Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вимоги до властивостей асфальтобетонної суміші та асфальтобетону

5.3.1 Вимоги до фізико-механічних властивостей асфальтобетону встановлюють в залежності від районування території України за кліматичними умовами роботи асфальтобетонного покриття відповідно до класу суміші, виду, групи, типу, марки асфальтобетону і місця його застосування у конструкції дорожнього одягу.

Районування території України за кліматичними умовами роботи асфальтобетонного покриття наведено у додатку А.

Показники фізико-механічних властивостей гарячої щільної асфальтобетонної суміші і асфальтобетону повинні відповідати вимогам таблиць 8 і 9, а холодних - вимогам таблиці 10. Показники фізико-механічних властивостей гарячої пористої і високопористої сумішей і асфальтобетону повинні відповідати вимогам таблиці 11.

5.3.2 На стадії проектування складу асфальтобетонної суміші перевірку якості асфальтобетону здійснюють у повній відповідності з усіма вимогами до фізико-механічних властивостей, наведеними у таблицях 8-11.

 

Таблиця 8 - Вимоги до фізико-механічних властивостей гарячого щільного асфальтобетону марок І та II для кліматичних районів А-1 — А-7

 

Назва показників Норма для асфальтобетону марок у залежності від районів
I II I II I II I II
Шифр
А-1; А-2 А-3; А-4 А-5; А-6 А-7
1. Пористість мінерального кістяка, % за об’ємом, для асфальтобетону типів:                
А1, А і Б1, Б 15-19 15-19 15-18 15-18 15-19 15-19 15-18 15-18
В і Г 18-22 18-22 17-20 17-20 18-22 18-22 17-20 17-20
Д - 18-22 - 17-20 - 18-22 - 17-20
2. Залишкова пористість, % за об’ємом 2-5 2-5 2-4 2-4 2-5 2-5 2-5 2-5
3. Водонасичення, % за об’ємом, для асфальтобетону типу, не більше:                
А1, А 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0
Б1, Б, В і Г 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5
Д - 3,0 - 3,0 - 3,5 - 3,5
4. Границя міцності при стиску, МПа, за температури:                
0 °С для асфальтобетону всіх типів, не більше 12,0 13,0 12,0 13,0 12,0 13,0 11,0 12,0
20 °С для асфальтобетону всіх типів, не менше 2,7 2,5 2,7 2,5 2,8 2,6 2,8 2,6
50 °С для асфальтобетону типів:                
А1, А, не менше 1,2 1,1 1,2 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3
Б1, Б і В, не менше 1,3 1,2 1,3 1,2 1,4 1,3 1,4 1,3
Г, не менше 1,4 1,3 1,4 1,3 1,6 1,5 1,6 1,5
Д, не менше - 1,2 - 1,2 - 1,3 - 1,3
5. Коефіцієнт довготривалої водостійкості або коефіцієнт водостійкості за експрес-методом, не менше 0,90/0,87 0,89/0,85 0,90/0,86 0,87/0,83 0,88/0,84 0,86/0,82 0,86/0,82 0,84/0,80
Примітка 1. Вимоги до коефіцієнта довготривалої водостійкості наведені у чисельнику для верхнього шару покриття, у знаменнику - для нижнього шару покриття та шарів основи. Примітка 2. Значення показника границі міцності при стиску за температури 0 °С визначають тільки для асфальтобетону без застосування модифікуючих добавок та з використанням в’язких нафтових дорожніх бітумів марок БНД 40/60; БНД 60/90; БНД 90/130 і БНД 130/200 згідно з ДСТУ 4044 або бітумів нафтових дорожніх в’язких дистиляційних марок БД 40/60, БД 60/90, БД 90/130, БД 130/200 згідно з [10].

 

Таблиця 9 - Вимоги до фізико-механічних властивостей гарячого щільного асфальтобетону марок I та II для Гірсько-Карпатського і Закарпатського підрайонів, а також для районів Кримських гір та Південного берега Криму згідно з районуванням за ДСТУ-Н Б В.1.1-27

 

Назва показників Норма для асфальтобетону марок у залежності від районів
I II I II I II I II
Гірсько-Kарпатський Закарпатський Кримські гори Південний берег Криму
1. Пористість мінерального кістяка, % за об’ємом, для асфальтобетону типів:                
A1, A і Б1, Б 15-19 15-19 15-19 15-19 15-18 15-18 15-18 15-18
В і Г 18-22 18-22 18-22 18-22 17-20 17-20 17-20 17-20
Д - 18-22 - 18-22 - 17-20 - 17-20
2. Залишкова пористість, % за об’ємом 2-4 2-4 2-5 2-5 2-4 2-4 3-5 3-5
3. Водонасичення, % за об’ємом, для асфальтобетону типу, не більше:                
A1, A 3,0 3,5 4,0 4,0 3,5 3,5 4,5 4,5
Б1, Б, В і Г 2,5 3,0 3,5 3,5 3,0 3,0 4,0 4,0
Д - 3,0 - 3,5 - 3,0 - 3,5
4. Границя міцності при стиску, МПа, за температури:                
0 °С для асфальтобетону всіх типів, не більше 12,0 13,0 12,0 13,0 12,0 13,0 11,0 12,0
20 °С для асфальтобетону всіх типів, не менше 2,9 2,7 2,8 2,6 2,7 2,5 3,0 2,8-3,6
50 °С для асфальтобетону типів:                
A1, A, не менше 1,3 1,2 1,3 1,3 1,2 1,1 1,4 1,4
Б1, Б і В, не менше 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2 1,5 1,4
Г, не менше 1,6 1,5 1,5 1,3 1,6 1,5 1,8 1,6
Д, не менше - 1,3 - 1,3 - 1,2 - 1,2
5. Коефіцієнт довготривалої водостійкості або коефіцієнт водостійкості за експрес-методом, не менше 0,91/0,89 0,90/0,87 0,90/0,85 0,87/0,83 0,90/0,85 0,87/0,83 0,87/0,83 0,80/0,75
Примітка 1. Вимоги до коефіцієнта довготривалої водостійкості наведені у чисельнику для верхнього шару покриття, у знаменнику - для нижнього шару покриття та шарів основи. Примітка 2. Значення показника границі міцності при стиску за температури 0 °С визначають тільки для асфальтобетону без застосування модифікуючих добавок та з використанням в’язких нафтових дорожніх бітумів марок БНД 40/60; БНД 60/90; БНД 90/130 і БНД 130/200 згідно з ДСТУ 4044 або бітумів нафтових дорожніх в’язких дистиляційних марок БД 40/60, БД 60/90, БД 90/130, БД 130/200 згідно з [10].

 

Таблиця 10 - Вимоги до фізико-механічних властивостей асфальтобетону із холодної суміші

 

Назва показників Норма для асфальтобетону марок
I II
1 Пористість мінерального кістяка, % за об’ємом, для асфальтобетону типів:    
Б, не більше
В, не більше
Г, не більше -
Д, не більше -
2 Залишкова пористість, % за об’ємом, для асфальтобетону всіх типів 6-10 6-10
3 Водонасичення до прогрівання, % за об’ємом, для асфальтобетону всіх типів, не більше
4 Набрякання до прогрівання, % за об’ємом, для асфальтобетону всіх типів, не більше 1,2 2,0
5 Границя міцності при стиску, МПа, за температури 20 °С:    
до прогрівання для асфальтобетону типів:    
Б, В, не менше 1,5 1,3
Г, не менше 1,7 -
Д, не менше - 1,2
після прогрівання для асфальтобетону типів:    
Б, В, не менше 1,8 1,6
Г, не менше 2,0 -
Д, не менше - 1,5
6 Коефіцієнт водостійкості до прогрівання, не менше 0,85 0,75
7 Коефіцієнт водостійкості після прогрівання, не менше 0,90 0,85
8 Коефіцієнт довготривалої водостійкості до прогрівання, не менше 0,70 0,60
9 Коефіцієнт довготривалої водостійкості після прогрівання, не менше 0,85 0,75
10 Злежуваність за кількістю ударів, не більше

 

Таблиця 11 - Вимоги до фізико-механічних властивостей пористого і високопористого асфальтобетону

 

Назва показників Норма для асфальтобетону марок
I II
1 Пористість мінерального кістяка, % за об’ємом, для асфальтобетону:    
пористого щебеневого і піщаного, не більше
високопористого щебеневого, не більше
високопористого піщаного, не більше -
2 Залишкова пористість, % за об'ємом, для асфальтобетону:    
пористого, не більше
високопористого, не більше
3 Границя міцності при стиску, МПа, за температури 20 °С:    
пористого, не менше 1,8 1,5
високопористого, не менше 1,4 1,2
4 Коефіцієнт довготривалої водостійкості, не менше 0,85 0,75

 

 

При здійсненні науково-технічного супроводу влаштування верхнього шару покриття із гарячих щільних асфальтобетонних сумішей марки І на автомобільних дорогах І та ІІ категорій згідно з ДБН В.1.2-5 для вибору оптимального складу суміші додатково визначають: коефіцієнт температурної тріщиностійкості та показник стійкості асфальтобетону до накопичення залишкових деформацій.

5.3.3 Область використання гарячої асфальтобетонної суміші в залежності від кліматичних умов роботи асфальтобетонного покриття при виконанні будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування наведено в додатку В.

Область використання гарячої асфальтобетонної суміші при виконанні будівельних робіт на мостах, вулицях, дорогах і площах міських та сільських поселень, а також на аеродромах наведено в додатку Г.

5.3.4 Холодну асфальтобетонну суміш використовують для влаштування покриття полегшеного типу дорожнього одягу на автомобільних дорогах ІV категорії в теплий період року за температури повітря навколишнього середовища не нижче 5 °С весною та не нижче ніж 10 °С восени. Також холодні суміші застосовують для виконання аварійних робіт у холодну пору року згідно з [3].

5.3.5 Вимоги до асфальтобетонної суміші та асфальтобетону і область їх використання деталізують та диференціюють у залежності від умов роботи у відповідних галузевих нормативних документах за умови, що фізико-механічні показники будуть вищі ніж у цьому стандарті.

5.3.6 Укладання гарячої асфальтобетонної суміші потрібно проводити весною за температури повітря не нижче 5 °С, влітку або восени - не нижче 10 °С.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...