Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Інвестування в управлінні проектом

Взаємозв'язок управління проектами і управління інвестиціями.Випробуваний засіб впорядкування будь-якої перебудови — зокрема такою масштабною, як здійснювана в наший країні, — програмно-цільовий метод управління, відповідно до якого створений ряд міждержавних, регіональних, галузевих і об'єктних цільових програм. Кожна з них є комплексом взаємопов'язаних (по ресурсах, термінах і виконавцях) проектів. Їх реалізація відбувається на базі концепції управління проектами (Project Management).

Основу концепції складає погляд на проект як на зміну початкового стану будь-якої системи (наприклад, підприємства), пов'язану з витратою часу і засобів. Процес цих змін, здійснюваних по заздалегідь розроблених правилах в рамках бюджету і тимчасових обмежень, і складає суть цієї нової синтетичної дисципліни.

Такий підхід дозволяє звести всі зміни в економіці, управлінні, устрої життя нашої країни (як, втім, і інших країнах колишнього Радянського Союзу) до системи інвестиційних проектів, а управління ними — до управління інвестиціями (говорять також інвестиційному менеджменту).

У сучасних умовах сукупність методів і засобів управління проектами є високоефективною методологією управління інвестиціями, що дозволяє:

здійснити аналіз інвестиційного ринку і сформувати інвестиційний портфель компанії з його оцінкою по критеріях прибутковості, риски і ліквідності;

оцінити ефективність інвестицій з урахуванням чинників риски і невизначеності в рамках т. з. обґрунтування інвестицій і бізнес-плану;

розробити стратегію формування інвестиційних ресурсів компанії з оцінкою загальної потреби в інвестиційних ресурсах, доцільності використання привернутих і позикових засобів;

провести відбір і оцінку інвестиційної привабливості конкретних проектів;

оцінити інвестиційні якості окремих фінансових інструментів і відібрати найбільш ефективні з них;

здійснити планування і оперативне управління реалізацією конкретних інвестиційних проектів і програм;

організувати процедуру закупівель і постачань, а також управління якістю проекту;

забезпечити ефективне здійснення інвестиційного процесу, включаючи управління змінами і підготовку рішень про своєчасне закриття неефективних проектів (продажу окремих фінансових інструментів) і реінвестування капіталу; організувати завершення проекту;

повною мірою врахувати т. з. психологічні аспекти управління інвестиціями, що нерідко надають вирішальну дію на показники проекту в цілому.

Роль і значення інвестування в управлінні проектом.В даний час величезна маса людей займається і намагається зайнятися бізнесом, реалізовуючи найрізноманітніші задуми й ідеї.

Але будь-який задум, будь-яка ідея вимагає для свого утілення визначених зусиль, витрат часу, різних ресурсів, визначеної уваги з боку зацікавлених осіб.

Для здійснення тих або інших задумів, ідей необхідна розробка і реалізація того або іншого проекту. Успішна реалізація проекту залежить від його вартості, джерел інвестування, своєчасного фінансування й іншого.

Фінансування проекту є одним з найбільш важливих умов забезпечення ефективності його виконання. Фінансування повинне бути спрямоване на рішення наступних задач:

- забезпечення потоку інвестицій, необхідного для планомірного виконання проекту;

- зниження капітальних витрат і ризику проекту за рахунок оптимальної структури інвестицій і одержання податкових переваг.

Сьогодні фінансування проекту може бути спільним, і здійснюватися різними інвесторами (комерційними банками, суспільними інвестиційними фондами, державними фондовими джерелами і т.д.)

Левина частка фінансів при реалізації проекту вкладається безпосередньо в будівництво об'єкта, на придбання устаткування, а також на проектування, підготовку кадрів та інше.

У колишньому СРСР фінансування будівництва здійснювалося по 3-м напрямках:

1. Державні централізовані капітальні вкладення, у тому числі бюджетні асигнування і власні засоби замовників по будівництву нових розширенню діючих підприємств.

2. Власні засоби підприємств, у тому числі засоби фонду розвитку по переозброєнню і реконструкції діючих підприємств, а також засобу фонду соціального розвитку виробництв.

3. Кредити банку для високоефективних заходів щодо створення нових технологій.

Зараз централізовані бюджетні інвестиції зведені практично до нуля, не краще обстоять справи і по використанню засобів підприємств унаслідок їхнього неповного завантаження і важкого фінансового становища. Залишилися кредити банків, які підприємствам не завжди вдається роздобути, а якщо вони й отримані, то в мізерних сумах і, як правило, на покриття поточних витрат.

Принципи планування інвестицій викладені в законах України «Про інвестиційну діяльність» і «Про іноземні інвестиції» де зазначено, що основним документом при плануванні є договір, контракт.

Джерелами фінансування інвестиційної діяльності є:

1.Власні засоби інвестора (прибуток, амортизаційні відрахування, відшкодування збитків від аварій, нещасть і гроші громадян).

2.Позикові засоби інвесторів (облігаційні позики, банківські і бюджетні кредити).

3.Притягнуті засоби інвестора (продаж акцій, пайові й інші внески).

4.Бюджетні інвестиційні асигнування.

5.Безоплатні благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян.

6.Іноземні інвестиції.

Планування інвестицій тісно зв'язано з одержанням замовлень на будівництво об'єктів. А своєчасна умова їхнього одержання можлива при участі в торгах і маркетинговій діяльності підприємства. Тут найважливішу роль грає якість будівництва, довіра замовників і установленні прямі зв'язки, а також пошук нових замовників.

 

 

Питання для самоперевірки:

1. Назвіть основні елементи створення (реалізації) проекту.

2. Роль і значення інвестицій у керуванні проектами.

3. Які джерела фінансування інвестиційної діяльності існують на Україні.


Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...