Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 10. Зупинення і закінчення досудового слідства
 

Всього годин - 18, у т.ч. лекції – 4, семінарські заняття – 4, практичні заняття – 4, самостійна робота - 6

 

СЕМІНАРСЬКі заняття(4 год.)

Семінарське заняття 1 (2 год.)

Запитання для обговорення:

1. Зупинення досудового слідства: поняття, підстави і умови. Процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового слідства.

2. Закінчення досудового слідства і дізнання: поняття і форми.

3. Закриття кримінальної справи: підстави, умови і процесуальний порядок.

4. Направлення кримінальної справи для вирішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності: підстави і процесуальний порядок.

 

Семінарське заняття 2 (2 год.)

Запитання для обговорення:

1. Процесуальний порядок ознайомлення потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників з матеріалами кримінальної справи по закінченні досудового слідства при наявності достатніх доказів для складання обвинувального висновку.

2. Процесуальний порядок ознайомлення обвинуваченого та його захисника з матеріалами кримінальної справи.

3. Обвинувальний висновок: сутність, значення, структура, зміст.

практичні заняття(4 год.)

 

Практичне заняття 1 (2 год.)

1. Аналіз нормативно-правових актів:

1. Дайте відповідь на запитання:

1) чи є серед норм глав 13 та 19 КПК положення щодо скасування запобіжного заходу у разі зупинення досудового слідства?

2) чи можна, виходячи зі змісту п.п. 1 та 2 ст. 206 КПК, зупинити досудове слідство у разі, коли не відоме місцезнаходження підозрюваного або коли він тяжко захворів?

3) чи можна застосувати положення п.п. 1 та 2 ст. 206 КПК за аналогією у випадках коли невідоме місцезнаходження потерпілого або коли він тяжко захворів ?

4) які заходи щодо встановлення особи, яка вчинила злочин, мав на увазі законодавець, конструюючи ст. 209 КПК?

 

2. Назвіть випадки, коли кримінальна справа, досудове слідство у якій зупинене, підлягає закриттю ?

 

2. Вирішення практичних ситуацій:

1. Кривенкові пред’явлено обвинувачення у вчиненні крадіжки у групі з Іваненком. Слідчий обрав щодо Кривенка й Іваненка запобіжний захід - підписку про невиїзд. Але Іваненко, порушуючи обраний щодо нього запобіжний захід, ухилився від слідства, залишивши місце свого постійного проживання, у зв’язку з чим слідчий зупинив провадження у всій справі на підставі п. 1 ч. 1 ст. 206 КПК. Кривенко після зупинення слідства звернувся до слідчого з проханням дозволити від’їзд до родичів у Молдавію, де він збирається перебувати протягом двох місяців. Слідчий заборонив Кривенку залишати місце проживання, пояснивши йому, що хоча слідство у кримінальній справі й зупинене, але запобіжний захід - підписка про невиїзд - продовжує діяти.Завдання: дайте відповідь на запитання:

1) чи є законним рішення слідчого щодо зупинення провадження у всій кримінальній справі, якщо підстави для зупинення слідства стосуються лише обвинуваченого Іваненка ?

2) чи можна слідчому було би у даній ситуації дозволити Кривенку залишити місце проживання ?

3) чи продовжує діяти запобіжний захід щодо Кривенка у разі зупинення досудового слідства ?

4) чи має право слідчий виділити у окреме провадження кримінальну справу щодо Іваненка, а справу щодо Кривенка направити до суду з обвинувальним висновком ?

 

2. 10 квітня цього року близько 19 год. неповнолітній Єпіфанов А.В., перебуваючи у парку ім. Шевченка м. Дніпропетровська, на ґрунті особистої неприязні вчинив вбивство Сергеєва О.С. 25 квітня цього року провадження у кримінальній справі зупинено у зв’язку з тяжким захворюванням обвинуваченого. 10 травня цього року слідчим отримані дані про те, що Єпіфанов А.В. вилікувався і перебуває за місцем свого постійного проживання.

Завдання:

1) Прийняти рішення про подальший рух кримінальної справи.

2) Оформити рішення процесуальним документом.

 

Практичне заняття 2 (2 год.)

Вирішення практичних ситуацій:

1. Слідчий склав обвинувальний висновок і у порядку, встановленому ст. 225 КПК, направив кримінальну справу прокуророві. Останній перевірив її і прийняв рішення повернути справу слідчому для провадження додаткового слідства з наступних підстав:

1) під час розслідування кримінальної справи слідчий не виявив причин та умов, що сприяли вчиненню злочину;

2) обвинувальний висновок не погоджений із начальником слідчого відділу;

3) виходячи із обставин справи щодо обвинуваченого має бути обрано запобіжний захід взяття під варту, а не підписка про невиїзд.

Одночасно з прийняттям цього рішення прокурор дав слідчому письмові вказівки щодо усунення зазначених недоліків. Слідчий відмовився виконувати вказівки прокурора, мотивуючи відмову тим, що він, по-перше, під час розслідування вжив усіх передбачених законом заходів для виявлення причин та умов, які сприяли вчиненню злочину, але виявити їх не вдалося, а подальше виявлення могло би призвести до порушення ст. 6 Європейської конвенції із захисту прав людини та основоположних свобод щодо права обвинуваченого на розгляд його справи у „розумний строк”; по-друге, обвинувальний висновок не підлягає погодженню з начальником слідчого відділу; по-третє, прокурор, перевіряючи справу з обвинувальним висновком має право самостійно без направлення її для провадження додаткового розслідування змінити обраний слідчим запобіжний захід.

Завдання:

1) Проаналізуйте дії і рішення слідчого та прокурора на предмет їхньої відповідності вимогам кримінально-процесуального закону.

2) Дайте відповідь на запитання:

- яким документом прокурор оформлює рішення про повернення кримінальної справи для провадження додаткового слідства?

- слідчий зобов’язаний виявляти чи виявити причини і умови, що сприяли вчиненню злочину?

- чи підлягає погодженню з начальником слідчого відділу обвинувальний висновок, складений слідчим? Яким чином вирішується це питання у КПК та у відомчих нормативно-правових актах МВС України, затверджених наказом МВС України від 28 березня 2008 року № 16?

- чи вправі прокурор, здійснюючи перевірку кримінальної справи, що надійшла до нього із обвинувальним висновком, самостійно вирішити питання про зміну запобіжного заходу, обраного слідчим?

 

2. Слідчий склав постанову про направлення кримінальної справи до суду для звільнення обвинуваченого Яворського у зв’язку зі зміною обстановки (ст. 7 КПК) і направив її до прокурора для погодження і дальшого спрямування до суду. Розглянувши матеріали справи та постанову слідчого, прокурор не дав згоди, про що зробив надпис на постанові. Своєю постановою прокурор скасував постанову слідчого, обґрунтувавши таке рішення тим, що хоча Яворський і не заперечує проти звільнення його від кримінальної відповідальності, але він визнав вину у вчиненні злочину лише частково, що свідчить про його суспільну небезпечність. За таких умов направляти кримінальну справу до суду не можна.

Завдання:

1) Назвіть умови звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки.

2) Дайте відповідь на запитання:

- чи потрібна згода прокурора з постановою слідчого про направлення кримінальної справи до суду для вирішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності?

- чи потрібно було слідчому з’ясовувати у обвинуваченого його думку щодо прийняття зазначеного вище рішення?

- чи узгоджується з законом позиція прокурора щодо неможливості направлення кримінальної справи до суду для вирішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв’язку з тим, що він частково, а не повністю, визнав себе винним у вчиненні злочину?

- чи є законним і обґрунтованим рішення прокурора про скасування постанови слідчого?

- хто і яким чином повинен виправити допущені помилки при прийнятті процесуальних рішень у зазначеній ситуації?

 

3. Невідомий чоловік шахрайським шляхом заволодів грошима Дудзенко Р.С. і зник. Кримінальну справу, порушену за ознаками ч. 1 ст.190 КК, зупинено на підставі п. 3 ст. 206 КПК України. З моменту вчинення цього злочину минуло 15 років, але особа, що його вчинила, так і не була встановлена.

Завдання:

1) прийняти рішення про подальший рух кримінальної справи.

2) оформити його процесуальним документом.

 

Самостійна робота(6 год.)

1. Оголошення розшуку обвинуваченого.

2. Поняття і види закінчення досудового слідства.

3. Розгляд заявлених обвинуваченим та його захисником клопотань і порядок їх вирішення.

4. Співвідношення обвинувального висновку з постановою про притягнення як обвинуваченого. Дії прокурора у кримінальній справі, що надійшла до нього з обвинувальним висновком. Питання, що їх вирішує прокурор під час вивчення матеріалів кримінальної справи.

5. Рішення, що їх приймає прокурор за результатами вивчення кримінальної справи з обвинувальним висновком. Направлення прокурором справи до суду.

6. Порядок і строки оскарження постанови про закриття кримінальної справи.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 471

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...