Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Контроль і нагляд у сфері охорони громадського здоров’я. Державний контроль і нагляд

28. Громадський контроль у сфері охорони громадського здоров’я. http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/2-4-2013/item/195-administratyvno-pravove-rehulyuvannya-hromadskoho-kontrolyu-za-nadannyam-medychnoyi-dopomohy-v-ukrayini-hladun-z-s

Громадський контроль як засіб забезпечення законності в діяльності закладів охорони здоровʼя суттєво відрізняється від усіх інших видів контролю. Ця відмінність полягає насамперед у тому, що всі субʼєкти громадського контролю виступають від імені громадськості, а не держави чи окремих органів влади. Тому їх контрольні повноваження, як правило, не мають юридично-владного змісту. Таким чином, рішення громадських організацій за результатами перевірок діяльності закладів охорони здоровʼя можуть мати виключно рекомендаційний характер. Для громадського контролю органів і закладів охорони здоровʼя характерною рисою є попередження порушень вимог законодавства, правил етики і моралі у цій сфері відносин за допомогою засобів громадського впливу. Сьогодні суспільство ще не цілком усвідомило, що найцінніше у світі – це здоровʼя людини. Хоча вже зʼявилась значна кількість громадських організацій, які намагаються брати участь в оцінці якості надання медичної допомоги. Як стверджує відомий український лікар-хірург О. Є. Бобров, це вкрай корисно [7].
Як і державний, громадський контроль в умовах правової держави повинен базуватися виключно на правових засадах. Сьогодні актами законодавства, які регулюють здійснення громадського контролю, є закони України «Про звернення громадян», «Про обʼєднання громадян», «Про політичні партії в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист прав споживачів», а також деякі інші акти законодавства. Вочевидь, у питаннях здійснення громадського контролю, особливо за діяльністю органів державної влади і місцевого самоврядування, державних і комунальних закладів охорони здоровʼя, відчувається певна правова неврегульованість, яку професор О. Ф. Андрійко пропонує врегулювати шляхом прийняття Закону України «Про громадський контроль» [8, с. 12–14]. На наш погляд, ця пропозиція є цілком слушною.
Товариство Червоного Хреста України є всеукраїнською добровільною громадською гуманітарною організацією. Правовою основою його діяльності є Закон України «Про Товариство Червоного Хреста України» [9]. Як зазначено у ст. 12 цього Закону, товариство має право представляти і захищати законні права та інтереси свої, а також своїх членів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, органах судової влади, а також за кордоном.
Сьогодні в літературі висловлюються і пропозиції щодо створення таких професійних обʼєднань, як Українська асоціація захисту прав пацієнтів, Суди честі медичних працівників [10, с. 90–91], спеціалізований Медичний суд [11] та ін. Створені і доволі успішно функціонують Всеукраїнська рада захисту прав пацієнтів, Українська медико-правова асоціація, Фундація медичного права та біоетики України та інші громадські обʼєднання.
Норми Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» [12] надають право профспілкам медичних працівників здійснювати контроль за виконанням колективних договорів у закладах охорони здоровʼя. Профспілки, їх обʼєднання здійснюють представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також іншими обʼєднаннями громадян.
Професійні спілки здійснюють громадський контроль (профспілка медичних працівників обʼєднує на добровільних засадах переважну більшість працівників лікувально-профілактичних, аптечних закладів, науково-дослідних інститутів, працівників підприємств медичної промисловості). Він реалізується через діяльність різноманітних профспілкових контрольних комісій за використанням громадських фондів споживання, за дотриманням техніки безпеки, побутової санітарії в діяльності закладів охорони здоровʼя. Органи профспілок здійснюють контроль за дотриманням адміністраціями та власниками закладів охорони здоровʼя чи їх уповноваженими законодавства про працю, законодавчих та інших нормативних актів з питань соціального захисту та розмірів соціальних виплат. З цією метою профспілки беруть участь у розробці і перегляді правил, положень та інших нормативних актів з охорони праці і побутової санітарії, здійснюють контроль за створенням безпечних та здорових умов праці для працівників сфери охорони здоровʼя; здійснюють контроль за дотриманням субʼєктами господарської діяльності трудового, пенсійного та житлового законодавства; контролюють виконання заходів щодо забезпечення зайнятості медичних працівників у разі їх звільнення за скороченням штатів, ліквідації чи реорганізації установи, організації, підприємства. Адміністрація зобовʼязана розглядати приписи про усунення виявлених порушень законодавства про працю та протягом встановленого терміну повідомити профспілку про результати розгляду. За ініціативою своїх членів та власною ініціативою профспілки мають право звернення до суду з позовом про захист трудових прав працівників закладів охорони здоровʼя

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...