Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Хворий скаржиться на кровоточивість ясен. Який гіповітаміноз може спричинювати це явище?
A. К

B.В1

C.D

D.B2

E.A

Під час операції з приводу гранульоми в ділянці правого верхнього різця виникла кровотеча, яку вдалося зупинити тільки через 3 години. В анамнезі хворого хронічний лімфолейкоз. Що було ймовірно причиною кровотечі?

A.Тромбоцитопенія

B.Тромбоцитопатія

C.Лімфоцитоз

D.Лейкопенія

E.Еозинофілія

Після опромінення у хворого з’явився яскраво виражений геморагічний синдром на слизовій оболонці порожнини рота у вигляді дрібних крововиливів і петехій. Виникла гематурія. Механізм появи геморагічного синдрому полягає в:

A.Зменшенні кількості тромбоцитів

B.Активації фібринолізу

C.Збільшенні вмісту гепарину

D.Пошкодженні судин

E.Зменшенні вмісту фібриногену

Видалення зуба у пацієнта з хронічним персистуючим гепатитом ускладнилось тривалою кровотечею. Яка причина геморагічного синдрому?

A.Порушення утворення тромбіну

B.Порушення утворення тромбопластину

C.Порушення утворення фібрину

D.Збільшення синтезу фібриногену

E.Посилення фібрінолізу

У хворого після видалення зуба кровотеча зупинилась через годину після операції. Яке захворювання крові найвірогідніше запідозрити у даного хворого, якщо відомо, що проба Кончаловського – негативна?

A. Гемофілія

B.Хвороба Верльгофа.

C.Хвороба Глянцмана

D.Хвороба Шенляйна - Геноха.

E.Хвороба Вакеза – Ослера.

Тема №26-27 : «ПАТОФІЗІОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО КРОВОБІГУ. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ СЕРЦЯ. НЕДОСТАТНІСТЬ СЕРЦЯ. ВІНЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ.»

Стенокардія є характерним симптомом для:

 1. Ішемічної хвороби серця
 2. Інфаркту міокарда
 3. Недостатності мітрального клапану
 4. Остеохондрозу
 5. Стенозу мітрального отвору

Розвиток легеневого серця є характерним для:

 1. Легеневої гіпертензії
 2. Асфіксії
 3. Стенозу вінцевих судин
 4. Дихальної гіпоксії
 5. Анафілактичного шоку у морської свинки

Вади серця, гіпертензії у великому чи малому колі кровообігу, виконання надмірної фізичної роботи лежать в основі:

 1. Недостатності серця від перевантаження
 2. Недостатності серця через ураження міокарда
 3. Змішаної форми недостатності серця
 4. Судинної недостатності
 5. Недостатності вінцевого кровообігу

У спортсмена виявлено збільшення маси серця на 100%. Який з перерахованих процесів розвинувся в серці ?

 1. Гіпертрофія
 2. Атрофія
 3. Регенерація
 4. Анаплазія
 5. Гіпотрофія

У хворого виявлено підвищення активності ЛДГ1,2, АсАТ, креатинфосфокінази. В якому органі (органах) найбільш вірогідний розвиток патологічного процесу?A.Нирки та надниркові залози

B. Скелетні м’язи

C. Сполучна тканина

D. Печінка та нирки

E. Серцевий м’яз

У хворого Б., на 2-у добу після розвитку інфаркту міокарду відбулося різке падіння систолічного АТ до 60 мм.рт.ст. з тахікардією 140 уд/хв, задишкою, втратою свідомості. Який механізм є провідним в патогенезі шоку?

A Зменшення ударного об'єму крові

B Інтоксикація продуктами некротичного розпаду

C Зниження об'єму циркулюючої крові

D Пароксизмальна тахікардія

E Анафілактична реакція на міокардіальні білки

У 48 літнього пацієнта після сильного психоемоційного навантаження раптово з'явився гострий біль в області серця з іррадіацією в ліву руку. Нітрогліцерин зняв напад болю через 10 хвилин. Який патогенетичний механізм є провідним в розвитку цього процесу?

A Спазм коронарних судин

B Розширення периферичних судин

C Закупорка коронарних судин

D Стиснення коронарних судин

E Підвищення потреб міокарду в кисні

У хворого на артеріальну гіпертензію наслідком гіпертонічного кризу стала гостра серцева недостатність. Який механізм серцевої недостатності є головним в даному випадку?

A Перевантаження серця опором

B Перевантаження серця припливом крові

C Ушкодження міокарда

D Абсолютна коронарна недостатність

E Відносна коронарна недостатність

Хворий 50-ти років страждає на гіпертонічну хворобу. Під час фізичного навантаження у нього з’явились відчуття м’язової слабкості, нестачі повітря, синюшність слизової оболонки губ, шкіри, обличчя, дихання супроводжувалось відчутними на відстані вологими хрипами. Який механізм лежить в основі виникнення такого синдрому?

A Гостра лівошлуночкова недостатність.

B Хронічна правошлуночкова недостатність.

C Хронічна лівошлуночкова недостатність.

D Колапс.

E Тампонада серця.

У хворого на гострий міокардит з’явилися клінічні ознаки кардіогенного шоку. Який із вказаних нижче патогенетичних механізмів є провідним в розвитку шоку?

A Порушення насосної функції серця

B Депонування крові в органах

C Зниження діастолічного притоку до серця

D Зниження судинного тонусу

E Збільшення периферичного опору судин

Під час розтину тіла померлого від набряку легень у міокарді знайдено велике вогнище жовто-сірого кольору, а в коронарній артерії – свіжий тромб. Який найбільш імовірний діагноз?

A Інфаркт міокарда

B Кардіосклероз

C Міокардит

D Амілоїдоз

E Кардіоміопатія

При проходженні профілактичного огляду у чоловіка, який працює шахтарем, лікар встановив зміни функціонального стану серця, що свідчать про серцеву недостатність в стадії компенсації. Що з нижче перерахованого є головним підтвердженням компенсації діяльності серця?

A Гіпертрофія міокарда

B Тахікардія

C Збільшення артеріального тиску

D Задишка

E Ціаноз

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09; просмотров: 419

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...