Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ АМПЛІТУДИ КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ ПРИМІЩЕННЯ ПРИ ОЦІНЦІ ТЕПЛОСТІЙКОСТІ В ЗИМОВИЙ ПЕРІОД
Р.1 Амплітуда коливань температури приміщення , °С, розраховується за формулою


, (Р.1)

де qбуд - тепловтрати приміщення, Вт, що визначаються згідно з положеннями СНиП 2.04.05;

т - коефіцієнт нерівномірності тепловіддачі системи опалення, приймається згідно з таблицею Р1;

Fj - площа внутрішньої поверхні j-ї зовнішньої огороджувальної конструкції, м2;

К - кількість зовнішніх огороджувальних конструкцій у приміщенні;

Bj - коефіцієнт теплопоглинання, Вт/(м2 · К), внутрішньою поверхнею j-ї зовнішньої огороджу­вальної конструкції приміщення, що визначається за формулою


, (Р.2)

де Yв - коефіцієнт теплозасвоєння внутрішньої поверхні огорожі, Вт/(м2 ∙ К), визначається за (Р.2) -(Р.3);

αв - коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні конструкцій, Вт/(м2 ∙ К), що приймається згідно з додатком Е.

Таблиця Р.1 - Коефіцієнт нерівномірності тепловіддачі систем опалення

 

Тип опалення т
Водяне опалення будівель з безперервним обслуговуванням 0,1
Опалення з використанням малотеплоємних приладів: а) нагрівання приладів опалення протягом 18 год з перервою 6 год б) нагрівання приладів опалення протягом 12 год з перервою 12 год в) нагрівання приладів опалення протягом 6 год з перервою 18 год   0,8 1,4 2,2
Поквартирне водяне опалення (час обслуговування 6 год) 1,5
Пічне опалення теплоємними печами під час топлення їх один раз на добу: - товщина стінок печі у 1/2 цеглини - товщина стінок печі у 1/4 цеглини   від 0,4 до 0,9* від 0,7 до 1,4*
Примітка* Менше значення т відповідає масивним печам, більше - менш масивним легким печам. При топленні печей двічі на добу величину т треба зменшувати у 2,5 - 3 рази для печей з товщиною у 1/2 цеглини, та у 2-2,3 раза при товщині у 1/4 цеглини.

Р.2 Показник теплозасвоєння внутрішньою поверхнею непрозорої огороджувальної конструкції розраховується за формулами:

а) коли внутрішній шар огороджувальної конструкції має теплову інерцію D ≥ 1, то

Yв = s1, (Р.3)

б) якщо теплова інерція першого шару огороджувальної конструкції D1 < 1, а першого і другого шарів конструкції D1+ D2 ≥ 1, то коефіцієнт теплозасвоєння внутрішньої поверхні розраховується за формулою

Yв = , (Р.4)

де R1, s1, s2 - термічний опір та коефіцієнти теплозасвоєння відповідно першого та другого шарів;

в) якщо теплова інерція перших η шарів конструкції D1 + D2 +...+ Dn < 1, а теплова інерція n+1 шарів D1 + D2 +...+ Dn + Dn+1≥1, то коефіцієнт теплозасвоєння внутрішньої поверхні потрібно визначати з урахуванням коефіцієнтів теплозасвоєння n шарів за формулами для n-го шаруYn = ; (Ρ.5)

для i-го шару (i = n-1, n-2, ... 1)

Yi = . (Ρ.6)

Для термічно неоднорідних шарів конструкції потрібно визначати середній коефіцієнт тепло­засвоєння матеріалом цього шару scep , Вт/(м2 · К), за формулою

sсер = , (Ρ.7)

де sn - коефіцієнт теплозасвоєння окремих матеріалів шару, Вт/(м2 · К);

Fn - площа, що займають окремі матеріали по поверхні шарів, м2.

, (Ρ.8)

Р.3. Показник теплозасвоєння внутрішньою поверхнею світлопрозорої огороджувальної конст­рукції розраховується за формулою

де RΣc - опір теплопередачі світлопрозорої конструкції, м2 · К/Вт, приймається на підставі резуль­татів випробувань згідно з ДСТУ Б В.2.6-17 (ГОСТ 26602.1-99) акредитованими лабора­торіями або за результатами теплових розрахунків конструкції за додатком М.ДОДАТОК С

(довідковий)

РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА ТЕПЛОЗАСВОЄННЯ

ПОВЕРХНЕЮ ПІДЛОГИ

Показник теплозасвоєння поверхнею підлоги YП , Вт/(м2 ∙К), визначають:

а) якщо покриття підлоги (перший шар конструкції підлоги) має теплову інерцію D1= R1s10,5,
показник теплозасвоєння поверхнею підлоги визначають за формулою

YП = 2s1 ; (С.1)

б) якщо перші n шарів конструкції підлоги (п ≥1) мають теплову інерцію D1 + D2 +...+ Dn < 0,5,
але теплова інерція n + 1 шарів D1 + D2 +...+ Dn +1≥0,5, показник теплозасвоєння підлоги YП
визначається послідовним розрахунком показників теплозасвоєння поверхнями шарів конструкції,
починаючи з п-годо 1-го за формулами:

- для п-гошару

Yп = ; (С.2)

-для і-го шару (і= n-1; п-2;...; 1)

Yi = . (С.3)

Показник теплозасвоєння поверхнею підлоги YПприймається рівним показнику теплозасвоєння поверхні 1-го шару Υ1.

У формулах (С.1) - (С.3) та нерівностях:

D1, D2,…, Dn+1 - теплова інерція відповідно 1-го, 2-го,..., (n+1)-го шарів конструкції підлоги, що визначається за формулою (4);

Ri , Rn - термічні опори, м2 · °С/Вт, i-го й n-го шарів конструкції підлоги, що визначається за формулою (5);

s1 , s2 , sn , sn+1 - розрахункові коефіцієнти теплозасвоєння матеріалу 1-го, 2-го, ..., n , (n+1)-го шарів конструкції підлоги, Вт/(м2 · К), що приймаються згідно з таблицею Л1 додатка Л для умов експлуатації А;

Yі+1 - показник теплозасвоєння поверхні (i+1)-го шару конструкції підлоги, Вт/(м2 · К).


ДОДАТОК Т

(обов'язковий)

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 372

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...