Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Прокладення квартальних просік і створення протипожежних розривів

10.6.1. Рубки, пов’язані з прокладенням квартальних просік, проводяться для звільнення від лісової рослинності смуг, ширина яких визначається під час лісовпорядкування.

10.6.2. Рубки, пов'язані з створенням протипожежних розривів, полягають у вирубуванні смуг лісової рослинності відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в лісах України.

10.6.3. До інших рубок можуть бути також віднесені рубка модельних дерев при проведенні лісовпорядкування та для дослідних цілей, рубка насінників, що втратили свої функції та рубка поодиноких дерев, пов’язана з господарською діяльністю.


 

 

ДОДАТКИ

 

 


Додаток 1

до Інструкції з проведення рубок формування і оздоровленнялісів

 

Види рубок догляду за лісом в залежності від віку та породного

складу насаджень

 

  Вік насаджень, роки
Види рубок догляду хвойні і твердо листяні високостовбурні інші листяні породи, в т.ч. твердолистяні низькостовбурні при віці стиглості
    41 рік і вище до 40 років
Освітлення до 10 до 10 до 5
Прочищення 11-20 11-20 6-10
Проріджування 21-40 21-30 11-20
Прохідні рубки 41 та старіші 31 та старіші 21 та старіші

 


Примітки: Якщо вік стиглості не більше 25 років, то проріджування закінчують до 15 років , а прохідні рубки розпочинають у 16 років.

У змішаних та різновікових насадженнях вид догляду призначається за середнім віком тієї породи, за якою ведеться догляд.

 

 


Додаток 2

до Інструкції з проведення рубок

формування і оздоровленнялісів

Основні параметри організаційно-технічних елементів рубок догляду в рівнинних лісах

 

Насад- ження Групи насад- жень за складом   Початок догляду у віці, роки О с в і т л е н н я П р о ч и щ е н н я П р о р і д ж у в а н н я П р о х і д н і р у б к и  
зімкну- тість після догля- ду інтен- сив- ність рубки, % від запасу повто- рюва-ність, роки кіль- кість дог- лядів зімк-ну- тість після дог-ляду інтен- сив- ність рубки,% від запасу повто- рюва- ність, роки кіль- кість дог- лядів пов- нота після догля- ду інтен- сив- ність рубки, % від запасу повто- рюва-ність, роки кіль- кість дог- лядів пов- нота після догля- ду інтен- сив- ність рубки, % від запасу повто- рюва-ність, роки кіль- кість дог- лядів  
 
 
 
 
 
 
Соснові Чисті 5-10 0,5-0,7 15-50 0-5 0-2 0,5-0,7 15-35 5-7 1-2 0,6-0,7 10-35 10-15 1-2 0,7-0,8 5-15 15-30 1-3
  Змішані 3-6 0,4-0,7 20-50 2-7 1-3 0,5-0,7 20-50 5-7 2-3 0,6-0,7 15-35 5-10 2--3 0,7-0,8 10-25 10-25 1-3
Ялинові Чисті культу-ри 8-10 0,7 20-35 0-5 0-1 0,7-0,8 20-35 5-7 1-2 0,8 15-25 7-15 1-2 0,8 10-20 10-20 2-4
  Чисті природ-ні 11-12 - - - - 0.6-0,7 20-30 5-7 1-2 0,7-0,8 15-25 7-15 1-2 0,7-0,8 10-15 10-20 2-4
  Змішані:                                  
  Культу-ри та 4-7 0,4-0,6 35-50 0-5 0-2 0,5-0,7 30-50 5-10 1-2 0,7-0,8 20-35 5-10 1-3 0,7 15-25 10-15 2-4
  природ-ні з                                  
  одним                                  
  ярусом                                  
  Ялина під наметом 4-6 0,3-0,6 40-75 3-5 2-3 0,4-0,5 35-50 5-7 2-3 0,7 30-40 5-10 2-3 0,7 25-40 10-15 4-5
                                                     

Продовження додатка 2
 
Дубові Чисті: культу-ри і природ-ні насінне-ві 5-9 0,6-0,8 15-35 0-5 0-2 0,6-0,8 15-35 5-7 1-2 0,8 10-25 10-15 1-2 0,8 5-20 15-20 1-3
  Змішані: культу-ри і природ-ні насіневі 2-5 0,4-0,6 20-60 3-7 2-3 0,5-0,8 15-50 4-7 1-3 0,7-0,8 10-30 5-10 2-3 0,7-0,8 10-20 10-20 1-3
  Порослеві 6-10 0,6-0,8 15-50 2-5 2-3 0,6-0,8 15-40 5-7 1-2 0,7-0,8 10-30 5-10 1-2 0,7-0,8 10-20 10-15 2-4
Березові Чисті насінне-ві 8-10 0,8 11-20 0-5 0-1 0,7-0,8 21-30 5-7 1-2 0,7 21-30 8-10 0,7 21-25 10-20 1-2
  Чисті порослеві 7-10 0,6-0,7 21-30 0-5 0-1 0,6-0,7 21-35 5-7 1-2 0,7 25-35 5-10 0,7 21-30 10-20 1-2
  Змішані з цінними порода-ми в І ярусі 4-6 0,4-0,6 30-70 3-5 1-2 0,5-0,7 31-50 5-7 1-2 0,6 31-40 5-7 1-2 0,7 21-30 10-15 1-2
  Березові з ІІ ярусом та підростом ялини 8-12 0,8 15-20 0-5 0-1 0,7 21-30 5-7 1-2 0,6-0,7 25-30 8-12 1-2 0,6 30-35 10-15 1-2

Продовження додатка 2

 

 

Осикові Чисті 6-10 0,7-0,8 15-25 0-5 0-1 0,7-0,8 15-30 5-7 1-2 0,7-0,8 20-35 7-10 0,7-0,8 15-30 10-12 1-3
  Змішані з цінни- ми по- родами 3-5 0,4-0,5 30-75 3-5 1-3 0,5-0,6 30-60 5-7 1-2 0,6-0,7 25-40 6-8 1-2 0,6-0,7 20-40 8-10 2-3
Чорно-вільхові   Чисті насін-нєві (при-родні і культу-ри) 5-8 0,5-0,6 20-30 4-6 1-2 0,6-0,7 20-25 0,7 15-25 7-10 0,6-0,7 15-20 10-15 1-3
  Чисті порослеві 7-10 0,6-0,7 10-25 0-7 0-1 0,6-0,7 15-20 0,7 15-20 7-10 0,7 10-20 10-15 1-3
  Змішані з цінни- ми порода-ми 4-5 0,4-0,6 25-35 3-5 1-2 0,5-0,6 20-30 5-6 1-2 0,7 20-25 5-6 1-2 0,6 20-25 8-10 2-4
Вербові Насін-нєві 3-5 0,6-0,7 25-35 2-3 1-2 0,6-0,7 20-30 3-4 1-2 0,7 20-25 1-2 0,6-0,7 15-20 1-2
  Вегета-тивні 4-5 0,6-0,7 15-30 2-3 0-2 0,6-0,7 20-30 4-5 1-2 0,7-0,8 15-20 1-2 0,8-0,7 10-15 1-2
 
 
Продовження додатка 2
Тополе-ві *   2-5     0.6-0.7   20-35     0-3     0-2     0.6-0.7   20-30     3-5     1-2     0,6-0,8   15-25     5-7     1-2     0,6-0,7   10-20     7-10   1-2    
* При догляді за осокорниками інтенсивність зрідження нижче від наведеної на 10-20%
Біло-акацієві Чисті 3-7 0,7 25-35 0-5 0-1 0,6-0,7 20-30 3-5 1-2 0,7 10-25 6-8 1-2 0,7 10-20 10-15 1-2
  Змішані 2-3 0,4-0,6 30-45 1-2 1-2 0,6-0,7 25-35 3-5 1-2 0,7 20-35 4-6 1-2 0,6-0,7 15-25 10-15 1-2
Грабові Насін-нєві 5-6 0,4-0,5 30-50 3-7 1-2 0,6 20-40 5-6 1-2 0,7-0,8 20-30 5-6 1-2 0.7 15-20 8-10 1-3
  Порос-леві 10-12 _ _ _ _ 0,7 15-30 0-5 0-1 0,7-0,8 15-20 6-10 1-2 0,7 10-15 8-10 1-3

 

 


 
 


Додаток 3

до Інструкції з проведення рубок

формування і оздоровленнялісів

 

Показники інтенсивності рубок догляду в дубових насадженнях

гірських лісів

Показники Господарські групи типів лісу
.свіжі і вологі грабові судіброви і діброви свіжі і вологі букові судіброви і діброви судіброви і діброви з участю ялиці дубові насадження сухих місцезрос-тань
Освітлення
Інтенсивність вибірки, % 20-40* (15-30) 20-35 (15-25) 20-35 (15-30) 15-25 (10-20)
Мінімальна повнота після рубки 0,7(0,8) 0,6(0,7) 0,6(0,7) 0,7(0,8)
Повторюваність, роки 2-4 3-4 3-5 4-5
Прочищення
Інтенсивність вибірки, % 15-30 (15-20) 15-25 (10-20) 20-35 (15-30) 15-25 (10-15)
Мінімальна повнота після рубки 0,7(0,8) 0,6(0,7) 0,6(0,7) 0,7(0,8)
Повторюваність, роки 3-5 4-6 4-6 5-7
Прорідження
Інтенсивність вибірки, % 15-20 (10-15) 15-25 (10-20) 15-30 (10-20) 10-25 (10-15)
Мінімальна повнота після рубки 0,7(0,8) 0,6(0,7) 0,6(0,7) 0,7(0,8)
Повторюваність, роки 5-8 5-10 5-10 7-10
Прохідні рубки
Інтенсивність вибірки, % 10-25 (10-15) 10-25 (10-15) 10-30 (10-20) 10-20 (до 15)
Мінімальна повнота після рубки 0,7(0,8) 0,6(0,7) 0,6(0,7) 0,7(0,8)
Повторюваність, роки 8-10 10-15 10-15 10-15

*Тут та далі (додатки 5-8) дані показники інтенсивності рубок догляду для мішаних і складних насаджень, в дужках – для чистих, на схилах стрімкістю до 200 з стійкими і середньостійкими ґрунтами. В насадженнях, які ростуть на нестійких ґрунтах, на південних і північних схилах стрімкістю більше 200 інтенсивність рубок зменшується на 10-15% в порівнянні з наведеними в таблицях 1-5 показниках.


 

Додаток 4

до Інструкції з проведення рубок

формування і оздоровленнялісів

 

Показники інтенсивності рубок догляду в букових насадженнях

гірських лісів

Показники Господарські групи типів лісу
свіжі і вологі чисті субучини і бучини свіжі і вологі субучини і бучини з участю дуба і граба свіжі і вологі субучини і бучини з участю хвойних (ялина, ялиця) порід вологі і сирі при-полонинні субучини і бучини
а) з участю бука і хвойних порід б) з участю бука, дуба, граба і хвойних порід
Освітлення
Інтенсивність вибірки, % 20-40 (15-30) 20-30 (15-25) 20-40 (15-30) 20-35 (15-25) 15-30 (10-20)
Мінімальна повнота після рубки 0,7 (0,7) 0,7 (0,8) 0,6(0,7) 0,6(0,7) 0,7(0,8)
Повторюваність, роки 3-4 3-5 3-5 3-5 4-6
Прочищення
Інтенсивність вибірки, % 20-35 (15-30) 20-30 (10-20) 15-35 (10-25) 20-30 (10-25) 20-25 (10-20)
Мінімальна повнота після рубки 0,7(0,7) 0,7(0,8) 0,6(0,7) 0,6(0,7) 0,7(0,8)
Повторюваність, роки 4-6 4-6 4-7 4-7 5-7
Прорідження
Інтенсивність вибірки, % 15-25 (10-20) 15-25 (15-20) 15-30 (10-20) 20-35 (10-20) 15-25 (10-15)
Мінімальна повнота після рубки 0,7(0,8) 0,7(0,8) 0,6(0,7) 0,6(0,7) 0,7(0,8)
Повторюваність, роки 6-9 6-9 7-10 7-10 7-10
Прохідні рубки
Інтенсивність вибірки, % 10-25 10-20 15-20 (10-15) 15-25 (10-15) 15-25 (10-15) не прово-дяться
Мінімальна повнота після рубки 0,7 0,7(0,8) 0,6(0,7) 0,6(0,7)
Повторюваність, роки 9-15 10-15 10-15 10-15

 

 

Додаток 5

до Інструкції з проведення рубок

формування і оздоровленнялісів

 

Показники інтенсивності рубок догляду в ялицевих насадженнях

гірських лісів

 

Показники Господарські групи типів лісу
вологі суяличники та яличники з участю дуба, бука, граба вологі суяличники та яличники з участю бука і смереки вологі та сирі суяличники з участю смереки
Освітлення
Інтенсивність вибірки, % 20-35(15-25) 15-30(15-25) 20-30(15-25)
Мінімальна повнота після рубки 0,7 (0,8) 0,6(0,7) 0,7(0,8)
Повторюваність, роки 3-5 3-4 3-4
Прочищення
Інтенсивність вибірки, % 15-30(10-20) 20-30(10-20) 15-25(10-20)
Мінімальна повнота після рубки 0,7(0,8) 0,6(0,7) 0,7(0,8)
Повторюваність, роки 4-6 5-7 4-6
Прорідження
Інтенсивність вибірки, % 20-30(10-20) 15-30(10-20) 15-25(10-15)
Мінімальна повнота після рубки 0,7(0,8) 0,6(0,7) 0,7(0,8)
Повторюваність, роки 6-10 6-8 5-10
Прохідні рубки
Інтенсивність вибірки, % 15-25(10-20) 15-25 (10-20) 10-20(10-15)
Мінімальна повнота після рубки 0,7(0,8) 0,6(0,7) 0,6(0,7)
Повторюваність, роки 10-15 9-12 10-15

Додаток 6

до Інструкції з проведення рубок

формування і оздоровленнялісів

Показники інтенсивності рубок догляду в ялинових насадженнях

гірських лісів

Показники Господарські групи типів лісу
високо-гірні ялин-ники ялинові насадження з участю ялиці ялинові насадження з участю ялиці і бука
з участю ялиці і бука з участю бука
Освітлення
Інтенсивність вибірки, % 20-35(15-30) 20-40(15-25) 20-40(15-35)   15-30(15-25)
Максимальна повнота після рубки 0,6 (0,7) 0,7(0,7) 0,6(0,7) 0,6(0,7)
Повторюваність, роки 4-6 3-5 3-5 4-6
Прочищення
Інтенсивність вибірки, % 20-30 (10-25) 25-30 (15-25) 20-30 (15-25) 20-35 (15-25)
Мінімальна повнота після рубки 0,6(0,7) 0,7(0,7) 0,6(0,7) 0,6(0,7)
Повторюваність, роки 6-8 5-7 5-7 6-8
Прорідження
Інтенсивність вибірки, % 20-30 (10-20) 15-25 (10-20) 15-25 (10-20) 15-25 (10-20)
Мінімальна повнота після рубки 0,6(0,7) 0,7(0,7) 0,7(0,8) 0,7(0,8)
Повторюваність, роки 8-10 7-10 7-10 8-10
Прохідні рубки
Інтенсивність вибірки, %   10-20 (до 15) 10-20 (до 15) 10-20 (до 15)
Мінімальна повнота після рубки не проводяться 0,7(0,7) 0,6(0,7) 0,7(0,7)
Повторюваність, роки   10-15 10-15 10-15

 


 

Додаток 7

до Інструкції з проведення рубок

формування і оздоровленнялісів

 

Показники інтенсивності рубок догляду у вільхових насадженнях

гірських лісів

Види рубок Інтенсивність вибірки, % Мінімальна повнота після рубки Повторюваність, роки
Освітлення 15-25 0,6 2-4
Прочищення 10-20 0,6 4-7
Прорідження до 15 0,7 7-10
Прохідні рубки до 15 0,7 10-15

 


Додаток 8 до Інструкції з проведення рубок формування і оздоровленнялісів

 

Облікова картка переформування деревостану

N: ділянки ДП: Лісництво: Квартал: виділ: дата:
1. Тип лісу: 2. Функція (категорія) лісів 3. Мета переформування:
4. Цілі, сучасний стан, тенденції розвитку та заходи: 3. Природні загрози:(вітровали, буреломи, ерозія, заростання травами, лавини, зсуви, тощо)
6. Характеристики насадження чи дерев 7. Цільові, граничні чи мінімальні значення 8. Сучасний стан насадження 9. Необхідні заходи, їх повторюваність та інтенсивність(Тут і далі у цій колонці - перелік конкретних лісівничих заходів (переважно вибірка дерев і біогруп для регулювання складу, сприяння підросту), коли і через скільки років повторно і якої інтенсивності) 10. Контроль стану і успішності заходів (Тут і далі контроль і оцінка проведених заходів, а за необхідності – проведення нових)
Породний склад деревостану   Оптимальний склад деревостану Склад деревостану тепер Перший етап переформування - % вибірки дерев попородно, спосіб вибірки (к-ть «вікон» + окремих дерев) - досягнуті показники: склад, вікова структура, вертикальна і горизонтальна структура, поновлення. Другий етап переформування провести через ___ років
Вікова структура,- покоління Розподіл порід за поколіннями. Розподіл порід за поколіннями.  
Вертикальна структура - кількість ярусів Тип структури: ступінчаста, вертикально-ступінчаста, горизонтальна. К-ть ярусів Тип структури: ступінчаста, вертикально-ступінчаста, горизонтальна. К-ть ярусів  
Горизонтальна структура - зімкнутість крон - розмір прогалин Оптимальне перекриття крон порід деревостану, у десятих долях. Потенційна к-ть прогалин, розміри, м2 Існуюче перекриття крон порід деревостану, у десятих долях. Реальна к-ть прогалин, їх розміри, м2 Другий етап переформування - % вибірки дерев попородно, спосіб вибірки (к-ть «вікон» + окремих дерев) - досягнуті показники: склад, вікова структура, вертикальна і горизонтальна структура, поновлення. Третій етап переформування провести через ___ років  
Остійність дерев - розвиток крони (попородно): L/H   Стрункість, - H/D Оптимальне співвідношення довжини крони до висоти дерев головних порід (1/4, 1/3, 1/2 або – 2/3) у %. К-ть похилених стовбурів попородно, шт.   h/d до 80, h/d =81-100, h/d≥101 - попородно, оптимальне співвідношення, шт.. Теперішнє співвідношення довжини крони до висоти дерев головних порід (1/4, 1/3, 1/2 або – 2/3) у %. К-ть похилених стовбурів попородно, шт.   h/d до 70-80, h/d =81-100, h/d≥ 101, попородно, існуюче співвідношення  
Поновлення - успішність поновлення, тис.шт./га Кількість надійного підросту – попородно Кількість підросту - попородно  
Вкриття трав і підліску - від 1 до 100% Оптимальне проекційне покриття конкурентною рослинністю Проекційне покриття конкурентною рослинністю тепер  
Категорія стану дерев К-ть мертвих дерев, шт. - до 20 см, >20 см Категорія стану дерев – бажана Необхідна к-ть дерев для підтримання біорізноманіття і стійкості екосистеми Категорія стану дерев попородно Теперішня к-ть відмерлих (стоячих і лежачих) дерев  
                   

 


 

Додаток 9

до Інструкції з проведення рубок

формування і оздоровленнялісів

 

Типи лісових насаджень за типовими технологічними схемами проведення рубок переформування

№ ТС Тип лісу Наближеність деревостану до цільового Типи існуючих деревостанів (склад, вікова і просторова структура, стійкість, поновлення) Перший етап переформування Другий етап переформування Третій етап переформування Довгострокова ціль та основні технологічні параметри
склад, вікова і просторова структура, стійкість, поновлення тип і % вибірки, технологія, тривалість етапу склад, вікова і просторова структура, стійкість, поновлення тип і % вибірки, технологія, тривалість етапу cклад, вікова і просторова структура, стійкість, поновлення тип і % вибірки, технологія, тривалість етапу
С2-Бк цільовий 1
перехідний 2
віддалений 3
похідний 4

 

1. Цільовий (наближений до цільового) тип деревостану – показники сучасного деревостану відповідають встановленим показникам для оптимального деревостану, або відхиляються від них в межах до 20 відсотків.

2. Перехідний тип деревостану – головна порода деревостану відповідає лісорослинним умовам, решта показників сучасного деревостану відхиляються від встановлених показників для оптимальних деревостанів до 50 відсотків.

3. Віддалений тип деревостану – головна порода деревостану відповідає лісорослинним умовам або господарським цілям (захисним, рекреаційним, соціальним, експлуатаційним тощо), відхилення інших показників сучасного деревостану від встановлених показників для оптимальних деревостанів складає більше 50 відсотків. До цього типу деревостану відносяться також деревостани ослаблені внаслідок дії антропогенних або природних факторів середнього і сильного ступеню.

4. Похідний деревостан – головна порода насадження не відповідає умовам місцезростання та визначеним цілям.

При проектуванні лісовідновлення перевага повинна надаватись (там, де це можливо) природному відновленню. Для і створення лісових культур повинні проектуватися місцеві форми деревних порід. Уведення інших видів і форм деревних порід можливе настільки, наскільки це не матиме негативного впливу на екосистему.

 

 


Додаток 10

до Інструкції з проведення рубок

формування і оздоровленнялісів

 

 

Розподіл лісопаркової території на категорії ландшафтів, %

???Природні зони Категорії ландшафтів
закриті напіввідкриті відкриті
Полісся
Прикарпаття, Закарпаття
Лісостеп
Центральний Степ
Південний Степ
Південний берег Криму

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...