Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТЕМПЕРАТУРНОЇ ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ АСФАЛЬТОБЕТОНУ

 

Суть методу полягає в оцінюванні руйнування структурних зв'язків асфальтобетону при повторному охолодженні за показником зменшення міцності на розтяг при вигині після впливу температурних напружень, що виникають при неможливості вільного скорочення (рис. Е.1) довжини зразка (аналогічно умовам роботи асфальтобетону в покритті).

 

 

1 - станина; 2 - упор; 3 - гвинт для закріплення зразка; 4 - шарнір; 5 - зразок; 6 - металева пластина

Рисунок Е.1 - Схема з'єднання асфальтобетонного зразка з металевою станиною для випробувань на температурну тріщиностійкість при циклічному охолодженні

 

Асфальтобетонна суміш ущільнюється методом укочування (або іншим способом) згідно з 8.1. Із ущільненого асфальтобетону виготовляють зразки-призми розмірами в залежності від максимальної крупності зерен мінеральних складових матеріалів згідно з ГОСТ 10180.

До торців зразків прикріплюють металеві пластини за допомогою клею (епоксидної смоли тощо) згідно з чинною нормативно-технічною документацією і з'єднують їх з металевою станиною згідно з рисунком Е.1.

Асфальтобетонний зразок із металевими пластинами, встановлений в станину, попередньо термостатують на повітрі за температури (20±1) °С протягом двох годин, після цього усувають люфти між упорами та гвинтами і разом із станиною розміщують в морозильній камері, у якій підтримують температуру згідно з таблицею Е.1. За такої температури асфальтобетонний зразок витримують протягом шести годин.

Після цього зразок із металевою станиною виймають із морозильної камери і витримують на повітрі за температури (20±1) °С протягом шести годин. Таку процедуру охолодження - нагрівання асфальтобетонного зразка, закріпленого між двома упорами металевої станини, здійснюють 10 разів.

 

Таблиця Е.1 - Температура в морозильній камері при випробуванні асфальтобетонних зразків у залежності від району кліматичних умов роботи асфальтобетонного покриття

 

Райони за кліматичними умовами роботи асфальтобетонного покриття Температура в морозильній камері, °С
А-1...А-7 (крім Гірсько-Карпатського і Закарпатського підрайонів, а також південного берега Криму та Кримських гір згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-27) -30±1
Гірсько-Карпатський підрайон (ДСТУ-Н Б В.1.1-27) -30±1
Закарпатський підрайон (ДСТУ-Н Б В.1.1-27) -25±1
Південний берег Криму (ДСТУ-Н Б В.1.1-27) -15±1
Кримські гори (ДСТУ-Н Б В.1.1-27) -20±1

 

Коефіцієнт температурної тріщиностійкості визначають за формулою:

де Rp, Rp10цикл - середнє значення границі міцності на розтяг при вигині відповідно до впливів циклічного охолодження і після них.

Границю міцності на розтяг при вигині асфальтобетонних зразків визначають згідно з ДСТУ Б В.2.7-89 при швидкості деформування 100 мм/хв за температури (0±1) °С і обчислюють в МПа за формулою:

де F - руйнівне навантаження, Н;

l - відстань між опорами, см;

b - ширина зразка, см;

h - висота зразка, см;

10-2 - коефіцієнт перерахунку, МПа.

Розбіжності між трьома паралельними випробуваннями не повинні перевищувати 10 %. Обчислюють середнє арифметичне значення KKTP.

 

ДОДАТОК Ж

(довідковий)

 

БІБЛІОГРАФІЯ

 

1 ГБН В.2.3-218-547:2010 Влаштування асфальтобетонних шарів дорожнього одягу при низьких температурах

2 ВБН В.2.3-218-186-2004 Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу

3 ВБН В.2.3-218-542:2007 Проведення аварійних робіт з ліквідації ямковості на асфальтобетонному покритті автомобільних доріг у холодний період року за несприятливих погодних умов

4 СОУ 45.02-00018112-020:2009 Будівельні матеріали. Асфальтобетон дорожній. Метод випробування на стійкість до накопичення залишкових деформацій

5 СОУ 45.2-00018112-036:2010 Будівельні матеріали. Бітуми та бітумополімери рідкі. Технічні умови

6 СОУ 45.2-00018112-039:2008 Будівельні матеріали. Способи оцінки стійкості асфальтобетонних покриттів до утворення колії. Методи випробувань

7 СОУ 45.2-00018112-057:2010 Будівельні матеріали. Асфальтобетонні суміші та асфальтобетони на основі модифікованих полімерами бітумів

8 СОУ 45.2-00018112-067:2011 Будівельні матеріали. Бітуми дорожні в'язкі, модифіковані добавками адгезійними. Технічні умови

9 СОУ 45.2-00018112-068:2011 Будівельні матеріали. Бітуми дорожні в'язкі, модифіковані добавками на основі синтетичних восків. Технічні умови

10Р В.2.7-218-02071168-740:2008 Рекомендації з використання в бітумних в'яжучих енергозберігаючих добавок для виготовлення та ущільнення асфальтобетонних сумішей

11Р В.2.7-218-03450778-745:2009 Рекомендації з приготування полімер асфальтобетонів шляхом безпосереднього введення модифікуючих добавок в асфальтозмішувальну установку

12 Наказ МОЗ від 21.05.2007 № 246 Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

 

Код УКНД: 93.080.20

 

Ключові слова: суміш асфальтобетонна; асфальтобетон; нафтовий дорожній бітум; нафтовий дорожній бітум, модифікований полімерами; щебінь; пісок; мінеральний порошок; модифікатори асфальтобетонної суміші.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...