Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Максимальний строк доставки товарів в митницю призначення,що переміщуються прохідним або внутрішнім митним транзитом автомобільним транспортом становить

Максимальний строк доставки товарів в митницю призначення,що переміщуються прохідним або внутрішнім митним транзитом автомобільним транспортом становить

А) до 10 діб

Б) до 28 діб

В) до 5 діб

Г) до 20 діб

Максимальний строк доставки товарів в митницю призначення,що переміщуються прохідним або внутрішнім митним транзитом залізничним транспортом становить

А) до 10 діб

Б) до 28 діб

В) до 5 діб

Г) до 20 діб

Максимальний строк доставки товарів в митницю призначення,що переміщуються прохідним або внутрішнім митним транзитом авіаційним транспортом становить

А) до 10 діб

Б) до 28 діб

В) до 5 діб

Г) до 20 діб

Строк доставки товарів у митницю призначення визначається

А) виходячи з відстані до митниці призначення

Б) виходячи з виду транспортного засобу

В) в залежності від країни призначення

Г) в залежності від граничного строку доставки товарів

Строк доставки товарів у митницю призначення визначається

А) виходячи з відстані до митниці призначення

Б) виходячи з виду транспортного засобу

В) в залежності від країни призначення

Г) в залежності від граничного строку доставки товарів

Код декларації типу «експорт»

А) ЕК 10

Б) ІМ 20

В) ЕК 30

Г) ТР 30

Код декларації типу «імпорт»

А) ЕК 10

Б) ІМ 40

В) ІМ30

Г) ТР 30

Код декларації типу «транзит»

А) ЕК 10

Б) ІМ 40

В) ІМ30

Г) ТР 30

Квитанція МД-1- це

А) ЕК 10

Б) ІМ 40

В) ІМ30

Г) ТР 30

Верифікація – це

А) Підвердження відповідності кінцевого продукту еталонним вимогам

Б) Підвердження відповідності якісних характеристик товару стандартам якості

В) Претензія покупця чи замовника, яка пред’являється з приводу неналежної якості чи кількості товару, вимогу до усунення недоліків, зниження ціни

Г) Посередницька банківська операція з передачі коштів від платника до одержувача через банк

Сертифікація – це

А) Підвердження відповідності кінцевого продукту еталонним вимогам

Б) Підвердження відповідності якісних характеристик товару стандартам якості

В) Претензія покупця чи замовника, яка пред’являється з приводу неналежної якості чи кількості товару, вимогу до усунення недоліків, зниження ціни

Г) Посередницька банківська операція з передачі коштів від платника до одержувача через банк

Рекламація – це

А) Підвердження відповідності кінцевого продукту еталонним вимогам

Б) Підвердження відповідності якісних характеристик товару стандартам якості

В) Претензія покупця чи замовника, яка пред’являється з приводу неналежної якості чи кількості товару, вимогу до усунення недоліків, зниження ціни

Г) Посередницька банківська операція з передачі коштів від платника до одержувача через банк

Інкасо – це

А) Підвердження відповідності кінцевого продукту еталонним вимогам

Б) Підвердження відповідності якісних характеристик товару стандартам якості

В) Претензія покупця чи замовника, яка пред’являється з приводу неналежної якості чи кількості товару, вимогу до усунення недоліків, зниження ціни

Г) Посередницька банківська операція з передачі коштів від платника до одержувача через банк

14. Контрагент –

А) Одна зі сторін договору у цивільно-правових відносинах

Б) Система сертифікації продукції

В) Претензія покупця чи замовника, яка пред’являється з приводу неналежної якості чи кількості товару, вимогу до усунення недоліків, зниження

Г) Посередницька банківська операція

Склади тимчасового зберігання бувають

А) Закритого типу

Б) Ангарного типу

В) Відкритого типу

Г) Змішаного типу

Склади тимчасового зберігання відкритого типу призначаються

А) для використання будь якими особами

Б) виключно для зберігання товарів власника складу

В) для зберігання товарів працівників митниці

Г) виключно для ідентифікації товарів

Склади тимчасового зберігання закриого типу призначаються

А) для використання будь якими особами

Б) виключно для зберігання товарів власника складу

В) для зберігання товарів працівників митниці

Г) виключно для ідентифікації товарів

Відповідальність за порушення митних правил встановлюється

А) Митним Кодексом України

Б) постановою Кабінету Міністрів

В) митними органами

Г) регіональними митницями

Документи, що підтверджують митну вартість товарів

А) інвойс

Б) зовнішньо економічний договір

В) імпортна ліцензія

Г) доручення

Документи, що підтверджують митну вартість товарів

А) інвойс

Б) зовнішньо економічний договір

В) імпортна ліцензія

Г) доручення

Контроль правильності визначення митної вартості товарів здійснюється

А) органом доходів і зборів під час проведення митного контролю

Б) митною службою України

В) працівниками митниці

Г) начальником чи заступником митниці

Скільки методів визначення митної вартості існує

А) 5

В) 7

Б) 6

Г) 4

Основні методи визначення митної вартості товарів

А)за ціною договору

Б) на основі віднімання вартості

В) на основі додавання вартості

Г) резервний

Яких методів визначення митної вартості товарів не існує

А)за ціною договору

Б) на основі віднімання вартості

В) на основі зменшення вартості

Г) на основі додавання вартості

Протягом якого терміну декларант може надати органу доходів і зборів додаткові документи для підтвердження заявленої ним митної вартості товарів

А)60 днів

Б) 80 днів

В) 30 днів

Г) 60 днів

27.Митна вартість товарів на основі резервного методу не визначається на підставі

А)ціни товарів українського походження

Б) довільної чи фіктивної вартості

В) ціни товарів на зовнішньому рину країни-експортера

Ідентичні товари- це товари

А)з однаковими фізичними характеристиками

Б) з різних країн походження

В)з однаковою якістю і репутацією на рину

Г) різних виробників

Штраф за вантажні операції

А)в розмірі до 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян

Б) в розмірі до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян

В) в розмірі до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян

Г) в розмірі до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян

До процесуальних дій належить

А)митне обстеження

Б) складання протоколу про порушення митних правил

В) тимчасове зберігання на митних складах

Г) призначення експертизи

Митні обмеження—це

А) заборона на відчуження та на використання в підприємницьких цілях або в цілях інших, ніж ті, в зв'язку з якими були надані пільги, на видачу доручення на право користування (розпорядження) іншим особам (крім батьків, подружжя, дітей, рідних братів) або юридичним особам

Б) ) заборона на використання тарифних договорів підприємницьких або інших цілях

В) заборона на використання доручення на пільги іноземним громадянинам)

Г) обмеження на користування послугами з перевезення вантажу та багажу через митний кордон України

70. Митні платежі також кваліфікують, як:

А) митні збори за митне оформлення

Б) платежі, які формують торговельний та неторговельний оборот

В )митні збори за зберігання товару

Г) платежі на штрафи, пені.

Товар- це

А) суспільні відносини між підприємцем та його підлеглим

Б) продукція, послуги та робота, які переміщуються через митний кордон і підлягають купівлі, продажу або обміну

В) Робота ,яка не може переміщуватися через митний кордон України

Г) всі відповіді вірні

Майно-це

А) будь-яка переміщувана через митний кордон продукція, не призначена для комерційних цілей

Б )продукція, яка не переміщується через митний кордон України

В) продукція,яка призначена для юридичних цілей

Г) продукція,яка призначена для послуг іноземним громадянам

73.Декларація митної вартості є додатковим аркушем її декларації, коли вартість однієї партії товарів більша ніж

А) 10 євро

Б) 1000 євро

В) 100 євро

Г) всі відповіді вірні

74.Основою для визначення митної вартості товарів є

А) характеристика товару

Б) ціна угоди

В) загальна вага товару, що транспортується

Г) всі відповіді вірні

Для сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України, інформація про зареєстровані у митному реєстрі об'єкти права інтелектуальної власності надсилається

А) всім митним органам України

Б ) територіальним митним управлінням

В) регіональним митницям

Г) Установам

77. Виконання митним органом дій, які пов’язані із закріпленням результатів митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, і мають юридичне значення для подальшого використання цих товарів і транспортних засобів-це:

А) митний контроль

Б ) митне забезпечення

В) митна декларація

Г) митне оформлення

78. Скількипринципів митного регулювання

А) 10

Б )16

В) 8

Г) 18

В рахунку фактурі зазначено

Ціна товару

Експерт має право

Ознайомитися, заявити клопотання

Максимальний строк доставки товарів в митницю призначення,що переміщуються прохідним або внутрішнім митним транзитом автомобільним транспортом становить

А) до 10 діб

Б) до 28 діб

В) до 5 діб

Г) до 20 діб

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...