Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Черговий контрольно-пропускного пункту

 

Черговий контрольно-пропускного пункту призначається із прапорщиків або сержантів. Він відповідає за правильність пропуску осіб, які прибувають до частини, та винесення (внесення) чи вивезення (ввезення) будь-якого майна (ст.303 СВС).  

 

Черговий контрольно-пропускного пункту зобов’язаний (ст.304 СВС):

- після розводу прийняти за описом документацію, обладнання та інвентар;

- перевіряти документи, які посвідчують особу, що прибула до військової частини, видавати одноразові перепустки з дозволу чергового частини та осіб, список яких затверджено командиром військової частини;

- не дозволяти виносити (вносити) чи вивозити (ввозити) будь-яке майно з території (на територію) військової частини без дозволу чергового частини; перевіряти відповідність вантажу накладним і правильність оформлення документів на його перевезення;

- доповідати черговому частини про осіб, у правильності оформлення документів яких у нього виникли сумніви;

- не дозволяти виходити за межі розташування військової частини військовослужбовцям строкової служби без документів на право виходу, одягненим не за формою або неохайно, а також командам, які вирушають пішки вночі без сигнальних ліхтарів, вдень – без сигнальних прапорців;

- постійно перебувати на контрольно-пропускному пункті; залишаючи його лише у справах служби з дозволу чергового частини, призначати замість себе помічника;

- з прибуттям командира військової частини та його заступників зустрічати їх і відрекомендовуватися;

- у разі виникнення пожежі організувати пропуск пожежних машин, направляти їх до місця пожежі та повідомити про найближчі джерела пожежного водопостачання.

Черговий контрольно-пропускного пункту підпорядковується черговому частини, а йому підпорядковуються помічники чергового контрольно-пропускного пункту.

З прибуттям генералів, офіцерів іншої військової частини черговий КПП відрекомендовується їм і негайно доповідає черговому частини.

Ситуаційні задачідля розвитку практичних навичок:

а) Заступник командира частини з тилу привів на КПП представників горенерго і дав команду черговому виписати їм разові перепустки. Які дії чергового?

б) Через КПП хоче пройти рядовий строкової служби. Які дії чергового КПП?

в) На КПП зайшов начальник штабу частини (підполковник) і незнайомий полковник. Які дії чергового?

Черговий парку

Черговий парку призначається з офіцерів або прапорщиків, а в окремому батальйоні – з прапорщиків або сержантів. Він відповідає за внутрішній порядок у парку і несення служби нарядом по парку, збереження зданих під охорону наряду сховищ, майна, техніки на відкритих майданчиках (ст.351 СВС).

Черговий парку зобов’язаний (ст.353 СВС):

- перебувати у виділеному для нього приміщенні; виходити в службових справах тільки з дозволу чергового частини, призначати замість себе днювального вільної зміни і повідомляти йому, куди і на який час виходить;

- старанно перевіряти в усіх осіб, які прибувають до парку, перепустки й документи, які посвідчують особу, та робити відмітки на одноразових перепустках про час прибуття й вибуття з парку; після зміни здавати перепустки до технічної частини;

- допускати до розпечатування паркових приміщень і сховищ осіб, які призначені наказом по частині, роблячи запис про це у відповідних книгах;

- особисто давати дозвіл на вихід машин із парку й пересування їх у межах парку;

- вести за встановленою формою журнал виходу й повернення машин;

- стежити за своєчасним поверненням машин із рейсів до парку, а у разі їх затримки доповідати про це черговому частини;

- контролювати вивезення (ввезення) майна із парку (до парку) відповідно до запису в дорожньому листку, а також не допускати на територію парку сторонніх осіб;

- стежити за дотриманням розпорядку дня в парку та знати, яку роботу виконує особовий склад, не дозволяти виконання робіт, не пов’язаних з обслуговуванням і ремонтом машин та іншої техніки чи обладнання парку;

- постійно тримати на контролі наявність, випуск, а також кількість справної та несправної техніки та озброєння;

- стежити за чистотою і порядком у приміщеннях і на території парку, а також за додержанням правил охорони довкілля;

- стежити в холодну пору року за опаленням приміщень парку й водогрійки та за підтриманням установленої температури в приміщеннях узимку; в неопалюваних приміщеннях парку та в польових парках перевіряти, чи злито воду з систем охолодження двигунів, і наявність табличок „Воду злито”, робити про це запис у журналі контролю за зливанням води; у разі різкого зниження температури контролювати, чи знято з машин акумуляторні батареї і чи є табличка „Акумуляторні батареї знято”;

- стежити за виконанням правил пожежної безпеки, наявністю і станом засобів пожежегасіння, а також пожежної сигналізації та готовністю чергових тягачів на випадок виникнення пожежі;

- вживати заходів щодо своєчасного технічного обслуговування машин і техніки, які повертаються до парку;

- здійснювати контроль за тим, щоб машини заправлялися лише на пункті заправлення з додержанням установлених правил;

- не дозволяти ставити на стоянку не заправлені машини;

- стежити, щоб увечері після закінчення всіх робіт у парку було вимкнено освітлення, крім чергового та зовнішніх світлових приладів;

- перевіряти наявність і справність замків, пломб і печаток на дверях приміщень, призначених для зберігання отруйних технічних рідин, збереження сховищ, майна, техніки на відкритих майданчиках, які здані йому під охорону;

- з прибуттям до парку прямих начальників, від заступників командира частини й вище, а також чергового частини зустрічати їх і доповідати. Наприклад: „Товаришу майоре, за час мого чергування подій не трапилось (чи трапилось те-то). Черговий парку лейтенант Петренко”.

Машини випускаються з парку згідно з нарядом, затвердженим напередодні командиром військової частини, у технічно справному стані, із закріпленими за ними водіями, які мають документ, що посвідчує особу, і посвідчення на право керувати машиною та які пройшли перед рейсовий медичний огляд і допущені до рейсу, з оформленими дорожніми листками, підписаними заступником командира частини з озброєння, і з відміткою начальника контрольно-технічного пункту про справний стан машини та відміткою чергового парку про дані спідометра й час випуску з парку.

Випуск машин, не передбачених нарядом, у виняткових випадках дозволяється командиром частини.

У разі виникнення пожежі в парку черговий негайно викликає пожежну команду, доповідає черговому частини і вживає заходів для гасіння вогню, виведення машин і врятування техніки та майна.

Черговий їдальні Черговий їдальні призначається із прапорщиків або сержантів. Він відповідає за правильність одержання продуктів із складу, повноту закладання їх у казан, своєчасну роздачу їжі за встановленими нормами, а також за санітарно-гігієнічний стан їдальні й додержання в ній порядку. Черговий їдальні підпорядковується черговому частини, його помічникові та заступникові командира військової частини з тилу. Черговому підпорядковується добовий наряд, призначений для роботи в їдальні, та кухарі.Черговий фельдшер(санітарний інструктор) медичного пункту Черговий фельдшер (санітарний інструктор) медичного пункту відповідає за внутрішній порядок у медичному пункті, а за відсутності лікаря - за подання медичної допомоги. Він підпорядковується черговому частини, його помічникові й начальникові медичного пункту військової частини. Йому підпорядковуються днювальні медичного пункту.Про здавання та прийняття чергування попередній і новопризначений чергові доповідають начальникові медичного пункту й черговому частини.

Черговий штабу частини

Черговий штабу частини призначається із прапорщиків, сержантів штабу та служб військової частини. Черговий штабу частини підпорядковується черговому частини, його помічникові та начальникові штабу військової частини. Він відповідає за охорону службових кімнат та чистоту в приміщенні штабу, збереження майна штабу, сумлінне несення служби посильними і за своєчасне приймання кореспонденції та телефонограм.

 

2. Підготовка та розвід добового наряду.

Черговість нарядів між офіцерами, прапорщиками і підрозділами частини встановлюється начальником штабу частини; між взводами – старшиною роти, а у взводі – заступником командира взводу.

Листки нарядів заводяться на кожен місяць окремо: на рядових – заступником командира взводу; на сержантів – старшиною роти; на офіцерів і прапорщиків – у штабі військової частини. Листки нарядів зберігаються протягом року.

Штаб військової частини за 7 діб до початку місяця повідомляє командирам підрозділів дні заступання і склад добового наряду.

Командири підрозділів, від яких призначається добовий наряд, відповідають за підготовку особового складу до несення служби, за своєчасне прибуття добового наряду на інструктаж до відповідних посадових осіб частини та на розвід.

Сама підготовка особового складу добового наряду здійснюється: якщо наряд призначено від роти – старшиною роти; якщо від батальйону – начальником штабу батальйону.

У ніч напередодні заступання в наряд підрозділи та особи, призначені в добовий наряд, звільняються від усіх занять і робіт (за винятком пожежного наряду).

У встановлений час (як правило в день, що передує заступу) військовослужбовці відповідно до службового призначення прибувають на заняття (інструктаж), який проводиться призначеними командиром частини особами.

 

На занятті вивчаються положення Статутів, інструкцій, вимог безпеки та порядок дій у разі виникнення пожежі, а також перевіряються знання особовим складом наряду спеціальних обов’язків.  

 

Вказати, що у день заступання в наряд у години, зазначені в розпорядку дня, особовому складові надається не менше 3-х годин для підготовки до несення служби і не менше 1 години для відпочинку (сну).

У день заступання в наряд проводяться практичні заняття в обладнаних приміщеннях. На цих заняттях у необхідних випадках військовослужбовці також опановують навички в застосуванні зброї.

Особовий склад, що несе службу із стрілецькою зброєю, і наряд по їдальні повинен пройти в день заступання медичний огляд.

Добовий наряд повинен бути готовим до несення служби і прийнятий відповідними черговими та начальником варти у своє підпорядкування за 15 хвилин до виходу на розвід.

Порядок шикування добового наряду для розводу:

- варти;

- черговий парку;

- черговий фельдшер;

- черговий КПП;

- черговий штабу;

- чергові рот за порядком підрозділів;

- черговий їдальні;

- начальник пожежного наряду;

- черговий сигналіст-барабанщик.

Помічник чергової частини стає на правому фланзі варти.

За 10 хвилин до розводу новопризначений помічник чергового частини з офіцерів шикує особовий склад добового наряду і оголошує військове звання, прізвище чергового частини і своє прізвище. На розвід не виходять: черговий підрозділ, робітники їдальні та пожежний наряд.

Для зустрічі чергового частини його помічник подає команду: „Добовий наряд – РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО, рівняння ЛІВОРУЧ”, підходить до чергового частини, зупиняється за 2-3 кроки і доповідає, наприклад: „Товаришу майор. Добовий наряд до розводу вишикуваний. Помічник чергового частини лейтенант Сідак”.

Прийнявши рапорт , черговий частини стає обличчям до строю та вітається з особовим складом.

На розводі черговий частини перевіряє склад наряду, знання ним своїх обов’язків, наявність та стан озброєння, форму одягу, виявляє осіб, які скаржаться на стан здоров’я, дає вказівки про усунення недоліків та оголошує форму одягу на наступну добу.  

Після закінчення перевірки він виходить на середину строю, стає обличчям до строю. Помічник на один крок позаду і зліва чергового частини. Черговий подає команду: Добовий наряд, РІВНЯЙСЬ – СТРУНКО. Оркестр грай збір”

  Після закінчення гри „Збір” викликає до себе начальника варти, нагадує йому про особливості несення служби та вручає записку з паролем.  

Переконавшись, що пароль зрозумілий правильно , черговий частини подає команду : „Начальнику варти стати до строю. Оркестр грай розвід”.

Після закінчення гри оркестру та подання черговим частини команди: „Добовий наряд, право-РУЧ. Кроком - РУШ”, варти стройовим кроком проходять вповз чергового частини і прямують до місця несення служби.

 

3.Обов’язки чергового та днювального роти.

У добовий наряд роти призначаються:

- черговий роти ( гуртожитку);

- днювальний роти ( гуртожитку).

Кількість змін днювальних у ротах встановлюється командиром військової частини.

 

Черговий роти призначається із сержантів і, як виняток, із найпідготовленішого рядового складу.

Він відповідає за додержання порядку в роті й неухильне виконання розпорядку дня, збереження зброї, ящиків із боєприпасами, майна роти, особистих речей військовослужбовців і за правильне несення служби днювальними (ст.310 СВС).

Черговий роти підпорядковується черговому частини та його помічникові, а щодо внутрішньої служби в роті – командирові та старшині роти. Черговий роти є начальником для усіх військовослужбовців роти рівного з ним чи нижчого військового звання.  

 

Перед розводом новопризначений черговий роти перевіряє склад призначеного добового наряду роти, проводить його огляд, відрекомендовує старшині роти. Після огляду, перевірки знань обов’язків і проведення практичних занять старшиною роти він приймає від попереднього чергового відомість про наявність і місце знаходження особового складу роти і веде добовий наряд на розвід.

Після розводу новопризначений черговий разом із попереднім здійснює перевірку й прийняття зброї, ящиків з боєприпасами й печаток на них, майна за описом, наявність та справність засобів пожежегасіння, оповіщення й сигналізації, після чого чергові розписуються в книзі приймання та здавання чергування (додаток 9 до цього Статуту).

Зброя приймається поштучно, за номерами й комплектністю. При цьому перевіряється справність замків, охоронної сигналізації, шаф, печаток та іншого обладнання.

Прийнявши чергування, новопризначений черговий разом із попереднім доповідають командирові роти, а у разі його відсутності – його заступникові чи старшині роти про здавання і прийняття чергування. Наприклад: Товаришу капітане, сержант Остапенко чергування по роті здав”; “Товаришу капітане, молодший сержант Чумак чергування по роті прийняв”.

Потім новопризначений черговий роти повідомляє про всі зауваження і вказівки, зроблені на розводі черговим частини, а також про несправності чи нестачу, виявлені під час прийняття чергування.

Він зобов’язаний ( ст.311 СВС) :

- у разі тривоги здійснити підйом особового складу, оповістити офіцерів, прапорщиків і військовослужбовців, які проходять службу за контрактом, до прибуття в роту офіцерів або старшини виконувати вказівки чергового частини;

- стежити за чітким виконанням розпорядку дня в роті, у визначений час проводити загальний підйом особового складу;

- знати місце перебування роти та порядок її виклику, наявність людей у роті, кількість осіб, що перебувають у наряді, хворих, заарештованих, звільнених із розташування військової частини чи відряджених у складі команд, а також наявність і точне місцезнаходження зброї;

- постійно знати місце перебування командира роти, негайно доповідати йому про всі надзвичайні події в роті, самовільно відсутніх військовослужбовців строкової служби і про вжиті заходи щодо їх розшуку;

- відчиняти кімнату для зберігання зброї з дозволу чергового частини, командира роти чи старшини роти;

- видавати зброю лише за наказом командира роти чи старшини роти, вносячи відповідний запис до книги видачі зброї та боєприпасів; приймаючи зброю, перевіряти її номери та комплектність; постійно мати при собі й нікому не передавати ключі від кімнати зберігання зброї;

- у разі настання будь-яких надзвичайних подій у роті та порушень встановлених статутом правил відносин між рядовим чи сержантським складом негайно доповідати про це черговому частини або командирові роти, вживати заходів для наведення порядку;

- стежити за наявністю, справним станом засобів пожежегасіння й охоронної сигналізації кімнати зберігання зброї, за виконанням вимог пожежної безпеки в роті ( курити дозволяти лише у спеціально визначених місцях, сушити обмундирування – тільки в сушарнях, додержуватись правил опалення й користування ліхтарями);

- за командою чергового частини зачиняти двері казарми на засуви, прибулих пропускати після попереднього встановлення їх особи;

- у разі виникнення пожежі викликати пожежну команду, вжити заходів для її гасіння та негайно доповісти черговому частини і командирові роти, а також вивести людей і винести зброю та майно з приміщень, яким загрожує небезпека;

- своєчасно змінювати днювальних; за наказом старшини роти відправляти підрозділи та інші команди на роботи, а також направляти хворих та тих, хто потребує догляду лікаря, до медичного пункту;

- у призначений час шикувати осіб, яких звільняють із розташування військової частини, перевіряти їх наявність і доповідати про це старшині роти, за його наказом представляти їх черговому частини;

- виходячи з приміщення роти у справах служби, а також на час свого відпочинку передавати виконання своїх обов’язків одному з днювальних вільної зміни;

- одержувати від старшини роти після вечірньої перевірки відомості про відсутніх, а за наявності самовільно відсутніх – відомості про їх військові звання, прізвища, імена та по батькові і прибувати до чергового частини з доповіддю. Наприклад: „Товаришу капітане, у першій роті вечірню перевірку проведено, всі люди в наявності, за винятком двох осіб, які перебувають у відпустці, трьох осіб – у наряді. Черговий роти сержант Головко”;

- після ранкового огляду доповідати черговому частини про наявність особового складу роти, про надзвичайні події за ніч і подавати список тих, хто своєчасно не повернувся із звільнення, та самовільно відсутніх, а також тимчасово відсутніх з інших причин;

- стежити за станом приміщень роти, за підтриманням в них встановленої температури повітря, додержання порядку освітлення, опалення, провітрювання, наявністю води, а також за прибиранням ділянки території, закріпленої за ротою;

- підтримувати порядок під час приймання їжі особовим складом; за вказівкою старшини роти своєчасно подавати черговому їдальні заявки на забезпечення їжею осіб, які перебувають у наряді чи відсутні в інших службових справах;

- з прибуттям до роти прямих начальників від командира роти й вище, чергового частини, а також інспектуючих осіб, які прибули з перевіркою, подавати команду „Струнко”, доповідати їм та супроводжувати в розташування роти. Наприклад: „Товаришу майоре, за час мого чергування надзвичайних подій не трапилось(чи трапилось те-то). Рота перебуває на стройовому плацу. Черговий роти сержант Шевченко”.

Іншим офіцерам і прапорщикам черговий роти не доповідає, а лише відрекомендовується.

З прибуттям до роти офіцерів і прапорщиків з іншої роти черговий відрекомендовується їм і супроводжує до командира чи старшини роти.

Якщо командира ( начальника ), який прибув, зустрічає командир роти і доповідає йому, присутній при цьому черговий роти не доповідає і не відрекомендовується.

Ситуаційні задачі для розвитку практичних навичок:

а) Командир взводу зателефонував черговому роти і дав розпорядження бути готовим через 10 хвилин прийняти в кімнату для зберігання зброї три кулемета. Які дії чергового роти?

б) В ролі чергового роти доповісти черговому частини після проведення ранкового огляду.

в) Прибулого в роту командира батальйону зустрічає командир роти. Які дії чергового роти?

Днювальний роти призначається із рядового складу. Він відповідає за зберігання зброї, шаф із боєприпасами, майна роти та особистих речей, які є під його охороною. Днювальний роти підпорядковується черговому роти (ст.313 СВС).

Черговий днювальний несе службу всередині казарми біля вхідних дверей, поблизу кімнати для зберігання зброї.

 

 

Днювальний роти зобов’язаний (ст.314 СВС) :

- не виходити з приміщення роти без дозволу чергового роти; постійно охороняти кімнату зберігання зброї та не допускати до неї нікого крім чергового роти; своєчасно подавати команди згідно з розпорядком дня;

- не пропускати в приміщення сторонніх осіб, а також не дозволяти виносити з казарми зброю, боєприпаси, майно та речі без дозволу чергового роти;

- негайно доповідати черговому роти про всі надзвичайні події в роті, про порушення встановлених цим Статутом правил відносин між військовослужбовцями роти, помічені несправності й про порушення вимог пожежної безпеки, вживати заходів до їх усунення;

- піднімати за командою чергового роти особовий склад під час загального підйому, а також уночі у разі тривоги, пожежі, стихійного лиха;

- стежити за чистотою та порядком у приміщеннях і вимагати від військовослужбовців їх додержання;

- не дозволяти військовослужбовцям у холодну пору, особливо вночі, виходити з приміщення роздягненими;

- стежити, щоб військовослужбовці курили, чистили взуття та одяг тільки у визначених для цього приміщеннях чи місцях;

- з прибуттям до роти прямих начальників від командира роти і вище та чергового частини подавати команду „Струнко”; з прибуттям до роти інших офіцерів роти, а також старшини або військовослужбовців іншої роти викликати чергового. Наприклад: „Черговий роти, на вихід”.

Черговому днювальному заборонено сидіти, знімати спорядження та перебувати у розстебнутому одязі.

Довести, що днювальний вільної зміни зобов’язаний підтримувати чистоту і порядок у приміщеннях роти і нікуди не виходити без дозволу чергового роти; подавати йому допомогу в наведенні порядку у разі порушення встановлених статутами правил відносин між військовослужбовцями роти; залишаючись замість чергового роти, виконувати його обов’язки.

Ситуаційні задачі для розвитку практичних навичок:

а) До рядового Сич, який несе службу днювальним роти на КПП прибув рідний брат. Які дії рядового?

б) Черговому днювальному зателефонував командир батальйону і наказав негайно прибути до штабу батальйону. Які дії днювального?

Кожен військовослужбовець, який заступає у добовий наряд повинен виконувати чітко визначені певні обов’язки. Тільки злагоджені дії всіх осіб добового наряду дають можливість швидко і гнучко командирам управляти підрозділами в любій ситуації, постійно знати стан справ в підрозділах та вживати заходи до усунення виявлених недоліків.

 

Зразки книг чергового роти

 

 

КНИГА

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...