Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Що таке «позитивний перенос» між фізичними якостями?

А. Це явище коли розвиток однієї якості призводить до покращення іншої;

Б. Це явище коли розвиток однієї якості призводить до погіршення іншої;

В. Це наслідок цілеспрямованого використання фізичних.

46. Режим роботи на уроках фізичної культури це:

А. Об’єм роботи на уроці фізичної культури, а також частота проведення уроків на тиждень;

Б. Об’єм фізичної роботи запланований на конкретний урок фізичної культури.

В. Регламентований порядок роботи та відпочинку, а також характеристика (за інтенсивністю та об’ємом) роботи та відпочинку.

Фізична робота якої інтенсивністю більшою мірою дозволяє забезпечити на уроці фізичної культури ефект позитивного переносу між якостями?

А. Інтенсивність, що відповідає ЧСС 160-175 уд/хв;

Б. Інтенсивність, що відповідає ЧСС 120-135 уд/хв;

В. Інтенсивність, що відповідає порогу анаеробного обміну.

Що таке поріг анаеробного обміну?

А. Це межа інтенсивності фізичної роботи вище якої переважають анаеробні процеси енергопродукції;

Б. Це межа інтенсивності фізичної роботи вище якої переважають аеробні процеси енергопродукції;

В. Це верхня межа виключно аеробної енергопродукції.

Який взаємозв’язок існує між показниками інтенсивності (потужність) та об’єму фізичного навантаження?

А. Зниження інтенсивності – зниження об’єму;

Б. Збільшення інтенсивності – зменшення об’єму;

В. Збільшення інтенсивності – збільшення об’єму.

50. В яких межах повинні коливатися величини ЧСС під час уроків фізичної культури в загальноосвітній школі (основна група)?

А. 90 – 130 уд/хв;

Б.110 – 145 уд/хв;

В. 120 – 170 уд/хв.

51. При вирішенні оздоровчих завдань на уроках фізичної культури у роботі зі школярами слід використовувати навантаження такої інтенсивності, коли ЧСС не виходить за межі:

Рђ. 120-130 СѓРґ/С…РІ;

Р‘. 90-100 СѓРґ/С…РІ;

Р’. 140 СѓРґ/С…РІ.;

Р“. 170-190 СѓРґ/С…РІ.

52. Критерії величини фізичного навантаження:

А. Пасивність, активність, рухливість;

Б. ЧСС, PWC170, артеріальний тиск;

В. Об’єм, інтенсивність, реакція організму.

За яких умов фізична робота з інтенсивністю, що відповідає рівню ПАНО буде стимулювати адаптаційні процеси та забезпечувати оздоровчий ефект на уроках фізичної культури в ЗОШ?

А. За умов високого атмосферного тиску;

Б. Належного відношення дирекції школи до предмету «фізична культура»;

В. Наявності в спортивному залі вогнегасника;

Г. Достатня тривалість (об’єм) та відповідність підготовленості учнів.

54. За умови зменшення інтенсивності функціонування організму учнів на уроці фізичної культури для забезпечення оздоровчого ефекту тривалість роботи повинна:

А. Збільшуватись;

Б. Зменшуватись;

В. Спочатку збільшуватись, потім зменшуватись.

55. Фізична підготовленість це:

А. Це результат фізичної підготовки мірилом якого є рівень розвитку сили, бистроти, витривалості та гнучкості;

Б. Це результат фізичної підготовки, а також пов'язані з нею рухові уміння, рухові навики, рухові уміння вищого порядку;

В. Це спеціально організований процес розвитку основних фізичних якостей.

56. Рівень фізичної підготовленості визначають на основі:

А. Бланкових тестів;

Б. Комп’ютерних тестів;

В. Моторних тестів;

Г. Усі варіанти вірні.

57. Окрім формування рухових умінь і навиків та розвитку фізичних якостей на уроках фізичної культури учні повинні оволодівати:

А. Правилами особистої гігієни;

Б. Правилами безпеки на заняттях фізичною культурою;

В. Знаннями про руховий режим учня;

Г. Знаннями про вплив фізичних вправ на розвиток фізичних якостей;

Д. Основами здорового способу життя;

Ж. Знаннями з правил змагань вивчених видів спорту;

З. Знаннями про технічні і тактичні дії у різних видах спорту.

Е. Інший варіант.

Назвіть методи виховання?

А. Переконання, стимуляція, заохочення;

Б. Покарання;

В. Демонстрація та програмоване навчання;

Г. Повторний, рівномірний, перемінний, інтервальний.

59. Визначте форми покарання, як одного з методів виховання:

А. Засуджуючий погляд;

Б. Відлучення від занять;

В. Засудження колективом;

Г. Фізичне покарання.

Яку форму покарання не бажано застосовувати взагалі та на уроках фізичного виховання в загальноосвітній школі зокрема?

А. Засуджуючий погляд;

Б. Фізичне покарання;

В. Засудження колективом.

61. Вирішення завдань фізичного виховання з дітьми шкільного віку здійснюється в процесі:

А. Учбової та позакласної роботи з фізичного виховання;

Б. Позашкільної роботи з фізичного виховання;

В. Батьківських зборів;

Г. Фізкультурно-оздоровчої роботи в режимі дня.

62. Форми оздоровчо-гігієнічної роботи в режимі дня:

А. Ранкова гімнастика;

Р‘. РЈСЂРѕРє;

В. Фізкультхвилинки та фізкультпаузи;

Г. Секційні заняття.

62. У фізичному вихованні заняття це:

А. Діяльність учнів, що складається зі слухання педагога, спостереження за показом та осмисленого проектування своїх дій;

Б. Разова, певним чином організована діяльність, спрямована на вирішення завдань фізичного вдосконалення людини;

В. Сукупність фізичних вправ, що використовуються для втягування в роботу та нормалізації стану організму після її виконання.

63. Складові змісту заняття:

А. Сукупність фізичних вправ;

Б. Побудова заняття;

В. Діяльність учнів;

Г. Фізіологічні процеси і стани учнів;

Д. Співвідношення частин занять;

Ж. Діяльність педагога.

64. На уроці фізичної культури фізичні вправи не використовують:

А. Для втягування в роботу;

Б. Для вирішення завдань уроку;

В. Для максимального розвитку фізичних якостей учнів;

Г. Для нормалізації стану учнів після виконаної роботи.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...