Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЮВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ [Український науково-дослідний] Держкомархів України Інститут архівної справи вул. Соломянська, 24, м. Київ, 03110, та документознавства Тел. 277-27.77, факс 277.36-55, Е-mail mall@dkau.kiev.ua Христовій Н. М., Кулешову С. Г. Web: http://WWW.scarch.kiev.ua До виконання Код ЄДРПОУ 00018490 Підпис /. Матяш 09.07.2002 __________________№_____________ На № ________ від ________________ Про погодження третьої редакції проекту державного стандарту Методична комісія Державного комітету архівів України 29 травня 2002 р. розглянула третю редакцію проекту Державного стандарту України «Діловод­ство й архівна справа. Терміни та визначення понять». За результатами обго­ворення було прийнято рішення погодити третю редакцію проекту стандарту (протокол № 6). Окремим пунктом рішення Методкомісії відзначено немож­ливість прийняття пропозиції Технічного комітету стандартизації науково-техн­ічної термінології щодо заміни терміна «забезпечення збереженості документів» на «забезпечення збереженості документів». Зауваги та пропозиції до змісту третьої редакції стандарту - у додатку. Додаток: на 4 арк. в 1 прим. В.о. Голови Підпис Ініціал(и), прізвище Прись2772755 До справи № 01-16 Долучено до зводу відгуків 19.07.2002 УНДІАСД Підпис С. Кулешов Вх. № 201 29.08.2002 12.07.2002

 

Рисунок В.1 — Приклад оформлювання опрацьованого листа організації

 

ДСТУ 4163-2003

ДЕРЖКОМАРХІВ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА (УНД1АСД) НАКАЗ ____________________ Київ №________ ЗАТВЕРДЖЕНО в Міністерстві юстиції України Про затвердження цін на роботи 19 червня 2002 р (послуги), що їх виконують цент- за № 515/6803 ральні державні архівні установи на договірних засадах Керівник реєструвального органу_________________ підпис І І Відповідно до пункту 1 Порядку ціноутворювання на роботи (послуги), що виконують державні архівні установи, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 24 січня 2001 р. № 6 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 27 лютого 2001 р. за № 179/5.370, та у зв'язку з упорядкуванням оплати праці працівників архівних установ НАКАЗУЮ: 1 Затвердити ціни на роботи (послуги), що їх виконують центральні державні архівні установи на договірних засадах (у додатку). 2 Вважати такими, що втратили чинність накази Держкомархіву України. 3 Відповідальність за додержання центральними державними архівними уста­новами цін покласти на їх директорів. Голова Підпис Ініціал(и), прізвище

Рисунок В.2 – приклад оформлення наказу (лицьовий бік аркуша) організації,

що пройшов державну реєстрацію

ДСТУ 4163-2003

ВНУТРІШНІ ВІЗИ

Помічник Голови Державного комітету архівів України Цей документ підлягає державній реєстрації Підпис Ініціал(и), прізвище
Начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Держкомархіву України Підпис Ініціал(и), прізвище
Начальник відділу зберігання та обліку Національного архівного фонду Держкомархіву України Підпис Ініціал(и), прізвище
Начальник відділу інформації використання Національного архівного фонду і зовнішніх зв'язків Держкомархіру України Підпис Ініціал(и), прізвище
Директор Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного Підпис Ініціал(и), прізвище
Начальник фінансово-економічного відділу Держкомархіву України Підпис Ініціал(и), прізвище

Рисунок В.3 – приклад оформлювання наказу (зворотний бік аркуша) організації,

що пройшов державну реєстрацію


ДСТУ 4153-2003

ДОДАТОК Г

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Конституція України. - К., 1997.

2 Закон України «Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим» // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 5-6. - Ст. 43.

3 Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 11. —Ст. 81.

4 Закон України «Про державну таємницю» // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — №16.—Ст.93.

5 Закон України «Про інформацію» // Відомості Верховної Ради України. — 1992. —

№ 48. — Ст. 650.

6 Закон УРСР «Про мови в Українській РСР» // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1989. — № 45.—Ст. 631.

7 Закон України «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності»// Відомості Верховної Ради України. — 1995. —

№ 13. — Ст. 85 (п. 7).

8 Закон України «Про обов'язковий примірник документів» // Офіційний вісник України. — 1999.—№ 18.—Ст. 776.

9 Указ Президента України «Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади» // Збірник указів Президента України. — 1992.- Жовтень-грудень. — С. 5—6.

10 Указ Президента України «Про геральдичні знаки — емблеми і прапори центральних органів виконавчої влади України» // Офіційний вісник України. — 2000. — № 49. — Ст. 2113.

11 Постанова Верховної Ради України «Про Державний герб України» // Відомості Верховної Ради України. — 1992.—№ 40.—Ст. 592.

12 Постанова Кабінету Міністрів України «Про правила користування послугами поштового зв'язку» // Офіційний вісник України. — 1997. — № 52. — Ст. 57.

13 Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил нотування послу­гами поштового зв'язку» // Офіційний вісник України. — 2000. — № 41. — Ст, 1748.

14 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави» // Офіційний вісник України. — 1998. — № 48. —Ст. 1764.

15 Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), (ведення ЄДРПОУ здійснює Державний комітет статистики України).

16 ДСТУ 3843-99 Державна уніфікована система документації. Основні положення.

17 ДСТУ 3844-99 Державна уніфікована система документації. Формуляр зразок. Вимоги до побудови.


ДСТУ 4163-2003

01.140.30

Ключовіслова: уніфіковані системи документації, організаційно-розпорядчі документи, рек­візит документа, бланк документа.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...