Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Залежно від джерел покриття видатки поділяються на загального та спеціального фондів.

ОБЛІК ВИДАТКІВ

1. Поняття та види видатків бюджетних установ

Видатки бюджетних установ, які вони здійснюють у процесі надання нематеріальних послуг, за економічним змістом відрізняються від витрат госпрозрахункових підприємств та організацій.

Під видатками розуміють державні платежі, які не підля­гають поверненню (тобто не створюють і не компенсують фінан­сові вимоги). Видатки можуть бути відплатними, тобто такими, що обмінюються на товар чи послугу, або невідплатними.

Видатки - це суми коштів, витрачених бюджетними В установами в процесі господарської діяльності в межах сум, и встановлених кошторисом.

Основним нормативним документом, що визначає склад і структуру видатків бюджетних установ, окрім Бюджетного кодексу, є наказ Міністерства фінансів України "Про бюджетну класифікацію та її запровадження".

Видатки мають досить складну структуру, а тому представлені у вигляді класифікації.

Класифікація видатків багаторівнева і є розмежуванням видатків за економічними ознаками, тобто класифікаційною ознакою виступають єдині економічні категорії.

Особливістю класифікації видатків є чітке розмежування видатків за економічними ознаками з детальним розподілом коштів за їх предметними ознаками. Такий розподіл дає можливість виділити захищені статті бюджету та забезпечує єдиний підхід до всіх отримувачів, з точки зору виконання бюджету.

У свою чергу, видатки бюджету класифікуються за:

Ø функціональною;

Ø відомчою;

Ø програмною;

Ø економічною ознаками.

Залежно від джерел покриття видатки поділяються на загального та спеціального фондів.

Регістри аналітичного обліку касових і фактичних видатків

Аналітичний облік касових видатків у бюджетних устано­вах (схема 4.1.) ведеться у "Картці аналітичного обліку касових видатків" типової форми, затвердженої наказом ДКУ від 06.10.2000 р. № 100. Картка ведеться у розрізі кодів економічної класифікації видатків. При цьому для кожного коду функ­ціональної класифікації видатків, для загального і спеціального фондів, для кожного виду коштів спеціального фонду складають окремі картки. Картка відкривається на місяць і заповнюється щодня бухгалтером на підставі виписок Державної казначейсь­кої служби України з рахунків. Записи здійснюються у хроноло­гічному порядку наростаючим підсумком. Суми відшкодованих касових видатків записують в окрему графу і при визначені здійснених касових видатків за місяць віднімаються.

У картці визначають загальну суму здійснених касових витрат з початку року у розрізі КЕКВ (до здійснених витрат на початок місяця додати проведені касові видатки за місяць). Картка аналітичного обліку касових видатків є підставою для подальшого відображення в обліку касових видатків - записи в облікові регістри та складання звітності про касове виконання кошторису.

 

Схема 4.1. Облік касових видатків бюджетних установ

 

Аналітичний облік фактичних видатків бюджетних установ (схема 4.2) ведеться у спеціальній "Картці аналітичного обліку фактичних видатків" типової форми, затвердженої Державним казначейством України 06.10.2000 р., наказ № 100. Картка фактичних видатків ведеться щомісячно у розрізі кодів економічної класифікації видатків. При цьому для кожного коду функціональної класифікації видатків, загального і спеціального фондів, кожного виду коштів спеціального фонду складають окремі картки. Записи в картки про суми фактичних видатків здійснюють на підставі даних первинних документів - накладних, актів виконаних робіт, звітів про використання коштів наданих під звіт або на відрядження, актів на списання та інших первинних та зведених документів. Суми відшкодованих фактичних видатків записують в окремій графі. Порядок заповнення картки аналітичного обліку фактичних видатків аналогічний картці аналітичного обліку касових видатків.

Схема 4.2. Облік фактичних видатків бюджетних установ

ОБЛІК ВИДАТКІВ

1. Поняття та види видатків бюджетних установ

Видатки бюджетних установ, які вони здійснюють у процесі надання нематеріальних послуг, за економічним змістом відрізняються від витрат госпрозрахункових підприємств та організацій.

Під видатками розуміють державні платежі, які не підля­гають поверненню (тобто не створюють і не компенсують фінан­сові вимоги). Видатки можуть бути відплатними, тобто такими, що обмінюються на товар чи послугу, або невідплатними.

Видатки - це суми коштів, витрачених бюджетними В установами в процесі господарської діяльності в межах сум, и встановлених кошторисом.

Основним нормативним документом, що визначає склад і структуру видатків бюджетних установ, окрім Бюджетного кодексу, є наказ Міністерства фінансів України "Про бюджетну класифікацію та її запровадження".

Видатки мають досить складну структуру, а тому представлені у вигляді класифікації.

Класифікація видатків багаторівнева і є розмежуванням видатків за економічними ознаками, тобто класифікаційною ознакою виступають єдині економічні категорії.

Особливістю класифікації видатків є чітке розмежування видатків за економічними ознаками з детальним розподілом коштів за їх предметними ознаками. Такий розподіл дає можливість виділити захищені статті бюджету та забезпечує єдиний підхід до всіх отримувачів, з точки зору виконання бюджету.

У свою чергу, видатки бюджету класифікуються за:

Ø функціональною;

Ø відомчою;

Ø програмною;

Ø економічною ознаками.

Залежно від джерел покриття видатки поділяються на загального та спеціального фондів.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...