Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Давньокитайської філософії, визначивши подібність та відмінність.
Особливості розвитку давньосхідних товариств, в першу чергу давньокитайського і давньоіндійської, наклали відбиток і на історію філософії.

Треба зазначити, що на Стародавньому Сході склалася дуже стійка організація суспільства, яка характеризувалася, з одного боку, наявністю великої кількості землеробських громад з традиційними соціальними зв'язками між людьми, а з іншого — наявністю дуже сильної державної влади в особі східних деспотів і централізованої бюрократичної системи управління, яка здійснювала взаємодія між цими землеробськими общинами.

Ця стійкість соціальних систем Стародавньої Індії та Стародавнього Китаю разом з їх відносною ізоляцією від інших центрів світової цивілізації породжують певний застій у розвитку матеріального і духовного виробництва. Все це, зрозуміло, не могло не відбитися й на розвитку теоретичної форми суспільної свідомості – філософії. Так, що виникли в глибоку давнину в Китаї філософські концепції Конфуція і Лао-Цзи з певними модифікаціями продовжували панувати в китайському суспільстві до початку XIX ст. Те ж можна сказати і про Індію, де майже всі філософські школи бачили основу своїх теоретичних вишукувань в збірниках переказів стародавніх індійців – "Ведах" і в філософських поясненнях до них – "Упанішадах".

Безумовно, не можна говорити про те, що індійська та китайська філософія зовсім не розвивалися з плином часу. Розвиток це відбувалося – виникли нові філософські систем, з'явилися великі релігійні реформатори зразок Сидхартхи Гаутами-Будди, але треба зазначити, що розвиток ішов в основному в рамках тих традицій мислення, які були закладені ще в давнину.

У свою чергу відмінності в соціально-економічних характеристиках Індії і Китаю обумовили особливості їх історії філософії. Соціально-політичний лад стародавнього Китаю характеризувався не станово-кастової, а адміністративно-бюрократичною ієрархією, при якій оцінювалася головним чином не приналежність людини до тієї або іншої соціальної групи, а в першу чергу його особисті заслуги. Критерієм висунення наверх були грамотність, освіта, розум, вміння переконувати. Поряд з досить високою соціальною мобільністю існувала необхідність функціонування сталої державної влади з деспотичними формами керівництва.

Ці дві певною мірою протилежні тенденції функціонування давньокитайського суспільства зумовили основні Особливості історії китайської філософії. В її основі лежала ідея соціокультурного Порядку, санкціонованого Небом. У філософії Конфуція, ідеї якого стали своєрідним еталоном китайської філософської думки, концепції загального порядку, підпорядкування йому є фундаментом всіх міркувань. Ідея лі (ритуал), якою повинні керуватися вищі і нижчі кола в китайському суспільстві, складаючи і підтримуючи порядок в ньому, разом з поняттям ' а (закон), обов'язковим для всіх підданих імператора Піднебесної імперії, стали основними категоріями філософії Стародавнього Китаю. 

Ідея вічного і незмінного Порядку настільки сильно вкоренилася в мислення китайського суспільства, що ніхто не міг і не прагнув відхилятися від перевірених старовиною і мудрістю зразків і норм поведінки. Навіть ті чи інші узурпатори влади, лів результаті завоювань, то внаслідок селянських повстань – поспішали привести свої дії у відповідність з еталоном Порядку. Звідси головним завданням філософських творів було вчити порядку, прославляти всіма визнані норми, засуджувати будь-які відхилення від них. Тому теорія розглядалася тільки як відповідь на практичні питання життя і функціонування держави та суспільства, але не більше того. Такий практицизм давньокитайської філософії, заперечення самостійної ролі теорії в кінцевому рахунку призвели до того, що традиційна китайська філософія не виробила розвиненої логіки і онтології, що істотно позначилося на розвитку наукових знань в Стародавньому Китаї.

 

Розвиток наукових знань було затримано прихильністю китайської філософської думки до традиції, канонічним текстам, які можна було по-новому інтерпретувати, розширювати, але не критикувати. Цим пояснюється і та обставина, що, хоча в Китаї значно раніше, ніж у Європі, були зроблені численні технічні винаходи (виробництво паперу, книгодрукування, створення першого компаса), природничо-наукову думку китайського суспільства не вийшла на рівень, який можна порівняти з європейським, а самі винаходи, викликані особливими практичними потребами, не змогли скласти єдине ціле, яке суттєво змінило весь процес виробництва.

 

Необхідність сильної державної влади, яка зводила в єдине господарське ціле всю сукупність дрібних селянських громад, без якої вони не могли адекватно виконувати свою господарську функцію, призвела до того, що в соціально-політичні вчення китайських мислителів інтереси не тільки окремого індивіда, але і цілих структур (родина, громада, народ) приносилися в жертву інтересам держави, а сама ідея світового соціального порядку була фундаментом китайської філософії, ототожнювалася з ідеєю держави. Ця обставина багато що пояснює в етичних концепціях китайської філософії, особливо в концепції самовдосконалення індивіда. Самовдосконалення трактувалося як самообуздание особистих і соціальних амбіцій індивіда, підкорення його традиційним нормам моралі, дисципліни. Характерні для окремого індивіда риси, такі, як багатство, наводилися в гармонію з інтересами і потребами держави.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 742

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...