Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вплив церкви на моральне виховання
Моральний стан підростаючого покоління завжди був актуальною темою для батьків, педагогів, суспільства в цілому. Ми добре знаємо, що поведінка людини у суспільстві зумовлена соціальними ролями, які властиві кожному. Причому кожна людина одночасно виконує кілька соціальних ролей (роль батька для дітей і одночасно сина своїх батьків, працівника, пасажира, споживача тощо). Кожна соціальна роль будується на певній моральній основі. Проблеми з'являються тоді, коли виникає конфлікт моральних установок, властивих для різних соціальних ролей.

Дуже часто світогляд людини будується на соціальних ролях, моральна основа яких допускає аморальну поведінку. Засоби масової інформації, загальна спрямованість на збагачення будь-яким способом, культ сили, пропаганда розпусти - все це є суттєвою протидією шкільному і сімейному вихованню. Лібералізм, який прагне стати загальним принципом існування, поступово звільняє гріховну сутність людини. І тоді гріх стає нормою життя.

Як вже зазначалося вище, вплив церкви розповсюджується на дві категорії дітей: на невіруючих, і тих, що зростають у християнських сім’ях. Відповідно до цього церква обирає різні шляхи впливу і сам вплив також досить неоднаковий. Для початку розглянемо вплив церкви на моральне виховання невіруючих дітей.

 

Невіруючі діти

Нагадаємо, що зміст морального виховання дітей полягає у вирішенні таких завдань, які визначають ставлення дитини до суспільства, людей, праці і до себе. Вирішує такі завдання, як формування моральних понять, суджень, почуттів і переконань, що відповідають нормам суспільства. Роль церкви полягає у тому, щоб дати основи для моральних цінностей суспільства. Християнські принципи, якими живе церква побудовані на виконанні двох головних заповідей, які записано у Біблії: любити ближнього, як самого себе і любити Бога. Ці принципи як раз і перекривають основні завдання морального виховання. Отже у питаннях морального виховання дітей церква складає основу для моральної системи суспільства.

Усім відомо, що суспільство не дуже якісно виконує свої функції по моральному вихованню дітей. Це ми можемо побачити через плоди того, що сьогодні називають моральним вихованням. Стан суспільства, особливо молодшого покоління робить виклик церкві. Виклик, на який деякі з помісних церков реагують досить адекватно. Для впливу на моральність дітей організовуються цілі служіння. Прикладом такої праці є служіння «Квартал»,засноване при церкві «Християнська Надія» м. Київ. Працівники «Кварталу» розробляють лекції, семінари на теми, які торкаються моральності і соціального життя дітей. Потижнево команда працівників проводить ці лекції у старших класах київських шкіл та інтернатів. Ефективність їх праці и не можемо оцінити по плодам тому що для цього потрібен певний проміжок часу, але відгуки школярів і педагогів вкладають надію на те, що це служіння небезрезультатне. Подібні служіння функціонують при багатьох церквах нашої країни, але цього все ще недостатньо. 

Віруючи діти

Принципи моралі віруючим дітям церква вкладає на уроках Недільної школи. Тут вплив церкви є безпосереднім і дуже дієвим. Адже тут ми маємо можливість вкладати дітям біблійні принципи, на яких і базується моральність. Зрозуміло, що уроки недільної школи займають лише півтори години на тиждень, і це дуже мало. Але статистика свідчить, що принципи і істини закладені в дитину під час уроків НШ, вплинули на усе її подальше життя. В приклад можна привести колишнього президента Америки Авраама Лінкольна. Він свідчив, що досягти матеріального успіху йому допомогло те, що вчителька у церкві навчила його віддавати Богові десятину. І таких прикладів є тисячі. На уроках НШ у дітей формують правильне ставлення до Бога, до себе і до оточуючих. Формується розуміння гріха і ставлення до нього. Також велика увага приділяється практичним речам. Таким як турбота про оточуюче середовище, виховання навичок спілкування, повага до старших і т.д.

 

2.1.2.2.3 Роль християнської моралі у вихованні позитивної "Я-концепціі" підлітків

Проблема формування позитивної "Я-концепції" сучасних підлітків вимагає сьогодні особливої уваги. Для цього є кілька передумов:

1. Позитивне самоусвідомлення довгий час ототожнювалося з егоїзмом і оцінювалося, як негативне і небажане явище.

2. Суспільство, яке ставить високі стандарти і не допомагає дітям досягати їх, що призводить до появи комплексу неповноцінності.

3. Навчально-виховний процес, побудований на принципах авторитарності.

З точки зору Р. Бернса, "Я-концепція" – це сукупність усіх уявлень людини про себе, пов'язана з їх оцінкою. "Я-концепція" відіграє потрійну роль: вона сприяє досягненню внутрішньої узгодженості особистості, визначає інтерпретації набутого досвіду і є джерелом чекань відносно самого себе.

Самосвідомість працює шляхом постійного порівняння реальної поведінки з "Я-концепцією" і тим самим здійснює регуляцію поведінки. З точки зору Ю. М. Орлова, неузгодженість між "Я-концепцією" і реальною поведінкою породжує страждання. Коли ми говоримо про низьку самооцінку, ми маємо на увазі, що неузгодженість настільки сильна, що людина втратила будь-яку можливість досягти злагоди з собою.

З метою вияву ролі християнської моралі у житті підлітків і, зокрема, у розвитку їх "Я-концепції" було опитано 62 учні віком 13-15 років, які навчаються у СШ № 2 м. Острога. На питання анкети "Чи примусило тебе знайомство з основами християнської моралі замислитись над своїм життям?", позитивну відповідь дали 80% підлітків. Це свідчить про те, що сам факт знайомства з вченням Христа є стимулом для роздумів юної особистості про своє ставлення до самого себе, до інших і до проблеми життя в цілому.

Протягом віків моральним орієнтиром для віруючих були Заповіді Божі. Саме вони допомагали і допомагають людям зробити свій вибір у складних життєвих ситуаціях. 75,2% підлітків відзначили, що на їх вчинки мають вплив Заповіді Божі, а 41,6% опитуваних відзначили, що у їх житті були випадки, коли саме Заповіді Божі врятували їх від негативного вчинку, 4,4 % сказали, що віра в Бога допомагає людині жити. Із сказаного вище можна зробити висновок, що Заповіді Божі мають вплив на формування поведінкової реакції, яка є однією з складових "Я-концепції".

Моральне виховання однією з своїх цілей ставить розвиток вірного ставлення дитини до самої себе. Правильне відношення до себе є також основою формування "Я-концепції". Е Фромм відзначає, що егоїзм і любов до себе – зовсім не рівнозначні, більш того, вони протилежні, адже егоїст насправді себе ненавидить. Нестача зацікавленості у самому собі, турботі про себе, яка є одним з проявів неплодотворної особистості, спустошує його і викликає фрустрацію. Він нещасний і прагне вхопити від життя ті блага, доступ до яких сам собі закриває. Виховання любові до себе є необхідною передумовою розвитку позитивної "Я-концепції". А з цього починається гармонійна особистість. Біблія вчить про любов до інших і до себе, тому знайомство з нею має позитивний вплив на розвиток "Я-концепції" підлітків. [4,131-136]

 

Вплив на розумове виховання

На сьогоднішній день досить важко прослідкувати вплив церкви на розумове виховання. Для цього є багато передумов, але факт остається фактом: освіти церква не дає. Раніше усю освіту діти могли здобути тільки при церкві, але зараз ситуація дуже змінилася.

 

 

Християнські школи

Останнім часом стали з’являтися християнські загальноосвітні школи. Існує навіть міжнародна асоціація християнських шкіл. Ось що каже про суть християнських загальноосвітніх шкіл Д-р Алан Граустайн: «Преподаватели христианских школ призваны стать поборниками целенаправленного школьного образования, притом цели эти должны корениться в Библии. Мы не выступает против чисто образовательных целей, если при этом всё не сводится только к ним…Мы считаем, что основой образования - как и любой другой стороны нашей жизни – должно стать библейское мировоззрение».[9, 261с] Особливістю цих шкіл є те, що знання з основних дисциплін там тісно переплетені з вивченням християнських принципів. Можна сказати, що вони є основою навчання.

Про вплив на виховання дітей і результати таких шкіл ви можете дізнатися з Додатку №2. З поданих у додатках даних ми можемо побачити переваги і «плюси» християнської освіти. Цифри кажуть самі за себе. Єдиним недоліком цієї освітньої системи є недостатня кількість християнських учбових закладів.

Ось перелік цілей, які ставляться перед християнськими школами:

1. Привести учнів до Христа (Марка 12:30)

2. Навчити жертовній любові до ближнього (Марка 12:31)

3. Виховувати учнів так, щоб вони стали подібними до Христа (Рим 8:29)

4. Навчити «с кротостью и благоговением давать отчёт в своём уповании» (1 Петр 3:15)

5. Сформувати християнський образ мислення (Флп 2:3-8)

6. Забезпечити знання про всесвіт і місце людини в ньому

7. Навчити жити по вірі

8. Навчити слідувати Божим заповідям, поступати морально і відповідально. [9, 263-264]

 

Последнее изменение этой страницы: 2019-07-27; просмотров: 141

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...