Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Система торгів. Умови проведення торгів у будівництві

 

При керуванні проектами торги (конкурси) здійснюються на етапах проектування, будівництва об'єкта, постачань або закупівель (при представленні інженерно-консультативних послуг і т.д.).

Торг – це своєрідна форма розміщення замовлень. Вона дає можливість замовникові вибору найбільш вигідних пропозицій з погляду комерційних і технічних умов.

Основна мета торгів – це формування ціни проектування, будівництва і закупівель МТР при високій якості проектних, будівельно-монтажних робіт, матеріальних ресурсів та устаткуванні, які поставляються. Крім того, торги в основному визначають відносини між партнерами, кінцевим підсумком яких є висновок контракту.

У міжнародній практиці торги називають тендерами.

Тендери бувають двох видів відкриті і закриті.

При відкритих тендерних торгах дається оголошення в періодичній пресі й у них беруть участь усі бажаючі.

До закритих торгів запрошуються до участі лише відомі організації у визначеній сфері діяльності (проектування, будівництво, закупівлі і т.д.). Результати цих торгів у відкритій печатці не публікуються.

Учасники торгів готують комплект документів, якими передбачаються пропозиції й умови, на яких вони згодні виконати замовлення. Ці пропозиції називаються офертами, а самі учасники - оферентами.

Тендерні торги проводяться замовниками (інвесторами).

Умови проведення торгів (тендерів) в Україні визначені “Положенням про проведення конкурсів (тендерів) у будівництві”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.96 № 25.

Цим положенням передбачене виконання робіт вітчизняними будівельними організаціями незалежно від форм власності і галузевої приналежності по будівництву об'єктів різного призначення вартістю понад 100000 доларів.

До участі в конкурсі не допускаються підрядчики, визнані банкрутами, ліквідовані, що не мають ліцензій на виконання відповідних видів робіт, а також ті, котрі подали разом із заявкою необ'єктивну інформацію про свою виробничу потужність і надійність виконати замовлення.

Конкурси можуть бути: відкритими для всіх зацікавлених підрядчиків; відкритими з попередньою кваліфікацією підрядчиків і закриті – по запрошеннях. Рішення й умови про закритий конкурс приймає замовник.

Організаційна робота замовника в проведенні конкурсу складається з 2х етапів до подачі оферт і після подачі і полягає в наступному:

1. Формується тимчасовий або постійний тендерний комітет (тендерна комісія) у складі представників замовника, міністерства або відомства, місцевих органів державної виконавчої влади, проектних, суспільних та інших організацій.

2. Публікується оголошення про проведення відкритого конкурсу і направляються запрошення підрядчикам, про закритий конкурс за 2-6 місяців до закінчення подачі оферт учасниками.

3. Розробляється і направляється претендентам перелік документів і вимог для попередньої їхньої кваліфікації.

Такими документами, надані претендентами є:

- копія документів, що засвідчує юридичний статус, у тому числі копію ліцензії;

- довідку про обсяги генпідрядних СМР, виконуваних щорічно за останні три роки, у вартісному відображенні і т.д.

Початкові попередньої кваліфікації передує прийняття і реєстрація заявок претендентів.

Після попередньої кваліфікації, визначається список претендентів, що можуть взяти участь у конкурсі.

4. Підготовці тендерної документації і напрямок її претендентам. Вона визначається замовником і складається з:

- інструкція для претендента, що включає загальні умови (пункт 3), тендерну документацію, підготовку оферт, подачу оферт, розпечатання і подачу оферт, присудження контракту;

- проект контракту;

- форму оферти, у якій указується ціна оферти і термін її виконання в календарних днях, початок робіт, гарантія виконання контракту;

- кваліфікаційні вимоги;

- проектну (тендерну) документацію, у тому числі креслення, кошториси, графіки розрахунку в трьох екземплярах за оплату і т.д.;

- перелік обсягів робіт у натуральному вимірі або локальні або об'єктні кошториси з розрахунком базисної ціни;

- застава серйозності в обсязі 0,5% ціни оферти, але не більш 300 неоподатковуваних мінімумів заробітної плати, що повертається претендентами не одержавши замовлення, а які получили зараховується в рахунок виконання контракту.

Претенденти, крім заявки на участь у конкурсі з переліком відповідей на питання і застави серйозності, подають основний документ – оферту, що включає її підготовку, оцінку, підписання і подачу.

Підготовка оферти здійснюється кожним претендентом, який може подати тільки одному офертові. Оферта подається в терміни після оголошення тендера звичайно від 2х до 6ти місяців. При підготовці оферти визначається застава серйозності, складається інформація для кваліфікаційної оцінки, визначається перелік обсягів робіт з розрахунком їхньої вартості, розробляються разом з основною офертою альтернативні рішення (якщо вони передбачаються конкурсом) та інші матеріали.

Визначаючи ціну, претендент повинен розцінити всі обсяги. Не розцінені обсяги не оплачуються. У загальну ціну оферти включаються усі витрати претендента, у тому числі накладні витрати, прибуток, а також витрати на виконання робіт субпідрядникам.

Розроблена оферта підписується уповноваженою особою і передається в 2х екземплярах замовникові в подвійному конверті. На зовнішньому і внутрішньому конвертах вказується адреса відправлення, названа в інструкції для претендентів і найменування об'єкта конкурсу, на внутрішньому – адресу відправника на випадок повернення оферти не роздрукованої через зрив термінів їхньої подачі.

Після одержання оферт замовник їх роздруковує, вивчає, зіставляє, оцінює і визначає переможців конкурсу.

Оцінці і зіставленню підлягають тільки ті оферти, що відповідають вимогам конкурсу. Якщо ціна якої-небудь оферти буде значно нижче, ніж в інших претендентів, тендерний комітет має право провести додаткову перевірку можливостей виконання умов контракту відповідним претендентам.

Критерії оцінки оферти визначаються в інструкції. При визначенні економічної ефективності, крім ціни враховуються:

- терміни виконання робіт;

- технічний рівень;

- експлуатаційні витрати;

- рентабельність нових виробничих фондів.

Оферти претендентів після визначення їхньої оцінки і зіставлення вносяться в список для визначення переможця. Переможцем вважається претендент, який зайняв перше місце, у випадку його відмовлення в конкурсі переможцем з'являється той, що зайняв друге місце і т.д.

Переможець конкурсу після одержання повідомлення замовлення дає гарантії про виконання контрактних зобов'язань, а замовник протягом 10 днів направляє контракт підрядчикові, останній підписує контракт протягом 14 календарних днів.

Після підписання контракту замовник повідомляє інших претендентів про відхилення їхній оферт.

Питання для самоперевірки:

1. З яких елементів складається маркетинг проекту?

2. Які фактори конкурентноздатності впливають на створення і реалізацію проекту?

3. Етапи оцінки ринків збуту.

4. Якими критеріями оцінюється діяльність конкурентів?

5. Яка основна мета торгів і їхні види.

6. Яку поетапну організаційну роботу проводить замовник при проведенні торгів?

7. Яку інформацію дає замовник в оголошенні або запрошенні для участі в торгах?

8. Яку інформацію з вимоги замовника представляє в заяві претендент?

9. Яку тендерну документацію представляє замовник претендентам для участі в торгах?

10. Які документи представляються претендентам для участі в торгах в оферті?

11. Яка організаційна робота проводиться замовником у процесі проведення торгу?

12. Які питання вирішує замовник при одержанні оферт від претендентів, їхньому розпечатанні, вивченні, зіставленні, оцінці.

13. Які критерії оцінки оферти?

 

 


ТЕМА 7. ПЛАНУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ І ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ

 

План

7.1. Розробка й обґрунтування альтернативних варіантів проекту, його життєдіяльність.

7.2. Структурна декомпозиція робіт проекту

7.3. План реалізації проекту і його календарне планування

7.3.1. План реалізації проекту.

7.3.2. Календарне планування робіт із проекту.

7.4. Фінансування проекту. Методи фінансування

7.4.1. План фінансування проекту.

7.4.2. Методи фінансування проекту.

7.4.3. Регулювання фінансування по проекті.

Література (3), (6), (8), (22)

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...