Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Література з дисциплін «Вантажні перевезення»
1. Бабушкін Г. Ф. Технологія та організація транспортно-складських робіт на промисловому транспорті / Г. Ф. Бабушкін. – К. : ІСДО, 1993. – 186 с.

2. Яловой Ю.Г., Катляров А.М. Организация перевозок на промышленном транспорте / Ю. Г. Яловой, А. М. Катляров. – Минск : Вышейшая школа, 1982. – 248 с.

Дисципліна «Технологія та організація навантажувально-розвантажувальних робіт на транспорті»

1. Теоретичні питання

1.1 Організація та технологія вантажних робіт на складах мінерально-будівельних матеріалів.

1.2 Організація та технологія вантажних робіт на складах руди.

1.3 Організація та технологія вантажних робіт на складах вугілля.

1.4 Організація та технологія вантажних робіт на складах щебеню.

1.5 Розрахунок складів методом питомих навантажень.

1.6 Технологія навантаження і вивантаження рухомого складу вантажних підвісних канатних доріг.

1.7 Організація та технологія вантажних робіт на складах будівельних матеріалів.

1.8 Вантажні підвісні канатні дороги. Загальні відомості і класифікація.

1.9 Автоматизація бункерних систем.

1.10 Транспортуючі машини. Загальні відомості та класифікація.

1.11 Тягові елементи конвеєрів. Основні вимоги до тягових елементів, їх переваги і недоліки

1.12 Елеватори. Устрій, класифікація, сфера застосування.

1.13 Ковші елеваторів. Класифікація, переваги та недоліки, сфера застосування.

1.14 Стрічки конвеєрів. Устрій, переваги і недоліки, сфера застосування.

1.15 Натяжні пристрої стрічкових конвеєрів. Устрій, переваги та недоліки, сфера застосування.

1.16 Опорні пристрої стрічкових конвеєрів. Устрій, переваги та недоліки, сфера застосування.

1.17 Методика розрахунку стрічкового конвеєра.

Практична частина

Розрахувати основні характеристики прямокутного бункера

2.1 Розрахувати необхідне та фактичне значення гідравлічного радіуса.

2.2 Визначити висоту призматичної та пірамідальної частин бункера.

2.3 Розрахувати швидкість падіння вантажу в момент удару при завантаженні вагонів.

 

Розрахувати основні характеристики установки гідротранспорту

2.1 Встановити мінімально припустиму швидкість транспортування.

2.2 Розрахувати необхідний для транспортування суміші напір.

2.3 Розрахувати потужність приводу пульпонасосу.

Виконати розрахунок стрічкового конвеєра

2.1 Визначити ширину стрічки для транспортування заданого вантажу.

2.2 Вибрати тягове зусилля попереднім розрахунком.

2.3 Визначити тягове зусилля методом обходу по контуру.

Література з дисциплін

1. Гриневич Г. П. Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном транспорте / Г. П. Гриневич. – М. : Транспорт, 1981. – 343 с.2. Гриневич Г. П. Комплексно-механизированные и автоматизированные склады на транспорте / Г. П. Гриневич. – М. : Транспорт, 1976. – 280 с.

3. Беркман М.Б. Подвесные канатные дороги / М. Б. Беркман, Г. Н. Бовский, Г. Г. Куйбида, Ю. С. Леонтьев. – М. : Машиностроение, 1984. – 264 с.

4. Кривцов И. П. Погрузочно-разгрузочные работы на транспорте / И. П. Кривцов. – М. : Транспорт, 1985. – 200 с.

5. Кузьмин А. В. Справочник по расчетам механизмов подъемно-транспортных машин / А. В. Кузьмин, Ф. Л. Марон. – Минск : Вышейшая школа, 1983. – 350 с.

6. Спиваковский А. О. Транспортирующие машины / А. О. Спиваков-ский, В.К.Дьячков. – М .: Машиностроение, 1983. – 487 с.

Дисципліна «Взаємодія видів транспорту»

1. Теоретичні питання

1.1 Задачі взаємодії видів транспорту.

1.2 Економічна сфера взаємодії видів транспорту.

1.3 Технічна сфера взаємодії видів транспорту.

1.4 Технологічна сфера взаємодії видів транспорту.

1.5 Оптимізація взаємодії видів транспорту при оперативному управлінні.

1.6 Принципи розробки контактних графіків взаємодії при узгодженому розкладі руху річкового та залізничного транспорту.

 

Практична частина

Скласти контактний графік взаємодії при перевалці сипучих вантажів із залізничного транспорту в річковий в порту з використанням накопичувального складу

2.1 Визначити обсяг вантажу, що надійшов на склад до початку навантаження річкового состава.

2.2 Розрахувати час навантаження першої баржі.

2.3 Визначити максимальний залишок вантажу на накопичувальному складі.

Скласти оптимальний варіант обслуговування причалів і споживачів автотранспортом, при якому пробіг автомобілів буде мінімальним, а план перевезень – виконаним

2.1 Методом північно-західного кута скласти початковий план перевезень.

2.2 Методом потенціалів встановити порушення у початковому плані.

2.3 Скласти оптимальний план перевезень та порівняти його ефективність із початковим планом.

Література з дисципліни «Взаємодія видів транспорту»

1. Правдин Н. В. Взаимодействие различных видов транспорта / Н. В. Правдин, В. Я. Негрей, В. А. Подкопаев. – М.: Транспорт, 1989. – 189 с.

Дисципліна «Економіка перевезень»

  1. Теоретичні питання

1.1 Рентабельність підприємства та транспортної продукції.

1.2 Облік та оцінка основних фондів. Амортизація.

1.3 Шляхи зниження собівартості транспортної продукції.

1.4 Функції цін. Види цін. Вплив попиту та пропозиції на рівень цін

1.5 Основні виробничі фонди , їх склад, структура і особливості на транспорті.

1.6 Прибуток підприємства та фактори, що впливають на величину прибутку.

1.7 Організація оплати праці на транспорті.

1.8 Заробітна плата номінальна і реальна. Основи формування оплати праці.

1.9 Сутність, склад та класифікація оборотних засобів.

 

Практична частина

Визначити новий рівень рентабельності та її приріст

2.1 Розрахувати рентабельність на початок року.

2.2 Розрахувати рентабельність на кінець року.

2.3 Розрахувати зміну рентабельності, порівняти показники та зробити висновок за рахунок чого відбулася зміна рентабельності.

Визначити результати діяльності підприємства

2.1 Визначити валовий та чистий прибуток на початок року.

2.2 Визначити валовий та чистий прибуток на кінець року.

2.3 Порівняти показники діяльності підприємства, розрахувати їх зміну та зробити висновки.

 

Визначити балансову вартість та показники використання основних фондів

2.1 Визначити балансову вартість основних фондів.

2.2 Визначити загальні річні амортизаційні відрахування.

2.3 Розрахувати показники використання основних фондів.

Визначити заробіток комплексної бригади і заробіток кожного робітника з урахуванням коефіцієнта трудової участі (КТУ)

2.1 Розрахувати основний заробіток бригади.

2.2 Розрахувати додатковий заробіток бригади.

2.3 Визначити загальний заробіток бригади та поділити його між робітниками з урахуванням коефіцієнта трудової участі (КТУ).

Визначити заробіток комплексної бригади і заробіток кожного робітника

2.1 Розрахувати основний заробіток бригади.

2.2 Розрахувати додатковий заробіток бригади.

2.3 Визначити загальний заробіток бригади.

 

Розрахувати економічні показники вантажної роботи

2.1 Визначити кількість засобів механізації для виконання заданого обсягу роботи.

2.2 Розрахувати річні експлуатаційні витрати.

2.3 Скласти калькуляцію собівартості виконання однієї тонно-операції.

Розрахувати економічні показники вантажної роботи вивантаження вугілля з піввагонів на підвищеній колії та навантаженні його в автомобіль за допомогою тракторних навантажувачів

2.1 Визначити кількість піввагонів з вугіллям, що прибувають під вивантаження, та кількість тракторних навантажувачів .

2.2 Визначити річні експлуатаційні витрати на вантажно-розвантажувальні роботи.

2.3 Скласти калькуляцію собівартості однієї тонно-операції.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09; просмотров: 600

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...