Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


СУМІШІ АСФАЛЬТОБЕТОННІ І АСФАЛЬТОБЕТОН ДОРОЖНІЙ ТА АЕРОДРОМНИЙ

СУМІШІ АСФАЛЬТОБЕТОННІ

І АСФАЛЬТОБЕТОН ДОРОЖНІЙ

ТА АЕРОДРОМНИЙ

Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-119:2011

 

Видання офіційне

 

Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний транспортний університет (НТУ)

За участі: Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ)

Донбаська національна академія будівництва і архітектури (ДонНАБА)

Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна (ДерждорНДІ)

 

РОЗРОБНИКИ: В. Братчун, д-р техн. наук; В. Жданюк, д-р техн. наук; В. Золотарьов, д-р техн. наук; С. Кіщинський; В. Мозговий, д-р техн. наук (науковий керівник); А. Онищенко, канд. техн. наук

 

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіону України від 30 грудня 2011 р. № 416

 

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ Б В.2.7-119-2003

 

4 Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.7 "Будівельні матеріали"

 

Право власності на цей документ належить державі.
Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,
тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України

 

© Мінрегіон України, 2012

 

 

ДСТУ Б В.2.7-119:2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СУМІШІ АСФАЛЬТОБЕТОННІ І АСФАЛЬТОБЕТОН ДОРОЖНІЙ ТА АЕРОДРОМНИЙ

Технічні умови

 

СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН ДОРОЖНЫЙ И АЭРОДРОМНЫЙ

Технические условия

 

ASPHALTIC CONCRETE MIXTURES, ROAD AND AERODROMES ASPHALTIC CONCRETE

Specifications

Чинний від 2012-10-01

 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 

Цей стандарт поширюється на асфальтобетонні суміші й асфальтобетон для автомобільних доріг загального користування, аеродромів, мостів, вулиць, доріг і площ міських та сільських поселень, доріг і майданчиків промислових та сільськогосподарських підприємств тощо.

Сфера застосування асфальтобетонних сумішей визначається з урахуванням районування території України за кліматичними умовами роботи асфальтобетонного покриття (додаток А) і категорії дороги та наведена в додатках В і Г.

Вимоги стандарту не розповсюджуються на спеціальні види асфальтобетонів: дренуючі, литі, щебенево-мастикові, дисперсно-армовані, асфальтобетони для тонких і надтонких шарів.

Вимоги до асфальтобетонних сумішей та асфальтобетону на бітумі, модифікованому полімерами або іншими модифікаторами, регламентуються галузевими стандартами та нормами.

 

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

ДБН А.3.1-5:2009 Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва

ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об'єктів

ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ДБН В.2.3-4:2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників

НПАОП 26.30-1.04-03 Правила охорони праці для працівників асфальтобетонних заводів

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об'єктах дорожнього господарства

НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Технічні умови

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-33-95 Будівельні матеріали. Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна фракція з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-34-2001 Будівельні матеріали. Щебінь для будівельних робіт із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України

ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань

ДСТУ Б В.2.7-72-98 (ГОСТ 8269.1-97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи хімічного аналізу

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-76-98 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт з відсіву дроблення скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-81-98 Будівельні матеріали. Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Метод визначення показника зчеплення з поверхнею скла та кам'яних матеріалів

ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98) Будівельні матеріали. Матеріали на основі органічних в'яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-121-2003 Будівельні матеріали. Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-135:2007 Будівельні матеріали. Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-149:2008 Будівельні матеріали. Щебінь і щебенево-піщані суміші із шлаків металургійних для дорожніх робіт

ДСТУ Б В.2.7-205:2009 Будівельні матеріали. Золи-виносу теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-210:2010 Будівельні матеріали. Матеріали з відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-232:2010 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-247:2010 Будівельні матеріали. Порошок мінеральний для сумішей асфальтобетонних та органо-мінеральних дорожніх. Методи випробувань

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентрации вредных веществ индикаторными трубками (ССБП. Повітря робочої зони. Метод вимірювання концентрації шкідливих речовин індикаторними трубками)

ГОСТ 12.1.016-79 ССБТ. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ (ССБП. Вимоги до методик вимірювання концентрацій шкідливих речовин)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпека речовин та матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Метод определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле (Нафтопродукти. Метод визначення температур спалаху та займистості у відкритому тиглі)

ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам (Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками)

ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы (Бітуми нафтові. Метод визначення глибини проникності голки)

ГОСТ 11503-74 Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости (Бітуми нафтові. Метод визначення умовної в'язкості)

ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости (Бітуми нафтові. Метод визначення розтяжності)

ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару (Бітуми нафтові. Метод визначення температури розм'якшеності за кільцем і кулькою)

ГОСТ 11507-78 Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу (Бітуми нафтові. Метод визначення температури крихкості за Фраасом)

ГОСТ 17789-72 Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина (Бітуми нафтові. Метод визначення вмісту парафіну)

ГОСТ 18180-72 Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева (Бітуми нафтові. Метод визначення зміни маси після прогрівання)

ГОСТ 20739-75 Битумы нефтяные. Метод определения растворимости (Бітуми нафтові. Метод визначення розчинності)

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

СанПиН 4630-85 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення)

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

МУ № 4436-87 Методические указания по измерению концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (Методичні вказівки з вимірювання концентрацій аерозолей переважно фіброгенної дії).

 

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

 

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

Асфальтобетонна суміш

Суміш, отримана змішуванням у нагрітому стані взятих у відповідних (раціональних) співвідношеннях щебеню (або без нього), природного і (або) штучного дробленого піску, мінерального порошку, модифікуючих добавок (або без них) і бітумного в'яжучого (нафтового дорожнього бітуму або модифікованого нафтового бітуму)

Асфальтобетон

Монолітний матеріал, що утворюється за температури навколишнього середовища після ущільнення асфальтобетонної суміші

Бітумне в'яжуче

Матеріали нафтового походження рідкої, напіврідкої або твердої консистенції, що містять модифікуючі добавки (або без них) і мають в'яжучі властивості, здатні склеювати тверді поверхні

Модифікуюча добавка

Добавка, що поліпшує властивості бітумного в'яжучого та (або) асфальтобетонної суміші і асфальтобетону. До модифікуючих добавок відносяться: полімери, адгезиви, добавки на основі синтетичних восків, природні бітуми, хімічні реагенти, гумова крихта, інгібітори старіння, енергозберігаючі добавки тощо.

 

КЛАСИФІКАЦІЯ

 

4.1 За температурою укладання та маркою бітумного в'яжучого асфальтобетонна суміш поділяється на класи:

- гаряча - виготовлена з використанням в'язкого бітумного в'яжучого (АСГ);

- холодна - виготовлена з використанням рідкого бітумного в'яжучого (АСХ).

4.2 За найбільшою крупністю мінеральних зерен гаряча асфальтобетонна суміш та асфальтобетон поділяються на види:

- крупнозерниста - з розміром зерен до 40 мм (Кр);

- дрібнозерниста - з розміром зерен до 20 мм (Др);

- піщана - з розміром зерен до 5 мм (Пщ).

Холодна асфальтобетонна суміш та асфальтобетон поділяються на види:

- дрібнозерниста - з розміром зерен до 20 мм (Др);

- піщана - з розміром зерен до 5 мм (Пщ).

4.3 За показником залишкової пористості асфальтобетон з гарячої суміші поділяється на групи:

- щільний - із залишковою пористістю від 2 % до 5 % (Щ);

- пористий - із залишковою пористістю від 5 % до 10 % (П);

- високопористий - із залишковою пористістю від 10 % до 15 % (ВП).

4.4 За вмістом щебеню і різновидом піску асфальтобетонна суміш та асфальтобетон поділяються на типи А1, А, Б1, Б, В, Г, Д, А-Б згідно з таблицею 1.

 

Таблиця 1 - Типи асфальтобетонної суміші та асфальтобетону

 

Тип Група асфальтобетону Кількість зерен більше ніж 5 мм, % за масою Різновид піску у суміші
А1 Щільний Від 50 до 65 Дроблений або його суміш з щільним природним
А Від 45 до 55
Б1 Від 35 до 50
Б Від 35 до 45
В Від 25 до 35
Г
Д Щільний природний або його суміш із дробленим
А-Б Пористий Від 35 до 73 Дроблений або його суміш з щільним природним
А-Б Високопористий Від 35 до 70
Д Щільний природний або його суміш з дробленим
Примітка 1. Вміст природного не дробленого піску в сумішах типу А1, А, Б1, Б, В, А-Б не повинен перевищувати 20 % за масою. Примітка 2. Вміст природного не дробленого піску в сумішах типу Г не повинен перевищувати 25 % за масою. Примітка 3. Вміст природного дробленого піску в сумішах типу Д не повинен перевищувати 25 % за масою.

 

4.5 За гранулометричним складом мінеральної частини асфальтобетонна суміш та асфальтобетон поділяються на два різновиди: з непереривчастим (НП) та переривчастим (ПР) складом.

4.6 За якістю використаних складових і за значеннями показників фізико-механічних властивостей асфальтобетонна суміш та асфальтобетон поділяються на марки: І та ІІ.

У випадку невідповідності хоча б за одним показником властивостей складових асфальтобетонної суміші та асфальтобетону нормативним вимогам до марки І асфальтобетонна суміш та асфальтобетон відносять до марки ІІ, але за умови, якщо показники властивостей, що мали відхилення від вимог до марки І, відповідають нормативним вимогам для марки ІІ.

В інших випадках невідповідності такі матеріали не відносять до асфальтобетонної суміші та асфальтобетону.

Марки асфальтобетонної суміші та асфальтобетону для різних класів, груп і типів наведено в таблиці 2.

 

Таблиця 2 - Марки асфальтобетонної суміші та асфальтобетону для різних класів, груп і типів

 

Клас Група, тип Марка
  Щільний:  
АСГ, А1, А, Б1, Б, В, Г, I, II
АСХ Б, В I, II,
АСХ Г I,
АСГ, АСХ Д II
АСГ Крупнозернистий або дрібнозернистий пористий і високопористий, А-Б I, II
АСГ Піщаний високопористий, Д II

 

Taблиця 3 - Загальна схема класифікації асфальтобетонної суміші та асфальтобетону

 

Різновиди класифікації Ознаки класифікації Aбревіатура
1 Клас суміші Гаряча Марка бітуму та умови укладання АСГ
Холодна   ACX
2 Вид суміші та асфальтобетону Крупнозерниста Крупність мінеральних зерен Кр
Дрібнозерниста Др
Піщана Пщ
3 Група асфальтобетону Щільний Залишкова пористість асфальтобетону Щ
Пористий П
Високопористий
4 Тип гранулометрії суміші та асфальтобетону А1 Вміст щебеню та різновид піску A1
А A
Б1 Б1
Б Б
В B
Г Г
Д Д
А-Б A-Б
5 Різновид гранулометрії Непереривчастий Особливості гранулометрії НП
Переривчастий ПР
6 Марка асфальтобетону Марка І Якість компонентів та показники фізико-механічних властивостей асфальтобетонної суміші та асфальтобетону I
Марка ІІ II

 

4.8 Умовні познаки асфальтобетонної суміші та асфальтобетону даються з урахуванням абревіатури таблиці 3 у такій послідовності: асфальтобетон; клас суміші; вид за крупністю зерен; група за залишковою пористістю; тип за вмістом щебеню; різновид гранулометрії; марка суміші та асфальтобетону; марка бітумного в'яжучого; шифр цього стандарту.

 

Приклади умовної познаки суміші та асфальтобетону:

"Aсфальтобетон.ACГ.Др.Щ.A.HП.I.БHД 40/60 - ДСТУ Б B.2.7-119:2011" - суміш гаряча, дрібнозерниста, асфальтобетон щільний, типу A, непереривчастої гранулометрії, марки I, бітум в'язкий БНД 40/60: ДСТУ Б B.2.7-119:2011.

"Aсфальтобетон.ACX.Др.Щ.Б.HП.II. БСГР 130/200 - ДСТУ Б B.2.7-119:2011" - суміш холодна, дрібнозерниста, асфальтобетон щільний, типу Б, непереривчастої гранулометрії, марки II, бітум рідкий БСГР 130/200: ДСТУ Б B.2.7-119:2011.

"Aсфальтобетон.ACГ.Kр.BП.A-Б.HП.I.БHД 90/130 - ДСТУ Б B.2.7-119:2011" - суміш гаряча, крупнозерниста, асфальтобетон високопористий, типу A-Б, непереривчастої гранулометрії, марки I, бітум в'язкий БНД 90/130: ДСТУ Б B.2.7-119:2011.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 

Вимоги до матеріалів

5.1.1 Вимоги до бітумного в'яжучого

5.1.1.1 Для виробництва гарячої асфальтобетонної суміші необхідно використовувати бітумні в'яжучі: нафтові дорожні в'язкі бітуми марок БНД 40/60; БНД 60/90; БНД 90/130 згідно з ДСТУ 4044 або бітуми нафтові дорожні в'язкі дистиляційні згідно з чинними нормативними документами або бітуми з модифікуючими добавками згідно з [8-10] та іншими чинними нормативними документами.

5.1.1.2 Для виробництва холодної суміші необхідно використовувати рідкі нафтові бітуми марок СГ 70/130, СГ 130/200, МГ 70/130, МГ 130/200, МГО 70/130, МГО 130/200 за ГОСТ 11955 та БСГР 40/70, БСГР 70/130, БСГР 130/200; БПГР 40/70, БПГР 70/130, БПГР 130/200; БПГЗ 40/70, БПГЗ 70/130, БПГЗ 130/200 згідно з [5].

Для холодної суміші марки І необхідно використовувати бітуми марок СГ, БСГР. Використання бітумів марок МГ і МГО та БПГР і БПГЗ допускається за умови попередньої активації мінеральних матеріалів.

5.1.1.3 У випадку незадовільного зчеплення бітумного в'яжучого з поверхнею мінеральних матеріалів (не забезпечується необхідне значення коефіцієнта довготривалої водостійкості асфальтобетону) потрібно використовувати адгезійні добавки - катіонні поверхнево-активні речовини (ПАР) та (або) інші технологічні заходи, що підвищують зчеплюваність бітумного в'яжучого з поверхнею мінеральних матеріалів. Бітуми, модифіковані адгезійними добавками, повинні відповідати вимогам [8].

5.1.2 Вимоги до крупного заповнювача (щебеню)

5.1.2.1 Для приготування суміші необхідно використовувати щебінь із природного каменю, що отримують дробленням гірських порід (ДСТУ Б В.2.7-75), щебінь із гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів (ДСТУ Б В.2.7-34), щебінь із металургійних шлаків (ДСТУ Б В.2.7-149).

5.1.2.2 Для приготування суміші необхідно використовувати щебінь таких фракцій: від 5 (3) мм до 10 мм, від 10 мм до 15 мм, від 10 мм до 20 мм, від 15 мм до 20 мм, від 20 мм до 40 мм.

5.1.2.3 Вміст зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форми у щебені не повинен перевищувати для сумішей марки І: типу А1, А - 15 %, Б1, Б - 20 %, В - 30 % за масою; для сумішей марки ІІ: типу А1, А - 17 %, Б - 25 %, В - 35 % за масою.

5.1.2.4 Марка щебеню за дробильністю та інші показники його властивостей у залежності від марки, типу і виду асфальтобетонної суміші і асфальтобетону повинні відповідати вимогам таблиці 4.

5.1.2.5 Для виробництва асфальтобетонної суміші марки І застосовують митий щебінь із вмістом пилуватих і глинистих часток (визначених методом відмучування) не більше ніж 1 % за масою щебеню.

5.1.2.6 Допускається для виготовлення асфальтобетонної суміші марки ІІ та пористої і високо-пористої марки І та ІІ використання щебенево-піщаної суміші, якщо її гранулометричний склад відповідає вимогам 5.2.2, а складові цієї суміші - вимогам 5.1.3-5.1.5. Показники фізико-механічних властивостей асфальтобетонної суміші і асфальтобетону із застосуванням щебенево-піщаної суміші повинні відповідати вимогам цього стандарту.

5.1.3 Вимоги до дрібних заповнювачів (піску)

5.1.3.1 Для виробництва суміші необхідно використовувати щільні природні та (або) штучні дроблені піски, які відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-32 та (або) ДСТУ Б В.2.7-76, ДСТУ Б В.2.7-210 (крім вимог до вмісту фракцій менше ніж 0,071 мм), а також вимогам таблиці 5. Допускається для виробництва суміші марки ІІ використовувати пісок кварцево-залізистий згідно з ДСТУ Б В.2.7-33.


Таблиця 4 - Показники властивостей щебеню

 

Назва показників Норми для суміші та асфальтобетону марок, груп, класів, типів
Марка І для груп Марка ІІ для груп
Щільний для класів Пориста і високопориста гаряча типу Щільний для класів Пористий і високопористий гарячий типу
Гаряча типу Холодна типу Гаряча типу Холодна типу
А1, А Б1, Б В Б В А-Б А1, А Б1, Б В Б В А-Б
1. Марка щебеню за дробильністю при стисканні у циліндрі, не нижче:                        
- із вивержених і метаморфічних гірських порід
- із осадових гірських порід
- із металургійних шлаків, не нижче
2. Марка щебеню за зносом у поличному барабані, не нижче:                        
- із вивержених і метаморфічних гірських порід СТ-І СТ-І СТ-ІІ СТ-ІІ СТ-ІІІ Не нормують СТ-ІІ СТ-ІІ СТ-ІІІ СТ-ІІІ СТ-ІV Не нормують
- із осадових гірських порід СТ-І СТ-ІІ СТ-ІІІ СТ-ІІІ СТ-ІV СТ-ІІ СТ-ІІІ СТ-ІV СТ-ІІІ СТ-ІV
- із металургійних шлаків СТ-І СТ-І СТ-ІІ СТ-ІІ СТ-ІІ СТ-І СТ-ІІ СТ-ІІІ СТ-ІІІ СТ-ІV
3. Марка за морозостійкістю для всіх видів щебеню, не нижче:                        
а) у районах А-1, А-2, А-3, А-6 та у Кримських горах F 50 F 50 F 50 F 50 F 50 F 25 F 50 F 50 F 25 F 25 F 25 F 15
б) у районах А-4, А-5, А-7 F 25 F 25 F 25 F 25 F 25 F 25 F 25 F 25 F 15 F 15 F 15 F 15

 


5.1.3.2 Допускається в асфальтобетонній суміші марки II використання зерен дрібніше 0,071 мм, що містяться у відсівах дроблення вивержених гірських порід в кількості не більше ніж 50 % від необхідного загального вмісту цієї фракції у суміші. Решта цієї фракції повинна бути представлена зернами мінерального порошку, який відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-121.

Таблиця 5 - Показники властивостей дроблених пісків

 

Назва показників Норми для суміші марок
I II
Гарячої і холодної сумішей типів А1, А, Б1, Б, В, Г, А-Б Суміші для пористого і високопористого асфальтобетону Гарячої і холодної сумішей типів А1, А, Б1, Б, В, Г, А-Б, Д Суміші для пористого і високопористого асфальтобетону
Марка вихідної гірської породи за дробильністю, не нижче
Марка вихідного гравію за дробильністю, не нижче
Вміст глинистих домішок, % за масою, не більше 0,5 0,5 1,0 1,0
Примітка 1. Для асфальтобетону із суміші типу Г марок I необхідно використовувати дроблені піски і відсіви продуктів дроблення тільки з вивержених гірських порід. Примітка 2. Вміст глинистих домішок у піску слід визначати методом набрякання згідно з ДСТУ Б В.2.7-210.

 

5.1.3.3 Вміст зерен розміром від 5 мм до 10 мм включно у мінеральній частині при виготовленні піщаної асфальтобетонної суміші типів Г і Д не повинен перевищувати 5 % за масою. Вміст зерен крупніше 10 мм не допускається.

5.1.4 Вимоги до мінерального порошку

5.1.4.1 Мінеральний порошок із гірських порід, який використовують для виробництва суміші, повинен відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-121.

5.1.4.2 Як мінеральний порошок допускається використовувати для асфальтобетонної суміші марки ІІ молоті основні металургійні шлаки і (або) цемент низької активності (марки не вище 300) згідно з ДСТУ Б В.2.7-46 за відповідності вимогам ДСТУ Б В.2.7-121.

5.1.4.3 До складу асфальтобетонної суміші і асфальтобетону гарячих щільних марки ІІ, а також холодних щільних та гарячих пористих і високопористих марок І і ІІ, що містять відсіви дроблення карбонатних гірських порід, допускається не вносити мінеральний порошок. При цьому відсіви карбонатних гірських порід повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-32 та (або) ДСТУ Б В.2.7-76, а також вимогам таблиці 5 цього стандарту. Дрібнозерниста складова відсівів дроблення карбонатних гірських порід з розмірами зерен менше ніж 0,071 мм повинна відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-121, а показники властивостей асфальтобетонної суміші і асфальтобетону повинні відповідати вимогам цього стандарту.


Таблиця 6 - Зернові склади мінеральної частини гарячої суміші

Група асфальтобетону Різновид гранулометрії Тип гранулометрії Вид Вміст за масою, % мінеральних зерен, менших даного розміру, мм
2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 0,071
Щільний Непереривчастий А1 Кр 100-95 87-75 80-65 73-55 65-45 55-35 42-24 30-17 22-12 16-9 12-6 10-4
А Др   100-95 92-83 81-67 55-45 42-27 33-18 26-12 20-9 14-6 11-5
    100-95 78-67 55-45 41-28 34-20 27-12 20-9 14-6 11-5
      100-90 55-45 43-29 35-21 27-13 20-9 15-7 12-6
Б Кр 100-95 86-78 80-70 74-62 65-50 52-38 39-28 29-20 22-14 16-9 12-6
Б1 Др   100-95 93-84 82-69 65-55 53-41 42-31 33-23 25-16 18-11 14-8
    100-95 85-75 65-55 53-42 43-32 33-23 25-16 18-11 14-8
      100-90 65-55 53-43 43-33 33-23 25-16 18-11 14-8
В Др   100-95 100-88 90-80 75-65 64-51 52-37 40-25 27-16 20-11 16-9
    100-95 90-82 75-65 64-51 52-37 40-25 29-16 20-11 16-9
      100-90 75-65 64-51 52-37 40-25 29-16 20-11 16-9
Г Пщ         100-95 83-68 67-45 50-28 35-18 24-11 16-8
Д Пщ         100-95 93-74 86-53 75-37 55-27 33-17 16-10
Переривчастий А1 Кр 100-95 80-65 70-55 62-45 50-35 50-28 50-22 50-18 28-14 15-8 10-4
А Др   100-95 88-80 73-65 55-45 55-35 55-25 55-20 29-12 17-8 11-5
Б1 Кр 100-95 86-78 80-70 74-62 65-50 65-40 65-34 65-27 40-20 23-14 12-6
Б Др     100-95 100-85 100-70 65-55 65-40 65-34 65-27 40-20 23-14 12-6
Пористий Непереривчастий А-Б Кр 100-95 99-97 97-70 94-57 76-45 65-27 50-18 38-10 28-7 22-4 15-3 8-2
А-Б Др     100-70 95-57 76-45 65-27 50-18 38-10 28-7 22-4 15-3 8-2
Переривчастий А-Б Кр 100-95 99-96 96-65 92-54 88-42 65-30 65-25 65-18 65-12 40-8 22-5 8-2
А-Б Др     100-65 100-54 88-42 65-30 65-25 65-18 65-12 40-8 22-5 8-2
Високопористий Непереривчастий А-Б Кр 100-95 99-97 97-70 94-57 76-45 65-27 50-18 38-10 28-7 22-4 15-3 8-2
А-Б Др     100-70 95-57 76-45 65-27 50-18 38-10 28-7 22-4 15-3 8-2
А-Б Пщ         100-95 100-68 100-45 88-28 73-18 45-10 10-4
Переривчастий А-Б Кр 100-95 99-96 96-65 92-54 88-42 65-30 65-25 65-18 65-12 40-8 22-5 8-2
А-Б Др     100-65 100-54 88-42 65-30 65-25 65-18 65-12 40-8 22-5 8-2
Примітка. При приймально-здавальних випробуваннях дозволяється визначати зерновий склад суміші за контрольними розмірами зерен, що виділені жирним шрифтом.

5.1.5 Вимоги до модифікуючих добавок для асфальтобетонної суміші

5.1.5.1 Модифікуючі добавки для асфальтобетонної суміші повинні відповідати чинним стандартам та (або) вимогам виробника добавок (але не нижчим ніж вимоги стандартів та галузевих норм) [8-11].

 

Вимоги до складу суміші

5.2.1 Зерновий склад мінеральної частини гарячої асфальтобетонної суміші повинен відповідати вимогам таблиці 6, а холодної суміші - вимогам таблиці 7.

Орієнтовна кількість бітуму наведена в додатку Б.

5.2.2 Розмір зерен, який виходить за межі крупності суміші, що нормується в таблицях 6 та 7, не може перевищувати розміру максимального нормованого зерна більше ніж на 5 мм, а маса таких зерен не повинна перевищувати 5 % від загальної маси мінеральної частини суміші.

 

Таблиця 7 - Зерновий склад холодної суміші

 

Назва і тип суміші Вміст за масою, % мінеральних зерен, менших даного розміру, мм
2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 0,071
Холодна дрібнозерниста:                    
тип Б 100-95 100-85 100-70 65-50 50-33 39-21 29-14 22-10 16-9 12-8
тип В 100-95 100-88 100-80 80-65 60-50 49-39 38-29 31-22 22-16 17-12
Холодна піщана:                    
тип Г     100-95 82-66 69-46 54-26 43-18 30-14 20-12
тип Д     100-95 93-74 86-53 75-37 55-27 33-17 16-10
Примітка. При приймально-здавальних випробуваннях дозволяється визначати зерновий склад суміші за контрольними розмірами зерен у відповідності з нормативними значеннями, що виділені жирним шрифтом

 

5.2.3 Підбір складу асфальтобетонної суміші здійснюють з урахуванням додатка Б.

5.2.4 Однорідність суміші необхідно оцінювати за коефіцієнтом варіації показника границі міцності на стиск асфальтобетону за температури 50 °С згідно з методикою ДСТУ Б В.2.7-89 (ГОСТ 12801). Він не повинен перевищувати для асфальтобетону: марки І - значення 0,15; марки ІІ - 0,20.

 

ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

 

7.1 При прийманні готової асфальтобетонної суміші виконують приймально-здавальний та періодичний контроль.

До приймання готової асфальтобетонної суміші приступають тільки у випадку позитивних результатів вхідного контролю складових асфальтобетонної суміші та результатів операційного контролю її приготування.

7.2 На етапі вхідного контролю складових матеріалів встановлюють відповідність матеріалів вимогам нормативних документів.

На відповідність вимогам нормативних документів повинна перевірятись кожна партія матеріалів, яку використовують для виробництва асфальтобетонної суміші.

7.3 При операційному контролі приготування асфальтобетонної суміші контролюють: точність та послідовність дозування мінеральних матеріалів, бітуму, модифікаторів, температурний та часовий режим приготування бітуму, підігріву мінеральних матеріалів, температуру асфальтобетонної суміші під час приготування, послідовність та тривалість перемішування, температуру готової асфальтобетонної суміші.

7.4 Приймально-здавальний контроль готової асфальтобетонної суміші проводять партіями. При прийманні і відправці гарячих сумішей партією вважають кількість суміші одног<

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...