Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Оцінка впливу зовнішніх факторів
Зовнішнє середовище підприємства – це чинники, які впливають на функціонування підприємницької структури або від яких залежить сам процес її функціонування.

До чинників прямої дії відносяться постачальники, посередники, споживачі, конкуренти, впливові контактні аудиторії.

Ресторан на пряму залежить від поставщиків продукції, тому необхідно мати одного постійного поставщика, та принаймні одного поставщика на випадок затримки, чи відсутності необхідних товарів.

 

Розділ 5.

Форма організації бізнесу

Розпочинати бізнес можна в різних організаційних формах, серед яких виділяють три основних:

одноосібне володіння; товариство; корпорація.

Ми вважаємо, що доцільніше вибрати товариство. Часто люди не мають в своєму розпорядженні достатню суму грошей, часу або не мають здібностей для того, щоб вести справу самостійно. Але вони готові об'єднатися з іншими для спільної організації бізнесу. Укладена угода двох або більше осіб як співвласників бізнесу називається товариством (партнерством). При цьому розрізнюють два основних вигляду товариства:

1) загальне (просте);

2) обмежене.

Ми обираємо загальне. У загальному товаристві кожний його учасник несе необмежену відповідальність по боргах і зобов'язаннях товариства. Це означає, що якщо одного з партнерів не спроможний виплатити свою частку боргу товариства, то інший (або інші) партнер зобов'язаний розрахуватися з кредиторами за нього. Причому борги повинні бути повернені, навіть якщо для цього зажадається продати все особисте майно партнерів. У загальному товаристві кожний партнер має рівне право на висновок операцій і рівний голос в управлінні і контролі підприємством. Прибуток і збитки діляться між ними порівну, якщо інше не передбачене угодою. При створенні товариства не обов'язково, щоб всі учасники вклали в нього рівні частки капіталу. У деяких випадках внеском партнера в товариство може бути його досвід або професійні знання.

У рамках загального товариства не відбувається передача інтересів його учасника, тобто у разі виходу з товариства одного з партнерів (смерть або інша причина), товариство ліквідується. Важливо також, що товариство не є відособленим платником податків. Кожний партнер в товаристві сплачує податок зі своєї частки прибутку як фізичну особу.

Переваги товариства

1. Більш широкі фінансові можливості в порівнянні з одноосібним володінням (коли об'єднуються гроші декількох партнерів, фінансове положення фірми стає більш стабільним).

2. Спеціалізація в менеджменті (партнери в товаристві звичайно доповнюють здібності і досвід один одного. Один з них, наприклад, може бути фахівцем в організації виробництва, а іншої - в комерційній області. Тому функції по управлінню фірмою можуть бути розділені, а значить і виконуватися більш якісно). 

3. Свобода і оперативність дій (два або декілька партнерів можуть легко домовитися між собою і швидко ухвалити управлінське рішення).

4. Товариство, як і одноосібне володіння, не є об'єктом подвійного оподаткування (ви і інші партнери по товариству, отримавши свою частку прибутку, сплачуєте податок на неї як фізична особа).”

Недоліки товариства:

1. Необмежена відповідальність (кожний партнер - генеральний партнер відповідає по боргах всієї фірми незалежно від того, хто був їх «винуватцем». Більш того якщо один з партнерів не має досить особистих коштів для покриття своєї частки в збитках, інші партнери зобов'язані за свій рахунок покрити ці збитки).

2. Труднощі з розподілом прибутку (наприклад, один з учасників товариства вніс більший грошовий пай, а інший - відпрацював більше число годин. Кожний з них має право вимагати і більшу частку прибутку).

3. Часті розбіжності між партнерами (причинами потенційних конфліктів можуть бути розбіжності не тільки з приводу розподілу прибутку. Хто має велику владу над найманими працівниками? Хто підвищує і знижує їх в посаді? Скільки годин повинен працювати кожний партнер?).

4. Труднощі з ліквідацією (іноді важко розділити прибуток між учасниками товариства. Ще складніше розділити його майно і борги в процесі ліквідації).

Головні питання при створенні товариства - це правильний вибір партнерів і укладення угоди. Вибір партнерів в кожному конкретному випадку залежить від багатьох обставин. Тому він не може бути формалізований. Цікаво, що американцям радять вибирати партнерів по товариству так ретельно, як чоловіка або дружину.

Персонал підприємства.

Нам необхідно 2 офіціанти, 2 бармени, 2 адміністратора

Витрати на персонал. Заробітна плата:

офіціантів 2500 грн.(5000),

барменів 2500 грн.(5000),

адміністраторів 3000 грн.(6000).

Форма виплати відрядна, різновид – колективна відрядна.

Відрядна оплата праці (Piece-rate pays of labour) - це оплата праці за кількість зробленої продукції (робіт, послуг), вона заснована на оплаті праці в прямій залежності від його результатів.

Відрядну систему оплати праці на підприємстві найбільше доцільно застосовувати в наступних випадках:

- є можливість точного обліку обсягів виконуваних робіт;

- є значні замовлення на виготовлювану продукцію, а чисельність робітників обмежена;

- одне зі структурних підрозділів підприємства (цех, ділянка, робоче місце) є "вузьким" місцем, тобто стримує випуск продукції в інших технологічно взаємозалежних підрозділах;

- застосування цієї системи негативно не відобразиться на якості продукції;

- існує гостра необхідність у збільшенні випуску продукції в цілому по підприємству.

Відрядну оплату праці не рекомендується використовувати в тому випадку, якщо:

- погіршується якість продукції;

- порушуються технологічні режими;

- погіршується обслуговування устаткування;

- порушуються вимоги техніки безпеки;

- перевитрачаються сировина і матеріали.

Колективна відрядна (бригадна) оплата праці - відрядна форма оплати праці по результатах роботи колективу (бригади). Спочатку розраховується заробіток усієї бригади як при прямій відрядній системі, використовуючи бригадну розцінку. Потім цей заробіток розподіляється між членами бригади методом коефіцієнто-годин або методом коефіцієнта виконання норм. Головна перевага даної системи в тому, що вона зацікавлює усіх робітників даної бригади в кінцевих результатах роботи, сприяє розвитку в них почуття відповідальності і взаємодопомоги.

УСЬОГО НА ПЕРСОНАЛ 29000 грн.

Для нашого закладу зовнішні джерела персоналу є доцільнішими. Якщо кандидат підійшов його відправляємо на стажування 1 тиждень. Для офіціантів і барменів вона не оплачуванна, але вони можуть брати чайові. А для інших третина від заробітної плати.

Інвестор буде отримувати 20% річних.

5.3. Команда менеджерів: Висоцький Олександр, Кундрат Іван.

В усіх рівні завдання та обов’язки. Слідкувати за роботою залу та персоналу, і розробля ти заходи покращення роботи закладу.

Організаційна схема управління

Підрозділи підприємства : виробництво, облік і фінанси, маркетинг, управління персоналом.

Організаційні одиниці: бар, зал для відвідувачів, мийка посуду.

Кожен з менеджерів має безпосередній вплив на кожен з відділів. Всі вони рівноправні. Все в закладі відбувається під постійним наглядом команди менеджерів.

Всі функції розділені між двома менеджерами. Кожен відповідає за певну службу:

1.виробництво,

2.облік і фінанси, маркетинг,

3.управління персоналом.

Функції менеджера 1 :

-організація роботи на виробництві,

-управління персоналом,

-контроль роботи,

-створення меню,

-проробка меню,

-облік і контроль сировини та матеріалів,

-розробка графіка роботи.

-організація та контроль роботи працівників,

-розробка графіка роботи працівників,

-ведення денного касового контролю та робота з виручкою.

Функції менеджера 2:

-робота з документами та фінансами,

-контроль витрат,

-нарахування заробітної плати,

-ведення всіх розрахунків по витратам та доходам,

-організація документації,

-проведення маркетингових досліджень,

-організація реклами та просування на ринку.

Мийка буде розташована в цеху. Одна мийниця на зміні буде мити посуд на кожному підрозділі, так як для даного виду закладу буде забагато персоналу.
Прибиральниця одна на зміні, яка працює в приміщеннях для споживачів. Складом буде окреме приміщення з холодильною камерою.
Для менеджерів буде один кабінет на двох.

5.5. В нас буде один метод мотивації. Кожен отримує процент від виручки за день. 2% від виручки. Оскільки, він не потребує залучення додаткових коштів і задає ціль кожному працівнику, який намагається працювати краще і швидше.

Організаційна структура управління підприємством

Інвестор
Управління персоналом
Облік і фінанси
аапровасмиптьбас
Маркетинг
Менеджер 1
Менеджер 2
Бармени
Прибиральниця

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09; просмотров: 566

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...