Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Перелік літератури (в тому числі і веб - сторінок, діючих на момент написання звіту), пов’язаної із темою дипломного проекту

1. Оглтри Т. Модернизация и ремонт сетей. Пер. с .англ. -М.: QUE, 2000. –928с.,іл.

2. Ю. Шафрин. Основы компьютерной технологии. - М.: АБФ, 1997

3. Э.А. Якубайтис. Информатика – электроника - сети. - М.: «Финансы и статистика», 1989.

4. Протоколы информационно-вычислительных сетей. Справочник под ред. И. А. Мизина, А. П. Кулешова. М.: - "Радио и связь", 1991.

5. Организация локальных сетей на базе персональных компьютеров. "И.В.К.- СОФТ", М., 1991.

6. Стандарты по локальным вычислительным сетям. Справочник под ред. С.И. Самойленко. М.: - "Радио и связь", 1990.

7. Д.А. Богданова. Телекоммуникации в школе. Информатика и образование, №№ 1-3, 1996.

8. Спесивцев А.В. Защита информации в персональных ЭВМ. - М.: - Радио и связь, 1992.

9. Тхір І.Л., Калушка В.П., Юзьків А.В. Посібник користувача ПК.- Тернопіль: Технічний коледж ТДТУ, 1999. - с.564.

10. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів. Навчальний посібник.- Вид. 2-ге, доп. – Львів: Афіша, 2000 – 176 с.

11. Навакатікян О. О., Кальниш В. В., Стрюков С. М. Охорона праці користувачів комп'ютерних відеодисплейних терміналів. — К.: 1997. - 400 с.

12. Ніконенко Ю.В., Віденко М.М., Шегда А.В. Основи економічної теорії. К.: - Либідь, 1994. - 270с.

13. www.ixbt.com

www.d-link.ru

7. Порядок виконання дипломного проекту (на основі методичних вказівок до дипломного проектування вказати: які розділи повині бути в дипломному проекті, порядок їх виконання та обсяг)

Пояснювальна записка дипломної роботи спеціальності 5.091504 з напрямку “Комп’ютерні мережі” повинна містити 50-70 аркушів формату А4 друкованого, або рукописного тексту. Пояснювальна записка повинна в чіткій формі розкривати зміст роботи, матеріал повинен бути поданий в чіткій послідовності, аргументи повинні бути переконливими, означення повинні бути точними і такими, що не дозволяють двозначність їх розуміння. Пояснювальна записка повинна бути виконана згідно наступного рекомендованого плану:

Титульний аркуш пояснювальної записки

Завдання на дипломну роботу

Анотація (українською мовою )

Р—РјС–СЃС‚

Вступ

Загальний розділ

1.1 Аналітичний огляд існуючих рішень

1.2 Технічне завдання:

1.2.1 Найменування та область застосування

1.2.2 Призначення розробки

1.2.3 Вимоги до апаратного та програмного забезпечення

1.2.4 Вимоги до документації

1.2.5 Техніко-економічні показники

1.2.6 Стадії та етапи розробки

1.2.7 Порядок контролю та прийому

Розробка технічного та робочого проекту

2.1 Постановка задачі на розробку проекту. Характеристика підприємства , для якого створюється проект мережі.

2.2 Опис та обґрунтування вибору логічного типу мережі .

2.3 Розробка схеми фізичного розташування кабелів та вузлів:

2.3.1 Типи кабельних з’єднань та їх прокладка;

2.3.2 Будова вузлів та необхідність їх застосування.

2.4 Обґрунтування вибору обладнання для мережі (пасивного та активного) .

2.5 Особливості монтажу мережі.

2.6 Обґрунтування вибору операційних систем та програмного забезпечення для серверів та робочих станцій в мережі.

2.7 Тестування та налагодження мережі.

Спеціальний розділ

3.1 Інструкція з інсталяції програмного забезпечення серверів та активного комутаційного обладнання

3.2 Інструкція з використання тестових наборів та тестових програм

3.3 Інструкція з експлуатації та моніторингу в мережі.

Економічний розділ

4.1 Розрахунок собівартості та ціни мережі , а також вартості її підтримки.

Охорона праці, техніка безпеки та екологічні вимоги.

Р’РёСЃРЅРѕРІРєРё

Перелік посилань

Додатки

1) Логічна структура мережі.

2) План будівель

3) Фізична структура мережі

4) План розташування обладнання в головному комутаційному вузлі.

5) Характеристики активного комутаційного обладнання мережі.

6) Характеристики серверів.

7) План адресації вузлів в мережі.

8) Тексти для програмування активного комутаційного обладнання , а в разі використання також і серверні скріпти.

 

Пояснювальна записка може включати і інші розділи, залежно від теми і направлення дипломної роботи , а також з рекомендації керівника і консультантів дипломної роботи.

 

Вступ та зміст власного дипломного проекту

Р’РЎРўРЈРџ

В наш час складається така ситуація, що комп'ютеризація нашого повсякденного життя набирає дуже великого значення. Персональні комп'ютери з'являються практично в всіх галузях виробництва що спричиняє до швидкого розвитку комп'ютерних мереж обумовлена такими важливими причинами, як прискорення передачі інформаційних повідомлень, можливість швидкого обміну інформацією між користувачами, одержання i передача повідомлень не відходячи від робочого місця, можливість миттєвого одержання з будь-якого куточка земної кулі, а також обмін інформацією між комп'ютерами різних фірм виробників, що працюють під різним програмним забезпеченням.

На даний момент, в умовах багатократно зростаючих щороку інформаційних потоків, вже практично неможливо уявити чітку взаємодію банківських структур, торгових i посередницьких фірм, державних організацій i інших організацій без сучасної обчислювальної техніки i комп'ютерних мереж. В випадку відсутності комп'ютерної техніки i мереж роботу підприємств такої галузі ускладнювала б велика кількість паперової роботи з подальшою пересилкою під час чого документа можуть бути пошкоджені або загублені. Ця проблема легко вирішується при побудові комп'ютерної мережі завдяки якій надійність передачі інформації значно збільшується.

Також з'являється можливість отримання всебічної інформації з глобальної мережі Internet. Яка може служити як для навчання так і для організації бізнесу.

Такі величезні потенційні можливості, які несе в собі обчислювальна мережа i той новий потенційний підйом, який при цьому переносить інформаційний комплекс, а також прискорення виробничого процесу не дають нам право не приймати це до розробки і не застосовувати їх на практиці.

Тому необхідно розробити принципове рішення питання про організацію інформаційно-обчислювальної мережі на базі вже існуючого комп'ютерного парку і програмного комплексу, що відповідає сучасним науково-технічним вимогам, з урахуванням зростаючих потреб і можливістю подальшого поступового розвитку мережі в зв'язку з появою нових технічних і програмних рішень.

Завдяки обчислювальним мережам ми отримуємо можливість одночасного використання програм і баз даних декількома користувачами.

На даний момент існує два типи комп'ютерних мереж: однорангові мережі й мережі з виділеним сервером.

Однорангові мережі не передбачають виділення спеціальних комп'ютерів, що організовують роботу мережі. Кожен користувач, підключаючись до мережі, виділяє в мережу які-небудь ресурси (дисковий простір, принтери) і підключається до ресурсів, наданим у мережу іншими користувачами. Такі мережі прості в установці, налагодженні; вони істотно дешевші мереж із виділеним сервером, але рівень захисту такої мережі дуже низький .

У свою чергу мережі з виділеним сервером, незважаючи на складність настроювання і відносну дороговизну, дозволяють здійснювати централізоване керування мережею, такі мережі мають високий рівень захисту від несанкціонованого доступу до даних.

Даний дипломний проект спрямований на розробку локальної комп’ютерної мережі на підприємстві Галактика. Матеріал даної праці буде корисним та актуальним при його впровадженні в найближчі декілька років, оскільки проектування здійснюється на основі передових досягнень в побудові комп’ютерних мереж сьогодення.

Р—РјС–СЃС‚.

АНОТАЦІЯ

Р’РЎРўРЈРџ

1. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ

1.1. Аналітичний огляд існуючих рішень

1.2. Технічне завдання

1.2.1. Найменування та область застосування

1.2.2. Призначення розробки

1.2.3. Вимоги до апаратного та програмного забезпечення

1.2.4. Вимоги до документації

1.2.5 Стадії та етапи розробки

2. РОЗРОБКА ТЕХНІЧНОГО ТА РОБОЧОГО ПРОЕКТУ

2.1 Постановка задачі на розробку проекту. Характеристика організації, для якої створюється проект мережі

2.2 Опис та обґрунтування вибору логічного типу мережі

2.3 Розробка схеми фізичного розташування кабелів та вузлів

2.3.1 Типи кабельних з’єднань та їх прокладка

2.3.2 Будова вузлів та необхідність їх застосування

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-22

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...