Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Б. Актуальність даного дослідження в Україні.
Субота в житті християнина

Давайте зараз ми вернемось до шляху, яким пройшли ще наші найперші попередники, засновники пятидесятницького руху в Україні, які були розумні і високоосвічені люди. Всі ті відомі пробудження в Україні (як в Одесі, так і в Західній Україні) супроводжувалися глибоким вивченням Божого Слова. Ініціатори пробуджень були одночасно добрими не тільки практиками, але і богословами, які передавали свої знання всім рядовим членам церкви.

В даний момент в Україні відбувається тільки процес відновлення того, що було задумане і зроблене в самому початку. Але до кінця ХІХ ст. це відродження було навіть важко собі уявити, тому що існуюча в той момент ситуація не давала на це ніякої надії.

Для пояснення ситуації, що склалася, є досить багато об'єктивних причин, і перша з них це, звичайно ж, історія євангельського руху в Україні, яке пояснюється як порівняно недавньою своєю появою, так і тими скрутними історичними умовами, в яких доводилося їм існувати і намагатися вижити і розвиватися протягом багатьох десятиріч. Історія показує, що велику частину часу з моменту зародження на Україні, євангельського рух, всі християни, а особливо прихильники п’ятидесятницькогокого руху, знаходились під забороною, жорстоким тиском і офіційними переслідуваннями з боку держави.

Нам стає зрозумілим і наступне проблематичне запитання: відсутність глибоко розробленого віровчення на рівні країни, що зараз є питанням першорядної ваги, до рішення якого необхідно переступати в наш унікальний час свободи.

Але вся складність питання не закінчується тільки на цьому. За невеликий проміжок часу релігійної свободи багато деномінацій і культів з сумнівною репутацією і навчанням дуже сильно досягли успіху в розвитку інтелектуальному аспекту своєї віри. За цей час вони успішно налагодили свою роботу, сформували свої доктрини, поставили на високий рівень навчання всіх рядових членів своїх церков.

Ситуація також ускладнюється загальними характеристиками, характерними для розвитку нашого суспільства в цілому. XXI-те століття можна описати словами одного біблійного пророка, який під натхненням Святого Духу говорив, що «в останні дні ведення (або знання) на землі умножитися». У наш час ми бачимо буквальне виконання цих пророчих слів. Сучасні наукові дослідники, кажучи мовою статистики, затверджують, що інтелектуальні знання в цілому на землі подвоюється кожні 4-5 років.

Кожний з перерахованих фактів вніс свій якийсь певний внесок в життя помісних церков. Всі вищевикладені тенденції мають безпосередній вплив на кожного окремого члена церкви. Як наслідок всіх цих вищевикладених фактів на рівні помісних церков з'явилися наступні проблеми:- рядові члени церкви не орієнтуються в основних доктринальних питаннях;

- рядові члени церкви не знають основи віровчення своєї деномінації і не розуміють свого місцезнаходження в середовищі інших деномінацій і доктринальних відмінностей між ними;

- серед пасторів церков в є безграмотні люди, що не мають ні світської, ні духовної освіти;

- велику кількість рядових членів церкви випробовують на собі серйозний вплив різних негативних і єретичних навчань, що часто приводить їх до пошкоджень особистого духовного життя, до того, що привніс в свої помісні церкви богословських концепцій, що суперечать Священному Писанню, або навіть до індивідуального або масового переходу членів помісної церкви в інші деномінації, які мають частково або повністю єретичне навчання.

Для того, щоб уникнути подібних тенденцій існує необхідність централізовано розвивати духовну освіту усередині євангельських союзів, а також, що особливо необхідно, зробити доступним основоположні знання Священного Писання для рядових членів церков.

Одним з наболілих в цій області питань є питання «суботи». А саме концепція суботи для новозавітніх християн. Як необхідно сприймати всі старозавітні ухвали про суботу? Чи є дотримання суботи необхідною умовою для богоугодного життя новозавітнього християнина? Як правильно співвіднести тексти Нового і Старозавітніх Заповітів з питання, що вивчається? Чи є субота Новозаповітньою заповіддю або просто старозавітним символом, вже що виконався в Хрісті Ісусі?

В. Кінцевий тезис

Звернувшися до теми суботи, я побачила в Писанні її реальний великий об'єм і коли переді мною стало питання формулювання моєї остаточної тези, я вирішила побудувати його у вигляді відповіді на найактуальніше питання в цій області вивчення. Використовуючи свою попередню тезу, я хочу знайти відповідь в Священному Писанні про те, чи є субота новозавітньою заповіддю. Іншими словами вся дослідницька робота буде сконцентрована навкруги вивчення старозавітної концепції суботи і її формулювання в Новому Заповіті, виходячи з розуміння ідеї про розвиток Божественного відкриття або прогресивного відкриття. Мета писання даного дослідницького проекту – це отримати відповідь на питання про те, чи необхідне в новозавітній час практикувати дотримання суботи, і якщо так, то в якому вигляді необхідно це робити, а якщо ні, то яким чином, можливо застосувати на практиці всі повчання Нового Заповіту, і що вони значать для новозавітнього віруючого. Формулювання моєї остаточної тези звучить таким чином: «Виконання суботи не є заповіддю в Новому Заповіті».

Г. Методологія

До Священного Писання я звертатимуся як до самого основного джерела істини, єдиному і непогрішимому Слову від Бога. Вищий авторитет Божого Слова буде встановлений в основу даної дослідницької роботи, і вважатиметься основним аргументом для ухвалення остаточного рішення з питання, що вивчається.


 

I. Попередні спроби рішення питання

В цьому розділі я хочу представити стислий опис всіх основних спроб вирішити дане питання. Об'ємність цієї частини дослідження напряму залежала від наявності літератури по даній темі. Тому в моїй роботі будуть представлені тільки самі основні точки зору, більшість з яких має широке розповсюдження на Україні.

Із сприйняття богословської концепції «суботи» історично сформувався богословський термін «суботництво», який вказує на відношення кожної даної деномінації до четвертої заповіді книги Вихід і її практичному втілення в щоденне життя кожного члена цієї деномінації.

Всі існуючі думки з даного питання можна розподілити на дві абсолютно протилежні точки зору:

А) прихильники концепції субботництва;

Б) ті, хто її повністю заперечують необхідність її дотримання;

Найхарактерніший критерій, що робить ці два підходи повністю протилежними – це сприйняття четвертої заповіді в світлі прогресивного відкриття, або заперечення такого в цілому або частково. Так само дуже важливу роль тут відіграє позиція, що стосується міжзавітніх відносин (а в деяких випадках повне заперечення Нового Заповіту – вона буде описана нижче). Виходячи з цих передумов, автори першого підходу говорять про необхідність буквального практичного виконання даної заповіді, пов'язуючи його з практичними діями людей з реальним фізичним світом, тоді як представники іншого підходу відносять її виконання до духовного світу, пов'язують її з радикальною зміною, як старозавітного символу, що виконався, втіленням в життя якого в новозавітню епоху має безпосередній зв'язок з тим, що було виконане Ісусом Христом і відповідно відноситься до категорії більш теоретичного, ніж практичного богослів'я.

Теологічний енциклопедичний словник під редакцією У. Элвелла дає наступні визначення прихильникам концепції субботницства: «Субботницство – це переконання, згідно якому один день в тиждень повинен бути цілком присвячений релігійному життю, як і наказує старозавітний закон про суботу»[3].

У свою чергу прихильники концепції суботництва діляться на дві основні категорії, які указують на різні підходи в практичному застосуванні досліджуваної четвертої заповіді. Обидва підходи відрізняються консервативністю в тлумаченні Священного Писання, дуже строго відносяться до дотримань різних обрядів і ухвал, але різняться між собою ступенем впливу Нового Заповіту і історичних відомостей про практику перших християн.

Отже, прихильники концепції суботництва діляться на наступні дві категорії:

1. Строгі (або буквальні) суботніки.

2. Напівсубботніки.

А. Строгі суботніки

Строгі суботніки проголошують, що «Боже повеління у Старому Заповіті про суботу – природний, загальний і моральний закон; відповідно, в суботу людина зобов'язана утримуватися від всякої праці, за винятком того, що вимагає суспільна необхідність. Відповідно до даного переконання, сьомий день (в буквальному розумінні субота) – єдиний день, коли можна виконати цю вимогу Закону"[4].

Іудаізм

В першу чергу серед строгого субботництва хотілося б описати погляд однієї з релігій як іудаїзм.

А. Історія суботи в іудаїзмі

По святкуванню або дотриманню суботи рабини написали десятки, якщо не сотні тисяч книг. Це тема в іудаїзмі вважається якщо не самої центральної, то однієї з найважливіших в Священному Писанні. Серед розсіяного єврейського народу дотримання суботи, святкується як справжнє свято, що повторюється кожного тижня, і є їх особливою відмінною рисою. Завдяки ритуалам, що багато разів повторюються, і по багатьом установам суботи єврейський народ в розсіянні прагне триматися разом, мати єдність, як вони самі про це говорять, зберегти віру батьків. Хоча в якійсь мірі для іудеїв субота і є відпочинком від напруженого робочого тижня, її святкування має набагато більш глибоке значення для правовірного єврея-іудея. Її зустрічають словами гімну: "Підемо, мій, друг, на зустріч нареченій, зустрічати суботу".[5]

Часто християни нарівні з іншими людьми сприймають єврейське дотримання суботи, просто як набір певних установ і обрядів або у вигляді звичайного заслуженого відпочинку в кінці робочого тижня. І на це є об'єктивні причини: частіше за все серед рядових відвідувачів синагог ми спостерігаємо "суху ритуальну обрядовість". Але насправді богослови іудейства мають більш глибоку концепцію, пояснюючу суть четвертої заповіді, і аргументуючи у них таке трепетне відношення до неї.

Важливість дотримання суботи

Важливість дотримання суботнього дня автор аргументує таким чином: "В іудаїзмі є багато ритуальних законів, але єдине ритуальне розпорядження, що знаходиться в Десяти Заповідях - це субота. Порушення суботи вважалося одним з найтяжчих злочинів і в крайніх випадках каралося смертю". З цим твердженням перекликається і твердження автора, що написав Талмуд: Що "порушуник суботи подібний ідолопоклоннику"[7]. Саме по цьому, як затверджують рабини, субота займає перше місце в іудаїзмі.

Але не дивлячись на всю серйозність і глибину питання, що вивчається, іудеї все-таки гордяться запозиченню, як вони вважають, іншими народами ідеї регулярного щотижневого відпочинку. Герман Вук в своїй книзі "Це мій Бог" пише про це наступне: "Цей єврейський обряд прийнятий всіма цивілізованими народами і став непорушним законом майже у всіх країнах. Не дивлячись на те, що відпочинок - це тільки частина обряду, це так би мовити, негативна частина шаббату, у єврейської суботи є свої паралелі в культурах інших народів"[8].

Розглядаючи іудаїзм в цілому, автори книг характеризують його єство як цілеспрямованість життя і її моральна обумовленість, яких можливо досягти тільки через віру. А субота, в даному контексті, виступає як "фокус єврейської віри"[9], Виконання якої є практичним виразом віри і способом її подальшого зміцнення. «один день в тиждень єврей може побачити себе очима Бога, більше відчути Його присутність»[10].

Богослів'я суботи

Субота Буття

Доктор Й.Герц, головний рабин Британської імперії, таким чином пояснює в своїм коментарі до Пятикнижжя слово повеління "пам'ятай", записане в двадцятому розділі книги Вихід у восьмому вірші ("пам'ятай день суботній, щоб освятити його"): "Ця заповідь починається із слова "пам'ятай" і не роз'яснює суті суботи. Передбачається, що євреям вже добре знайомі як закони, так і єство особливості цього дня. Корінь «шабат» має значення "припинити" (мається на увазі припинення робіт). Іншими словами він відносить розуміння суботнього дня до різних подій, вже що відбувся в житті єврейського народу, і в тому, числі спирається на дуже відоме місце Писання Старого Заповіту, яке знаходиться в книзі Буття, що оповідає про сьомий день творіння, в який відпочивав Сам Творець.

Іншими словами, "субота нагадує всякому юдею про грандіозний день творіння". Але якщо ця заповідь ставитися в подібний контекст, тоді виникає велика кількість питань: Що має на увазі Тора, коли говорить про відпочинок Бога? Яким чином Бог може втомлюватися? Як таку паралель можна використовувати для практичного застосування висловленого принципу зараз в XXI-му столітті?

Арье Каплан відповідає на це питання таким чином: "Відпочинок Бога потрібно розуміти інакше (не в буквальному розумінні). Він відпочивав, тобто перестав творити, не стикався з світом. Звідси ми можемо зрозуміти визначення суботнього дня відпочинку так, як його розуміє Тора. Ми відпочиваємо в суботу в тому, значенні, що перестаємо дієво стикатися з світом. Це паралель Божественного відпочинку. Під час шести днів творіння Бог здійснював своє панування в світі, змінюючи його. В суботу Він "спочив". Він перестав затверджувати в світі Своє панування"[11].

Як паралель з людьми рабини спираються на вірш в першому розділі книги Буття, де Бог наділяє людину правами управляти створеним світом. Виходячи з цього, з'являється наступні застосування даної істини: "Ми не повинні втручатися в природний хід явищ. Будь-яка зміна або втручання в їх течію, як би нікчемно воно ніби, є порушенням цього відпочинку".

Саме звідси і виникла ціла система розпоряджень, супроводжуючих суботу. Закони про суботу міститися в двох найбільших трактатах Талмуда, Шаббат і Ейрувін, в повному Шулхан Арухе вони займають майже двісті глав.

Головна тема Мішни (Трактат Шаббат) присвячена "роботам, забороненим в суботу"[12]. «Всі діяльності людей розділена на 39 видів робіт.»[13] Мудреці Тори називють їх «Батьки роботи», тобто як основні види робіт, заборонені в суботу, на підставі яких вони встановлюють інші, похідні від перших, схожі з ними по характеру і змісту, які називаються «породження». Саме звідси і бере початок цей довгий і складний ланцюг заборон, які стали непосильним тягарем для людей і спотворили істине розуміння суботи. Разом з тим доктор Й. Герц дуже обачно попереджує можливу лінь, так властиву людській природі. Про це він пише наступне: «Людина не має права повністю відсторонитися від роботи і оголосити всі дні тиждня святими. Всевишній робивши людину співучасником творіння, поклав на не обов’язок перетворювати навколишній світ. Саме тому праця людини створює умови для суботи, так само як робота із створенням судини дозволяє наповнити його змістом.»[14].

Субота в книзі Вихід

Книга Вихід є безпосереднім продовженням книги Буття і тому природно може виправдати очікування розвитку концепції суботи в цій наступній книзі. Саме з даної передумови і виходять рабини, тлумачивши богословське значення суботи, представленим в книзі Вихід, розглядаючи її в контексті всієї даної книги.

Розглядаючи велику кількість різних уривків з цієї книги, рабини зробили висновки про мету написання всієї цієї книги. Я вибрала з цього списку тільки самі основні, які найбільш яскраво ілюструють отриманий результат:

1 "Чи пробував Бог прийти і узяти собі який-небудь з народів незвичайними явищами, знаменнями і чудесами. як зробив наш Бог Всевишній в Єгипті на ваших очах?".

2. "Ти показав, щоб ми взнали: Всевишній - Бог, немає більшого окрім Нього".

Розглянувши ці і подібні уривки книги Вихід, дослідники сформували наступний богословський висновок: "Іудаїзм - єдина релігія в світі, початок якої закладено тим, що Бог говорив з цілим народом, що налічував у той час близько трьох мільйонів, і всі ці люди одночасно чули і бачили Божественне явище, що стало фундаментом єврейської релігії. Результат не тільки дав можливість абсолютно особливим чином усвідомити існування Бога, але і показав, що Бог управляє життями людей"[15]. Іудейська наукова традиція рахує, що всі Десять Заповідей, до числа яких входить і суботня заповідь, були дані саме на такому історичному фоні. Виходячи з цього вони роблять висновок, що четверта заповідь, так само як і всі інші, була дана для постійної підтримки правильних взаємовідносин ізраїльського народу з своїм Богом. Рабини затверджують, що перше і основне значення суботи криється не просто в дотриманні всіх розпоряджень і обрядів, а в розвитку відносин людей з Богом, в яких субота є добрим засобом, запропонованим Самим Богом, для здійснення цього постійного важливого процесу.

Арье Каплан в своїй книзі затверджує також наступне: "Святкуючи суботу, ми всякий раз згадуємо чудо Результату і манни"[16] Іншими словами богословська концепція суботи використовується в юдействі для повчання і зміцнення у вірі при нагадуванні про те, як Бог діяв у житті ізраїльського народу. Той же автор затверджує: «В суботу ми прагнемо знову глибоко пережити цей близький зв’язок з Богом і жити Його словом. Тора називає суботу вічним символом союзу між Богом і народом Ізраїлю. В суботу приймають участь і Бог і народ»[17].

Субота - як день вічності

Таке формулювання іудейського сприйняття суботнього дня виходить з своєрідного тлумачення ними першого розділу книги Буття. Ось їх герменевтика і, витікаючі з неї логічні висновки: З кожним днем творінням ми бачимо виникнення все більш високих рівнів в природі. Хотілося б чекати на сьомий день створення чого-небудь ще досконалішого. Натомість - нічого. В Мідраше задається просте питання: "Якщо Бог відпочивав на сьомий день, то як Він міг того ж дня завершити творіння? Якщо він нічого не створював в сьомий день, то творіння було закінчено за день до того. І Мідраш відповідає: "Цього дня Бог створив відпочинок"[18].

Виходячи з цієї концепції, вчителі іудаїзму закликають кожного іудея бути подібним своєму Богу, кажучи, що "чим більше в людині подібності Богу, тим більше співучасті з Ним»[19] Грунтуючись на описах пророками Божої природи, як вічної і незмінної, субота отримала назву дня вічності, в якому людина може брати безпосередню участь. «В деякому розумінні Бог спустився до світу в суботу цих перших днів творіння. Цікаво що слово субота, «шаббат», має загальний корінь із словом «шевет» - перебувати, жити. В суботу Бог зробив землю місцем Свого перебування.» [20]

Саме в цей вічний день, затверджують дослідники іудаїзму, людина одержує свободу, свободу від всіх своїх житейських свобод і згадує свободу, що дарована ізраїльському народу при виході з Єгипту.

Адвентисти сьомого дня

Наступним рухом, точку зору якого про суботній день я хотіла би представити - це адвентисти Сьомого Дня.

Основною причиною існуючих проблем, як я вже відзначила вище, є трансформація навчання, яку придбали Адвентисти сьомого дня в Україні за останні роки. Для людини, яка не вникає глибоко в богослів'я, ці принципові відмінності, що залишилися, практично залишаються незрозумілими.

Одна з сучасних популярних книг цієї деномінації («На початку було Слово»), яка є сучасним викладом основ віровчення християн Адвентистів Сьомого Дня, підтверджує документальними фактами ситуацію, що склалася. Всі описувані в ній доктрини повністю або частково відображають погляд консервативного євангельського богослів'я.

Субота при створенні

"Субота прийшла до нас з безгрішного світу, і представляє собою особливий дар Божий[27]" - говорить віровчення АСД. "Сам Бог покоївся в суботу, Він її поблагословив і освятив[28]", тому вона не може припинити своє існування.

Розмежування Мойсеєвого Закону

До цих богословських висновків вони приходят приводячи ще один аргумент. Проводивши розмежування між церемоніальним законом, який Мойсей отримав від Бога так само, як Десять заповідей, вони затверджують, що в Новому Заповіті заперечується тільки частина Закону, яка відноситься до церемоніальних постанов. Розглядаючи Колосянам 2:14-17, тлумачення якого має вирішальне значення для новозавітнього пояснення суботи, вони затверджують наступне: "В законі Десяти Заповідей нічого не сказано ні про їжу, ні про пиття, ні про молодика, ні про суботи (множина) або свята. Все це було в законі, який Господь передав на гору через Мойсея. В приведеному текст нічого не мовиться про щотижневу суботу[29]", а маються на увазі святкові суботи, які бувають кілька разів в році, і відноситься до церемоніального Закону, вважають богослови адвентизма.

Субота не виключно для євреїв

Це твердження будується на тому факті, що субота була "створена" задовго до появи єврейського народу як такого, і що "Бог не є упереджений"[30]. Тому не можна обмежувати Писання рамками історичного і культурного аспектів.

Новозавітня субота

Субота оголошується новозавітньою, тому що про її запереченні нічого не говорять а ні апостол Павло, а ні інші автори Нового Заповіту і апостоли, які були разом з Ісусом. "Павло говорить: " Бо прийняв я від Господа, що й вам передав," (1Коринтян11:23). Павло говорить, що передає він те, що сам отримав. Але він ніколи не передавав нічого щодо першого дня. Це очевидно для всякого неупередженого читача"[31].

Ісус і субота

Тут приводиться велика кількість місць з нового Заповіту, де Ісус говорить про суботу (Марка.2:27,28; Матвія.11:11,12 і ін.). І кожного разу підкреслюється думка про те, що "Ісус ніколи не порушував суботу, а тільки іудейські розпорядження про неї"[32].

Павло і субота

Тут робиться основний принцип на новозавітніх вказівках про богослужіння першої церкви, які проходили в храмі і синагогах. Особливо підкреслюється думка про те, що апостол Павло починав проповідь в кожному місті або країні саме в суботній день, оскільки продовжував берегти і шанувати його.

Біблійний опис доби

Всі місця Писання, які дають якусь «зачіпку», або можливість обгрунтувати ідею неділі, богослови АСД спростовують ідеєю розуміння початку і кінця дня в той історичний момент євреями. Завдяки такому вирахуванню (як у євреїв) все починає вказувати на суботу.

Б. Напівсуботництво

Цю концепцію розуміння і практичного виконання вимог, що відносяться до суботнього дня, я розглядатиму коротко і дуже оглядово в зв'язку з тим, що вона не представляє особливого інтересу в рамках даної теми мого дослідження.

В теоретичному богослів'ї суботництво і напівсубтництво знаходяться дуже близько і велику різницю між ними дуже важко знайти. Основний пункт розбіжності між ними криється в практичному застосуванні теоретичних міркувань. Згідно теологічному енциклопедичному словнику У.Елвелла напівсубтництво визначається як "напрям, який дотримується вимог про строге дотримання суботи, але переносить ці вимоги з сьомого дня, суботи, на неділю, перший день тижня"[33].

Богословське обгрунтувування ця теорія отримала ще в працях батьків ранньої церкви, які намагалися надати неділі особливий статус. В IV-V віці теологи Східної церкви вчили, що іудейська субота і християнська неділя практично тотожна. Першим богословом, детально що описав свої напівсубтницькі погляди і аргументування до них, був Альберт Великий. В своїй богословській праці він виділив такі два аспекти щодо неділі:

"1. Моральна заповідь про необхідність дотримуватись дня відпочинку;

2. Обрядовий символ, який в буквальному розумінні відноситься до євреїв"[34].

Провідним богословом, остаточно що закріпив цю точку зору є Фома Аквінській, який звів цю теорію в статус офіційної доктрини. Цю точку зору свого часу охоче підтримали багато теологів-реформаторів. Нею особливо характеризувалося англійське пуританство. В даний час такої точки зору дотримуються "Суспільство дотримання Дня Господа" (Америка) і "Імперський альянс в захист неділі" (Англія)". [35] На даний момент ця точка зору не переживає особливої популярності.

А. «Субота» у Старому Заповіті

Старий Заповіт рясно переповнений самими різними згадками про суботу. В його рамках дослідження цієї теми є дуже обширним. Тому досліджуваний матеріал Писання з Старого Заповіту я ділитиму таким чином:

1. Богослів'я суботи в книзі Буття;

2. Богослів'я суботи в книзі Вихід.

3. Богослів'я суботи в інших книгах пятикнижжя.

4. Богослів'я суботи в історичних книгах.

5. Богослів'я суботи у пророків.

У Старому заповіті є два ключові слова, через дослідження яких можна отримати богослівську концепції суботи:

1. Субота;

2. Сьомий день;

Саме з цими основними словами і буде безпосередньо зв'язане моє дослідження про суботу у Старому Заповіті.

Б. Лексико-синтаксичний аналіз

Загальний літературний жанр тут можна визначити дуже легко - це проза.

Необхідно поглянути на те, яким чином автор розвиває свою тему по перших двох розділах цієї книги. 1-й і 2-й розділ є як би повторенням або різностороннім описом одних і тих же подій (опис подій творіння).

Сполучне слово «так» (Буття 2:1) указує на те, що цими подальшими словами підводиться підсумок всьому вищесказаному, і готується кінець описуваної історії.

Значення слів.

Ключовим словом в даному уривку (Буття 2:1-4) є слова «сьомий день» і «субота'».

Ø Єврейське слово яке в перекладі – «сьомий день» - саме по собі це словосполучення не несе якогось особливого навантаження або значення, яке при детальному розборі могло б якимсь чином доповнити український переклад. Різні думки в богословських кругах виникають щодо самого слова «день», як особливого слова у зв'язку з його вживанням автором саме в книзі Буття, де воно якимсь чином несе особливе смислове навантаження. Остаточно затверджувати щось про точне тлумачення цього слова неможливо, тому що воно має не одне значення, але М. Эриксон описує дві основні теорії щодо цього єврейського слова:

1. День - епоха. Ця теорія грунтується на тому, що єврейське слово (що в нашому перекладі день) не обмежується значенням двадцяти чотирьох годин. Воно може також означати епоху або тривалий період часу, і саме так його і треба розуміти в даному контексті»[40].

2. День як 24 години. «Тут робиться висновок, що Бог створив землю за шість 24-х годинних проміжків»[41].

На мою думку, говорити про природні 24 години доби в контексті перших двох розділів книги Буття практично неможливо, виходячи з того, що автор намагався звичайною мовою передати отриману через натхнення інформацію. Початок даного оповідання починається безпосередньо з божественної вічності, в якій таке поняття як час практично не існує. Ця моя думка так само підтримується іншим уривком з Священного Писання (2Пет.3:8), який указує на божественне сприйняття часу і зіставлення його з людськими мірками.

Виходячи зі всього вищесказаного, я затверджую, не вдаючись в різні теорії, що єврейське слово (день) не має ніякого відношення до поняття доби за людськими мірками, і тому не має ніяких точок зіткнення з концепцією суботнього дня, де в основі закладена думка про якийсь конкретний, точно визначений день тижня.

Ø «tb;v» - є наступним важливим словом в розгляді цього уривка. Я вважаю, що тлумачення даного вірша, а точніше саме цього слова, має одне з вирішальних значень в розумінні концепції «суботи».

В даному вірші це слово має декілька можливих варіантів перекладу:

1. припинятися, зупинятися;

2. покоїтися, опочивати, святкувати (суботу).

Якщо виходити з того, що поняття дня на той момент було ще невідомим, і Бог не міг переживати утомленість від своєї досконалої роботи, то найлогічнішим перекладом на даний момент є «припиняти» або «зупиняти».

Виконавши всі вищевикладені кроки герменевтики (ці вірші можна було б розбирати ще і далі, але я вибрала тільки ту інформацію, яка безпосередньо відноситься до теми дослідження) коротке резюме:

Ø На підставі цих віршів не можна будувати доктрину про якийсь конкретний особливий день як частини сучасного тижня.

Ø Дії Бога в цих віршах швидше на припинення робочого процесу, ніж на якісь спеціальні ритуальні розпорядження, характерні для спеціального часу.

За допомогою використаного слова «tb;v'», вчинок Бога указує більше на Його внутрішній стан як приклад для наслідування людям, ніж на виконання якоїсь конкретної дії.

А. Розгляд уривка Вихід 20:8-10

Вихід 20:8 Пам'ятай день суботній, щоб святити його!;

Вихід 20:9 Шість день працюй і роби всю працю свою,

Вихід 20:10 а день сьомий субота для Господа, Бога твого: не роби жодної праці ти й син твій, та дочка твоя, раб твій та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх.

А. «Левит»

Мета написання книги Левит дуже ясна, оскільки сама книга Левит представляє собою високоорганізований матеріал, який направлений на певну мету. З попередніх книги відомо, що «Бог дав Авраму обіцяння, яке складається з трьох окремих обіцянок. Перше вже початок виконуватися (Ізраїль почав ставати великим народом). Третє обіцяння (оволодіння землею), буде в центрі уваги наступних книг. А книга Левіт піднімає найважливіше питання: як зберегти відносини, які встановилися між Богом і Ізраїльським народом після висновку Заповіту. Відповідь полягає в тому, що Бог Сам це забезпечує. Своєю благодаттю. Жертвопринесення в системі старозавітного культу були не засобом придбання милостей Божих, а засобом отримання благодаті».[46]

Саме для того, щоб показати шлях отримання благодаті через систему жертвопринесень (або церемоніальний закон) була написана книга Левит.

Левит 24:8 Щосуботи він покладе його перед Господнім лицем завжди, від Ізраїлевих синів, вічний заповіт.;

Цей вірш знаходиться в підрозділі 24-го розділу, якому можна дати назву «Догляд за світильником і хлібами пропозиції». 24-й розділ з усіх боків оточений главами, в яких йдеться про незліченні церемоніальні ухвали. Тому ці розпорядження про суботнього дні я відношу до церемоніальної частини Мойсеєвого Закону.

Б. «Числа»

Числа 28:9 А суботнього дня двоє однорічних безвадних ягнят, і дві десяті пшеничної муки, жертва хлібна, мішана в оливі, і жертва лита його

Числа 28:25 А сьомого дня будуть для вас святі збори, жодного робочого зайняття не будете робити.

В книзі Числа я знайшла подібну ситуацію і тому я об'єднала ці книги разом. «В центрі уваги останнього розділу книги, куди входить і 28-й розділ, стоїть «питання спадкоємства обіцяної землі»[47]. З тематики остання частина знову таки потрапляє в розділ приношень жертв і свят. Через нагадування і ретельне виконання всіх розпоряджень церемоніального закону народ ізраїльський повинен був бути повністю всесторонньо (враховуючи інші вказівки) підготовлений до оволодіння землею.

Повчальною частиною цього уривка виступає істина про те, що духовне життя в ізраїльському народі повинне було завжди знаходиться на належному рівні і ухвали, вже відомі на той момент повинні постійно виконуватися.

Оскільки на той момент умови Заповіту давали ізраїльському народу можливість мати правильні взаємостосунки з своїм Богом, то серед вищеописаного контексту досить просто зрозуміти ту строгість, яку вимагав Бог у виконанні всіх ухвал даного Заповіту і наскільки серйозно Він відносився до його порушників. Саме про цю строгість і говорить нам наступний уривок:

Числа 15:35 І сказав Господь до Мойсея: Конче буде забитий цей чоловік, закидати його камінням усій громаді поза табором!

Цей уривок ще раз підкреслює думку про непокірність, яку проявив даний персонаж з книги Числа, яка виражається не просто в дотриманні певного ритуалу, а даному контексті є прямим протестом проти Самого Бога.

Богослів'я суботи у пророків

У зв'язку з обмеженістю об'єму, богослів'я суботи у пророків в цій роботі я розглядатиму на підставі книги пророка Єремії, яка відображає загальну суть богословської концепції всіх старозавітних пророків.

Б. Рівень духовності аудиторії

За винятком невеликих періодів люди, до яких було направлене пророче, слово знаходилися в плачевному духовному стані. Книга рясніє самими різними викриттями. Мова про втрату любові до свого Бога, в відступництві і ідолопоклонниці і ін. Іншими словами «аудиторія» переживала духовний крах. Тому однією з головних метою книги є покликання божого народу до слухняності і відновлення взаємостосунків з Ним.

в. Місце досліджуваних віршів в загальному плані книги

Перша частина цієї книги присвячена викриттям, які Єремія передавав єврейському народу від Бога. Але при подальшому розвитку думки пророк оголошує неминуче покарання, яке прийде на непокірний народ, за відсутність належної реакції на викриття. І саме в кульмінації цієї частини, де з'являється фраза «метаємо і голодом і моровою язвою», пророк починає вести мову про дотримання суботнього дня. Тобто, викриття, в яких мовиться про суботу, потрібно сприймати в світлі загальної картини духовного стану слухачів.

Ось ці дані вірші:

Єремія 17:21 Так говорить Господь: Стережіться за душі свої, і не носіть тягару за суботнього дня, і не носіть його брамами Єрусалиму.

Єремія 17:24 І буде, якщо Мене справді ви будете слухатись, каже Господь, щоб тягару не носити в брами міста цього за суботнього дня, і щоб освятити день суботній, і щоб жодної праці в цей день не робити,

Єремія 17:27 А якщо ви Мене не послухаїтесь, щоб святити день суботній і щоб тягару не носити, і щоб брамами Єрусалиму суботнього дня не ходити, то огонь підпалю в їхніх брамах, і він поїсть їрусалимські палати, і не погасне!

Г. Тлумачення

В світлі навколишнього контексту вірші про суботу придбавають наступне значення:

1. Недотримання суботи є частиною загального гріху - повне відступи від Бога.

2. Єврейський народ перестав бачити в Бозі єдине джерело свого існування (Єр.17:5-8).

3. До порушення суботи привело повне порушення Заповіту.

4. Як наслідок всього вище сказаного, єврейський народ втратив істинне значення суботи, що привело до негативних змін в зовнішньому виразі дотримання заповіді.


Б. Новий Заповіт

Ця частина дослідження Писання представляє особливий інтерес, оскільки саме з початком з Нового Заповіту, який, на мій погляд, є новим періодом в прогресивному відкритті, зв'язані всі розбіжності з приводу дотримання суботнього дня. Я виходжу з тієї точки зору, що Новий Заповіт більш детально розкриває деякі істини, записані у Старому Заповіті, є виконанням Старозавітних пророцтв, а символи прообразу Старого Заповіту знаходять в ньому своє справжнє виконання.

Отже, слово Нового Заповіту, вказуюче на суботу: ««sa,bbaton». Воно є безпосереднім еквівалентом єврейських слів «tB'V;»и «!AtB'V»;'.

Своє дослідження Нового Заповіту почну з того, що про суботу говорив Ісус.

А. Ісус і субота

Найбільш детально відношення Ісуса до суботи описують численні ситуації Його особистих зіткнень з релігійними вождями і вчителями Ізраїля в той історичний момент, коли Ісус жив на землі. Багато богословів взагалі заперечують цінність цих уривків, як відповідного матеріалу для вивчення богослів'я Ісуса про суботу в Новому Заповіті, указуючи на істотні відхилення між вказівками Старого Заповіту і відступу, які допустили рабини того періоду; але я вважаю, що вивчаючи ці уривки можна знайти не тільки викриття Ісусом єврейських вчителів в їх помилках герменевтик, але і побачити Його конкретні вказівки або принципи про те, як Він Сам розуміє богослів'я суботи.

Велика кількість конфліктни

Последнее изменение этой страницы: 2019-08-15; просмотров: 169

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...