Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 14. Апеляційне провадження. Касаційне провадження. Виконання вироку
 

Всього годин – 6, у т.ч. лекції – 2, самостійна робота - 4

Самостійна робота(4 год.)

1 Поняття, завдання і значення стадії апеляційного та касаційного провадження.

2. Судові рішення, на які може бути подана апеляція. Особи, які мають право подати апеляцію.

3. Порядок і строки апеляційного оскарження. Апеляція та наслідки її подання.

4. Розгляд справи за апеляцією. Рішення, що їх може постановити суд апеляційної інстанції.

5. Загальні положення стадії касаційного провадження.

6. Судові рішення, на які може бути подана касація. Особи, які мають право подати касацію.

7. Порядок і строки касаційного оскарження. Наслідки подання касації. Доповнення, зміна і відкликання касації.

8. Розгляд справи за касацією. Суд, який розглядає справи у касаційному порядку. Обсяг перевірки справи касаційним судом.

6. Рішення, що їх може постановити суд касаційної інстанції.

9. Поняття, завдання і значення стадії виконання вироку. Загальні положення стадії виконання вироку.

10. Набрання вироком, ухвалою суду і постановою судді законної сили.

11. Порядок звернення вироку, ухвал суду, постанови судді до виконання.

12. Процесуальні питання, що виникають при виконанні вироку.

13. Суди, які вирішують питання, пов’язані з виконанням вироку. Порядок вирішення питань, пов’язаних з виконанням вироку. Контроль суду за виконанням вироку.

 

 

Тема 15. Перегляд судових рішень у порядку виключного провадження

 

Всього годин - 4, у т.ч. самостійна робота - 4

Самостійна робота(4 год.)

1. Поняття, завдання і значення стадії перегляду судових рішень у порядку виключного провадження.

2. Загальні положення стадії перегляду судових рішень у порядку виключного провадження.

3. Підстави для перегляду судових рішень у порядку виключного провадження.

4. Строки перегляду судових рішень у порядку виключного провадження.

5. Порушення питання про перегляд судового рішення у порядку виключного провадження. Особи, які мають право поставити питання про перегляд судових рішень у порядку виключного провадження.

6. Дії прокурора із відновлення справи у зв’язку з нововиявленими обставинами.

7. Процесуальний порядок перегляду судових рішень у порядку виключного провадження.

Тема 16. Провадження у справах про злочини і суспільно-небезпечні діяння неповнолітніх. Провадження із застосування примусових заходів медичного характеру

 

Всього годин - 4, у т.ч. самостійна робота – 4

Самостійна робота(4 год.)

1. Загальні особливості провадження у кримінальних справах про злочини та суспільно небезпечні діяння неповнолітніх.2. Особливості предмету доказування.

3. Особливості участі захисника неповнолітнього обвинуваченого.

4. Особливості провадження, пов’язані з участю у кримінальній справі осіб, які несуть відповідальність за виховання неповнолітнього або беруть участь у його вихованні.

5. Особливості застосування щодо неповнолітніх запобіжних заходів та інших заходів процесуального примусу.

6. Особливості закриття кримінальної справи щодо неповнолітнього.

7. Виділення справи про злочин неповнолітнього у окреме провадження.

8. Особливості досудового провадження у справах про неповнолітніх.

9. Розслідування злочинів і суспільно небезпечних діянь неповнолітніх у системі МВС України.

10. Особливості судового провадження у справах про неповнолітніх.

11. Питання, що вирішуються судом при постановлені вироку неповнолітньому. Підстави, умови і процесуальний порядок застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру.

12. Загальні особливості провадження у кримінальних справах про обмежено осудних і неосудних осіб.

13. Особливості досудового провадження у кримінальних справах про обмежено осудних і неосудних осіб.

14. Підготовчі дії до судового розгляду справи.

15. Особливості судового провадження щодо неосудних осіб.

16. Рішення суду першої інстанції у справах про обмежено осудних і неосудних осіб.

17. Скасування і зміна примусових заходів медичного характеру.

Тема 17. Реабілітація і відшкодування (компенсація) шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду

 

Всього годин - 6, у т.ч. лекцій -2, самостійна робота - 4

Самостійна робота(4 год.)

1. Поняття реабілітації у кримінальному процесі. Соціально-політичне значення правового інституту відшкодування шкоди реабілітованій особі.

2. Правові підстави для виникнення у особи права на відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду.

3. Види шкоди, яка підлягає відшкодуванню.

4. Порядок розгляду та вирішення питань про відшкодування шкоди реабілітованому громадянинові.

 

Тема 18. Міжнародна правова допомога у кримінальних справах. Кримінальний процес зарубіжних країн

 

Всього годин - 6, у т.ч. самостійна робота - 6

 

Самостійна робота(6 год.)

1. Імунітети дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав на території України.

2. Правова допомога та її види у кримінальних справах Україною - іноземним державам і іноземних держав - Україні.

3. Особливості джерел кримінально-процесуального права Франції і США.

4. Особливості доказування у кримінальному процесі Франції і США.

5. Альтернативи кримінальному переслідуванню у закордонному кримінальному процесі. Інститут медіації у Франції. „Угоди про визнання вини” у США.


 

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 395

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...