішньої політики були наступними:

1. Була створена ефективнасистема керування: центральні органи спиралися на розгалужену і добре організовану систему місцевого керування, що мала авторитет серед українського населення.

2. В умовах конфлікту з польськими військами життєво важливе значення мало створення регулярних військ ЗУНР -Української Галицької Армії (УГА), у ряди якої швидко й організовано були покликані десятки тисяч чоловік.

3. Приймалися заходи для виведення економіки з кризи:

була встановлена державна монополія на продаж зерна, хліба, цукру, спирту, сірників, шкір, худоби, свиней, заборонений вивіз нафти:

• введена в обіг власна валюта - гривня і карбованець;

• відновлювалися залізниці.

4. За законом від 14 квітня 1919 р.ліквідувалося поміщицьке землеволодіння,а земля розподілялася між безземельними і малоземельними селянами.

5. Булазатверджена державність української мови, але національним меншостям гарантувалося право на користування своїми мовами. Публічні школи проголошувалися державними.

4. Основні цілі зовнішньої політики ЗУНР:

1) боротьба за міжнародне визнання ЗУНР, насамперед країнами Антанти:

2) припинення війни з Польщею, що не відмовилася від своїх домагань на Східну Галичину.

11.2. Розкрийте причини й обставини тимчасової окупації українських земель Німеччиною і її союзниками в 1941 р.

Початок воєнних дій.

22 червня 1941 р. 190 дивізій Німеччини і її союзників перейшли границю від Балтійського до Чорного морів, близько 5 млн. 500 тис. солдатів і офіцерів було кинуто на розгром СРСР.Почалася радянсько-німецька війна, що тривала 1418 днів і ночей.

Відповідно до плану «Барбароса» (грудень 1940), розробленому німецьким генеральним штабом Радянський Союз повинний був бути розгромлений протягом двох місяців у ході «блискавичної війни». У загарбницьких планах фашистівУкраїні приділялося особливе місце.

За планом «Ост» гітлерівці мали намір протягом 30 років виселити з України мільйони чоловік, заселити її німецькими колоністами. Україна повинна була назавжди стати аграрною колонією. Для досягнення поставленої мети на київському напрямку була розгорнута група армії «Південь» (командуючий - генерал-фельдмаршал Рундштедт). Її задачею було знищення радянських військ на Правобережній Україні, вихід до Дніпра і розвиток наступу на схід.

Перші місяці війни були найбільш важкими і трагічними для радянських військ. Німецькі війська і їхні союзники швидко просувалися всередину України. 25 червня був узятий Луцьк, 27-го - Дубно, 28-го - Рівне, 30-го червня - Львів і Тернопіль. До середини липня німці контролювали всю Галичину, Західну Волинь, Буковину і Бессарабію. Вирішальної для подальшого ходу воєнних дій булабитва під Уманню (10- 12 серпня 1941), під час якої були розбиті частини Червоної Армії, що утримують підступи до Центральної і Східної України. Радянські війська не могли стримати натиск ворога. Німецькі війська легко проривали радянську оборону і брали в оточення частини Червоної Армії.

Оборона Києва. Одеси і Криму.

У середині вересня 1941р. супротивник взяв в оточення київське угруповання радянських військ Південно-Західного фронту загальною чисельністю 650 тис. чоловік. Після 72 днів оборони частини Червоної Армії залишили столицю України.

300-тисячне угруповання румунських військ з 5 серпня 1941 р. повели наступ на південний схід, метою якого було взяттяОдеси. 15 вересня 1941 в. супротивник розпочав генеральний наступ й оточив місто. Цілий місяць радянські війська відбивали люті атаки ворога. 16 жовтня була проведена операція по евакуації Одеського укріпрайону. Героїчна оборона міста закінчилася. В Одесу вступили частини 4-ої румунської армії.

Наприкінці вересня 1941 р. різко погіршилося положення частин Південного фронту, що діяли в південних областях України. Фашисти, захопивши Каховський плацдарм, вийшли на Чонгарський перешийок. Частини Приморської армії – 90 тис. бійців і командирів зайняли позицію вКриму. Але удержати півострів під своїм контролем їм не удалося. 29 жовтня супротивник прорвав фронт, і Приморська армія була змушена відступити до Севастополя, а 51-я армія на Керченський півострів. 16 листопада під тиском супротивника війська 51-й армії змушені були залишити Крим і евакуюватися на Таманський півострів. Із Севастополя радянські війська пішли тільки 4 липня 1942 р.

22 серпня 1942 р. Червона Армія залишила м. Свердловськ Луганської області, після чого вся Україна виявилася окупованою. Тринадцять місяців замість планованих декількох тижнів утратив вермахт при захопленні України.

3. Причини поразок Червоної армії:

- масові репресії в державі, армії, флоті жертвами яких стали 47 тис. військовослужбовців. З 5 маршалів 3 вбиті (Тухочевський, Егоров та Бирхер) живими залишились Ворошилов та Буденний. З 186 командирів дивізій 154 вбито. В цілому 827 чоловік вищого командного складу в живих залишились лише 127 чоловік.

- Недоліки у виробництві зброї (хоча саме у СРСР вперше Корольовим та Глушко були створені реактивні снаряди). Створено новий танк Т-34 групою інженерів на чолі із Косигіним. Але після смерті Тухачевського моторизовані та танкові дивізії недооформлювались, надавалась перевага кінноті.

- Прорахунки радянського командування і особисто Сталіна:

а) визначення строків нападу Німеччиною на СРСР 76 раз доповідали Сталіну точну дату нападу

б) помилковість військової концепції яка була заснована на ідеї переможності Червоної Армії та існування теорії перемоги малою кров’ю на чужій території.

- заборона будь якої антинімецької пропаганди і навіть звернення до громадян СРСР в засобах масової інформації.

- Визначення помилкових пріоритетів в зовнішній політиці, спрямованих на підтримку агресії (пакт від 23.08.39 та договір про дружбу і кордони від 28 вересня 1939 року). Поряд з політичною співпрацею йшла також економічна між Німеччиною та СРСР. Поставки машин, обладнання після договору від 28 вересня 1939 року, обмін обладнання і стратегічної сировиною. На весні 1940 року Німеччина припинила поставки обладнання, з СРСР останній ешелон до Німеччини відправився в ночі 22 червня 1941 року.

- Було заборонено збивати німецькі літаки які залітали на радянську територію. Нарком оборони видав наказ відпускати екіпажі і літаки та надавати допомогу при поверненні за допомогою супроводжуючих винищувачів.

- Групам німецьких солдат дозволяють перетинати кордони з метою розшуку могил родичів загиблих в роки першої світової війни. В Симбірську та Тамбові знаходились німецькі танкові школи.

- Таким чином, німцям були відомі місце розташування військ.


22 червня 1941– напад Німеччини на СРСР

23 червня 1941 – масштабна танкова битва на лінії Луцьк – Рівне – Броди

28 червня 1941 – війська ЧА залишили Мінськ

30 червня 1941– вступ до Львову

поч. липня 1941 – захоплення Литви, Латвії, Білорусії, Молдови, частини України

7 липня – 26 вересня 1941– оборона Києва

10 липня – 10 жовтня 1941 – Смоленська битва

29 липня 1941 – захоплення Смоленська

4 серпня – 16 жовтня 1941

оборона Одеси під командуванням генерала Петрова

30 серпня 1941 – 27 січня 1943 – блокада Ленінграда

19 вересня 1941 – захоплення Києва німецькими військами

30 вересня 1941 – поч. Січня 1942 – оборона Москви. Початок операції “Тайфун”

Вересень – жовтень 1941

Донбаська оборонна операція

25 жовтня 1941 – захоплення Харкова

30 жовтня 1941 – 1 липня 1942 – оборона Севастополя

5 грудня 1941 – поч. Січня 1942 – наступ на лінії Єлець – Калінін

4 березня 1942 – розгін Української Національної Ради

12-19 травня 1942 – невдалий наступ військ ЧА на Харків

30 травня 1942 – створення Центрального Штабу Партизанського Руху на чолі із Понаморенко, на Україні на чолі із Струкачем.

28 червня 1942 – наступ німців на Волгу та Північний Кавказ

22 липня 1942 – ЧА залишила Свердловськ – повна окупація України


 

Проте, з кожним місяцем опір радянських військ підсилювався, удосконалювалося мистецтво організації оборонних боїв. Це позбавляло ворога можливості вести наступ в запланованих їм темпах.

11.3. Проаналізуйте зміст радянсько-німецького пакту проненапад від 23 серпня 1939 р. і секретного додаткового протоколу до нього. Визначите вплив угоди на подальший розвиток події у світі.

Агресивні плани Гітлера вимагали забезпечення позиції нейтралітету з боку СРСР. Радянський уряд який прагнув запобігти створення антирадянської коаліції в Європі, наприкінці 1938 р. узяв курс на зближення з фашистською Німеччиною.

З призначенням на посаду наркома іноземних справ у СРСР В. Молотова радянсько-німецькі переговори придбали офіційний характер, хоча і продовжували проводитися в обстановці таємності.

А в серпні 1939 р. у Москві проходили офіційні радянсько-німецькі переговори, на яких німецька сторона заявила, що будь-які політичні, економічні, територіальні інтереси СРСР будуть задоволені. Представники Німеччини також проінформували радянську сторону про плани почати бойові дії проти Польщі після 25 серпня 1939 р.

У ніч з 23 на 24 серпня 1939 р. між СРСР і Німеччиною був підписаний пакт про ненапад і секретні протоколи до нього.

Пакт-договір, угода, одне з найменувань міжнародного договору.

Пакт передбачав наступні зобов'язання сторін:

¨не воювати один з одним;

¨не брати участь в угрупованнях держав, спрямованих проти іншої сторони;

¨ усі суперечки один з одним вирішувати винятково мирним шляхом;

підтримувати постійні контакти між собою й інформувати друг друга в питаннях, що торкаються загальних інтересів. Москва не ховала свого наміру взяти під контроль Східну Європу. Це цілком вписувалося в стратегічну концепцію Кремля про «світову соціалістичну революцію».

Секретні протоколирозмежовували сфери впливу сторін:

СРСР Німеччина
Фінляндія, Естонія, Латвія, Східна Польща, (Західна Україна і Західна Білорусія), Бессарабія Західна і Центральна Польща, Литва

Довгий час факт існування секретного протоколу замовчувався, мова йшла тільки про наявність його копій. Вперше оригінали секретних протоколів були виявлені в архівах політбюро ЦК КПРС у 1992 р. і були опубліковані в журналі «Нова і новітня історія» (№1, 1993). Отже, радянський уряд і особисто М.С. Горбачов, як і його попередники, знали про їхню наявність.

На думку деяких істориків, договір від 23 серпня 1939 р.віддалив на 10 років можливість виникнення війни між СРСР і Німеччиною. З іншого боку, пакт фактично означав 4-й роздягнув Польщі й активну участь СРСР у ньому. Багато істориків вважають, щопідписання пакту означав домовленість між двома агресорами - Німеччиною і СРСР - про розділ Європи.

Договір вніс розкол у світовий комуністичний рух, тому що з Кремля надходили вказівки про заборону на критику фашизму й антифашистську діяльність.

Після підписання договору почалосявідкрите співробітництво НКВД і гестапо, СРСР здійснював постачання в Німеччину стратегічної сировини (продовольство, нафта, чорні і кольорові метали й ін.) у період, коли Німеччина воювала з Великобританією і Францією.

З юридичної точки зору договір був укладений в обхід законів СРСР і в порушення його договірних зобов'язань перед третіми країнами: він не був ратифікований і затверджений вищими законодавчими і виконавчими органами країни. Тому пакт був юридично незаконним, що і констатував З'їзд народних депутатів СРСР у 1989 р., скасувавши його.

Білет № 12

Таким чином, численним і добре навченим радянським військам протистояли менш підготовлені, деякою мірою розрізнені українські військові підрозділи.

2. Ефективно діялабільшовицька агітація, завдяки якій удалося деморалізувати частину військових частин. Американський історик Р. Пайпс писав, що «у перші місяці громадянської війни все населення було збито з толку, дезорієнтоване і не знало, за ким йти. Гарний агітатор коштував сотень збройних солдатів: він міг залучити на свою сторону війська супротивника і тим самим вирішити долю важливих боїв». Більшовики не шкодували ні грошей, ні людей для того, щоб проникнути в українські загони, що значною мірою створювалися з дуже наївних у питаннях політики селян, і переконати останніх чи не приймати участі в боях, чи приєднатися до більшовиків.

3. Велику допомогу регулярним частинам Червоної Армії зробила«п'ята колона» - місцеві більшовики, що спираються на добре озброєні загони Червоної гвардії.

З числа організованих ними майже в кожнім великому місті повстань проти Центральної Ради саме небезпечне спалахнуло 16 січня 1918р. у Києві, коли робітники захопили завод «Арсенал», на кілька днів скувавши дії українських військ і змусивши українське командування зняти частину військ із фронту для придушення заколоту.

Незважаючи на подвиг 300 українських гімназистів, що загинули в нерівному бої під Крутами 16 січня 1918р., опір інших українських бійців, радянські війська продовжували наступ.

Це - основні причини поразки українських військ.

Можна відзначити ще кілька факторів, що сприяли не тільки воєнній поразці військ Центральної Ради, але і поразці Української революції взагалі.

4. На думку канадського історика О. Субтельного, Центральній Раді невдалося створити ефективний адміністративний апарат, відсутність якого позбавило її можливості підтримувати зв'язки з губерніями і селом, де зосереджувалася найбільша кількість її можливих прихильників.

5. Непослідовність соціальних перетворень Центральної Ради іїї нерішучість, з погляду відомого політичного діяча і письменника В. Винничвнко, привели до того, що «українська демократія розійшлася зі своїми масами», що не підтримали Центральну Раду в критичний момент історії.

6. Історик Д. Решетар вважає, що в кінцевому рахунку поразка Центральної Ради обумовиланерозвиненість українського національного руху.

7.2. Охарактеризуйте структуру і головні положення Конституції України - Основного Закону держави.

Конституція України - Основний Закон держави - була прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України28 червня 1996р.

Конституція складається з преамбули і 15 розділів:

Розділ I. Загальні засади.

Розділ II. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина.

Розділ III. Вибори. Референдум.

Розділ IV. Верховна Рада України.

Розділ V. Президент України.

Розділ VІ. Кабінет Міністрів України; Інші органи виконавчої влади.

Розділ VII. Прокуратура.

Розділ VIII. Правосуддя.

Розділ IX. Територіальний устрій України.

Розділ X. Автономна Республіка Крим.

Розділ XI. Місцеве самоврядування.

Розділ XII. Конституційний Суд України.

Розділ XIII. Внесення змін у Конституцію України.

Розділ XIV. Прикінцеві положення.

Розділ XV. Перехідні положення.

• У преамбулі (вступній частині)визначаються цілі, задачі, мотиви ібазові документи, що лежать в основі даного Основного Закону. Тут дається тлумачення поняття «український народ» як «громадяни України всіх національностей».

Стаття 1 Конституції України визначає її яксуверенну і незалежну, демократичну, соціальну, правову державу.

Додатковий матеріал. З книги Л. Д. Кучми «Про саме головне». - К.. 1999.-С.11. ...Є велика різниця між поняттями «незалежність» і «суверенітет». Суверенітет - це форма існування суб'єкта міжнародних відносин, а незалежність - це не категорія міжнародного права, але політична реальність. Наприклад, Наддністрянщина чи Чечня не суверенні, оскільки статус, на який вони претендують, суперечить міжнародному праву, вони не визнані у світі - зате реально незалежні. УРСР же була формально суверенна (хоча б як член ООН), але незалежної не була.

Стаття 2 Конституції України визначає її якунітарну державу. Це означає, що в межах державних кордонів України немає і не може бути яких-небудь утворень, що мали би ознаки суверенітету.

Унітарна держава - форма державного устрою, при якій територія держави, на відміну від федерації, не має у своєму складі федеративних одиниць (штатів, земель і т.д.), а підрозділяється на адміністративно-територіальні одиниці (райони, області і т.д.).

• Конституційно в Україні встановленареспубліканська форма правління (Стаття 5). У відповідність з цим, єдиним джерелом влади в нашій державі визнається народ. Республіка - форма правління, при якій глава держави (наприклад, президент) обирається населенням чи спеціальною виборчою колегією. Законодавча влада належить виборному представницькому органу (парламенту).

Влада народу може здійснюватися безпосередньо через референдуми чи вибори і через своїх представників, яких він обирає в органи державної влади чи місцевого самоврядування.

Важливою гарантією повновладдя народу в Україні є конституційно закріплене тільки за ним право визначати і змінювати конституційний лад у країні.

Статті 3 і 4 Конституції України закріплюють основніпринципи взаємин держави й особистості. Найвищою соціальною цінністю визнається людина, його життя і здоров'я, честь і достоїнство, недоторканність і безпека.

Конституція встановлюєпринцип єдиного громадянства, що означає неприпустимість для громадян України мати одночасно ще і громадянство іншої держави.

• В Україні державна влада здійснюється за принципом їїподілу на законодавчу, виконавчу і судову (Стаття 6). Реалізація цього принципу покликана запобігти концентрації усієї влади в руках однієї особи чи одного органа.

В Україні визнається і гарантуєтьсяпринцип верховенства права. Відповідно до нього всі положення правових норм повинні неухильно втілюватися в життя.

• У статтях 13, 14, 16 Конституції закріплюються основніпринципи економічнихвідносин українського суспільства. Тут визначаються об'єкти, що є власністю українського народу. До таких об'єктів Конституція відносить землю, її надра, атмосферне повітря, водяні й інші ресурси. Основним національним багатством, що знаходиться під охороною держави, є земля.

• Конституція також закріплює обов'язок держави забезпечувати екологічну безпеку, уживати заходів по подоланню наслідків Чорнобильської катастрофи.

Стаття 15 гарантує волю політичної, економічної й ідеологічної діяльності в державі.

• Загальна конституційна характеристика України завершується конституційним установленням невід'ємних атрибутів суверенної держави – державних символів (Стаття 20). Символами нашої держави є Державний Прапор - прапор із двох горизонтальних смуг блакитного і жовтого кольорів. Великий і Малий Державні Герби з зображенням «тризуба» («тризубця») і Державний Гімн України - національний гімн на музику М. Вербицкого (відомий за назвою «Ще не вмерла Україна»).

Последнее изменение этой страницы: 2019-07-27; просмотров: 152

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...