Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зміст звіту з електрорадіомонтажної практики

Загальні положення

Метою навчальної електрорадіомонтажної практики є закріплення і поглиблення знань, отриманих студентами в ході теоретичного навчання, набуття необхідних умінь, навичок і досвіду практичної роботи зі спеціальності, що вивчається.

Практика ґрунтується на теоретичних знаннях, отриманих при вивченні таких предметів як: «Основи мікроелектроніки», «Теорія електричних і магнітних кіл», «Електрорадіовимірювання».

Рекомендується наступна методика проведення занять: теоретична частина уроку, демонстрація наочних посібників та прийомів виконання робіт, опитування студентів для перевірки засвоєння матеріалу.

Практична частина: студенти отримують завдання в письмовому вигляді, де вказано електричну схему пристрою та її опис, необхідні матеріали та інструменти для виготовлення друкованої плати пристрою. Проводиться фронтальний інструктаж.

Після закінчення практики студент надає працюючий пристрій згідно виданим завданням та звіт з практики.

Студент отримує загальну оцінку на підставі оцінок, отриманих за виконану практичну роботу та оформлений звіт.

Зміст звіту з електрорадіомонтажної практики

 

1 Завдання до практики електрорадіомонтажної

2 Опис роботи принципової схеми

3 Принципова схема

4 Друкована плата

5 Розрахунок надійності

Висновки

Література

 

У завданні дається загальна характеристика та особливості робіт з виготовлення індивідуальної друкованої плати пристрою.

При описуванні роботи принципової схеми детально розписується, який сигнал куди йде, що вмикаться, що вимикається, що буде на виході схеми.

Принципова схема пристрою креслиться у програмі SPlan згідно ГОСТу. Наводиться перелік елементів схеми із зазначенням їх номіналів.

Розробка друкованої плати пристрою за принциповою схемою проводиться в комп’ютерному класі за програмою Sprit Layout.

При розрахунку надійності виготовленого пристрою оцінюється імовірність його безвідмовної роботи.

Вимоги до оформленню звіту з електрорадіомонтажної практики

1. Оформлення звіту починається з оформлення титульного листу. Зразок його виконання наведено в додатку А. Шифр на титульному листі складається наступним чином:

ПН.5.05010201.09.01.08.ТЗ

ПН – практика навчальна;

5. 05010201- шифр спеціальності;

09 - рік вступу;

01 - номер групи;

08 - номер по порядку (за журналом);

ТЗ - технічний звіт.

2. Кожна сторінка має бути оформлена у рамці, у нижній частині якої є основний напис, де ставиться шифр, а в правому нижньому кутку - номер сторінки. Нумерація починається зі сторінки “ЗМІСТ” (лист 2). На сторінці “ЗМІСТ” основний напис заввишки 40мм, в якому заповнюються поля “Розробив”, де ставиться прізвище студента та його підпис; та поле “Перевірив”, де ставиться прізвище викладача (Додаток Б).

В основному написі на листі ЗМІСТ ставиться такий самий шифр, як і на титульному листі.

3. Відстань від краю листа до лінії рамки має становити: зверху, з правої сторони та знизу – 5 міліметрів, зліва – 20 міліметрів.

4. На кожному листу документу (окрім листа «зміст» и титульного) виконується рамка з основним написом заввишки 15мм (додаток В).

5. Звіт виконується шрифтом по ГОСТ 2.304-81 або ISOCPEUR (курсив), розмір – 14…16, інтервал (відстань між рядками) – 1,5. Виділення тексту не припустимі, тобто не має бути ані жирного шрифту, ані підкресленого. Вирівнювання тексту – по ширині, абзац має становити 2 см (відстань від лінії рамки) - відступ єдиний для всього – для тексту і для заголовків.

6. Заголовки розділів

Кожний розділ тестового документу слід починати з нового листа. Заголовки розділів виконують прописними (великими) буквами шрифтом по ГОСТ 2.304-81 або №16…18 ISOCPEUR (курсив) з абзацу. Ані перед заголовком (тобто між номером і заголовком), ані після нього крапки не ставляться. Заголовок не підкреслюється. Перенесення слів в ньому не припускаються.

Коли заголовок продовжується на другий рядок, відступ також з абзацу. Наприклад:

4 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ТА ВИБІР СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ

 

Якщо після заголовку йде текст, відступ через два інтервали (один рядок).

 

7. Заголовки підрозділів.

Відстань між заголовками розділу і підрозділу повинна бути така як у тексті (1,5 інтервал).

Підрозділи записують як у реченні: перша літера заголовна, з абзацу, усі інші строкові, шрифтом по ГОСТ 2.304-81 або №14…16 ISOCPEUR (курсив). Підрозділи не починаються з нової сторінки, а продовжуються після тексту через 1 рядок, і текст продовжується через 1 рядок від підзаголовку.

Якщо заголовок підрозділу продовжується на другий рядок, відступ як у тексті (додаток В).

8. Якщо в звіті присутні рисунки, то вони обов’язково повинні мати підпис, який складається з номеру розділу, порядкового номеру рисунка в цьому розділі, та назви рисунка. В тексті повинне бути посилання на кожний рисунок. Підпис ставиться знизу рисунка (додаток В).

9. Заголовок таблиці по ГОСТ 2.304-81 або ISOCPEUR (курсив), розмір – №14…16, літери строкові, перша – заголовна, без крапок після номеру таблиці. В тексті обов’язково наводиться посилання на таблицю (Додатки Г1, Г2).

Формули пишуть посередині та нумерують як рисунки й таблиці у межах розділу (Додаток Г1).

10. Розділ “ЛІТЕРАТУРА” має включати в себе не менш 7-8 джерел (Додаток Д).

Приблизний перелік завдань

1. Сигналізатор 1

2. Сенсорний музичний інструмент

3. Щуп-генератор

4. Логічний пробник на мікросхемі і світлодіодах

5. Сигналізатор «Прикрийте холодильник»

6. Пробник для перевірки транзисторів

7. Електронний соловей

8. Автомат переривчастого сигналу

9. Генератор змінної частоти

10. Мигалка на світлодіодах

11. Перевірка транзисторів без випайкі зі схеми

12. Електронний дзвінок 1

13. Шукач несправності гірлянди зі звуковим індикатором

14. Логічний пробник на транзисторах і світлодіодах

15. Миготливі лампочки

16. Сенсорний дзвінок

17. Електронний дзвінок

18. Економічний стабілізатор напруги

19. Логічний пробник з двома світлодіодами

20. Звуковий індикатор показника поворотів

21. Мелодійний електронний дзвінок

22. Багатоголосий імітатор звуків

23. Генератор для вивчення телеграфної абетки

24. Стабілізатор напруги з захистом від перевантажень

25. Регулятор яскравості ліхтаря

26. Електронна сирена

27. Звуковий сигналізатор

28. Звуковий сигналізатор вологості

29. Електронний метроном

30. Генератор світлових імпульсів

31. Електронний дзвінок 2

32. Двотональна сирена

33. Пробник радіодеталей

34. Пристрій контролю зарядки акумулятора

35. Імітатори звуку кульки, що підскакує

36. Стабілізатор напруги з захистом від замикань

37. Транзисторний шукач прихованої проводки

38. Симетричний мультивібратор

39. Генератор звукової частоти

40. Метроном

41. Охоронний пристрій

42. Сигналізатор перевантаження за струмом

43. Приставка «Кольоровий звук»

44. Індикатор температури

45. Мультивибратор «Мигалка»

46. Сирена схема 1

47. Сирена схема 2

48. Схема «Просмикни нитку»

49. Імітатори звуку капежу

50. Мультивибратор - мигалка

51. Імітатор трелей канарки

52. Імітатор звуку «Мяу»

53. Електронний сторож

54. Мигалка на світлодіодах

55. Сенсорний музичний дзвінок

56. Звуковий індикатор

 

Розрахунок надійності пристрою

Приблизний зміст практики

Загальні положення

Метою навчальної електрорадіомонтажної практики є закріплення і поглиблення знань, отриманих студентами в ході теоретичного навчання, набуття необхідних умінь, навичок і досвіду практичної роботи зі спеціальності, що вивчається.

Практика ґрунтується на теоретичних знаннях, отриманих при вивченні таких предметів як: «Основи мікроелектроніки», «Теорія електричних і магнітних кіл», «Електрорадіовимірювання».

Рекомендується наступна методика проведення занять: теоретична частина уроку, демонстрація наочних посібників та прийомів виконання робіт, опитування студентів для перевірки засвоєння матеріалу.

Практична частина: студенти отримують завдання в письмовому вигляді, де вказано електричну схему пристрою та її опис, необхідні матеріали та інструменти для виготовлення друкованої плати пристрою. Проводиться фронтальний інструктаж.

Після закінчення практики студент надає працюючий пристрій згідно виданим завданням та звіт з практики.

Студент отримує загальну оцінку на підставі оцінок, отриманих за виконану практичну роботу та оформлений звіт.

Зміст звіту з електрорадіомонтажної практики

 

1 Завдання до практики електрорадіомонтажної

2 Опис роботи принципової схеми

3 Принципова схема

4 Друкована плата

5 Розрахунок надійності

Висновки

Література

 

У завданні дається загальна характеристика та особливості робіт з виготовлення індивідуальної друкованої плати пристрою.

При описуванні роботи принципової схеми детально розписується, який сигнал куди йде, що вмикаться, що вимикається, що буде на виході схеми.

Принципова схема пристрою креслиться у програмі SPlan згідно ГОСТу. Наводиться перелік елементів схеми із зазначенням їх номіналів.

Розробка друкованої плати пристрою за принциповою схемою проводиться в комп’ютерному класі за програмою Sprit Layout.

При розрахунку надійності виготовленого пристрою оцінюється імовірність його безвідмовної роботи.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-11

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...