Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 5. Кримінально-процесуальний примус

 

Всього годин - 22 , у т.ч. лекції – 4, семінарські заняття – 2, практичні заняття – 4, самостійна робота - 12

Семінарське заняття (2 год.)

Запитання для обговорення:

1. Поняття запобіжних заходів як частини заходів процесуального примусу. Система запобіжних заходів.

2. Підстави і процесуальний порядок обрання запобіжних заходів.

3. Взяття під варту: процесуальна характеристика.

4. Застава у кримінальному процесі.

 

практичні заняття(4 год.)

 

Практичне заняття 1 (2 год.)

1. Аналіз нормативно-правових актів:

Проаналізуйте норми глави 13 КПК і з’ясуйте чи враховується тяжкість злочину, у вчиненні якого обвинувачується особа, під час застосування щодо неї запобіжних заходів. Якщо так, то яких саме ?

Рекомендація: Під час самостійної підготовки слід обов’язково ознайомитися із Рішенням Конституційного Суду України від 8 липня 2003 року № 14-рп/2003 у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення статті 150 Кримінально-процесуального кодексу України стосовно тяжкості злочину (справа про врахування тяжкості злочину при застосуванні запобіжного заходу).

 

2. Вирішення практичних ситуацій:

1. Пред’явивши Кирієнку обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 122 КК „Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження”, слідчий застосував щодо обвинуваченого запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Застосування такого запобіжного заходу слідчий мотивував тим, що Кірієнко має похилий вік, у нього постійне місце проживання, злочин вчинив вперше і тому немає підстав для побоювання, що він може ухилитися від слідства і суду або перешкодити встановленню істини у справі.

Чи є правомірним за таких умов застосування щодо Кирієнка запобіжного заходу ?

Як повинен діяти слідчий, коли підстав для застосування запобіжного заходу щодо обвинуваченого немає і якою нормою КПК він повинен при цьому керуватися ?

 

2. Затриманий за підозрою у вчиненні крадіжки чужого майна (ч. 2 ст. 185 КК) Іваненко І.І. повідомив слідчому, що вдома у нього залишилося троє дітей дошкільного віку, собака. Дружина перебуває на стаціонарному лікуванні у кардіологічному відділенні лікарні. Родичів у м. Дніпропетровську у нього і у дружини немає. Він має постійне місце проживання і роботи. Під час перевірки повідомлені Іваненком І.І. дані підтвердилися.

У той же час у слідчого, виходячи із наявних матеріалів справи, є підстави вважати, що Іваненко І.І. буде намагатися перешкоджати встановленню істини у справі.

Визначитись, який запобіжний захід за даних обставин доцільно обрати Іваненку В.І.

Прийняте рішення оформити процесуальним документом.

 

Практичне заняття 2 (2 год.)

1. Аналіз нормативно-правових актів:

Запобіжні заходи є частиною заходів процесуального примусу. Проаналізуйте ст. 1541 КПК і віднайдіть чи йдеться у ній про примусове обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

У чому полягає примус під час обрання запобіжного заходу у вигляді застави?

Яким чином вирішується питання про заставу у разі порушення обвинуваченим зобов’язань, взятих на себе під час обрання цього запобіжного заходу?

Хто і коли вирішує питання про повернення застави заставодавцю?

 

2. Вирішення практичних ситуацій:

1. У кримінальній справі встановлено, що Пазурець В.О. вчинив крадіжку чужого майна (ч. 3 ст. 185 КК). Пазурець В.О. раніше двічі судимий за тяжкий злочин, не має постійного місця проживання і роботи.

Визначитись, який запобіжний захід слід застосувати до Пазурця В.О. Від імені слідчого скласти процесуальний документ.

 

2. До Кухленка, обвинувачуваного у вчиненні умисного убивства, як запобіжний захід було обрано взяття під варту. Під час подальшого розслідування слідчий встановив, що Кухленко вчинив не умисне убивство, а убивство при перевищенні меж необхідної оборони. У зв’язку з цим Кухленку замість обвинувачення за ч. 1 ст. 115 КК було пред’явлене обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ст. 118 КК.

Чи зобов’язаний слідчий після пред’явлення нового обвинувачення вирішити питання про зміну запобіжного заходу у вигляді взяття під варту на інший - більш м’який - запобіжний захід?

Чи вплине на вирішення цього питання заявлення обвинуваченим Кухленком клопотання про зміну запобіжного заходу взяття під варту на заставу?

Складіть процесуальний документ про зміну запобіжного заходу взяття під варту на заставу.

 

Самостійна робота(12 год.)

1. Поняття та значення кримінально-процесуального примусу під час провадження у кримінальній справі. Види заходів примусу. Кримінально-процесуальний примус і кримінально-процесуальна відповідальність.

2. Підписка про невиїзд.

3. Особиста порука.

4. Порука громадської організації або трудового колективу (громадська порука).

5. Нагляд командування військової частини.

 

Змістовний модуль № 4

Тема 6. Порушення кримінальної справи

 

Всього годин - 16 , у т.ч. лекції – 4, практичні заняття – 4, самостійна робота - 8

практичні заняття(4 год.)

 

Практичне заняття 1 (2 год.)

1. Аналіз нормативно-правових актів:

1. Проаналізуйте зміст ст. 1 КПК і визначте, чи узгоджується закріплене у ній положення з нормами, викладеними у статтях глави 8 КПК «Порушення кримінальної справи».

 

2. У розділі 3 «Реєстрація заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються» Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються (затверджена Наказом МВС України від 14 квітня 2004 року № 400) - далі - Інструкція, віднайдіть відповідь на наступні запитання:

1) Які джерела інформації про злочини підлягають реєстрації у Журналі реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються (ЖРЗПЗ) ?

2) Яким є порядок реєстрації заяви про злочин, якщо вона надійшла до органу внутрішніх справ при особистому зверненні заявника ?

3. Проаналізуйте п. 4.2. Інструкції і главу 8 КПК та з’ясуйте які існують розбіжності у регламентації порядку розгляду заяв про злочини ?

4. За результатами вивчення положень п. 4.5. Інструкції визначте яким у органах внутрішніх справ є порядок оформлення матеріалів про відмову у порушенні кримінальної справи ?

5. Проаналізуйте абзац 2 п. 4.5.1. Інструкції на предмет наявності розбіжностей у ній та статтях 99 і 991 КПК щодо регламентації питання щодо відмови у порушенні кримінальної справи.

 

2. Вирішення практичної ситуації:

10 жовтня цього року о 23 годині 50 хв. до чергової частини Жовтневого РВ м. Дніпропетровська звернулась Вакуленко І.Р. із усною заявою про те, що о 23 год. 10 хв., коли вона прямувала до зупинки «Медична академія», незнайомий чоловік із погрозою застосування ножа заволодів її речами на загальну суму 3600 грн. і зник в напрямку залізничного вокзалу.

Оформити усну заяву Вакуленко І.Р. процесуальним документом.

 

Практичне заняття 2 (2 год.)

1. Аналіз нормативно-правових актів:

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...