Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Особливості рубок догляду в лісах різних категорій

2.7.1. У лісах природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення відведення ділянок в рубку догляду проводять на підставі Проектів організації територій та охорони природних комплексів природних заповідників і біосферних заповідників, Проектів організації територій, охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів і об’єктів національних природних парків і регіональних ландшафтних парків, матеріалів наукових рекомендацій, лісовпорядкування за один рік до рубки у літньо-осінній період, коли дерева вкриті листям.

На територіях заповідників, національних природних та регіональних ландшафтних парків відведення ділянок в рубку проводиться за участю представника наукового відділу відповідного природно-заповідного об’єкту.

 

Рубки догляду у лісових екосистемах природно-заповідного фонду мають такі основні відмінності:

- у насадженнях рубками догляду у відповідних лісорослинних умовах формується другий ярус, підріст цінних порід, а також під наметові лісові культури;

- під час проведення рубок догляду в середньовікових та старших насадженнях, створюються умови для поновлення деревних порід, яким загрожує небезпека витіснення більш „агресивними” видами в ареалі свого поширення;

- при визначенні кращих дерев, за якими ведеться догляд, враховується, перш за все. Функціональне призначення даної ділянки лісу;

- рубки догляду поєднуються з іншими природоохоронними заходами: огороджуванням місць зростання цінних видів, надґрунтового вкриття, благоустроєм ділянки, садінням підліску або його видаленням, створенням під наметових культур тощо;

- рубки догляду проводяться методами та способами, що забезпечують мінімальне порушення лісового середовища та дерев, що залишаються на подальше вирощування;

- рубки догляду спрямовані на активізацію процесів самовідновлення та переформування насаджень в більш складні за віковою структурою та видовим складом.

 

В лісових екосистемах з унікальним, рідкісним, реліктовим ендемічним породним складом, а також продуктивністю, генетичною структурою, рубками догляду створюють сприятливі умови для росту та поновлення визначених рідкісних та цінних деревних порід.

 

2.7.2. У рекреаційно-оздоровчих лісах проводяться рубки догляду, спрямовані на формування лісопаркових ландшафтів, поліпшення їх естетичних і гігієнічних властивостей і створення стійких деревостанів.

Рубки догляду в лісогосподарських частинах зелених зон спрямовані на формування високопродуктивних, здорових, стійких до рекреаційного навантаження лісів. Зімкнутість насаджень після кожного прийому рубки не повинна знижуватися нижче 0,6 - 0,7.

 

У лісопаркових частинах зелених зон, лісах населених пунктів, курортних лісах та лісах курортних зон, лісах у радіусі 1 км навколо будинків відпочинку, пансіонатів, таборів відпочинку дітей та інших оздоровчих та лікувальних закладів, у смугах лісу вздовж постійних трас туристичних маршрутів державного значення рубками догляду у комплексі з іншими заходами формують ділянки лісу з різним ступенем благоустрою.

 

2.7.3. У захисних лісах рубки догляду спрямовані на вирощування стійких зімкнутих насаджень, у яких перевага віддається деревним та чагарниковим породам з глибокою кореневою системою з метою сприяння переведенню поверхневого стоку у ґрунтовий.

Рубки догляду проводять переважно у зимовий період.

 

Рубки догляду в лісах, що виконують переважно водоохоронні функції, спрямовані на формування мішаних хвойно-листяних насаджень з домішкою листяних порід 20−30%. Зімкнутість намету насаджень при кожному прийомі рубок не повинна знижуватися нижче 0,6 − 0,7.

 

У берегозахисних смугах вздовж водних об’єктів рубки догляду проводять з раннього віку з метою забезпечення потужного розвитку кореневих систем порід, створення сприятливих умов для формування підліску і другого ярусу. На ділянках інтенсивного розмиву і руйнування берегів у першу чергу вирубують крупномірні дерева, а також дерева з поверхнево розвинутою кореневою системою, підмиті річковим потоком.

 

У прируслових заростях вербняків проводять систематичне їх омолодження шляхом "садіння на пень".

 

У лісових насадженнях лінійного типу рубки догляду проводяться з урахуванням їх призначення і необхідності посилення меліоративної дії. Рубками догляду створюється і підтримується певна конструкція смуги: продувна, ажурна, щільна.

 

Рубки догляду в байрачних лісах спрямовуються на посилення захисних властивостей цих лісів і збереження в них постійного лісового середовища. У таких насадженнях проводяться рубки догляду слабкої інтенсивності.

 

На узліссях, що прилягають до смуг відведення залізниць та автомобільних доріг державного значення, уздовж яких виділені захисні смуги, рубки догляду спрямовані на формування стійких переважно мішаних різновікових насаджень. Перевага надається декоративним чагарникам та деревам. У насадженнях старшого віку проводять рубки догляду слабкої та помірної інтенсивності.

 

У захисних смугах лісів уздовж залізниць та автомобільних доріг рубками догляду створюється й підтримується необхідна конструкція. При формуванні смуг продувної конструкції, з метою одержання просвітів у приземній їх частині, вирубують чагарник й обрізають нижні бічні гілки дерев з урахуванням висоти насадження й необхідності рівномірного сніговідкладення. Зімкнутість крон у смугах продувної конструкції повинна бути 0,8 - 0,9. При формуванні смуг ажурної конструкції при кожному прийомі рубки зріджують густий чагарник рівномірно по всій площі. Ці смуги повинні мати невеликі просвіти між стовбурами й у кронах, а зімкнутість крон верхнього намету повинна бути нижчою − 0,6−0,7.

 

2.7.4. Рубки догляду в експлуатаційних лісах спрямовані загалом на формування високопродуктивних деревостанів і прискорення вирощування якісної деревини, збереження і посилення їх екологозахисних функцій. У таких цільових насадженнях встановлюється режим рубок догляду, що дозволяє також сформувати деревостани з максимальним виходом цільових сортиментів (половника, балансів тощо).

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...