Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Потужності паралельно працюючих трансформаторів однакові, а

е.р.с. вторинної обмотки першого трансформатора більша за е.р.с. вторинної обмотки другого трансформатора. Тоді менший струм тече:

+у вторинній обмотці першого трансформатора;

у вторинній обмотці другого трансформатора;

в обмотках першого трансформатора;

в обмотках другого трансформатора

 

Л [1] с.254

 

13. Якщо повний опір вторинної обмотки трансформатора 10 Ом, коефіцієнт трансформації 0,5, то зведене значення повного опору вторинної обмотки дорівнює:

20 Ом

10 Ом

5 Ом

+2,5 Ом

Л [1] с.347; Л [3] с.208; Л [4] с.50

 

14. Номінальна потужність трифазного трансформатора S = 63 кВА, номінальна напруга вторинної обмотки U = 400 В, тоді номінальний струм вторинної обмотки дорівнює:

+91 А

43 А

51 А

63 А

Л [1] с.354…361

 

15. Напруга на первинній обмотці трансформатора 200 В і у ній тече струм 5 А, а напруга на вторинній обмотці 100 В. Тоді струм у вторинній обмотці дорівнює:

20 А

+10 А

5 А

2,5 А

Л [1] с.382–384; Л [2] с.335; Л [3] с.253–255

 

16. Вказати призначення в трансформаторі:

1. Масла А. Для зменшення втрат потужності

2. Анцапфа Б. Для охолодження

3. Ізоляції листів сталі В. Для контролю розширення масла.

4. Масломірного скла Г. Для регулювання напруги

 

+1Б;2Г;3А;4В

1А;2В;3Б;4Г

1Г;2А;3Г;4Б

1В;2Г;3А;4Б

Л [1] с.254

 

17. Встановіть відповідність між кількістю пар полюсів в машині змінного струму та швидкістю обертання обертового магнітного поля обмотки статора:

1. р = 1 А. 1000 хв-1

2. р = 2 Б. 3000 хв-1

3. р = 3 В. 600 хв-1

4. р = 4 Г. 1500 хв-1

5. р = 5 Д. 750 хв-1

 

1Б;2А;3Г;4В;5Д

+1Б;2Г;3А;4Д;5В

1Г;2В;3Б;4А;5Д

1А;2Б;3Д;4Г;5В

Л [1] с.399; Л [2] с.362; Л [3] с.276–277

 

 

18. Встановіть відповідність між назвами електричних машин та їх призначенням:

1. Машини постійного струму А. Для отримання електричної

енергії змінного струму

2. Синхронні генератори Б. Для отримання електричної

енергії постійного струму і на

електротранспорті в якості

тяглових двигунів

3. Асинхронні двигуни В. Для приводу пристрів великої

потужності і в якості

синхронних компенсаторів

4. Асинхронні генератори Г. Для приводу різноманітних

пристроїв і механізмів

+1Б;2В;3Г;4А

1Г;2А;3В;4Б

1Б;2В;3А;4Г

1А;2Г;3В;4Б

Л [1] с.274

 

19. Встановіть відповідність між назвами елементів конструкції машин змінного струму та їх призначенням:

1. Якорем називається А. Ротор

 

2. Станиною називається Б. Та частина електричної

машини, де створюється

обертове магнітне поле

 

3. Обертовою частиною називається В. Та частина генератора, в

якої індукується е.р.с.

4. Статором називається Г. Нерухома частина

1Б;2Г;3В;4А

1А;2В;3Г;4Б

+1В;2Г;3А;4Б

1Г;2А;3Б;4В

Л [1] с.294; Л [3] с.291–292; Л [3] с.47–49

 

20. У шестиполюсному трифазному синхронному генераторі обмотки сусідніх фаз зміщені:

на 30 просторових градусів;

+на 60 просторових градусів;

на 40 просторових градусів;

на 30 електричних градусів

Л [1] с.255

 

21. Двополюсний ротор синхронного генератора обертається з швидкістю 1500 хв-1, тоді частота струму, який видає генератор дорівнює:

+25 Гц

50 Гц

100 Гц

250 Гц

Л [1] с.244–250; Л [3] с.297–298

 

Якір трифазного синхронного чотириполюсного генератора має 60 пазів, тоді число пазів на полюс і фазу дорівнюватиме

+5

Л [1] с.255

 

 

23. Потужність синхронного генератора Р = 100 кВт, к.п.д. η = 0,8, тоді потужність приводного двигуна дорівнює:

250 кВт

+125 кВт

200 кВт

100 кВт.

Л [1] с.158

 

24. Регулювання швидкості обертання асинхронного двигуна з фазним ротором здійснюється:

зміною числа пар полюсів обертового магнітного поля обмотки статора;

зміною частоти прикладеної до двигуна напруги;

+зміною опору кола обмотки ротора;

регулювання швидкості не можливо

Л [1] с.158-159

25. Встановіть відповідність між назвами електричних мікромашин та їх призначенням:

1. Універсальні колекторні А. Для перетворення швидкості

мікродвигуни обертання ротора або якоря в

пропорційний електричний

сигнал.

2. Тахогенератори Б. Для синхронної дистанційної

передачі куту повороту в

якості датчиків і приймачів.

3. Сельсини В. Для перетворення

електричних імпульсів у

фіксований кут повороту

валу.

4. Виконавчі мікродвигуни Г. Для приводу

електроінструменту,

побутових приладів, приладів

систем автоматики де треба

отримати великі швидкості

обертання, а також, для їх

регулювання в широких

межах.

5. Синхронні крокові мікродвигуни Д. В системах автоматичного

керування технологічним

обладнанням, а також, в

системах слідкуючого

приводу.

+1Г;2А;3Б;4Д;5В

1А;2Б;3Г;4В;5Д

1Б;2Д;3А;4В;5Г

1Д;2А;3Б;4В;5Г

Л [1] с.158-159

Який розчіплювач спрацює при короткому замиканні?

Додатковий;

Тепловий;

+ Електромагнітний;

Тепловий і електромагнітний;

 

Вкажіть засоби захисту електродвигунів від аварійних і анормальних режимів роботи.

+ УВТЗ;

ГСП-178;

ЗОУП;

РКУ;

 

3.Механічні характеристики електродвигунів бувають:

Абсолютно м’яка;

+ М’яка;

Абсолютно жорстка;

Нежорстка;

 

При якому режимі роботи двигун встигає нагрітися до усталеної температури?

+ S1;

S2;

S5;

S8;

Який розчіплювач спрацює при перевантаженні двигуна?

Електромагнітний;

+ Тепловий;

Тепловий і електромагнітний;

Додатковий;

 

6. До керуючих пристроїв відносяться:

Електродвигуни, генератори, трансформатори, конденсатори;

+ Апарати керування і захисту, сигналізації, різні підсилювачі, вимірювальні Елементи, блоки порівняння дійсних і заданих значень робочих параметрів;

муфти, редуктори;

Перетворювачі частоти струму, тиристорні та транзисторні перетворювачі електроенергії;

 

Вкажіть марки автоматичних вимикачів.

ПМЛ, РТЛ, РТН;

+ АП50Б, АЕ 20, ВА51;

РТТ, КМИ, АЕ 20;

ПМЛ, АП50Б, РТТ;

 

Які види гальмування застосовують для асинхронних двигунів?

Динамічне, швидке, за інерцією;

Противмиканням, механічне, ручне;

+ Рекуперативне, противмиканням, динамічне;

За інерцією, механічне, рекуперативне;

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...