Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дисципліна «Комерційна робота на транспорті»
1. Теоретичні питання

1.1 Організація приймання вантажу до автомобільного перевезення.

1.2 Організація видачі вантажів після автомобільного перевезення.

1.3 Операції по прийманню вантажів до залізничного перевезення.

1.4 Навантаження та операції по відправленню вантажів на залізничному транспорті.

1.5 Операції в шляху прямування вантажу залізницею.

1.6 Операції по прибуттю вантажів після залізничного перевезення.

1.7 Операції з вивантаження та оформлення видачі вантажів після залізничного перевезення.

1.8 Документальне оформлення перевезень вантажів на автотранспорті.

1.9 Документальне оформлення перевезень вантажів на залізничному транспорті

1.10 Документальне оформлення перевезень вантажів на морському транспорті.

1.11 Основні види та характерні особливості коносаментів.

1.12 Основні види та характерні особливості чартерів при морських перевезеннях.

1.13 Структура й види тарифів на залізничному транспорті.

1.14 Структура і види тарифів на автомобільному транспорті.

1.15 Організація приймання вантажів до морського перевезення.

1.16 Організація видачі вантажів після морського перевезення.

1.17 Документальне оформлення міжнародних автомобільних перевезень.

1.18 Митне оформлення автотранспортних засобів при виконанні міжнародних перевезень.

1.19 Договір міжнародного залізничного перевезення (Угода УМВС).

1.20 Документальне оформлення міжнародних залізничних перевезень.

1.21 Ліцензування діяльності перевізників для виконання міжнародних автомобільних перевезень.

1.22 Основні принципи митної транзитної системо МДП при організації міжнародних автомобільних перевезень.

  1. Практичні завдання

Організувати доставку вантажу в залізничному сполученні

2.1 Підготувати вантаж до перевезення та визначити необхідну кількість засобів пакетування.

2.2 Розрахувати добові вантажопотоки, необхідну кількість транспортних засобів та розробити схему розташування вантажу у вагоні.

2.3 Визначити тарифну відстань перевезення, строк доставки та витрати на доставку вантажу.

Організувати доставку вантажу в автомобільному сполученні

2.1 Підготувати вантаж до перевезення та визначити необхідну кількість засобів пакетування.

2.2 Розрахувати добові вантажопотоки та розробити схему розташування вантажу в напівпричепі.

2.3 Визначити необхідну кількість автопоїздів для перевезення.

 

Організувати виконання комерційної роботи на контейнерному терміналі

2.1 Вибрати тип рухомого складу для перевезення контейнерів та розрахувати необхідну кількість транспортних засобів.

2.2 Визначити розмір і ємність контейнерного майданчика.2.3 Визначити норми часу на вантажні та комерційні операції.

Організувати обробку контейнерів в порту та визначити витрати на їхню обробку

2.1 Визначити продуктивність перевантажувального механізму та норми часу на виконання вантажних операцій.

2.2 Розробити графік обробки судна в порту.

2.3 Визначити витрати на обробку контейнерів в порту.

Визначити ємність транспортного ринку при автомобільних перевезеннях

2.1 Визначити обсяг зовнішньої торгівлі на поточний рік методом регресійного аналізу.

2.2 Визначити обсяг зовнішньоторговельних автомобільних перевезень

2.3.Визначити ємність транспортного ринку для забезпечення виконання міжнародних автомобільних перевезень.

Література з дисципліни «Комерційна робота на транспорті»

1. Вільковський Є. К. Вантажознавство / Є. К. Вільковський, І. І. Кельман, О. О. Бакулич. – Львів : Інтелект-Захід, 2007. – 496 с.

2. Довідник вантажовласника. – Дніпропетровськ : Укрзалізниця, Придніпровська залізниця, 2002. – 268 с.

3. Назаренко В. М. Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности / В. М. Назаренко, К. С. Назаренко. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. – 212 с.

4. Нечаев Г.И. Управление грузовой и коммерческой работой и грузоведение / Г. И. Нечаев, Г. Ф. Бабушкин. – Луганск: Изд-во Восточно-Украинского национального ун-та им. В. Даля, 2002 – 568 с.

5. Перепон В. П. Организация перевозок грузов / В. П. Перепон. – М.: Маршрут, 1986. – 614 с.

6. Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні / Нормативні документи : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www. zakon2.rada.gov.ua.

7. Правила перевезення вантажів Залізничним транспортом в Україні / Нормативно-правова база : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //www. uz.gov.ua.

8. Управление грузовой и коммерческой работой на железнодорожном транспорте: Учебник для вузов / А. А. Смехов, В. В. Повороженко, А. Т. Дерибас и др. ; Под ред. А. А. Смехова. – М. : Транспорт, 1990. – 351 с.

Дисципліна «Логістика»

1. Теоретичні питання

1.1 Логістика і ринок.

1.2 Основні принципи логістики.

1.3 Матеріальні і інформаційні потоки в логістиці, їх роль в функціонуванні логістичної системи.

1.4 Шість правил логістики.

1.5 Транспортна логістика. Сутність і призначення.

1.6 Сутність юнімодальної, інтермодальної і термінальної системи доставки товарів.

1.7 Логістика і запаси.

1.8 Логістика і маркетинг. Умови ефективного розвитку їх взаємодії.

1.9 Сутність термінальних систем і логістичних центрів.

1.10 Мікрологістична система АТП.

Література з дисципліни «Логістика»

1. Гаджинский А. М. Основы логистики / А. М. Гаджинский. – М. : Маркетинг, 1996. – 120 с.

2. Основы логистики / Под ред. Л. Б. Миротина, В. И. Сергеева. – М.: 2000. – 200 с.

3. Транспортная логистика : Уч. Пособие / Под ред. Л. Б. Миротина. – М. : МАДИ, 1996. – 210 с.

4. Транспортная логистика : Учебник для транспортных вузов / Под общей редакцией Л. Б. Миротина). – М.: Изд-во «Экзамен», 2002. – 512с.

 

Дисципліна «Транспортне право»

1. Теоретичні питання

1.1 Предмет, система та джерела транспортного права.

1.2 Правові основи діяльності автотранспорту в Україні (на основі сукупності діючих законів, які регламентують транспортну діяльність).

1.3 Правові, економічні, організаційні і соціальні основи діяльності транспорту.

1.4 Відповідальність за неналежне виконання договору про перевезення пасажирів, вантажів та багажу автомобільним транспортом.

1.5 Правопорушення та юридична відповідальність в сфері транспорту.

1.6 Правові форми захисту прав учасників транспортних відносин. (Поняття та юридичне значення комерційних актів. Акти загальної форми).

1.7 Поняття адміністративного правопорушення, його ознаки. Склад адміністративного проступку.

1.8 Види адміністративних правопорушень на транспорті.

1.9 Відповідальність перевізників за втрату, нестачу та пошкодження вантажу.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09; просмотров: 603

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...