Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Аргумент фізіологічних особливостей
В розділі з 13-го по 15-й вірші апостол звертає увагу на фізіологічні особливості чоловіка і жінки і звертається до розсудливості читача із словами: «посудіть самі» - ст. 13. Іншими словами Павло звертається до здорового глузду і указує на речі, які відкриті для розуміння, припускаючи, що в результаті логічних доводів його читачі прийдуть до тої ж думки що і він сам.

Жіноче волосся є природним покривалом, про це нам свідчать вірші 13-15. Існує думка, що нібито жіноче волосся замінює для жінки покривало. Такий погляд базується на вірші п'ятнадцятому, де мовитися: «але якщо дружина ростить волосся, для неї це честь, оскільки волосся дане їй замість покривала?». Якщо подивитися в грецький текст, то в даному випадку в значенні слова «покривала» вперше виступає іменник, який стоїть в родовому відмінку - «peribolai,ou», замість дієслова «katakalu,ptetai», що раніше використовується. Тому, стверджують прихильники цієї теорії, жінці не обов'язково носити покривало, оскільки волосся дане їй «avnti.», замість покривала.

Проте хочу звернути увагу не на використання тих або інших слів, оскільки я не бачу в даному випадку ніяких натяків на те, що Павло має на увазі абсолютно інше покривало, не те, про яке він говорив раніше, але увагу хочу привернути до контексту. Якщо подивитися об'єктивно на даний уривок, ми помітимо, що апостол говорить про фізіологічні особливості жінок. Іншими словами цю думку Павла можна передати таким чином: волосся для жінки є природним, даним їй від природи покривалом, що позначає, що вона повинна бути покритою. Вірно те, що її довге волосся є природним покривалом, але вона повинна мати і друге покривало. Павло використовує її довге волосся як приклад, щоб підкреслити думку, що необхідно носити покривало.

Керуючись здоровим глуздом, цілком ясно, що волосся не є тим покривалом, про яке Павло писав раніше. Вірш 6 свідчить: «Бо якщо дружина не хоче покриватися, то хай і стрижеться». Якщо візьмемо до уваги теорію, що волосся дане їй замість покривала, то у нас вийде суперечність, яку можна сформулювати наступним значенням: якщо жінка не хоче мати волосся як покривала, то хай стрижеться, оскільки волосся дане їй замість покривала. Щонайповніша нісенітниця. Що волосся не є покривалом, видно з четвертого вірша, де Павло писав про чоловіка з покритою головою. З цієї теорії виходить що, коли чоловік молиться або пророкуватиме, він надягає волосся, а потім знімає їх. Тому контекст втрачає всяке значення, якщо волосся є покривалом. Хто наполягатиме на тому, що чоловік повинен зняти своє волосся під час молитви або пророцтва? Павло не учив, що чоловік повинен бути лисим.Метью Генрі коментує цей уривок Писання таким чином: «Зверніться до власної розсудливості, прислухайтеся до голосу природи, - чи пристойно дружині молитися Богу з непокритою головою? Чи не слід дотримувати відмінність між статями відносно волосся, яке встановила сама природа? Чи не дотримується ця відмінність, встановлена природою, у всіх цивілізованих народах? Волосся жінки є її природним покривалом; носити довге волосся – це честь для жінки; але для чоловіка – це ознака слабкості жіночності.». [22]

Якщо подивитися на зовнішність чоловіків і жінок , навіть у віддалених від цивілізації африканських племенах, ми знайдемо, що більшість жінок ростить довге волосся, тоді як чоловіки вважають за краще стригти. Що це? Культурна спадщина або фізіологічні особливості? Швидше за все, друге. Саме це Павло і мав на увазі, коли говорив у вірші чотирнадцятому: Чи не «сама природа вчить вас.». Ні для кого не є секретом, що чоловіки більш жінок схильні до облисіння. Платон Харчлаа доповнює цей погляд, кажучи що: «Інстинктивно люди завжди прагнули розрізнення статей – тим або іншим способом, і однією з них є довжина волосся. Довге волосся – це честь для жінки в тому значенні, що вони служать видимою ознакою жіночої статі. Саме це мав на увазі апостол, помічаючи, що довге волосся дане їй замість покривала. Одкровення, дане Богом в природі, підтверджує, що жінки потребують природного покриття»[23].

Загальні висновки по контекстуальному аналізу

На підставі дослідження контекстуального аналізу я прийшов до висновку, що Павло на всіх трьох етапах оповідання переконує читача в тому, що жінка повинна покривати свою голову під час молитви і пророцтва в загальному богослужінні. Підтвердження своїх доводів апостол знаходить у філософсько-богословському аспекті, в якому він виділяє верховенство чоловіка (мужа) над жінкою (дружиною), подібно, як і Христос є главою Церкви. Проте на спасіння і можливість служіння в церкві вони мають однакові права. Так само це витікає з природи творіння, оскільки Бог створив чоловіка спочатку і дав йому владу над тим, що наповнює землю, функцію дружини Він описав, як «помічниця» чоловіку Быт.2:18. І останній довід Павла спирається на фізіологічні особливості чоловіка і жінки. Це виражено в тому, що по своїй природі жінки схильні ростити довге волосся, що саме собою указує на необхідність в покритті голови, у відмінності від чоловіка, якому складніше ростити довге волосся.

 

В. Тлумачення десятого вірша

Екзегетичний аналіз вірша.

Для більшості богословів цей вірш викликає найбільші труднощі в тлумаченні. На сьогоднішній день немає однозначного розуміння в його інтерпретації. Проблема виражена в поєднанні двох понять: «покривала» - як культурного аспекту і «ангелів» як духовних істот. Яким чином ці поняття переплелися в богослов’ї Апостола? Оскільки ніде в Біблії ми не знаходимо подібного поєднання ми повинні уважно досліджувати цей уривок і проаналізувати його в контексті даного уривка Писання.

От як приводиться цей вірш в ранніх грецьких перекладах:

«dia. tou/to ovfei,lei h` gunh. evxousi,an e;cein evpi. th/j kefalh/j dia. tou.j avgge,louj».

Далі детально розберемо кожну частину пропозиції. Прийменник - «dia», відповідає українському «через», але з вживанням слова «tou/to (вказівний займенник в знахідному відмінку, походить від слова «ou-toj») вираз» має значення « через, із причини, унаслідок».

Слово «ovfei,lei» - в нашій мові переведено, як «повинна», стоїть в теперішньому часі, дійсному способі, третя особа однини і походить від дієслова «ovfei,lw», яке переводиться як «бути належним, зобов'язаним».

З приводу наступного слова «h` gunh.» багато говорити не будемо, відзначимо лише те, що означає «дружина, заміжня жінка» і в даному випадку використовується в називному відмінку, в однині.

Слово «evxousi,an» - влада, в українській мові переведено словосполученням «знак влади», стоїть в знахідному відмінку, однині і може бути переведений, як «влада, право, сила, можливість або свобода (робити що-небудь)». Як ми бачимо в грецькій мові слово «знак» ніде не зустрічається, але воно було додано при перекладі на українську мову для полегшення розуміння значення даного вірша. Проте це не порушує правил граматики, і має курсивне зображення. Це додавання дозволяє уникнути всякого зв'язку з ідеєю, що покривало дає яку-небудь владу жінці що носить його.

Наступне слово «e;cein» - мати, є інфінітивом дієслова «e;cw». Прийменник «evpi» у вживанні із знахідним відмінком має значення «на кому-небудь, на чому-небудь». Слово «th/j kefalh/j» стоїть в родовому відмінку, однині і походить від слова «kefalh» - голова. Прийменник «dia» вже розбирався нами, він має той же знахідний відмінок і те ж значення « через, із причини, унаслідок». І останнє слово «avgge,louj» має знахідний відмінок, проте вжите в множині і переводиться як «ангели, посланники, вісники».

Таким чином, ми розглянули дослівне значення даного вірша. Проте, серед перекладів Нового заповіту, існував ще і інший, відомий нам як Вульгата – переклад блаженного Ієроніма, який зробив вплив на інші переклади, у тому числі і на український. Даний переклад має деяку неточність, оскільки Ієронім поміняв значення прийменника «evpi» перевівши його як «supra». Як вважає М.Шастин: «Це уточнення можна віднести до розряду тлумачного перекладу, оскільки при цьому фраза не міняється, але якщо читати буквально, то з грецького оригіналу не виходить, в якій частині голови розташовувався цей знак, а з перекладу блаженного Ієроніма виходить, що знак розташовувався тільки зверху. Якщо міркувати логічно, - говорить Шастін, - то при такому перекладі відбувається логічна помилка – звуження об'єму змісту»[24].

З перекладів на російську мову, найбільш правильно даний вірш передає переклад єпископа Кассиана: «Поэтому, жена должна иметь на голове своей знак власти над нею, для Ангелов»[25]. Синодальний переклад робить ряд додавань: « Посему жена и должна иметь на голове своей [знак] власти [над] [нею], для Ангелов ». Шастін вважає, що «відмінності в даному випадку від оригіналу досить значні: сполучник «і» переносить акцент на дієслово «повинна», з чого можна прийти до неправильного висновку неодмінної необхідності носіння цього знака»[26]. Як помітно з розглянутих вище перекладів, ще однією поправкою, допущеною в Синодальному перекладі, є слово «своїй» у вислові «на голові своїй». Цілком логічно, що можна було б обійтися і без подібних коментарів, оскільки абсолютно ясно, що не на чужій голові жінка повинна мати покривало. Серед інших перекладів можна виділити переклад Нового Заповіту РБТ: « посему и должна женщина иметь покрывало на голове, в знак власти над нею, для Ангелов »[27]. Тут слово «evxousi,an» переведено не буквально, а алегорично - «покривало». Такий переклад, ймовірно, обумовлений тлумаченням вірша, оскільки під «владою» у всіх тлумаченнях розуміється покривало як символ цієї влади. До числа подібних перекладів можна віднести і переклад Победоносцева: «Посему жена и должна иметь на голове знак подвластия, ради ангелов ».[28] Цей переклад володіє ще більшою кількістю неточностей. Так само, як в синодальному, збережений сполучник «і». Слово «evxousi,an» переведено достатньо вільно - «подвластие». За змістом, це поняття відповідає виразу синодального перекладу « власти над нею ». Таким чином, відмінність від синодального перекладу полягає лише у відсутності займенника «своїй».
Сучасні протестантські переклади взагалі можна віднести до розряду вільних переказів. Такий, наприклад, переклад «Слово Жизни»: « Поэтому женщина должна иметь перед ангелами знак того, что она находится под покровительством своего мужа »[29]. Цей переклад, точніше сказати, переказ, відповідає, видно, розумінню автором перекладу значення цього вірша. Хоча слід зазначити, що таке розуміння співпадає з найавторитетнішим і частіше тим, що вживаються в тлумаченні вірша в Російській Православній Церкві. Ще один переклад –«Новый Завет в современном Русском переводе»: «Потому у женщины должен быть на голове «знак особой» власти «над нею», чтобы не огорчать неприличием Ангелов». Він містить масу слів, відсутніх в оригіналі, тому його також можна віднести до переказу в світлі розуміння вірша автором перекладу.


2. Тлумачення вірша.

Тлумачення десятого вірша представляється складнішим, ніж екзегетичний аналіз. Проблема полягає в тому, що ми не маємо повного уявлення про листування Павла з церквою в Корінті. Якщо взяти до уваги той факт, що до наших днів не дійшли всі листи з цього листування, цілком логічно припустити, що в листах написаних раніше першого Послання Корінтянам, ми знайшли б відповідь на подібну проблему. Проте на сьогоднішній день ми повинні виходити з того, що маємо. Враховуючи вищезазначену обставину, що ніде в Біблії більше не зустрічається подібна конструкція, що поєднує в собі ангелів і культурний аспект, то напрошується висновок, що ми маємо в своєму розпорядженні мінімум інформації. Гордан Фі пояснює цю ситуацію проблемою «ad hoc».[30] Ця проблема полягає в тому, що якби автор писав в низькому ступені, він більше пояснював би читачам, як письменник. В даному ж випадку автор послання пише надзвичайно і менше пояснює, маючи на увазі, що читач вже розуміє, про що ведеться мова. Звичайно ж, коринтяни знали, про що говорив Павло, тому йому і не довелося детально пояснювати деталі. Наша ж проблема полягає в тому, що ми є аутсайдерами, які дивляться на ситуацію із сторони.

На першому етапі тлумачення ми повинні визначити основні слова даного уривка. Найважливішими в запропонованому вірші будуть слова «влада» і «ангели», оскільки слово «покривало» в даному вірші відсутнє. Нашим завданням є з'ясувати, яким чином ці слова взаємозв'язані між собою.

 

a) Значення слова «влада»

Прийменник із займенником «dia tou/to», який ми перевели, як «через, із причини, унаслідок», має на увазі, що даний вірш є свого роду узагальненням, або висновком вищесказаного. Проте, як помічає Гордан Фі, за правилами грецької граматики, цей прийменник може вживатися і як узагальнення того, про що піде мова в наступному реченні. Уважно проаналізувавши контекст, ми помітимо, що даний вірш, швидше за все відноситься до того про що вже було сказане. Про що ж мовилося вище? Вище Павло пояснював причини, по яких дружина повинна покривати голову. І хоча ніде раніше автор не згадує ангелів, проте, він детально описує структуру верховенства в церкві. Роблячи на підставі контексту висновки в своїх поясненнях, в десятому вірші Апостол указує як би останню причину, по якій жінка повинна покривати свою голову: знак «влади» над нею, для «ангелів».

Гордан Фі помічає двосторонню проблему в тлумаченні десятого вірша. Проблема номер один – це знаходження в реченні істинного положення для слова «evxousi,an» - влада, друга – це визначення нюансу пов'язаного з вживанням прийменника «evpi» - в значенні «на», або «над». Таким чином, є декілька поглядів на розуміння даного вірша, які відзначає Гордан[31]:

1. Існує погляд, по якому прийменник «evpi» переводиться в значенні пасивної застави «над», тобто жінка має знак влади над нею. В цьому значенні, як влада над жінкою може виступати її чоловік, як глава сім'я. Причиною, по якій даний погляд існує, є те, що слово «покривало» не згадано в даному вірші як знак, що використовується.

2. Інші ж тлумачі беруть слово «evxousi,an», як метонім слова «вуаль», а прийменник «evpi» - в значенні «на». Таким чином, одержуємо переклад: «От чому жінка повинна мати покривало на своїй голові». Труднощі з цим поглядом, відзначає Робертсон-Пламмер, можна знайти в наступному: чому Павло повинен був вибрати саме це слово, як його метонім? Якби Павло мав на увазі зовнішнє покривало, він би, звичайно, так би і зробив, як і вживання ним інших слів.

3. Третя альтернатива може зрозуміти, як «мати владу» як знак авторитету». Тобто в значенні «навчатися влади». Деякі люди можуть доводити, що владу можна зрозуміти як нова жіноча свобода робити що-небудь, що раніше було заборонене. Наприклад, пророкувати або молитися, оскільки це робили чоловіки. Вона повинна таким чином продовжувати бути покритою, але робити це як знак її нового вибору в Христі.

4. Інші тлумачі розуміють «мати владу» в цьому реченні, як «свобода або право вибору». З цієї точки зору «evpi» використовується як в звичайному реченні «над». Іншими словами жінка має владу над власною головою, тобто вона, врешті-решт, вільна над своєю головою і може покривати її або не покривати, має свободу над її головою робити все, що вона хоче. Проблема з цим поглядом в тому, що цей погляд дуже суперечливий Писанню.

Беручи до уваги той факт, що тут немає пасивної застави, і що перша точка зору суперечить літературному контексту, ми не можемо знайти підтвердження цьому погляду в грецькому тексті. Тому проблема номер чотири може бути використана, як найкраща зі всіх варіантів. Наша проблема знайти зручне речення, яке знаходиться в цьому контексті. Можливо, тут використовується проблема «ad hoc», природа відповіді повинна прийти набагато ясніше в цьому фокусі. Цілком можливо, що слово «evxousi,an» вживалося тільки у коринтян (6:12, 8:9). З цієї причини були використані ці слова, які в іншому випадку здаються незвичайними. Так само як вони можуть бути введені, і як Павло зараз намагається відповісти на ці слова залишається невідомим. Проте дуже ясна позиція, що у зв'язку з цим вони насправді мають «evxousi,an». Через вищесказане ангели повинні вправляти цю владу правильним шляхом через процес підтримки бути покритою, але на закінчення ми повинні бути поблажливі.

 

б) Значення слова «ангели»

Існує не менше поглядів з розумінням значення хто такі ангели. Протягом століть висувалися різні точки зору. Я пропоную розглянути лише найпопулярніші з них.

1. Павло мав на увазі під словом «ангели» старших служителів церкви Корінта.

Подібної позиції дотримується Ерік Ньюстрем припускаючи, що під словом Ангели, апостол Павло мав на увазі «відомих осіб в християнських общинах, які мали служіння, відповідне, так званому «шалиах-циббур»»[32]. Як твердить Еріксон, «шалиах-циббур», тобто посланник общини - це одна з посад при синагозі. Людина, в обов'язок якої входило читання молитов, а також виконуючий обов'язки секретаря або голови синагоги. Виходячи із значення даного слова, цілком логічно вважати, що, використовуючи грецьку мову при написанні послання, Павло визнав доцільним вжити синонім цього слова в грецькому еквіваленті «avgge,louj», що в перекладі має одне і теж значення.

Не виключена думка про те, що церкву в Корінті відвідували представники місцевої синагоги. В книзі Діянь Святих Апостолів, у вісімнадцятому розділі, восьмим віршем ми читаємо про події що відбулися в Корінті під час місіонерської діяльності Павла: «Крісп же, начальник синагоги, увірував в Господа зі всім домом своїм, і багато хто з корінтян, слухаючи, увірували і хрестилися». Цілком імовірно, що не один Крісп був представником із служителів синагоги в ранній християнській церкві, але були і інші з іудеїв що прийняли християнство і достатньо освічених. До того ж «деякі вважають, що вищенаведена назва не давалася одній певній особі, але при кожному окремому випадку тій людині, яка читала молитви за дорученням общини»[33].

Дана версія здається цілком правдоподібною, проте в ній ми знаходимо одну серйозну проблему. Уважно вивчивши богослов’я Павла, ми знайдемо, що ніде в своїх посланнях він не згадує служителів церкви словом «ангели». У всіх випадках, описаних в Новому Заповіті, словом «ангели», Павло мав на увазі службових духів. У свою чергу служителів церкви він називав пасторами, дияконами, єпископами, але не ангелами. Єдине місце в Біблії, де під словом «ангел» мається на увазі служитель церкви – це книга Одкровення, автором якої є не Павло, а апостол Іоанн. І тут є свої слабі сторони. По-перше, книга Одкровення відноситься до розряду апокаліпсичної літератури. По-друге, погляд на служителів церкви, як на ангелів в цій книзі, також оспорюється рядом богословів. Отже, цю теорію варто визнати, як найслабкішу.

1. Це святі ангели, що спокушаються красою довгого жіночого волосся, подібно синам Божим. Быт.6:1-2.

2. Злі ангели, які збуджуються похіттю до жінок, що відкривають голову. Даний погляд стверджує що «жінка перша впала в злочин, будучи спокушена дияволом (1Тим.2.14), що збільшило її обов'язок підкорятися чоловіку, Бут.3.16. Отже, вірячи, що злі духи обов'язково присутні на всіх християнський зібраннях, жінки повинні, тому мати на своїх головах знак скромності і покірності, тобто покривало»[34]. Приблизно тієї ж думки дотримувався і Тертулліан[35], вважаючи, що злі ангели можуть збудитися похіттю, побачивши голу голову жінки.

Проте слабкість даної теорії полягає в тому, що в Біблії, як правило злі ангели, завжди відділялися від простих, святих ангелів, і ніде не називалися просто ангелами.

3. Ангели в загальному значенні цього слова.

Іоанн Златоуст і Августин дотримувалися думки, що ангели були присутні при створенні світу і людей і були знаряддями в руках Божих. Отже, вони відчувають себе ображеними, бачивши, як порушуються нормальні, при самому створенні встановлені, відносини між чоловіком і дружиною. Лопухин погоджується з цією позицію, але тільки при умові «що ангели були тільки свідками творіння, Иов.38:7»[36].

4. Ангели – це шпигуни язичницької церкви.

Даний погляд не знаходить собі підтвердження ні в одному з віршів Біблії. Отже, він є неспроможним і якнайменше аргументованим. Найслабкіший погляд зі всіх існуючих. Хто ж такі ці ангели, унаслідок яких жінка повинна покривати совою голову. Як помічає Гордан Фі, практично у всіх існуючих теоріях мається на увазі, що ангели мають особливості чоловічої статі. Це спостерігається з того явища, що вони спокушаються, бачивши голову жінки не покритої. Проте на підстави деяких місць Священного Писання ми можемо прийти до висновку, що ангели безстатеві істоти. В Посланні до Євреїв автор дає свого роду визначення ангелам: Чи не «всі вони суть службові духи, послані на служіння для тих, які мають успадковувати спасіння?» (Євреям 1:14). З цього уривка виходить, що ангели – це духи. В Євангелії від Луки 24:39 сказано: «бо дух плоті і кісток не має». Ангели також не можуть одружуватися (Матвія 22:29,30) «. бо у воскресінні не одружуються, ні виходять заміж, але перебувають, як Ангели Божі на небесах». Отже, ангели не можуть розмножуватися статевим шляхом, оскільки не володіють статевими органами. Ще один аргумент, що підтримує точку зору, що ангели безстатеві, полягає в тому, що в Писанні «немає ніяких вказівок на те, щоб ангели були в жіночому вигляді»[37].

Біблія також не робить ніяких заяв з приводу того, щоб ангели коли-небудь спокушалися, дивлячись на жіночу стать. Єдине місце, яке побічно можна привести в підтримку даної версії, це книга Бут.6:4, де мовиться, що «сини Божі стали входити до дочок людських, і вони стали народжувати їм». По-перше, відзначимо, що тут немає прямої вказівки на те, що синами Божими названі ангели. Отже, якщо Павло мав на увазі «синів Божих», я вважаю, що він би обов'язково конкретизував, які ангели. Навряд чи Апостол Павло залишив би цей вірш без коментарів, коли писав свій лист церкві, що полягає в більшості з язичників, що не розуміють Тори. По-друге, як вважає Вернер де Боор «у всій літературі раввинів не знаходиться ані найменшого натяку, що розділ з Першої книги Мойсея яким-небудь чином зв'язувалися б з тодішньою сучасністю; те, що розказується в ній, вважається всіма тлумачами допотопною подією»[38]. Враховуючи ту обставину, що автор послання все ж таки не конкретизує наслідок яких саме ангелів жінка повинна мати владу, ми поки залишаємо право на існування думки, що це могли бути і святі і злі ангели. Підводячи підсумок вищесказаному, ми робимо висновок, що під ангелами Апостол Павло мав на увазі 1) безстатеві духовні істоти; 2) він не конкретизує які за природою ці ангели.

Для вирішення конфлікту пов'язаного із згадкою про ангелів, Гордан Фі [39] пропонує розглянути інші місця Писання з того ж листа Павла до Корінтян.

1. Перше знаходиться в 1-е Кор.. 4:9 «Бо я думаю, що Бог нас, апостолів, поставив за найостанніших, мов на смерть засуджених, бо ми стали дивовищем світові, і Ангелам, і людям. ». В даному випадку ангели розуміються як частина «єдиного Всесвіту», перед якими життя Апостола на вигляді. Тому, існує такий погляд, по якому ангели присутні на християнських зібраннях як «спостерігачі за порядком», або на підставі Кумранських сувоїв, як «надаючі допомогу» на загальному богослужінні. Особливо цього погляду дотримуються ті, хто бачить «evxousi,an», як знак її влади», хоча, - говорить Гордон, - важко уявити, яким чином це зачіпає ангелів. Проте, нижче ми розглянемо більш детально цю версію і то, яким чином ангели беруть участь в загальних богослужіннях.

2. Пилип Пейн, який бачить «evxousi,an», як власний вибір жінки щодо того, щоб їй бути покритій чи ні, запропонував на підтвердження своєї позиції 1-е Кор.. 6:3 «Хіба не знаєте, що ми судитимемо ангелів, чи не тим більш [справи] житейські?». Тут мовиться про те, що святі судитимуть ангелів. Позиція Павла полягає в тому, що ті християнські жінки, які судитимуть ангелів повинні вже зараз проявити цю владу над їх головами в таких незначних питаннях.

3. Можливо, як і у випадку з «evxousi,an», підказка криється в їх власній позиції. Цілком ця думка може відображати аргумент деяких жінок Коринфа, який полягає в тому, що вони «evxousi,an» для того, щоб бути непокритими тому що вони вже як ангели, або тому що вони говорять мовами ангельськими.

Оцінюючи вищеописані позиції, Гордан Фі робить висновок: «В цьому випадку аргумент Павла може зробити плавний поворот. Маючи за підставу той факт, що чоловік повинен не покриватися і застосовуючи те, що жінка повинна, оскільки вона слава чоловіка він повертається на момент, щоб підтвердити жіночу свободу. Але це ще не вся історія, оскільки жінка не незалежна від чоловіка, вона також зтверджує, що вона належним чином здійснює, практикує ту свободу і продовжує мати вибір бути покритою»[40]. В той же самий час Гордон Фі говорить, що ми не можемо бути в цьому повністю упевнені.

Отже, намагаючись зробити коментарі по даних теоріях, хочу разом з Вернером Форестом, [41] виділити два факти, що пояснюють значення десятого вірша:

1. Контекст указує на те, що цей вірш є обговоренням питання про покриття голови щодо однієї головної точки зору, а саме щодо взаємостосунків між чоловіком і жінкою. Важко припустити, що апостол, приводячи такі переконливі аргументи на користь того, що жінка повинна носити покривало, раптово зупинився і зробив поправку: «втім, сама хай вирішує». Проблема даної теорії полягає в тому, що положення ангелів, або іншими словами їх роль в даному процесі залишається невідомою. Якщо підходити з позиції Гордана Фі, було б легше викреслити слово «ангели» з Послання. Але суть в тому, що слово «ангели», міститься у всіх ранніх кодексах. Факт, якого не позбутися; проблема, яку потрібно вирішувати.

2. Далі. Давайте, звернемо увагу на вибір автором слова «ovfei,lei» - «повинна», тому що у Павла це не просто зовнішнє примушення, але зобов'язання.. Мабуть, що в даному вірші Павло говорить про етичний борг жінки, а не про якийсь вид примушення, що накладається.

в) Робота ангелів

Як говорить Міллард Еріксон: «Серед всіх християнських навчань тема ангелів має, мабуть, найзаплутанішу історію»[42]. Це відбувається внаслідок того, що протягом всіх століть ця тема була вельми популярна, і кожний інтерпретував її по-своєму. Не дивлячись на те, що не існує однакових поглядів на роботу ангелів, я все ж таки спробую продовжити своє дослідження і на підставі Біблії, розгляну основні положення доктрини про ангелів, щоб зробити висновки по вибраній мною темі покривала. Для того, щоб розв'язати проблему з ангелами я пропоную коротко розглянути положення, яке займають ангели по відношенню до людей.

Почну з того, що святі ангели спостерігають за справами Церкви. Священне Писання говорить про те, що це включає декілька задач. По-перше, ангели спостерігають за тим, що відбувається з керівництвом церкви. Апостол Павло писав в 1Кор.4:9 – «Бо я думаю, що Бог нас, апостолів, поставив за найостанніших, мов на смерть засуджених, бо ми стали дивовищем світові, і Ангелам, і людям. ». Це місце, схоже, указує на те, що ангели спостерігають за гоніннями і навіть мучеництвом служителів церкви.

По-друге, ангели спостерігають за тим, що роблять служителі церкви. Апостол Павло передав наступну вимогу Тимофію, молодому служителю церкви: 1Тим.5:21 – «Перед Богом і Господом Ісусом Христом і вибраними Ангелами заклинаю тебе зберегти це без упередження, нічого не роблячи по пристрасті». Ця вимога указує на те, що Бог Отець, Ісус Христос і святі ангели спостерігають за тим, як служителі церкви виконують свій борг.

По-третє, могутні ангели спостерігають за Церквою, осягають Божу премудрість. Апостол Павло писав: Еф.3:10 – «щоб тепер через Церкву була оголошена початкам та владам на небі найрізніша мудрість Божа, ». Слово «polupoi,kiloj» у виразі « найрізніша мудрість Божа» буквально означає «найрізноманітнішу». Іншими словами, оскільки ця мудрість Божа була настільки унікальна і не була явлена до певного моменту часу, то навіть могутні ангели в небесному царстві нічого не знали про неї протягом минулих століть. Таким чином, навіть могутні ангели нічого не знали про дану унікальну мудрість Божу, поки після смерті Христа не почала існувати Церква.

Ось що писав з приводу ангельської присутності в світі Іоанн Златоуст: «Якщо ти хочеш бачити і ангелів і мучеників, то відкрий очі віри, і побачиш це видовище; адже, якщо повітря наповнено ангелами, то тим більше церква; якщо церква, то тим більше в нинішній день, коли підноситься Владика їх. А що все повітря наповнено ангелами, послухай, як говорить апостол, перестерігаючи дружин мати покривало на голові: тому дружина і повинна мати на голові своїй знак влади над нею, для Ангелів (1 Кори. 11:10). Також Яків: ангел, що рятує мене від всякого зла від юності моєї (Бут. 48:16). І ті, що були в домі разом з апостолами говорили Роді: то ангел його (Дії. 12:15). І ще Яків: я бачив, говорить, табір ангелів (Бут. 32:3). Чому він бачив табір і воїнство ангелів на землі? Як цар повелівав військам знаходитися в кожному місті, щоб ворог не зробив нападу і не вторгнувся в місто, так точно і Бог, оскільки в цьому повітрі знаходяться люті і жорстокі біси, завжди розпалюючи війни, і вороги миру, протиставив їм воїнства ангелів, щоб вони однією появою своєю приборкували бісів, а нам завжди доставляли мир»[43].

Перш ніж закінчити цей розділ хотілося б згадати про безпосередню участь ангелів в особистому житті християн.

Беручи до уваги, вірш з Послання до Євреїв 1:14 « Чи не всі вони духи служебні, що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння успадкувати? », можемо прийти до висновку, що ангели мають безпосередню участь в житті і служінні спасенних, тобто народжених згори людей. Цей вірш нам свідчить про те, що ангели, мається на увазі святі, якимсь чином служать людям. Що входить в їх обов'язок, або яке служіння вони несуть, на жаль, автор послання нічого не говорить нам про це. Логічним буде висновок, що ангели є співпрацівниками людей в служінні Богу. Так, наприклад, Апостолу Івану ангели в двох різних випадках сказали, що вони йому «товариші» по службі (Отк.19:10; 22:8-9).

Ангели охороняють і оберігають святих. В Пс.90:10-11 міститься обіцянка, дана Богом Його ангелам щодо Його людей, про їх охорону і захист від зла. Біблія містить декілька випадків того, як Бог виконав Свою обіцянку. Наприклад, Господь послав ангелів для позбавлення Лота і його сім'ї від знищення Содому (Быт.19:1-25). Він послав ангела, щоб захистити Данила від лютих левів (Дан.6:16-22). Він послав ангелів, щоб звільнити з в’язниці апостолів і Петра (Деян.5:17-20; 12:1-11). В іншому випадку, коли Ісус говорив про маленьких дітей, Він сказав, що "Ангели їх на небесах" (Мат.18:10). Те, що Він використовував присвійний займенник "їх", може означати, що кожна дитина має свого особистого ангела.

Святі ангели сприяють молитвам святих. Апостол Іоанн бачив в небесах ангелів, що мали золоті чаші, наповнені молитвами святих, і ангела, що приносить Фіміам молитов всіх святих на золотий жертовник перед престолом Бога (Отк.5:8; 8:3). Ці бачення, схоже, указують на те, що святі ангели збирають молитви святих в небесах і приносять їх як запашну жертву Богу. Таким чином, вони сприяють молитвам святих.

І останній момент з діяльності ангелів, який я хотів би відзначити, полягає в тому, що ангели беруть безпосередню участь у дії духовних дарів. Так, наприклад, Апостол Павло в тому ж посланні, коли говорить про інші мови, називає їх ангельськими: «Якщо я говорю мовами людськими і ангельськими, а любові не маю, то я - мідь дзвінка або кімвал звучний» 1-е Кор..13:1. Звичайно ж, залишається закритим для нас, яке відношення мають ангели до духовних дарів, апостол як би і не намагається пояснити це явище читачам. Проте, термін «мови ангельські» в останні дні став дуже часто використовуватися п'ятидесятниками і навіть увійшов до вчення про хрещення Духом Святим. Але, попрошу відзначити, що цей термін, як і у випадку з 1 Кор.12:10, теж зустрічається тільки один раз в Новому Заповіті, у того ж автора, в тому ж посланні.

Зі всього того, що ми розглянули вище, напрошується висновок, що ангелам відводиться не остання роль в служінні християнам, отже, сумніви Гордана Фі в питанні «яким чином це зачіпає ангелів», є безпідставними. Оскільки ми бачимо, що ангелам якраз таки і не байдуже як поводяться святі в служінні Богу. Питання про те, для яких ангелів жінка повинна покривати свою голову, святих або злих, залишається відкритим. Оскільки Павло в даному вірші не конкретизував цю деталь, то я відмовляюся мудрувати, щоб не впасти в згубну єресь. Одне очевидно, що ангелам не байдуже, має жінка покривало чи ні. Якщо ми подивимося на цей вірш з погляду богослов’я, то помітимо, що ніде в Біблії не дається подібних повчань, щоб християни щось робили для ангелів. Єдине місце, яке виступає в ролі виключення з даного правила, є 1Кор.11:10. Природно, для того, що б не порушити логічність наших богословських доводів, було б легше викреслити цей вірш з Біблії. Але цього робити не можна, оскільки ми віримо, що «все Писання богонадхненне», отже, ми повинні його приймати таким, яке воно є. Хай краще Писання суперечитиме нашим уявам і уявленням, але залишиться авторитетним, не підлягаючим ніяким виправленням з боку тлумачів.

Яке значення покривало мало для ангелів? На це питання, на жаль, Біблія не дає нам відповіді. Можливо, варто погодитися з думкою Іоанна Златоуста і Августина про те, що покривало дозволяло святим ангелам виконувати захисну функцію і оберігало від злих ангелів. Можливо, воно мало якесь відношення до дії духовних дарів, що більш ймовірно завдяки згадці Павла про жінок, що моляться і пророкують. Все, що б ми не припустили, це будуть людські домисли, оскільки Писання про це умовчує.

Последнее изменение этой страницы: 2019-07-27; просмотров: 171

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...