Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Робота з фрагментами тексту (виділення, копіювання, вилучення, вставлення блоків тексту.

Виділення: одне слово- двічі клацнути лівою кн. миша; 1 рядок – клацнути зліва від рядка; абзац – клацнути двічі зліва від абзацу; весь текст – клацнути тричі зліва від тексту (або Правка→ Выделить все): блок тексту – встановити курсор на початок блоку, підвести вказівник мишки до кінця блоку і утримуючи клавішу Shift клацнути мишкою. Копіювання: виділити блок тексту → Правка → Копировать (або кн. ”Копировать”). Щоб виконати операцію вставки → ставимо курсор у потрібне місце→ Правка→ Вставить, або вик. Комбінацію клавіш Ctrl + V, або кн. на панелі інструментів. Вилучити фрагмент тексту можна , попередньо виділивши його, натиснути кн. Delete, або вик. Команду Правка→Вырезать (або Ctrl +Х, або відповідну кн. на панелі інструментів). За доп. цієї ком. текст копіюється в буфер обміну, а потім вилучається.

Робота з панелями інструментів

Стандартний вигляд вікна Word включає такі панелі інструментів: Стандартная и Форматирование. Для перегляду переліку всіх панелей: Вид → Панель інструментів → Настройка. Можна створити власну панель: у вікні Настройка у вкладці Панель инструментов,акт. кн. Создать→ у вікні вводимо ім’я → ОК; ”Удалить” – вилучення створених користувачем панелей; “Сброс” – виконує відновлення стандартного виду панелі. Додавання або вилучення кнопок відбувається в “Команді” , яка містить вікно, в якому в лівій частині- перелік всіх категорій кн-к (назви яких повторюють ком-и осн. Меню); у правій частині – перелік кнопок, що вміщені у вибрану категорію. При акт-ї кн. з’являється опис дії кнопки у кн. “Описание”. Для додавання кнопки, в панелі вказівник миші підводять до кн.

“Настройка”→ натискають і перетягують у панель. Для вилучення кнопок із панелі – акт. цю кнопку на панелі і тягнуть у вікно “Настройка”. “Параметри відображають підказки для кнопок, комбінації клавіш”

Заміна символів у документі. Користування автотекстом.

Параметри для символів встановлюються у вікні ФОРМАТ/СИМВОЛ (вид шрифту, розмір шрифту, начертание(курсив).

ЕФЕКТИ: верхні і нижні індекси, закреслений шрифт, захований шрифт.

Користування автотекстом. Використовують для автоматичного повторення слів, що часто зустрічаються. Потрібну частину виділити + ВСТАВКА/АВТОТЕКСТ/СОЗДАТЬ+ім”я елементу (1 літера). Для вставлення елементу у текст вводять ім’я +F3.

Використання функції “Обрамление” і “Заливка”(“Границы и заливка”).

Ця ф-я може бути застосована до:-поточного абзацу; - декількох попередньо виділених абзаців; -або до цілої сторінки.

Для виконання активізують команду ФОРМАТ/ГРАН. И ЗАЛИВКА.

- вкладка Границы—тип рамки, тип ліній рамки, колір, параметри...вилучає попередньо створену рамку;

- Страница—втановл. аналогічні параметри, але для цілої сторінки.

- Заливка—визначає колір фону в рамці та його інтенсивність.

Форматування тексту (параметри абзацу, шрифту), сторінки

Параметри абзацу. Поч. абзацу визнач маркером абзацу (. Для перегляду маркерів активіз. кн. Непечатаемые Символы. Абзац ств. за допом. кн. Enter. Параметри абзацу: – відступити справа/зліва відносно розмірів параметрів стор.; – абзацний відступ; – вирівнювання; – міжрядковий інтервал. Перші 2 встановл. за допом. маркерів на спец. лінійці (верхній абзацний відступ, нижній змінює розмір лівої межі, правий нижній – відступ правої межі, 3-ій встановл. за допом. кнопки, 4-ий за допом. команд Формат, Абзац. У цьому вікні можна встановити абзац перед і після рядка.

Параметри шрифту. Кожний шрифт має різні начертания (жирное, курсивное, жирный курсив), які використ. для виділ. важливих фрагментів тексту. Щоб продивитись, які комбінації клавіш назначені елементам панелі інструментів форматування, на вкладці Параметри вікна Настройкавстановити Отображать подсказки для кнопокіВключить в подсказки сочетания клавиш. Також встановлення шрифта можна виконувати у вікні Шрифт (меню Формат, ком. Шрифт), яке містить поле попереднього огляду Образец.Для закреслення символів, а також для зміни символьного інтервалу поле Интервал, зміщення символів відносно базової лінії тексту – поле Смещение,зміна масштабу символів по горизонталі – поле Масштаб(на вкладці Интервал).

Форматув. сторінки. Кожна стор. має верхнє ліве і праве поле. Для зміни параметрів стор. використ. Файл, Параметры, Страницы. Далі у вкладці Поля можна змінити значення полів. У вкладці Размер бумагиможна змінити орієнтацію стор.: альбомная, книжная. У вкладці Макет існують перемикачі парних і непарних колонтитулів. Як правило, документ має 1 розділ. У рядку статуса (стор., розділ). Для встановлення розділу – Вставка, Разрыв(начать со следующей или текущей стр.).

Робота з буквіцею

Для візуального виділення. Можна ств. з букви, слова, з цілого 1-го слова абзацу. Для цього його попередньо виділяють, потім – Формат, Буквица. У вікні можна встановити додаткові параметри: висота відносно рядка. Можна ств. буквицю під текстом або в тексті. Параметри, Нетвилучає попередньо створену буквицю.

Вставлення символів

(для вставлення тих символів, аналогів яких нема на клавіатурі). Для цього Вставка, Символ. У таблиці символів вибирають потрібний символ, Вставить.Над табл. символів розташ. таблиця шрифтів. У випадку, коли символ вставляється в документ часто, йому можна присвоїти комбінацію клавіш. Для цього в таблиці символів активіз. потрібний символ, кнопка Клавиша, вікно Настройка, де у полі Новое сочетание клавиш встановл. комбінація клавіш, кн. Назначить, закрыть, повертаємось у вікно з табл. символів і закриваємо.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-22

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...