Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дисципліна «Вантажні перевезення»
Питання для комплексних кваліфікаційних завдань

на державний іспит студентів спеціальності

«Організація перевезень та управління на транспорті»

Рівень підготовки – ІІІ «Бакалавр з транспортних технологій»

Дисципліна «Вантажні перевезення»

1. Теоретичні питання

1.1 Розрахунок робочих парків рухомого складу на маятникових маршрутах.

1.2 Кількісні та якісні показники роботи рухомого складу автомобільного транспорту.

1.3 Маршрути руху та елементи процесу перевезень.

1.4 Розрахунок маятникових і кільцевих маршрутів наближеним методом.

1.5 Розрахунок збірно-розвізних маршрутів методом найкоротшої єднальної мережі.

1.6 Системи перевезень за організаційним принципом, їх переваги і недоліки.

1.7 Графіки і розклад роботи автомобілів, їх призначення і види. Вихідні дані для розробки графіків.

1.8 Організація роботи тягачів зі змінними причепами та напівпричепами.

1.9 Порядок розробки системи централізованих перевезень відомчим автотранспортом.

1.10 Визначення розрахункових (проектних) вантажопотоків. Діаграма вантажопотоків.

1.11 Розрахунок числа передач-прибирань та інтервалів між подачами вагонів.

1.12 Нормування маневрової роботи.

1.13 Нормування простою вагонів на вантажному фронті.

1.14 Форма та елементи графіка руху поїздів.

1.15 Роль і класифікація графіків руху поїздів.

1.16 Розрахунок станційних інтервалів неодночасного прибуття та перехрещення поїздів.

1.17 Добовий план-графік роботи станції. Призначення та порядок розробки.

1.18 Поняття про пропускну та провізну здатність залізничних колій, їх розрахунок.

1.19 Пропускна здатність перегонів при одноколійному парному графіку.

1.20 Технологія обробки місцевих вагонів.

1.21 Технологія обробки поїздів після прибуття в розформування.

1.22 Технологія обробки поїздів свого формування і операції по відправленню.

1.23 Елементи гіркової технології та її нормування.

1.24 Технологічні схеми і графіки виконання операцій гірки.

1.25 Показники роботи сортувальних гірок.

1.26 Приймально-здавальні (обмінні) операції між магістральною і промисловою станціями.

 

Практична частина

Організувати автомобільні перевезення в межах заводу за розвізними маршрутами методом найкоротшої єднальної мережі

2.1 Знайти найкоротшу єднальну мережу.

2.2 Набрати вантажні пункти у маршрути з урахуванням місткості автомобіля.

2.3 Визначити черговість об’їзду пунктів маршруту.

 

Розрахувати пропускну спроможність одноколійного перегону А - Б при парному графіку руху поїздів

2.1.Зобразити чотири можливі схеми пропуску поїздів через роздільні пункти обмежуючого перегону.2.2.Визначити періоди графіку для можливих схем пропуску поїздів.

2.3.Обрати найбільш вигідну схему пропуску поїздів по перегону і визначити пропускну здатність перегону.

Організувати розформування составів потягів на сортувальній гірці при роботі одного гіркового локомотива

2.1 Визначити час технологічних гіркових операцій: заїзд гіркового локомотива в парк прибуття, витягування состава (при розміщенні парків за паралельною схемою), насуву состава до вершини гірки, розпуску состава з гірки.

2.2 Скласти масштабний технологічний графік роботи сортувальної гірки. Показати на графіку технологічний цикл роботи гірки та визначити його тривалість.

2.3 Визначити середнє значення гіркового інтервалу в технологічному циклі та добову переробну здатність гірки.

Література з дисциплін «Вантажні перевезення»

1. Бабушкін Г. Ф. Технологія та організація транспортно-складських робіт на промисловому транспорті / Г. Ф. Бабушкін. – К. : ІСДО, 1993. – 186 с.

2. Яловой Ю.Г., Катляров А.М. Организация перевозок на промышленном транспорте / Ю. Г. Яловой, А. М. Катляров. – Минск : Вышейшая школа, 1982. – 248 с.

Дисципліна «Технологія та організація навантажувально-розвантажувальних робіт на транспорті»

1. Теоретичні питання

1.1 Організація та технологія вантажних робіт на складах мінерально-будівельних матеріалів.

1.2 Організація та технологія вантажних робіт на складах руди.

1.3 Організація та технологія вантажних робіт на складах вугілля.

1.4 Організація та технологія вантажних робіт на складах щебеню.

1.5 Розрахунок складів методом питомих навантажень.

1.6 Технологія навантаження і вивантаження рухомого складу вантажних підвісних канатних доріг.

1.7 Організація та технологія вантажних робіт на складах будівельних матеріалів.

1.8 Вантажні підвісні канатні дороги. Загальні відомості і класифікація.

1.9 Автоматизація бункерних систем.

1.10 Транспортуючі машини. Загальні відомості та класифікація.

1.11 Тягові елементи конвеєрів. Основні вимоги до тягових елементів, їх переваги і недоліки

1.12 Елеватори. Устрій, класифікація, сфера застосування.

1.13 Ковші елеваторів. Класифікація, переваги та недоліки, сфера застосування.

1.14 Стрічки конвеєрів. Устрій, переваги і недоліки, сфера застосування.

1.15 Натяжні пристрої стрічкових конвеєрів. Устрій, переваги та недоліки, сфера застосування.

1.16 Опорні пристрої стрічкових конвеєрів. Устрій, переваги та недоліки, сфера застосування.

1.17 Методика розрахунку стрічкового конвеєра.

Практична частина

Розрахувати основні характеристики прямокутного бункера

2.1 Розрахувати необхідне та фактичне значення гідравлічного радіуса.

2.2 Визначити висоту призматичної та пірамідальної частин бункера.

2.3 Розрахувати швидкість падіння вантажу в момент удару при завантаженні вагонів.

 

Розрахувати основні характеристики установки гідротранспорту

2.1 Встановити мінімально припустиму швидкість транспортування.

2.2 Розрахувати необхідний для транспортування суміші напір.

2.3 Розрахувати потужність приводу пульпонасосу.

Виконати розрахунок стрічкового конвеєра

2.1 Визначити ширину стрічки для транспортування заданого вантажу.

2.2 Вибрати тягове зусилля попереднім розрахунком.

2.3 Визначити тягове зусилля методом обходу по контуру.

Література з дисциплін

1. Гриневич Г. П. Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном транспорте / Г. П. Гриневич. – М. : Транспорт, 1981. – 343 с.

2. Гриневич Г. П. Комплексно-механизированные и автоматизированные склады на транспорте / Г. П. Гриневич. – М. : Транспорт, 1976. – 280 с.

3. Беркман М.Б. Подвесные канатные дороги / М. Б. Беркман, Г. Н. Бовский, Г. Г. Куйбида, Ю. С. Леонтьев. – М. : Машиностроение, 1984. – 264 с.

4. Кривцов И. П. Погрузочно-разгрузочные работы на транспорте / И. П. Кривцов. – М. : Транспорт, 1985. – 200 с.

5. Кузьмин А. В. Справочник по расчетам механизмов подъемно-транспортных машин / А. В. Кузьмин, Ф. Л. Марон. – Минск : Вышейшая школа, 1983. – 350 с.

6. Спиваковский А. О. Транспортирующие машины / А. О. Спиваков-ский, В.К.Дьячков. – М .: Машиностроение, 1983. – 487 с.

Практична частина

Скласти контактний графік взаємодії при перевалці сипучих вантажів із залізничного транспорту в річковий в порту з використанням накопичувального складу

2.1 Визначити обсяг вантажу, що надійшов на склад до початку навантаження річкового состава.

2.2 Розрахувати час навантаження першої баржі.

2.3 Визначити максимальний залишок вантажу на накопичувальному складі.

Скласти оптимальний варіант обслуговування причалів і споживачів автотранспортом, при якому пробіг автомобілів буде мінімальним, а план перевезень – виконаним

2.1 Методом північно-західного кута скласти початковий план перевезень.

2.2 Методом потенціалів встановити порушення у початковому плані.

2.3 Скласти оптимальний план перевезень та порівняти його ефективність із початковим планом.

Практична частина

Визначити новий рівень рентабельності та її приріст

2.1 Розрахувати рентабельність на початок року.

2.2 Розрахувати рентабельність на кінець року.

2.3 Розрахувати зміну рентабельності, порівняти показники та зробити висновок за рахунок чого відбулася зміна рентабельності.

Визначити результати діяльності підприємства

2.1 Визначити валовий та чистий прибуток на початок року.

2.2 Визначити валовий та чистий прибуток на кінець року.

2.3 Порівняти показники діяльності підприємства, розрахувати їх зміну та зробити висновки.

 

Визначити балансову вартість та показники використання основних фондів

2.1 Визначити балансову вартість основних фондів.

2.2 Визначити загальні річні амортизаційні відрахування.

2.3 Розрахувати показники використання основних фондів.

Визначити заробіток комплексної бригади і заробіток кожного робітника з урахуванням коефіцієнта трудової участі (КТУ)

2.1 Розрахувати основний заробіток бригади.

2.2 Розрахувати додатковий заробіток бригади.

2.3 Визначити загальний заробіток бригади та поділити його між робітниками з урахуванням коефіцієнта трудової участі (КТУ).

Визначити заробіток комплексної бригади і заробіток кожного робітника

2.1 Розрахувати основний заробіток бригади.

2.2 Розрахувати додатковий заробіток бригади.

2.3 Визначити загальний заробіток бригади.

 

Розрахувати економічні показники вантажної роботи

2.1 Визначити кількість засобів механізації для виконання заданого обсягу роботи.

2.2 Розрахувати річні експлуатаційні витрати.

2.3 Скласти калькуляцію собівартості виконання однієї тонно-операції.

Розрахувати економічні показники вантажної роботи вивантаження вугілля з піввагонів на підвищеній колії та навантаженні його в автомобіль за допомогою тракторних навантажувачів

2.1 Визначити кількість піввагонів з вугіллям, що прибувають під вивантаження, та кількість тракторних навантажувачів .

2.2 Визначити річні експлуатаційні витрати на вантажно-розвантажувальні роботи.

2.3 Скласти калькуляцію собівартості однієї тонно-операції.

Практична частина

Виконати оптимальну маршрутизацію та визначити показники роботи рухомого складу на маршрутах при організації перевезень масових вантажів автомобільним транспортом

2.1 Методом суміщених планів розробити маршрути доставки вантажів на помашинних перевезеннях (оптимальний план повернення порожніх автомобілів розраховується на ЕОМ).

2.2 Для кожного з розроблених маршрутів розрахувати:

- коефіцієнт використання пробігу;

- годинну продуктивність автомобілів у тоннах.

2.3 Розрахувати норму витрат палива автомобілями на маршрутах у звичайних умовах експлуатації.

 

Виконати оптимальну маршрутизацію та визначити показники роботи рухомого складу на маршрутах при організації перевезень партіонних вантажів автомобільним транспортом

2.1 Методом Кларка-Райта розробити розвізні маршрути для доставки партіонних вантажів шести споживачам (1-6) з пункту 0.

2.2 Для кожного з розроблених маршрутів визначити: коефіцієнт використання вантажопідйомності (статичний та динамічний) та годинну продуктивність автомобіля у тоннах.

2.3 Розрахувати норму витрат палива автомобілями на маршрутах у звичайних умовах експлуатації.

Процесів і систем»

1. Воркут А. И. Грузовые автомобильные перевозки / А И. Воркут. – К. : Вища школа, Головное изд-во, 1986. – 447 с.

2. Житков В. А. Планирование автомобильных перевозок грузов мелкими партиями В.А.Житков. – М. : Транспорт, 1976. – 108 с.

3. Житков В.А. Методы оперативного планирования грузовых автомобильных перевозок / В. А. Житков, К. В. Ким. – М.: Транспорт, 1982. – 184 с.

 

Дисципліна «Логістика»

1. Теоретичні питання

1.1 Логістика і ринок.

1.2 Основні принципи логістики.

1.3 Матеріальні і інформаційні потоки в логістиці, їх роль в функціонуванні логістичної системи.

1.4 Шість правил логістики.

1.5 Транспортна логістика. Сутність і призначення.

1.6 Сутність юнімодальної, інтермодальної і термінальної системи доставки товарів.

1.7 Логістика і запаси.

1.8 Логістика і маркетинг. Умови ефективного розвитку їх взаємодії.

1.9 Сутність термінальних систем і логістичних центрів.

1.10 Мікрологістична система АТП.

Дисципліна «Транспортне право»

1. Теоретичні питання

1.1 Предмет, система та джерела транспортного права.

1.2 Правові основи діяльності автотранспорту в Україні (на основі сукупності діючих законів, які регламентують транспортну діяльність).

1.3 Правові, економічні, організаційні і соціальні основи діяльності транспорту.

1.4 Відповідальність за неналежне виконання договору про перевезення пасажирів, вантажів та багажу автомобільним транспортом.

1.5 Правопорушення та юридична відповідальність в сфері транспорту.

1.6 Правові форми захисту прав учасників транспортних відносин. (Поняття та юридичне значення комерційних актів. Акти загальної форми).

1.7 Поняття адміністративного правопорушення, його ознаки. Склад адміністративного проступку.

1.8 Види адміністративних правопорушень на транспорті.

1.9 Відповідальність перевізників за втрату, нестачу та пошкодження вантажу.

 

Питання для комплексних кваліфікаційних завдань

на державний іспит студентів спеціальності

«Організація перевезень та управління на транспорті»

Рівень підготовки – ІІІ «Бакалавр з транспортних технологій»

Дисципліна «Вантажні перевезення»

1. Теоретичні питання

1.1 Розрахунок робочих парків рухомого складу на маятникових маршрутах.

1.2 Кількісні та якісні показники роботи рухомого складу автомобільного транспорту.

1.3 Маршрути руху та елементи процесу перевезень.

1.4 Розрахунок маятникових і кільцевих маршрутів наближеним методом.

1.5 Розрахунок збірно-розвізних маршрутів методом найкоротшої єднальної мережі.

1.6 Системи перевезень за організаційним принципом, їх переваги і недоліки.

1.7 Графіки і розклад роботи автомобілів, їх призначення і види. Вихідні дані для розробки графіків.

1.8 Організація роботи тягачів зі змінними причепами та напівпричепами.

1.9 Порядок розробки системи централізованих перевезень відомчим автотранспортом.

1.10 Визначення розрахункових (проектних) вантажопотоків. Діаграма вантажопотоків.

1.11 Розрахунок числа передач-прибирань та інтервалів між подачами вагонів.

1.12 Нормування маневрової роботи.

1.13 Нормування простою вагонів на вантажному фронті.

1.14 Форма та елементи графіка руху поїздів.

1.15 Роль і класифікація графіків руху поїздів.

1.16 Розрахунок станційних інтервалів неодночасного прибуття та перехрещення поїздів.

1.17 Добовий план-графік роботи станції. Призначення та порядок розробки.

1.18 Поняття про пропускну та провізну здатність залізничних колій, їх розрахунок.

1.19 Пропускна здатність перегонів при одноколійному парному графіку.

1.20 Технологія обробки місцевих вагонів.

1.21 Технологія обробки поїздів після прибуття в розформування.

1.22 Технологія обробки поїздів свого формування і операції по відправленню.

1.23 Елементи гіркової технології та її нормування.

1.24 Технологічні схеми і графіки виконання операцій гірки.

1.25 Показники роботи сортувальних гірок.

1.26 Приймально-здавальні (обмінні) операції між магістральною і промисловою станціями.

 

Практична частина

Організувати автомобільні перевезення в межах заводу за розвізними маршрутами методом найкоротшої єднальної мережі

2.1 Знайти найкоротшу єднальну мережу.

2.2 Набрати вантажні пункти у маршрути з урахуванням місткості автомобіля.

2.3 Визначити черговість об’їзду пунктів маршруту.

 

Розрахувати пропускну спроможність одноколійного перегону А - Б при парному графіку руху поїздів

2.1.Зобразити чотири можливі схеми пропуску поїздів через роздільні пункти обмежуючого перегону.

2.2.Визначити періоди графіку для можливих схем пропуску поїздів.

2.3.Обрати найбільш вигідну схему пропуску поїздів по перегону і визначити пропускну здатність перегону.

Організувати розформування составів потягів на сортувальній гірці при роботі одного гіркового локомотива

2.1 Визначити час технологічних гіркових операцій: заїзд гіркового локомотива в парк прибуття, витягування состава (при розміщенні парків за паралельною схемою), насуву состава до вершини гірки, розпуску состава з гірки.

2.2 Скласти масштабний технологічний графік роботи сортувальної гірки. Показати на графіку технологічний цикл роботи гірки та визначити його тривалість.

2.3 Визначити середнє значення гіркового інтервалу в технологічному циклі та добову переробну здатність гірки.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09; просмотров: 666

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...