Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Найменування та область застосування

Метою даного дипломного проекту є: розробка проекту локальної комп’ютерної мережі для туристичного агентства Галактика на основі плану приміщень та існуючого комп’ютерного устаткування.

Призначення розробки

На даний час стан ведення документації школи та процесу аунтифікації учнів школи в кабінетах інформатики, іноземної мови та фізики потребує ефективної діяльності комп’ютерної техніки. Друк документації, обмін даними та повідомленнями в електронному вигляді між співробітниками школи, доступ до глобальної мережі Інтернет з будь-якого комп’ютера потребують об’єднання їх в локальну мережу. Дана мережа повинна підвищити швидкість обміну інформації і забезпечити надійний її захист від несанкціонованого доступу, підвищити ефективність підготовки вчителів та учнів до уроків.

Проектована мережа повинна виконувати наступні функції:

1. Створення єдиного інформаційного простору, здатного охопити всіх користувачів і надати їм інформацію, створену в різний час і в різному програмному забезпеченні, для її обробки, а також здійснювати розподілення і жорсткий контроль даного процесу.

2. Підвищення достовірності інформації і надійності її збереження шляхом створення стійкої до збоїв і втрати інформації обчислювальної системи.

3. Забезпечення ефективної системи нагромадження і пошуку різноманітної інформації за допомогою створення глобальної бази даних.

4. Обробка документів і побудови на базі цієї діючої системи аналізу, прогнозування й оцінки обстановки з метою ухвалення оптимального рішення і створення глобальних звітів.

5. Забезпечення прозорого доступу до інформації авторизованому користувачу відповідно до його прав і привілеїв.

6. Забезпечення процесу модернізації цієї ж мережі при розширенні комп’ютерного парку організації, не вносячи значних змін попередній мережі.

Вимоги до апаратного і програмного забезпечення

Апаратне забезпечення даної мережі повинно забезпечити швидкий та якісний доступ до бази даних школи. Мережа повинна бути побудована на основі планів приміщень школи (приміщень, в яких встановлені ПК); забезпечити заходи безпеки щодо несанкціонованого підключення інших користувачів до даної мережі. Також повинні передбачатися способи розширення та модернізації даної мережі шляхом під єднання додаткового устаткування та модернізації існуючого. Випадковий вихід з ладу одного з пристроїв мережі не повинен приводити до неповноцінності мережі.

Програмне забезпечення серверів та робочих станцій повинно відповідати наступним вимогам:

- функціональна повнота – різновид підтримуваних сервісів;

- продуктивність;

- масштабуємість;

- можливість працювати на потужній платформі;

- забезпечувати надійний захист інформації від несанкціонованого доступу;

- забезпечити надійність зберігання інформації;

- забезпечувати розмежування прав доступу до ресурсів;

- підтримувати технологію “Клієнт-Сервер”.

Вимоги до документації

Для побудови та підтримки нормального функціонування мережі потрібно забезпечити відповідну документацію, яка повинна містити наступне:

1. Загальну структуру мережі

2. План розміщення елементів мережі

2.1. Принцип прокладки кабельної системи

2.2. Умовні позначення

2.3. План приміщення і розташування мережевих комутаційних елементів

3. Технічний опис фрагментів мережі

3.1. Принцип маркування кабельних сегментів

3.2. Траси прокладки кабельних сегментів

3.3. Активні компоненти мережі

3.3.1. Концентратори

3.3.2. Комутатори

4.Тестування кабельної підсистеми на відповідність Cat.5е

5. Результати вимірювань кабельних сегментів

6. Звіт про витрати матеріалів і комплектуючих

7. Актуальний стан портів активного обладнання

Техніко-економічні показники

На розробку мережі повинні бути виділені кошти для придбання:

1) Активного обладнання (комутаторів, концентраторів, модему);

2) Пасивного обладнання (кабелів та розеток);

3) Коробів для прокладки кабелів мережі.

Також повинна забезпечуватись оплата праці для прокладки коробів, під’єднання кабелів мережі та розміщення відповідного обладнання згідно існуючих норм.

Стадії та етапи розробки

Реалізація проекту повинна включати такі етапи:

1) Аналіз потреб та огляд існуючих рішень щодо проекту;

2) Розробка логічної схеми проекту;

3) Техніко-економічний аналіз та підбір обладнання мережі;

4) Врахування технічних особливостей приміщень (плану приміщень, ліній електроживлення, пристроїв освітлення, товщини стін та ін.);

5) Розробка фізичної схеми прокладки кабелів та розміщення обладнання;

6) Особливості монтування вузлів мережі;

7) Налаштування апаратного та програмного забезпечення;

8)Тестування мережі.

Порядок контролю та прийому

Для перевірки готовності працездатності мережі повинні передбачатися слідуючі заходи:

1) Контроль фізичних з’єднань за допомогою тестувального устаткування (тестера) для перевірки правильності обжимання розеток кабелів;

2) Перевірка правильності підведення живлення пристроїв мережі;

3) Перевірка правильності налаштування програмного забезпечення для устаткування мережі (сервісні команди операційних систем);

4) Перевірка коректності запису інформації у базу даних організації (методом вводу її із декількох робочих станцій);

5) Перевірка коректності налаштування програмного забезпечення для розмежування прав доступу до бази даних організації та автоматизованого під’єднаня до глобальної мережі.

 

ВИСНОВКИ

Протягом практики ознайомився з різними видами прикладного програмного забезпечення, вдосконалив свої навички з ремонту, налаштування електротехніки, а також програмного забезпечення. Також ознайомився з правилами внутрішнього розпорядку підприємства; організаційною структурою управління підприємством; функціями головних спеціалістів одного із відділів підприємства відповідно із своїм індивідуальним завданням.

Під час практики підібрав необхідну інформацію для написання курсового проекту; придбав навички практичної діяльності за фахом; ознайомився з правилами прийому та здачі обладнення; прийняв участь у комплектації обчислюваної та копіювальної техніки, периферійних пристроїв, монтажі мереж.

 


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Мюллер Скотт, „Модернизация и ремонт ПК, 14-е издание”. : Пер. с англ. — М. : Издательский дом "Вильямс", 2002. — 1376 с. : ил. — Парал. тит. англ.

2. http://softatlas.ru/news/2013-04-21-2291

3. http://ukrarticles.pp.ua/pk-internet/8251-nedostatki-lentochnyx-nakopitelej.html

4. http://diplom100500.0fees.net/view_lec.php?id=34

5. http://ukrbukva.net/print:page,1,70590-Zadachi-i-sredstva-rezervnogo-kopirovaniya-i-hraneniya-dannyh.html

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-22

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...