Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Джерела права громадського здоров’я

Джерела права громадського здоров’я

Право громадського здоров’я в системі адміністративного права.

система адміністративного права – це внутрішня єдність галузі адміністративного права України, що відображає послідовне розміщення і взаємозв’язок її структурних елементів (частин) – адміністративно-правових інститутів і підгалузей адміністративного права, що складаються з певних сукупностей однорідних адміністративно-правових норм. В юридичній літературі існують різні підходи до виділення складових системи права.

Загальна частина об'єднує норми, які регулюють (визначають):

- загальні принципи публічного адміністрування;

- правове становище суб'єктів адміністративного права;

- форми і методи діяльності суб'єктів публічної адміністрації;

- адміністративно-правові режими;

- адміністративну відповідальність;

- адміністративний процес;

- адміністративні процедури;

- адміністративні послуги;

- засоби забезпечення законності і дисципліни у публічному адмініструванні тощо.

Особлива частина включає норми, які визначають засади адміністративно-правового регулювання в окремих галузях народного господарства (економіці, сільському господарстві, транспорті, господарській діяльності, адміністративно-політичній діяльності), міжгалузевому адмініструванні тощо

Правова природа ПОГЗ є підгалуззю особливої частини адмін.права.

На думку Р.С. Мельника, норми Конституції України є фактично завданнями для «Загального адміністративного права», положення якого спрямовуються на: а) утвердження пріоритету прав і свобод людини в усіх сферах її взаємодії з суб’єктами державного управління; б) визначення досконалих процедур функціонування суб’єктів дер­жав­ного управління, а також створення необхідних для її функціону­ван­ня умов та засобів; в) запровадження механізму відповідальності суб’єктів державного управління за незаконні дії та рішення, вчинені або прийняті її агентами. Вчений до загального адміністративного права України відносить інститути: суб’єктивних публічних прав приватних осіб, адміністративної процедури, публічного майна, виконавчого провадження, матеріальної відповідальності органів виконавчої влади за неправомірні дії (рішення), прийняті щодо приватних осіб.

Що стосується «Особливого адміністративного права», то Р.С. Мельником зроблено висновок, що воно має будуватися через призму сфер відповідальності суб’єктів державного управління. Ці сфери, з одного боку, є тими межами, за які суб’єкти державного управління не повинні виходити у процесі свого функціонування, а з іншого – саме в їх межах і складаються відносини між нею та приватними особами, які й повинні регулюватися нормами «Особливого адміністративного права». На слушну думку вченого, наповнення адміністративного права конкретними інститутами здійснюється з урахуванням тих завдань, які покладаються на цю галузь права на тому чи іншому етапі історичного розвитку держави. Систему «Загального адміністративного права» представлено такими інститутами: інститутом принципів адміні­стра­тив­но­го права; інститутом суб’єктивних публічних прав приватних осіб; інститутом адміністративної процедури; інститутом публічного майна; інститутом примусового виконання адміністративних актів; інститутом матеріальної відповідальності суб’єктів державного управління 3.

 

Право громадського здоров’я як складова права охорони здоров’я

Громадське здоров’я у сучасному світі

Громадське здоров’я в системі охорони здоров’я.

Основні напрями удосконалення організації охорони здоров’я.

Проект Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми "Здоров'я - 2020: український вимір" розроблено відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 467, та з метою вдосконалення підходів до охорони громадського здоров'я в Україні. (наразі – не прийнято, архів)

 

Предметна сфера громадського здоров’я.

До предметної сфери громадського здоровʼя належать організація охорони здоровʼя в розрізі забезпечення профілактики захворювань, зміцнення здоровʼя та створення умов для максимально біологічно можливої тривалості життя; забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення; боротьба з неінфекційними захворюваннями, зокрема такими соціально значущими неінфекційними захворюваннями, як серцево-судинні та онкологічні; здоровʼя матері і дитини; репродуктивне здоровʼя; психічне здоровʼя; медико-соціальні проблеми травматизму; боротьба з шкідливими звичками (тютюнопалінням, зловживанням алкоголем) та захворюваннями, що повʼязані з нездоровим способом життя (наприклад, ожирінням); питання здорового харчування; екологічне громадське здоровʼя; забезпечення біобезпеки і боротьба з біотероризмом; інші питання

Функції громадського здоров’я.

Як зазначає в своїй статті Гревцова Р.Ю., надзвичайно важливими для розуміння концепту громадського здоровʼя є його функції. Європейський офіс ВООЗ відносить до них дослідження стану здоровʼя та добробуту населення; моніторинг загроз для здоровʼя та надзвичайних ситуацій; захист здоровʼя, зокрема від ризиків, повʼязаних із довкіллям, виробничих ризиків, забезпечення безпеки харчових продуктів тощо; зміцнення здоровʼя, зокрема вжиття заходів, спрямованих на вирішення соціально-детермінованих проблем і нерівності в питаннях здоровʼя; профілактику захворювань, зокрема їх ранню діагностику; забезпечення належного управління у сфері охорони здоровʼя; залучення суспільства до вирішення питань, повʼязаних з охороною здоровʼя, та інші. Усі вони зосереджуються навколо трьох основних царин – збереження здоровʼя, попередження захворювань та зміцнення здоровʼя

Джерела права громадського здоров’я

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...