Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


А. Класифікація дарів Святого Духа, згідно 1 Кор.12,7-13.
1. Дари відкриття – дари розуму:

а) дар слово знання,

б) дар слово мудрості,

в) дар розпізнавання духів.

2. Дари мови – дари мови:

а) дар різних мов,

б) дар вияснення мов,

в) дар пророцтва.

3. Дари сили – дари дії:

а) дар віри,

б) дар вздоровлення,

в) дар чудотворення.

Часом дари діють в комбінації, напр.: Дар слово знання із даром пророцтва, або: Дар чудотворення з даром віри.

 

Римлянам 12:6-8 1 Коринтянам 12:4-11 Ефесянам 4:11 1 1 Петра 4:11
Пророцтво Мудрість Апостоли Уміння говорити
Служіння Знання Пророки Служіння
Навчання Віра Благовісники  
Умовляння Зцілення Пастирі  
Керівництво Чудотворення Учителі  
Благотворність Пророцтво    
Давання Розрізнення духів    
  Різні мови    
  Тлумачення    

 

Б. Дар слово знання.

1. Дар слово знання, це частина Божого знання, яка передана Святим

Духом через відкриття в потрібний момент на конкретну тему.

а) Слід зауважити, що не “дар знання”, а “дар слово знання”.

- не постійно перебуваюче знання, яким можна постійно користуватись, а як і всі дари, проявляються в конкретні моменти по волі Святого Духа.

2. Це надприродній дар, що немає нічого спільного з набутими знаннями, чи досвідом людини.

а) хоча знання писаного Божого Слова дасть можливість все ним контролювати.

Наприклад: а) В житті Ісуса Христа: Ів.1,47-50 (Нафанаїл); 4,18-20

(самарянка);

б) В житті апостолів: Дії 5,1-11.

в) Нафан і Давид, - 2 Сам.12,1-14.

г) Іс.Нав 7 – Ахан,

Єлисей і цар Сірії – 2Цар 6:8-12,

Саул і ослиці 1Сам. 9:20

3. Призначення дару:

а) Докорити за гріх, - Дії 5,1-11; 2 Сам.12,1-14.

б) привести до Бога, - Ів.1,47-50; 4,18-20.

в) Керувати діями людини, - Дії 9,11.

г) Дати відкриття майбутнього, - Дії 11,27-28.

д) Відкрити таємницю, - 1 Сам.10,22.

4. Як проявляється дар?

а) Деколи через навіювання нашому розуму.

б) Деколи через механічний вислів.

в) Деколи через видіння.

 

В. Дар слово мудрості.

1. Дар слово мудрості, це частина Божої мудрості, яка передана Святим

Духом через відкриття в потрібний момент, для конкретної справи.

а) Слід зауважити, що це не дар мудрості, а дар “слово мудрості”.

- не постійно перебуваюча мудрість, а слово мудрості, яке дає Дух Святий на конкретну справу в конкретний момент по Своїй волі.

2. Це надприродній дар, що немає нічого спільного з природною мудрістю, чи досвідом.3. Дар слово мудрості, це вміння застосувати слово знання в житті.

а) Якщо до слово знання можна поставити запитання “що”, то до слово мудрості можна поставити запитання “як”.

Наприклад: а) В житті Ісуса Христа: Лк. 20,24. (при податок).

б) В житті апостолів: Дії 6,1-5 (вибір дияконів).

В) Соломон – чия дитина 1Цар 3:16

Г) Ісус Хр і грішниця Ів 8

 

 

4. Характер мудрості від Бога:

а) чиста, мирна (спокійна), лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння і не лукава, - Як.3,17.

б) дар слово мудрості не може приносити відкриття всупереч перерахованим в Євангелії якостям.

5. Знання Бога, Його Слова, характеру, волі, святості, методів праці обов’язково потрібні для контролю за відкриттями, та правильним їх застосуванням.

6. Проявляється, як дар слово – знання.

 

Г. Дар розпізнання духів.

1. Дар розпізнання духів, це здатність отримувати від Бога, як відкриття про природу духів: Божий, людський чи сатанинський.

2. Дар не має нічого спільного з людською проникливістю.

3. Дар дуже потрібний для церкви тому, що сатана часто приймає вид ангела світла, - 2 Кор. 11,14. 1Тим 4:1

4. Особливо дар потрібний в служінні вигнання демонів,

Наприклад: Дії 16 (віщунка)

5. Знання Божого Слова, Його святості, волі, характеру, Його методів

праці допоможе контролювати відкриття.

6. В скрутних ситуаціях, коли є вагомі сумніви, відчуття, а важко

викрити, слід молитися до Бога про поміч і Бог викриває, наприклад:

Бог попускав, що пророкуючий допускався грубої помилки:

 

1Цар 22:19 Міхей

Мт 16:16-23 Розпізнав який дух у Петра

Дії 8:23 – через цей дар відкрилася суть Сімона

Д. Дар різних мов.

1. Дар різних мов, це отримана надприроднім шляхом від Святого Духа

здатність людини розмовляти різними мовами, яких ніколи не знала

людина і ніколи їх не вивчала.

2. Дарів різних мов і їх вияснення не було в Старому Заповіті, але було передречено, - Іс. 28,11-12.

3. Різницю між свідоцтвом хрещення Святим Духом і даром різних мов визначити не легко, по-скільки немає детальних її описань, але, як і в багатьох інших випадках (водне хрещення), ми робимо узагальнюючі висновки із Біблії та практики служіння.

а) По спрямованості.

- Молитва духом, як ознака інших мов, спрямована до Бога, а прояв дару мов скерований до аудиторії, або конкретної людини.

( Часто це відчуває той, хто молиться, чи говорить).

- Бог молитву розуміє, а люди іншої мови, зверненої до них, не розуміють, тому молитву виясняти не потрібно, промову до людей – потрібно, - 1 Кор. 14,13.

б) По масштабності.

- Дар різних мов часто буває багатим словесно і мови можуть мінятися, а свідоцтво хрещення – не обов’язково багате. (Це не обов’язковий признак).

в) По відкриттю.

- Дух Святий може відкрити природу дару.

г) По прояву.

- Коли проявляється дар мов, Дух Святий часто побуджає когось іншого вияснювати.

- Вияснення може проявлятись і через самого говорящого, чередуючи мову, та вияснення.

4. Дар мов з даром їх вияснення діє для збудування церкви, тому вони мусять проявлятись:

а) з любов’ю – 1 Кор. 13,1.

б) обмежене 2-3 проявами на одному богослужінні, - 1 Кор. 14,27.

 

Е. Дар вияснення мов.

1. Дар вияснення мов, це отримана від Святого Духа через відкриття здатність пояснити зміст слів сказаних іншою мовою.

2. Дар працює в парі з даром інших мов.

3. Даром вияснення мов може користуватись кожен:

а) кого наділить ним Дух Святий, - 1 Кор. 12,11.

б) хто має дар мов, - 1 Кор.14,13.

4. Проблеми рідкості прояву дару.

а) слаба віра в можливість такого прояву,

б) незнання, як діє даний дар:

- християни думають, що Бог має Сам рухати нашими щелепами і язиком, як неживими предметами, користуватись, як роботом,

5. Як діє дар вияснення мов?

а) Є різні позиції відносно методів дії дарів Святого Духа.

- Хортон: вважав що дарами Святого Духа контролює людина.

Ги: - Дух Святий.

- Хортон: Частково божественне, частково людське в дарі.

Ги: Повністю божественне.

- Хортон: Підвладний людському судженню.

Ги: Не підвладний.

- Хортон: судиться по Писанню.

Ги: Рівний Писанню.

б) Наша позиція.

- Дарами наділяє Дух Святий, - Євр.2,4.

- Наділяє і проявляє по своїй волі, -

- Людина здатна обмежити, або покерувати самим проявом, а викликати його не може.

- Дух Святий діє не однаково у всіх.

- Дари, це не постійно перебуваюча здібність людини, а періодичний прояв, - 1 Кор. 14,12.

- Дари даються не для особистого користування, а для церкви.

- Дари Святого Духа не говорять про досконалість і особливу духовність людини.

- Дари можуть мати свої подоби в підробках.

в) Прояв вияснення мов буває:

- Повний, - відразу сказана вся думка і за цим все вияснення.

- Одночасний, - разом приходить говорящому і мова і відкриття.

- Прогресивний, - Фрази і вияснення чередуються.

Самий поширений метод.

 

г) Діє, як і всякий інший дар, при наявності віри, - Рим. 12,6.

д) Вияснюючий, чи пророкуючий не в трансі, як поганські

медіуми, не в без контрольованому чи без свідомому стані.

е) Бог надихає думку, а говорящий передає її своїми словами, на

які також впливає Дух Святий.

є) передавши думку не слід додавати коментарів, це функція

слухачів, - 1 Кор. 14,29.

5. Отримавший дар повинен дбати про любов, інакше слово, подане для збудування, передане без любові, може руйнувати, - 1 Кор. 14,1.

6. Отримавший дар повинен добре знати Слово Боже, щоб всі відкриття контролювати писаним Словом.

 

Є. Дар пророкування.

1.Дар пророкування, це здатність християнина прийняти від Господа через відкриття Духа Святого і передати людям істину, яку Бог хоче передати.

а) Слово “пророкування”, означає промовляти натхненні слова.

2.Використання пророцтва в Старому Заповіті:

а) 30% змісту книг пророків містить в собі предсказання майбутнього, все інше – докори за гріхи та заклики навернутись до Бога.

б) Пророцтво використовувалось для відкриття таємниць, - 1 Сам. 9,20.

в) Для предсказання майбутнього, - Іс.53.

г) Для настанови лідерів, - 1 Цар. 19,15-16.

д) Для прийняття різних рішень, - 1 Сам. 30,8.

 

3.Використання пророцтва в Новому Заповіті.

а) Використання пророцтва в Новому Заповіті де в чому подібне, а де в чому відрізняється в його використання в Старому Заповіті тому, що значно змінилась ситуація.

- Дух Святий в Ст. Зап. Був лише на суддях, царях, пророках і священиках.

- В Нов. Зап. – на всіх віруючих.

Кожен віруючий може мати прямий доступ до Бога для вирішення його проблем.

б) Приклади неправильного використання пророцтва в новозаповітніх церквах:

 

- Вирішення проблем.

Наприклад: Дії 15. (Антіохійське питання).

Хіба не було серед них пророків? Були! – Агав, Юда та Сила і т. д.

Чи чекали апостоли відповіді через пророцтво? Ні!

Що вони робили? Розглядали справу, - використовували

помазання Святого Духа, - 1 Ів. 2,27.

Звернулись до писаного Слова Божого, -

Дії 15,13-18.

Розсудили, - Дії 21,25.

Написали: “Зволилось Духу Святому і нам…”

 

- Настановлення служителів.

Приклади: Дії 6,3. (вибір дияконів).- виглядіть з поміж себе.

Вимоги до служителів: 1 Тим. 3,1-13; Тит 1,5-9.

Їх потрібно перше випробовувати, - 1 Тим. 3,10.

Якби по відкриттю, то не було б місця провірці на відповідність Божому Слову і випробуванню

Служителі обираються через розпізнавання дарів до різного виду служінь і стверджуються згодою церкви і вищестоящих служителів – рукопокладенням.

Якщо хтось захоче індивідуального утвердження, він може просити про це у Бога, але це не повинно стати правилом для церковних дій.

Часом пророки обіжені на пастирів пророкують, що погані служителі і їх треба зняти.

- Для керівництва внутріцерковними діями.

1 Кор. 5,3. (розсудив). 1 Кор.6,5.

 

- Для вибору працівників.

Дії 16,3. (захотів).

 

- Для вияснення шлюбних питань, -

Скільки біди було скоєно на цьому тлі.

 

- Для питань працевлаштування.

 

- Для вибору напрямку праці.

Дії 20,16. (захотів).

Дії 20,3. (захотів).

Дух святий Сам в окремих випадках скеровував їх напрямок, - Дії 16,6,10.

 

- Для предсказання майбутнього.

Часта практика: до пророків ідуть, як до ворожбитів, влаштовують черги. Пророк в такій ситуації, що мусить щось сказати. Пророцтва часто не збуваються. Дар обезцінюється.

Питатися про майбутнє не потрібно, Бог Сам скаже, коли вважатиме потрібним.

 

4.Для чого існує пророцтво?

а) Пророцтво існує для: (1 Кор. 14,3; Дії 15,32).

- Збудування, - зміцнення, підтримка, утвердження в вірі.

- Умовляння, - уговорювання, переконування, умоляння.

- Розради, - потіха, підбодрення.

- Докорити за гріх, - 1 Кор. 14,24.

- Сповіщення майбутнього, - Ів.

 

5.Коли може проявлятись пророцтво?

а) Під час молитви, - 1 Кор. 14,14-15.

б) Під час проповіді, - Мт. 24.

в) Під час розмови, - Ів. 11,49-50.

 

6.Які сили можуть впливати на пророкуючого?

а) Віра пророкуючого,

б) Духовний стан пророкуючого,

в) Досвід пророкуючого,

г) Думки пророкуючого,

д) Ставлення пророкуючого до адресата:

- симпатія, чи антипатія,

- бажання чи небажання йому того, що говориться.

- Сумніви.

е) Віра слухачів,

є) Бажання слухачів слухати Слово Боже.

ж) Диявол,

з) Дух Святий.

При сильних негативних впливах пророцтво може бути не чітке або і не вірне.

Тому велике завдання пророкуючому розпізнати голос Божий і не допустити ніяких негативних впливів на пророцтво.

 

7.Ставлення до пророцтва.

а) Не можна пророцтво відразу упереджено відкидати, -

1 Сол. 5,20.

б) Не можна пророцтва приймати без роздумування, -

1 Кор. 14,29.

в) Пророцтво приймається, якщо:

- згідне Писання,

- Якщо збувається,

- Якщо воно будує.

 

8.Вимоги до пророкуючого.

а) Чистота життя, -

- гріх зробить пророцтво не чітким,

- часом доступ може отримати сатана.

б) Любов до народу Божого, - 1 Кор. 14,1.

- пророкування без любові може руйнувати навіть

хорошими словами, але поганою манерою виразу.

в) Мудрість, -

- Що сказати при всіх,

- Що сказати на самоті,

- Як виразити думку.

г) Вміння відрізнити свої думки від Божого натхнення.

д) Віра, що це слово від Бога, - Рим. 12,6.

е) Знання Божого Слова.

- все повинно бути під контролем писаного Божого Слова.

- Пророк , не знаючий Божого Слова буде не якісно, або й не вірно пророкувати.

Ж. Дар віри.

1. Віра пов’язана із невидимим, та майбутнім.

2. Дар віри, це не та віра, яка необхідна для спасіння, віра у Бога та Його Слово, - Євр. 11,6.

3. Дар віри, це стан, коли в конкретній ситуації людина отримує від Бога віру для здійснення конкретної справи.

(Це не є стан постійно присутньої віри для здійснення любої справи).

Наприклад: Дії 27,25. (Важке плавання).

1 Цар. 17,1. Ілля передрік засуху, але в 19,4 – він не мав дару

віри, хоча загальної вірив Бога він не втратив.

4. Дар віри може мати пасивну і активну форми.

а) Пасивна форма:

- Даниїл у лев’ячій ямі,

- Седрах, Месах, і Авденаго в розкаленій печі.

б) Активна форма:

- Ісус Навин зупиняє сонце, -

- Приклади з Євр. 11. І т. д.

 

З. Дар зцілення.

а) Дар зцілення, це здатність отримана від Бога в конкретний момент для конкретного чудесного оздоровлення недужого.

- це не постійно перебуваюча здібність, а періодична, по волі Святого Духа.

б) Які хвороби може зцілити Бог?

- Всі.

в) Що потрібно для отримання оздоровлення?

(Бог діє по різному, але є загальні принципи).

- Віра хворого, та цілителя.

- Покаяння, сповідь.

- Воля Божа.

г) Чого не повинно бути у цілителя?

- погляду на лице,

- користолюбства та вигоди.

Приклад: Христос оздоровив прокажених, тільки один прийшов до спасіння.

д) За кого можна молитися?

- За віруючих.

- За всіх. Добре, щоб непокаянна людина покаялася, але зціляючи людей, Христос не ставив це в основу рішення.

г) Як проявляється дар?

- сповнення вірою в конкретний момент.

- Отримання сили в конкретний момент.

- Можна молитися і класти руки при відчутті присутності Святого Духа і при відсутності відчуття, так як діють не наші відчуття, сила Божого Слова і Святого Духа.

Ми робимо те, що велить нам Слово і що можемо ми, а Бог робить те, що ми не можемо.

Не слід вважати невдачею, чи поразкою, якщо зцілення не наступило.

Приклад: Освальд Світ, Бон Гі Що,

- Деколи для допомоги вірі робляться певні дії:

Пр. Єзекія, Неєман, сліпий.

д) Можливо віднести до дару вздоровлення прояв вигнання демонів. Що потрібно для успіху в цьому служінні?

- Любов до людей, як і у всіх інших видах дарів.

- Святість тіла, душі і духа (діла, слова, думки).

- Молитва з постом (з практики – 7-10 днів).

- Утримка від подружнього життя.

- Важно хворому:

Покаяння та сповідь гріхів,

Бажання хворого звільнитись,

- Тактика при вигнанні демона:

Молитвою досягнути присутності Святого Духа.

Часом запитують у демона його ім’я.

Ніколи не відповідати на його питання і не виконувати його просьб.

З силою Святого Духа і владою наділеною Богом наказувати йому вийти в Ім’я Ісуса Христа.

Примітка: Набагато більший успіх мають брати, які щоденно проводять доволі часу в молитві.

 

І. Дар чудотворення.

а) Дар чудотворення, це отримання від Бога здатності в конкретний момент для здійснення чудесної надприродної дії.

Приклади: - Ісус Навин зупинив сонце.

- Тінь повернулась при зціленні Єзекії.

- Єлисей дістає сокиру із води, чудо з їжею, водою.

- Ісус Христос втихомирює бурю.

- Дух Святий переніс Пилипа.

- Авраам родив Ісаака Рим 4:18-21, Євр. 11:11-12

- Мойсей перейшов Червоне море

- Іс.Н.10:12-13 – сонце не спішило до заходу

 

Й. Дари допомоги.

Прийнято розуміти, що це здатність допомоги в молитві при досягненні хрещення Святим Духом.

Можливо і в інших питаннях.

 

К. Дари управління.

а) В Старому Заповіті дари були проявлені в Йосипові, - Бут.41,38.

В Мойсеєві та 70 старійшинах, - Числ.11,25. В суддях Ізраїль, -

Суд.3,10 та ін.

б) В Новому Заповіті – в Ап. Павлі, - Дії 27,21-26.

В Ісусі Христі в багатьох випадках. Та в ін.

Л. Як досягати дарів.

а) Не слід просити якогось дару для себе.

- крім говорящого іншими мовами дару вияснення.

б) Не слід проявляти великих ревнувань, постів, випрошуючи, та вимагаючи дарів від Бога.

- Багато попали в спокуси таким чином.

в) Слід просто їх бажати і бути готовим приймати, коли Бог пошле, і з вірою практикувати.

г) Всі старання повинні бути спрямовані на святе богобійне життя,

та практичні справи в тому напрямку, в якому працюють дари.

Последнее изменение этой страницы: 2019-08-15; просмотров: 236

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...