Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


У п. 1 ст. 10 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» зазначено, що матеріали оперативно-розшукової діяльності використовуються як приводи та підстави до порушення кримінальної справи.

Проаналізуйте цю норму закону з позиції її відповідності теоретичному та логічному визначенню понять «приводи до порушення кримінальної справи» і «підстава до порушення кримінальної справи».

 

2. У главах 1 та 8 КПК віднайдіть норми, якими регламентовано підстави до прийняття рішень про:

- порушення кримінальної справи;

- відмову у порушенні кримінальної справи;

- направлення заяви чи повідомлення за належністю.

Проаналізуйте ці підстави і визначте за допомогою яких засобів, передбачених КПК, їх встановлюють.

 

2. Вирішення практичних ситуацій:

1. 10 жовтня цього року о 21 год. Потапов П.П. поблизу гуртожитку по пр. Гагаріна, 97 у м. Дніпропетровську вчинив грабіж щодо Павленка О.І., заволодівши його грошима у сумі 1.585 грн. Очевидцем цієї події був неповнолітній Власенко В.С., який усі відомі йому обставини події виклав оперуповноваженому СКР Жовтневого РВ капітану міліції Ковалю В.Г.

У якому документі необхідно зафіксувати викладену Власенком В.С. інформацію, враховуючи, що рішення про порушення кримінальної справи ще не було прийнято.

Складіть цей документ.

 

2. 12 вересня цього року об 11 год. раніше судимий за розбій Салов А.В., шляхом розбиття віконного скла з тильного боку буд. № 87 по вул. Скоропадька у м. Дніпропетровську проник до квартири Клімка Т.В., звідки таємно викрав золотий перстень вартістю 620 грн., три кришталевих вази по 150 грн. кожна та комір із хутра вартістю 895 грн. Про вчинений злочин Клімко Т.В. в усній формі заявила до Жовтневого РВ м. Дніпропетровська.

Чи є приводи і підстава до порушення кримінальної справи за цим фактом ?

Прийняте рішення оформіть процесуальним документом.

 

Самостійна робота(8 год.)

1. Особливості порушення кримінальної справи при виявленні ознак злочину під час здійснення оперативно-розшукової і адміністративної діяльності органів внутрішніх справ.

2. Правові наслідки прийняття рішення про порушення кримінальної справи.

3. Оскарження постанови про порушення справи.

4. Обставини, що виключають провадження у кримінальній справі.

5. Правові наслідки прийняття рішення про відмову у порушенні кримінальної справи.

6. Оскарження постанови про відмову у порушенні справи.

7. Прийняття рішення про направлення заяв і повідомлень про злочини за належністю: підстави і процесуальний порядок.

8. Нагляд прокурора за законністю і обґрунтованістю прийняття рішень у стадії порушення кримінальної справи.

 

Тема 7. Досудове розслідування: загальні положення

 

Всього годин - 18 , у т.ч. лекції – 4, семінарські заняття - 4, самостійна робота - 8

СЕМІНАРСЬКі заняття(4 год.)

Семінарське заняття 1 (2 год.)

Запитання для обговорення:

1. Досудове розслідування: поняття, завдання і значення.

2. Дізнання: поняття, види, порядок провадження.

3. Досудове слідство: поняття, підслідність, строки та система його основних положень.

 

Семінарське заняття 2 (2 год.)

Запитання для обговорення:

1. Підслідність: поняття та види.

2. Повноваження слідчих та взаємодія їх з органами дізнання.

3. Строки досудового слідства та порядок їх продовження.

 

Самостійна робота(8 год.)

1. Органи дізнання.

2. Поняття і значення дізнання. Види дізнання.

3. Діяльність органу дізнання у справах про злочини, що не є тяжкими або особливо тяжкими. Діяльність органу дізнання у справах про тяжкі і особливо тяжкі злочини.

4. Початок і місце досудового слідства.

5. Розслідування кримінальних справ групою слідчих.

6. Підстави і порядок об’єднання справ у одне провадження. Виділення справ у окреме провадження.

7. Обов’язок встановлення під час розслідування причин і умов, які сприяли злочину; внесення подань щодо їх усунення.

8. Розгляд клопотань слідчим.

9. Доручення і окремі доручення слідчого.

10. Роз’яснення і забезпечення прав осіб, які приймають участь у справі.

11. Недопустимість розголошення даних досудового розслідування.

12. Застосування органами досудового розслідування науково-технічних засобів.

13. Форма і зміст процесуальних документів, що складаються під час провадження досудового розслідування.

14. Оскарження дій особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора. Строки і порядок розгляду скарг на дії органів розслідування.

15. Нагляд прокурора за дотриманням законів у стадії досудового розслідування.

Змістовний модуль № 5

Тема 8. Слідчі дії

 

Всього годин - 32 , у т.ч. лекції – 4, семінарські заняття – 6, практичні заняття – 14, самостійна робота - 8

 

СЕМІНАРСЬКі заняття(6 год.)

Семінарське заняття 1 (2 год.)

Запитання для обговорення:

1. Поняття, система і класифікація слідчих дій. Загальні правила провадження слідчих дій.

2. Допит свідка і потерпілого: процесуальна характеристика.

3. Допит підозрюваного і обвинуваченого.

3. Очна ставка: процесуальна характеристика.

 

 

Семінарське заняття 2 (2 год.)

Запитання для обговорення:

1. Огляд: процесуальна характеристика. Відмінність огляду від освідування і обшуку.

2. Пред’явлення для впізнання: процесуальна характеристика.

3. Відтворення обстановки і обставин події: процесуальна характеристика.

 

Семінарське заняття 3 (2 год.)

Запитання для обговорення:

1. Виїмка. Види, підстави та порядок провадження

2. Обшук: фактичні і юридичні підстави та порядок провадження. Відмінність обшуку від виїмки.

3. Зняття інформації з каналів зв’язку.

4. Експертиза: процесуальна характеристика.

 

практичні заняття(14 год.)

 

Практичне заняття 1 (2 год.)

1. Аналіз нормативно-правових актів:

У ч. 1 ст. 66 КПК зазначено, що особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор у справах, які перебувають у їхньому провадженні, вправі викликати у порядку, встановленому КПК, будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допитуабо як експертів для дачі висновків.

Проаналізуйте цю норму КПК і дайте відповідь на такі запитання:

1) чи може бути застосована дана норма під час вирішення питання про провадження інших (окрім допиту і експертизи) слідчих дій: допиту підозрюваного, допиту обвинуваченого, очної ставки, освідування, огляду, обшуку, виїмки, зняття інформації з каналів зв’язку, пред’явлення для впізнання, відтворення обстановки та обставин події?

2) чим відрізняється збирання доказів від подання доказів ?

3) чи може слідчий використовувати засоби збирання доказів (слідчі дії), передбачені ст. 66 КПК, для перевірки доказів?

 

2. Вирішення практичних ситуацій:

1. Кравець П.В. під час допиту у кримінальній справі розповів слідчому про те, що 17 листопада цього року о 22 год. 30 хв. його сусід Олексієнко В.В. біля будинку № 14 по вул. Харківській наніс металевим прутом удар по голові незнайомому чоловікові, заволодівши при цьому ондатровою шапкою і портфелем.

Завдання: визначитись, яким учасником кримінального процесу слід допитувати Кравця П.В.

Результати допиту оформити процесуальним документом.

 

2. Під час розслідування кримінальної справи свідку Гаркуші К.І. своєчасно вручалися повістки про виклик на допит о 10 год. 29 квітня та 4 травня цього року. Однак Гаркуша К.І. у зазначені дні на допит не з’явився без поважних причин.

Завдання:

1) визначте, яке рішення у цій ситуації може прийняти слідчий щодо свідка.

2) оформіть дане рішення процесуальним документом.

 

Практичне заняття 2 (2 год.)

1. Аналіз нормативно-правових актів:

Проаналізуйте ст. 172 КПК і дайте відповідь на запитання:

1) провадження слідчим очної ставки є правом чи обов’язком слідчого?

2) чи усі суперечності у показаннях двох раніше допитаних осіб можуть бути підставою до провадження очної ставки?

3) очна ставка спрямована на отримання чи на перевірку доказів?

 

2. Вирішення практичних ситуацій:

1. У кримінальній справі про злісне хуліганство слідчий допитав потерпілого Скляренка про обставини вчиненого щодо нього злочину та про зовнішній вигляд і прикмети особи, яка вчинила хуліганство. Через декілька днів працівники карного розшуку затримали підозрюваного у вчинені цього злочину. Слідчий вирішив пред’явити затриманого Шматченка потерпілому для впізнання. Дотримавшись всіх необхідних процесуальних умов пред’явлення для впізнання, слідчий запропонував Скляренку впізнати серед трьох чоловіків того, хто вчинив хуліганство. Потерпілий указав на Шматченка і заявив, що саме він вчинив злочин, і далі пояснив, що він (Скляренко), знаходячись учора у райвідділі міліції з приводу обміну паспорта, бачив, як працівники міліції виводили Шматченка з чергової частини у наручниках, і він уже тоді впізнав останнього.

1) Яке доказове значення мають дані, отримані слідчим у результаті пред’явлення для впізнання Шматченка ?

2) Як має діяти слідчий у такій ситуації ?

3) За допомогою якої слідчої дії слідчий може отримати доказову інформацію щодо причетності Шматченка до вчинення хуліганства ?

 

2. У справі про заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Титаренку В.А. в показаннях самого потерпілого, свідка Аверіна Р.З і підозрюваного Калини І.В. про обставини вчинення злочину виявилися значні суперечності. Оскільки Титаренко ще перебував на стаціонарному лікуванні, дізнавач вирішив провести очну ставку між свідком Аверіним і підозрюваним Калиною. З’ясувавши на початку очної ставки, чи знають вони один одного і в яких стосунках перебувають між собою, дізнавач зачитав показання потерпілого, а потім дав можливість по черзі висловитись учасникам очної ставки, зафіксувавши це у протоколі.

Завдання:

1) Оцініть правильність дій дізнавача.

2) Хід і результати очної ставки зафіксуйте у протоколі.

 

 

Практичне заняття 3 (2 год.)

1. Аналіз нормативно-правових актів:

Проаналізувавши зміст ст. 190 КПК, дайте відповідь на наступні запитання:

1) як слід тлумачити термін „негайно”, вжитий у ч. 2 цієї статті ?

2) чи підлягає оскарженню постанова судді про провадження огляду житла?

3) чи підлягає оскарженню постанова судді про відмову у провадженні огляду житла?

3) у яких випадках для огляду житла не потребується рішення суду?

4) з чим пов’язано встановлення стислого строку (1 доба) для повідомлення слідчим прокурора про здійснений ним огляд житла без постанови судді?

 

 

2. Вирішення практичних ситуацій:

1. Для огляду місця дорожньо-транспортної події, у якій загинув один із пасажирів, слідчий запросив двох понятих, роз’яснив їм їхні права і обов’язки і розпочав огляд місця події. Через двадцять хвилин після початку огляду один з понятих знепритомнів, і його відправили до лікарні. Слідчий запросив замість цього понятого іншого громадянина з натовпу людей, які спостерігали за оглядом неподалік від місця події, і, роз’яснивши йому права і обов’язки понятого, завершив огляд.

Завдання:

1) Дайте відповідь на запитання:

- чи не було у діях слідчого порушення принципів кримінального процесу? Якщо так, то які принципи було порушено?

- які права і обов’язки має понятий під час слідчих дій?

- хто згідно з чинним КПК може бути понятим ?

2) Проаналізуйте дії слідчого і дайте їм правову оцінку. Викладіть власний варіант дій у наведеній ситуації.

 

2. 10 травня цього року о 22 год. 15 хв. до чергової частини Жовтневого РВ м. Дніпропетровська звернулася Воронова Н.Е. із заявою, що цього дня о 21 год. 35 хв. у Ботанічному саду по проспекту Гагаріна на неї напав незнайомий чоловік і відібрав сумку, у якій знаходилось 2150 грн. Під час опору вона пошкрябала невідомому обличчя. О 22 год. 50 хв. за підозрою у вчиненні цього злочину був затриманий Чистяков Т.В. з пошкрябаним обличчям. 11 травня цього року щодо Чистякова Т.В. порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.

Завдання:

1) Визначитись, яку слідчу дію необхідно провести, щоб зафіксувати наявність ушкоджень на тілі Чистякова Т.В.

2) За результатами проведення цієї дії скласти процесуальний документ.

 

Практичне заняття 4 (2 год.)

1. Аналіз нормативно-правових актів:

Проаналізувавши зміст статей 174, 175 КПК, дайте відповідь на запитання:

1) із яких міркувань виходив законодавець, встановлюючи кількість об’єктів (осіб, предметів), що пред’являються для впізнання ?

2) якою може бути максимальна кількість об’єктів, що пред’являють для впізнання ?

3) чи немає суперечностей між нормами статей 174, 175 і статтею 127 КПК ? Якщо є, то яка із зазначених норм підлягає застосуванню слідчим під час пред’явлення для впізнання ?

 

2. Вирішення практичної ситуації:

За прикметами, вказаними потерпілою Горюновою О.К., за підозрою у вчиненні шахрайства у порядку ст.106 КПК України був затриманий Горшков В.С.

Завдання:

1) Визначитись, яку першочергову слідчу дію потрібно провести після затримання Горшкова В.С., враховуючи заяву потерпілої про те, що вона може впізнати шахрая.

2) Хід і результати проведення слідчої дії оформити процесуальним документом.

 

Практичне заняття 5 (2 год.)

1. Аналіз нормативно-правових актів:

Проаналізуйте зміст ст. 194 КПК „Відтворення обстановки і обставин події” і дайте відповідь на запитання:

1) що означають вжиті у ч. 1 цієї статті терміни „перевірка” і „уточнення”;

2) що розуміє законодавець під терміном „результати допиту” ?

3) яке коло учасників відтворення обстановки і обставин події визначає законодавець у цій статті ? Чи є воно вичерпним ?

4) як співвідносяться положення ч. 3 ст. 194 з положеннями ст. 195 та ч. 4 ст. 85 КПК ?

 

2. Вирішення практичної ситуації:

Затриманий за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК, Шапочкін П.Р. під час допиту його як підозрюваного пояснив наступне: „Уночі 25 вересня цього року на житловому масиві Тополя-3 у районі кінотеатру „Січ” я, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, випадково забрів до під’їзду одного із 9-поверхових будинків. Поруч була автостоянка. Піднявшись на другий поверх будинку я чомусь вирішив, що у першій від ліфту квартирі проживає моя приятелька. Я почав стукати у двері. Але приятелька не відгукувалася. Розсердившись, я товкнув двері. Вони виявилися незакритими. Я пройшов на кухню, щоб попити води. Світло не запалював, підпалював сірники. Побачивши у вазі гроші, а на холодильнику годинник і DVD-плейєр, я зрозумів, що знаходжуся у чужій квартирі. У цей час я почув шерех у кімнаті і, прихопивши із собою гроші, годинник та плейєр, утік. Номер будинку, квартири не знаю, але можу показати. Гроші я витратив, а годинник і плейєр викинув під місток, що сполучає жилмасив Тополю і „12-й квартал”. Місце також можу показати».

Завдання:

1) Дайте відповідь на запитання:

- чи потрібно у даній ситуації провадити відтворення обстановки і обставин події ?

- якщо так, то у якій формі - слідчого експерименту чи перевірки показань на місці - воно має бути проведене ?

2) Змоделюйте відтворення обстановки і обставин події з участю підозрюваного Шапочкіна П.Р. і його захисника - адвоката Воскобійника І.Д.

3) Складіть протокол цієї слідчої дії.

 

Практичне заняття 6 (2 год.)

Вирішення практичних ситуацій:

1. Слідчий направив до поштового відділення постанову судді про накладення арешту на кореспонденцію, запропонувавши адміністрації затримувати усю кореспонденцію на ім’я Олійника і надсилати про це йому (слідчому) повідомлення. За три дні слідчому від начальника поштового відділення надійшло повідомлення про лист на ім’я Олійника. Слідчий у присутності двох службовців поштової установи розпакував листа і, ознайомившись із його змістом, встановив, що інформації, яка має значення для кримінальної справи, у листі не міститься.

1) Що має далі зробити слідчий у наведеній ситуації ?

2) Що потрібно зробити з листом, який був розпакований ?

3) У якому процесуальному документі слідчий має зафіксувати виконані ним дії ?

4) Хто може бути понятим під час огляду і виїмки кореспонденції ?

 

2. У кримінальній справі №16166 встановлено, що 10 травня цього року Петренко П.І. викрав у Макарова С.Н. кишеньковий годинник марки „Orient”, який у цей же день продав Дубрівному А.П.

Слідчим зібрані точні дані про те, що викрадений годинник знаходиться в квартирі № 112 буд. № 4 по вул. Гладкова у м. Дніпропетровську, де проживає Дубрівний А.П.

Завдання:

1) Прийняти рішення про проведення слідчої дії з метою вилучення годинника.

2) Оформити це рішення процесуальним документом.

 

3. Ознайомтеся із фрагментами документів, що є у кримінальній справі:

1) Фрагмент протоколу допиту свідка Сидоренка О.Р.:

„18 вересня цього року близько 18 год. до мене додому за адресою: м. Дніпропетровськ, житловий масив „Перемога” буд. 27 кв. 25 прийшов знайомий Руднєв В.М. У його поведінці було помітним якесь хвилювання. Він неодноразово виходив із кухні, де ми сиділи, покурити на сходову площадку”.

 

2) Фрагмент рапорту оперуповноваженого СКР Бабушкінського РВ капітана міліції Коровіна П.А.:

„У результаті проведених оперативно-розшукових заходів отримана інформація про те, що затриманий за підозрою у вчиненні злочину Руднєв В.М. міг сховати викрадені у потерпілої Шмакової І.А. гроші у квартирі свого знайомого, який проживає на жилмасиві „Перемога”.

 

3) Фрагмент протоколу допиту свідка Руднєвої О.М.:

„У ніч проти 17 вересня мій чоловік Руднєв В.М. повернувся додому близько 3 години. Пізнє повернення пояснив тим, що був у приятеля Сидоренка Олексія. При ньому ніяких речей я не бачила. Нічого не кажучи, він відразу ліг спати”.

 

4) Фрагмент протоколу допиту потерпілої Шмакової І.А.:

„Із вази у залі моєї квартири були викрадені гроші у сумі 4.770 гривен. Сума ця складалася із таких купюр: 8 шт. по 500 гривен, 7 - по 100 гривен, 7 - по 10 гривен”.

 

5) Фрагмент висновку дактилоскопічної експертизи:

„Два відбитка пальців рук, виявлені 17 вересня 2008 року під час огляду квартири Шмакової І.А. - на шафі, залишені вказівним і великим пальцями правої руки Руднєва Володимира Михайловича.

Експерт підпис Коломойцев П.С.”

Завдання:

1) Визначте яку слідчу дію слід провести для вилучення грошей із квартири Сидоренка О.Р.

2) Від імені слідчого складіть процесуальний документ, у якому відобразіть рішення про проведення слідчої дії.

 

Практичне заняття 7 (2 год.)

Вирішення практичних ситуацій:

1. 10 травня цього року під час огляду місця події - приміщення магазину „Сатурн” по проспекту Гагаріна у м. Дніпропетровську, звідки була вчинена крадіжка продовольчих товарів, спеціалістом-криміналістом на вітрині виявлено три сліди пальців рук. 16 травня цього року за підозрою у вчиненні крадіжки у порядку ст.106 КПК України затримано Бикова В.Н.

Завдання:

1) Визначитись, чи є підстави для призначення експертизи і якої саме.

2) Прийняте рішення оформити процесуальним документом.

 

2. 10 травня цього року о 20 год. 30 хв., перебуваючи у нетверезому стані, Харченко Г.К. на дискотеці в парку ім. Шевченка м. Дніпропетровська нецензурно лаявся, вульгарно чіплявся до дівчат. У відповідь на зауваження Борща В.П. наніс останньому удар ножем у живіт. Потерпілого було доставлено з проникаючим ножовим ушкодженням в лікарню швидкої допомоги. 11 травня цього року щодо Харченка Г.К. порушена кримінальна справа, а 11 червня - пред’явлено обвинувачення. З метою встановлення тяжкості тілесних ушкоджень у Борща слідчий прийняв рішення про призначення судово-медичної експертизи, яке оформив відповідною постановою.

Завдання:

1) Дати відповідь на запитання:

- яке значення має ознайомлення обвинуваченого із постановою про призначення експертизи ?

- чи має підозрюваний право на ознайомлення з постановою про призначення експертизи ?

- які права має обвинувачений при призначенні експертизи ?

- у яких випадках обвинуваченому не оголошується постанова про призначення експертизи ?

- чи має право обвинувачений бути присутнім під час провадження експертизи ?

2) Скласти протокол ознайомлення обвинуваченого з постановою про призначення судово-медичної експертизи.

 

 

Самостійна робота(8 год.)

1. Відмінність слідчих дій від інших процесуальних дій слідчого.

2. Освідування.

3. Виїмка. Виїмка поштово-телеграфної кореспонденції.

4. Допит експерта.

 

Змістовний модуль № 6

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...