Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Інтенсивність і повторюваність рубок догляду

2.4.1. Інтенсивність зріджування деревостану під час проведення рубок догляду залежить від типу лісу, складу, віку і бонітету насадження, а також цілей лісовирощування і може бути: слабкою - вирубування до 15 відсотків запасу деревостану, помірною - 16-25, сильною - 26-35, дуже сильною - більш як 35 відсотків запасу деревостану.

2.4.2. Інтенсивність рубок догляду у молодняках визначається також за ступенем зниження зімкнутості крон а у віці проріджування і прохідних рубок – за повнотою з врахуванням зімкнутості верхнього намету.

2.4.3. Рубки сильної інтенсивності проводять у мішаних насадженнях, а також у насадженнях швидкоростучих та світлолюбних порід.

У перегущених та невітростійких насадженнях, які ростуть на схилах стрімкістю понад 20 градусів або на перезволожених та нестійких ґрунтах, застосовують рубки догляду переважно слабкої та помірної інтенсивності.

 

2.4.4. Повторюваність окремих видів рубок догляду залежить від
стану насадження. Якщо стан насадження потребує частішої повторюваності рубок, інтенсивність зріджування буде меншою і навпаки.

Повторюваність окремих видів рубок догляду залежить від стану насадження. Якщо стан насадження потребує частішої повторюваності рубок, інтенсивність зріджування буде меншою і навпаки.

 

У мішаних і складних насадженнях повторюваність частіша.

 

Конкретні строки повторюваності встановлюються під час лісовпорядкування.

2.4.5. Для цілеспрямованого формування насаджень у різних категоріях захисності лісів розробляються програми рубок догляду, що включають системи нормативних показників, які характеризують весь цикл вирощування насаджень у певних господарських групах типів лісу. Програми розробляються з урахуванням цільового призначення лісів і з включенням у систему нормативів програм таких показників насадження: висота, діаметр, кількість дерев, сума площ поперечного перетину і запас, а також показників, що характеризують інтенсивність та повторюваність рубок догляду.

2.4.6. Основні параметри організаційно-технічних елементів рубок догляду в рівнинних лісах наведені в додатку 2.

2.5. Розрахунок розміру і планування рубок догляду

2.5.1. Перспективні плани рубок догляду складаються при лісовпорядкуванні, виходячи із систем ведення лісового господарства на типологічній основі і категорій захисності лісів з урахуванням співвідношення видів рубок, особливостей відновлення лісу і відповідно до цільового вирощування насаджень.

2.5.2. Щорічний обсяг рубок визначається для кожного їх виду за матеріалами лісовпорядкування (з врахуванням наступних змін), шляхом поділу площ насаджень, що потребують догляду, на повторюваність рубок. При цьому вказується і приблизна кількість деревини,, в тому числі ліквідної.

Проект щорічного плану рубок догляду складається структурним підрозділом (далі – лісництво) і надається власнику лісів або лісокористувачу (далі - лісгосп).

 

2.5.3. При значних змінах у лісовому фонді з часу останнього лісовпорядкування в розрахункову лісосіку вносять корективи за видами рубок.

Площі насаджень, що потребують догляду протягом розрахункового періоду, складаються за окремими видами рубок догляду і діляться на відповідні їм періоди повторюваності.

 

Технології рубок догляду

2.6.1. Рубки догляду проводяться із застосуванням технологій, що не викликають ерозії ґрунтів, пошкодження дерев, які залишаються рости, виключають можливість негативного впливу на стан лісів та водойм.

Рубки догляду проводяться за картами технологічного процесу розроблення лісосіки на ділянках з попередньо підготовленою мережею технологічних коридорів (трелювальних волоків), шляхів для транспорту тощо, які побудовані з урахуванням рельєфу місцевості і напрямів магістральних доріг. Мережа технологічних коридорів повинна бути стаціонарною і слугувати для всіх видів лісогосподарських робіт.

 

2.6.2. Лісова ділянка, яка призначена для проведення рубок догляду, розбивається на систему пасік. В залежності від ширини пасік (відстані між центрами технологічних коридорів) розрізняють вузько-, середньо- і широкопасічні технології. При вузьколісосічній технології ширина пасік дорівнює 15−20 метрів, при середньопасічній − 30−60 метрів і широкопасічній − більше 60 метрів.

Ширина технологічних коридорів і магістральних волоків не повинна перевищувати 4 метри.

 

На окремі види рубок догляду розробляють типові для лісгоспу технології рубок на основі наявної техніки.

 

Технології рубок догляду на базі комплексної механізації включають такі основні елементи: види рубок догляду, схеми лісосік залежно від ширини пасік, базові машини і механізми. На окремі види рубок догляду розробляють типові для даного лісгоспу технології рубок на основі наявної техніки.

 

2.6.3. Закладання мережі технологічних коридорів необхідно проводити ще при садінні лісових культур, або при проведенні перших рубок догляду. У хвойних молодняках закладка коридорів проводиться при освітленні і прочищеннях одночасно з рубкою.

На ділянках проріджувань і прохідних рубок при відсутності достатньої кількості доріг, просік, старих волоків прокладаються нові волоки, по яких деревина вивозиться (трелюється) на верхній склад. Напрям волоків приймається з врахуванням ґрунтових умов, рельєфу місцевості, наявністю куртин підросту і розміщення верхнього складу. При необхідності волоки закріплюються порубковими рештками.

 

2.6.4. Технологія рубок догляду повинна базуватися переважно на використанні малогабаритних механізмів та гужового транспорту. У гірських умовах при стрімкості схилів понад 20 градісів технічною базою для рубок догляду повинні бути підвісні канатні установки.

???? На схилах стрімкістю понад 30 градусів через небезпечні ерозійні процеси при освітленнях, прочищеннях і перших прорідженнях трелювання деревини наземним способом недоцільне, а тому деревина залишається в лісі. Інші види рубок догляду на цих схилах, як правило, не проводяться.

 
 


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...