Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Рубки догляду в дубових насадженнях

2.9.1. Основна мета рубок догляду в дубових лісах − формування насаджень господарсько-доцільного складу, поліпшення їх структури, посилення еколого-захисних функцій, підвищення біологічної стійкості, продуктивності та покращення товарності.

2.9.2. Освітлення i прочищення здійснюють за верховим методом; при цьому до 20-рiчного віку дуб треба вивести в перший ярус. Проріджування проводять комбінованим або низовим методом, а прохiднi рубки - низовим.

2.9.3. Перше освітлення проводять у віці 3-5 років поступово, без різкого порушення зімкнутості деревостану. Вирубують чагарники і другорядні деревні породи, які заглушують насіннєвий дуб і ясен. Порослеві гнізда дуба, ясена та інших порід, що розміщенні серед життєздатних насіннєвих екземплярів дуба і ясена та пригнічують їх, при першому догляді вирубують суцільно або сильно зріджують.

Друге освітлення проводять через 3-4 роки в залежності від густоти порослі. Продовжують догляд за насіннєвим дубом і ясенем. Порослеві гнізда дуба і ясена, які розміщені в місцях, де відсутні їх насіннєві екземпляри, зріджують поступово і з меншою інтенсивністю. Вирубують другорядні породи, які не є цінними для формування другого ярусу, і що заглушують дуб та його супутники. Можливе куртинне освітлення дуба і ясена.

 

2.9.4. У часткових культурах дуба з міжряддями 6-8 метрів, що створені на свіжих зрубах, догляд за дубом у молодняках здійснюється шляхом суцільного видалення рослинності на відстані 1,5-2 метрів по обидві сторони від ряду дуба. Висота зрізу порослі - 25-35 сантиметрів.

При проведенні другого освітлення видаляється поросль від пнів. Цінні насіннєві екземпляри супутніх порід зберігаються.

 

2.9.5. У рядових культурах дуба на зрубах породи i чагарники, які затінюють дуб, вирубують смугами (коридорами) шириною 1-2 метри

У культурах з міжряддями 1,5 метри при чергуванні чистого ряду дуба з рядом супутніх порід і чагарників догляд проводять шляхом видалення небажаних дерев та чагарників з рівномірним зрідженням рядів дуба. Густота після освітлення - до 4 тис. штук на 1 гектар дуба і супутніх порід.

2.9.6. У культурах, які створені бiогрупами, з настанням диференцiацiї дерев за висотою проводять поступове зрідження у площадках, залишаючи на 1 кв. метрі при першому догляді 5-6, а при наступному - 3-4 екземпляри. Догляд за гніздами дуба здійснюють шляхом вирубування небажаних порід навколо площадок.

2.9.7. У порослевих молодняках догляд починають після чітко виявленої диференціації порослевих екземплярів у гніздах у дібровах з 6−8, а в судібровах − з 8-10 років.

Після першого прийому, в залежності від діаметра пнів, залишають 5-10 кращих порослевих пагонів. Пагони, які залишаються, повинні рівномірно розташовуватися по колу пня і відходити від нього в зоні кореневої шийки або між кореневими лапами. При наступних доглядах кількість порослі поступово зменшують для того, щоб до віку прорідження в гніздах залишилось по 3-4 стовбура.

 

Аналогічно проводять догляд і в порослевих гніздах ясена, кленів, липи. М’яколистяні породи при догляді видаляють з насадження, якщо це не веде до утворення великих "вікон".

 

У порослевих дубняках без підгонних порід зберігають домішку берези та осики до 1-2 одиниць за складом. Догляд у порослевому молодняку повторюють залежно від зімкнутості крон - через 4-6 років.

 

2.9.8. Коли поросль чагарників i деревні породи значно переросла дуб, при освітленнях проводять суцільне вирубування порослі по всій ширині міжрядь з наступним доглядом за дубом.

2.9.9. При наявності густого підросту супутніх та небажаних порід у культурах дуба проводять освітлення з прокладанням посередині кожного міжряддя смуг, ширина яких залежить від ширини міжрядь та технічних характеристик механізму, що застосовується.

2.9.10. У мішаних природних молодняках дуба освітлення проводять селективним способом з видаленням дерев небажаних супутніх порід та чагарників, які заглушують дуб. Iнтенсивнiсть рубки залежить від густоти i спiввiдношення деревних та чагарникових порід у насадженні.

2.9.11. У порослевих дубових молодняках з участю в складі інших листяних порід освітлення починати з 3-5 років. Догляд необхідно вести за наявними насіннєвими та кращими порослевими екземплярами.

2.9.12. Перше прочищення проводять у віці 11-15 років, вирубуючи супутні породи, які заважають росту дубу, та зріджуючи ряди дуба. Зріджують густі групи насіннєвого дуба і ясена. Одночасно регулюють та зберігають домішку ясена до 2-3 одиниць. У степовій зоні верхній ярус формується переважно з дуба.

2.9.13. У культурах із змішуванням чистих рядів дуба з рядами супутніх порід і чагарників або з чистими рядами чагарників, чагарники в усіх рядах садять "на пень", видаляють зайві і такі, що заважають дубу екземпляри супутніх порід, рівномірно зріджують ряди дуба. Густота дерев після рубки повинна складати 1,7-2,7 тис. штук на 1 гектарі .

2.9.14. У чистих дубових культурах з мiжряддями 1,5-2,5 метри прочищення проводять лiнiйно-селективним способом, при якому суцільно вирубують дерева у певних рядах з помірним селективним зріджуванням у залишених рядах. За слабкої збереженості дуба вирубка рядів може бути частковою.

2.9.15. У змішаних культурах дуба при проріджуваннях, одночасно з доглядом за якістю стовбурів і формою крони, видаляють своєчасно не вибрані та не бажані породи; крім того вирубують порослеві екземпляри дуба, які пригнічують дерева насіннєвого походження. Продовжується почате при прочищеннях формування другого ярусу, зберігається домішка диких плодових порід.

У чистих культурах дуба в свіжих і вологих типах лісорослинних умов як підгін можуть залишатися і відсталі у рості, але цілком життєздатні дерева дуба. У рубку призначають екземпляри, які заважають росту відібраних кращих та корисних для них дерев, а також хворі дерева.

 

2.9.16. У дубових природних насадженнях при проріджуваннях продовжують догляд за насіннєвим дубом шляхом звільнення його від пригнічення другорядними породами та порослевими екземплярами дуба та ясена. Розріджують густі групи насіннєвого дуба. Формують другий ярус з підгінних порід: кленів гостролистого та польового, липи, граба, груші, а у степу - з клену татарського та високорослих чагарників.

2.9.17. У порослевих дубових деревостанах при проріджуваннях догляд ведеться у гніздах порослі дуба, ясена і інших цінних порід. До віку початку прохідних рубок на пеньках в залежності від їх діаметра та загальної зімкнутості деревостану залишають по 1-3 стовбура. З підгінних порід та з відсталих у рості дерев дуба формують другий ярус.

2.9.18. Прохiднi рубки доцільно проводити тільки за високої зiмкнутостi намету деревостану i високої повноти (вище 0,8).

Для одержання максимально можливого запасу у віці стиглості у насадженнях 45-60-річного віку належить провести одну прохідну рубку, яка полягає у вибірці відсталих у рості дерев з метою запобігання появи відпаду на 10-15 років уперед.

 

2.9.19. При прохідних рубках розріджують загущені групи дуба так, щоб між кронами дерев залишалися невеликі просвіти, стежачи за тим, щоб рубка не приводила до утворення великих "вікон" і до сильного зниження зімкнутості деревостану. Дерева другого ярусу при прохідних рубках зберігаються незалежно від породи і якості стовбурів. Вирубка їх дозволяється тільки в санітарних цілях. Великі куртини (0,02 гектара і більше) берези і осики після досягнення ними технічної стиглості вирубують повністю з наступним проведенням лісовідновних заходів.

У свіжих грабових дібровах і судібровах прохідні рубки у мішаних високоповнотних дубово-ялинових деревостанах спрямовуються на вилучення ялини. Такі рубки доцільно проводити в насінний рік для забезпечення природного поновлення дуба з метою формування складних за будовою деревостанів. Ялину видаляють за 2 повторюваності у віці 41−50 і 51−60 років. На першому етапі доцільно вирубувати 20% запасу ялини з числа дерев І−ІІ класів Крафта з метою створення сприятливих умов для росту дуба, а решту запасу − під час другого етапу.

 

У вологих грабових дібровах у мішаних високоповнотних дубово-ялинових деревостанах ялину вирубують у віці 31−40 років (проріджування) під час першого етапу вибирають до 30% запасу ялини, під час другого (у віці 41−50 років) вирубують решту запасу ялини.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...