Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поняття мереж, програмні та апаратні засоби мереж.
Комп’юторна мережа—це сукупність комп’юторів, що зв’язані засобами передачі даних, використовуючи зв’язок, один комп’ютор отримує доступ до таких ресурсів як пам’ять, модем, факс, принтер. В залежності від розташування комп-ів в мережі, мережі поділ. на глобальніта локальні. Глобальна М. може включ. інші мережі (локальні) або окремі комп-и. Глобальні поділ. на міські, регіональні, транснаціональні, національні. Локальні мережі об’єднують ком-пи ,що розташовані на відстані не більше декількох кілометрів. Локальна мережа з’єднується за допомогою швидкісних ліній зв’язку і спільно використовує програмні та апаратні ресурси. Мережі ,що створюються в мережі однієї організації наз. корпоративними або мережами. Фізична одиниця мереж –це вузол. Вузлом може бути комп’ютер, принтер. Комп’ютерні мережі діляться на 2 категорії : 1) на робочі станції, де працюють користувачі; 2)сервери, які обслуговують, і використовуються для об’єднання і розподілу ресурсів у мережі. Сервером може бути або достатньо потужний комп-р , або декілька , один з яких є головний. Сукупність сервера і підключених до нього комп-ів наз доменом. Існують файлові сервери , принтерні сервери, сервери зв’язку. Комп-и, які одночасно виконують функції файлового сервера і робочої станції в мережі утворюють однорангову мережу. Однорангова мережа—це така, де всім комп-м наданий однаковий пріоритет, а ресурси кожного вузла доступні всім іншим вузлам . Мережа типу клієнт-сервер, в якій одні комп-ри викон. роль серверів , а інші клієнтів. Суперсервер—це система взаємодублюючих дискових накопичувачів , в яких файли , що записані на одному диску, автоматично дзеркально відображуються на резервному. Послуги комп-а з великими обсягами оперативної і дискової пам’яті виділяють у проксі—сервер, що виконують декілька функцій:1)функція кешування—ця функція полягає в тому, що сервер зберігає веб-сторінку, до якої часто звертаються, на своєму диску, при запуску – інформація читається з диску;2) функція обмеження доступу користувачів до визначеної сторінки---фільтрація;3)функція ведення журналу реєстрації, де зберігається дата, ім’я користувача, сайта. Для об’єднання двох окремих однотипних мереж використовуються мости, які складаються з апаратних та програмних засобів і є необхідним елементом для підвищення ефективності безпеки та дальності мереж. Мостиможуть з’єднати двіаналогічні мережі, але з різними швидкостями передач, використовуються в роботі мереж з різними топологіями і середовищами передач. Для великих мереж з метою вибору найбільш оптимального шляху для передачі інформації використовуються маршрутизатори,в яких маршрут вибирається із попередньо створеного адміністратором мереж маршрутних таблиць . Динамічні маршрутизатори працюють за допомогою спеціальних алгоритмів( вибирають найбільш оптимальний шлях, аналізують стан каналу зв’язку, самі коректують маршрутні таблиці.Протоколи і інтерфейси мереж. Мережеві адаптери. Підключення комп-а до кабеля мережі за допомогою мереженого адаптера. Вони викон. такі основні операції:1)передача даних із оперативної пам’яті в адаптер або навпаки;2) Буферизація—під час обробки в мереженому адаптері дані зберігаються в буфері;3)формування пакетів –при передачі даних мережевий адаптер розділяє дані на частини(при прийомі з’єднує ), додає до пакетів заголовок і кінець;4) доступ до кабеля –за допомогою адаптера перехоплюється вільна лінія зв’язку;5)перетворенняданих із попереднього виду у послідовний. Пакет даних має такі обов’язкові елементи:1)унікальна адреса відправника , унікальна адреса отримувача---ознака ,яка характеризує тип пакета;2)дані або повідомлення;3)контрольна сума для виявлення помилок .Вузол ,що отримує такі повідомлення , повинен виконати розрахунок цієї суми і порівняти з надісланим. Для опису взаємодії програмних та апаратних інструментів використовується протокол мережі—це сукупність правил взаємодії об’єктів одноіменного рівня, при обміні даних між станцією—відправником і станцією—отримувачем.Методика кодування. Всі існуючі протоколи розроблені на базі еталонної моделі взаємодії відкритих систем ---наз. OST.Ця модель має 7 функціональних рівнів:1Фізичний –описує фізичне середовище мереж (кабель, міні проводи, космічний супутник), взамін він отримує дані як послідовність бітів;2---Канальний---виконує перетворення потоку бітів фізичного рівня у пакети(фрейми, кадри),які містять адресну інформацію. Тут відбувається перевірка коректності передачі даних;3---Мережевий---забезпечує передачу мережею пакетів сформованих між вузлами мереж. Тут вирішуються задачі вибору маршруту;4---Транспортний---відповідає за доставку повідомлень відповідно протоколу, виконує розбивку повідомлень в пакет мереженого розміру або їх збирання;5---Сеансовий—визначає метод встановлення зв’язку між двома системами. Тут виконується контроль отриманої інформації в повному обсязі; 6---Представлення даних---описує методи перетворення інформації( з одного формату в інший ,шифрування, кодування, стискання);7---Прикладний—відповідає за пердачу інформації від користувача до будь-якої мережі ресурсу, в залежності від параметрів встановлених протоколів цього рівня визначають продуктивність мережі вцілому.

2.Фізичні та логічні топології мереж.

Топології мережі-тип з’єднання комп-ів у мережу. Фізична топологія описує фізичну структуру складових частин мережі. Логічна топологія описує способи передачі пакетів даних в мережі, принципи контролю, тощо. Фізичному типові належить такі топології : 1--Загальні шини—при такому положенні всі комп-и з’єднуються послідовно. Такі мережі мають високу ефективність..2-- Зіркавключає центральний вузол(hub) або концентратор, до якого включають всі комп-и. Ці мережі мають велику надійність , але такий тип мережі має велику вартість.3-- Кільце – мережа, що складається із замкнутих в кільце комп-ів ,але всі комп-и з’єднані парою, а це—велика вартість. Як правило всі локальні мережі створюються шляхом комбінації всіх топологій.

Методи доступу до мережених каналів даних. Протоколи низького рівня :Логічні--Ethernet, Avechef, Token Ring, FDDI. ЦІ повідомлення пакетів реалізовують передачу повідомлень між комп-ми , при цьому не контролюється процес перенаправлення файлів, не включаючи засобів для перевірки передачі даних. Протоколи середнього рівня ,що відповідають транспортному рівню моделі NetBios, IPS/SPX,TCP/IP.Ці протоколи виконують функції: ініціювання зв’язку ; відправлення на отримання даних.

Безпека інформації. Засоби захисту інформації можна поділити на:1—захист від пошкоджень;2—захист від несанкціонованого доступу. Захист від пошкоджень має підгрупи:1-антивірусні програми; 2-резервування інформації(не тільки копіювання , але й збирання інформації в захищені місця);3-зберігання в територіально розподілених місцях;4-технічні засоби –UPS- пристрій безперебійного живлення;5-адміністративні засоби : дослідження та аналіз ризиків безпеки інформації, створення інструкцій, визначення стратегії резервування. Захист від несанкціонованого доступумає підгрупи:1—апаратно-програмні засоби: включає спеціальні графічні плати(виконується ідентифікація користувача), магнітні картки, пристрій введення паролю Active Card;2--- програмні засоби: вбудовані програми посилені в Windows 2000;3---біометричні засоби ауто ідентифікації: відбитки пальців, геометрія руки, динаміка підпису, близькість сітківки ока;4---адміністративні засоби: система електронних перепусток для персоналу та відвідувачів, система відеоспостерігання та відео реєстрації, розмеження доступу інформації, системний аналіз мережевого протоколу, ретельний підбір співробітників, навчання ,стажування, тренування, переатестація;5---технічні засоби захисту інформації: захист від підслуховування, захист від електромагнітного випромінювання (захисна плівка),неможливість відновлення вилучених даних(повне форматування диску).

 

3. Робота з Броузерами “Інтернет”

Основними броузерами Інтернет” є “Інтернет- Експлорер” та “Нетскейп- Навігатор”. Завантаження програм здійснюється як і інщих програм, які є додатками до Windows. За допомогою броузерів можна переглядати величезний обсяг відомостей, використовувати ці відомості у своїх документах чи зберігати їх у файлі свого компа.

Елементи головного вікна броузерів:

Рядок заголовка – налічує типові елементи лолатка Windows.

Рядок меню – надає доступ до фкнкцій необхідних у роботі з Нетскейп.

Панель інструментів – для швидкого доступу до найчастіше вживаних команд.

Область перегляду документа- частина вікна, у якій відображаються текст докумнта і всі доповнення до нього.

У рядку адреси вводимо потрібну нам адресу.

 

4. Пощук інформації в “Інтернет”

Пощук інформації в “Інтернет здійснюється за допомогою пошукових систем. Найвідоміші з них – Hotmail, Altavista, Rambler, Meta та ін. Для їх активізації необхідно ввести адресу пощукової системи у адресну строку броузера – Enter. Після завантаження головної сторінки необхідно ввести у спеціально призначеному полі назву інформації що нас цікавить – клік “Найти,” (наприклад “Дистанційна освіта”). Пошукова система видає перелік документів за даною тематикою.

Електронна пошта.

Для роботи Ел.П. використовуються програми OUTLOOK EXPRESS, INTERNET MAIL, NETSCAPE MESSENGER. Для створ. елект. повідомлення NETSCAPE MESSENGER неохідно активізувати команду Сообщеніє- Создать сообщеніє, у вікні “Составленія” в поле “Кому” заносять електронну адресу отримувача, в полі “Тема” визначають тему повідомлення(необов”язково), в цьому ж вікні створюємо сам текст повідомлення. Для нескладного форматування тексту(вирівнювання, зміна шрифту) вікно має відповідну панель. Після цього в меню файл активізуємо команду “Отпривити сообщеніє”, для отриманняповідомлень після завантаження NETSCAPE MESSENGER необхідно активізувати команди Файл-Отримати нову пошту, або кнопка “Отримати”. У вікні, що з”являється у лівій частині перелік кнопок, які містять невідправлені повідомлення. У правій верхній частині перелік отриманих повідомлень, якщо вони є. Кожний пункт цього переліку вміщує тему листа, дату, час. Для того щоб переглянути необхідно два рази клацнути мишею. Для зручності E-MAIL- програму підтримують функція введення книги адреси, в якій зберігаються адреси, що використовуються найчастіше. Для збереження адреси відкриваємо книгу адреси. Відкриваємо вікно: у вікні адресна книга у лівій частині з переліку існуючих вибирають потрібну адресну книгу або створюємо нову(команда Файл- Создать адресну книгу). Для внесення нової адреси(карточка активізуємо команду файл-Створити карточку або кнопка Карточка). Після цього вносять всі необхідні атрибути(прізвище,ім”я тощо), кнопка ОК, ENTER. І для використання адреси, що існують активізуємо команди Сообщеніє- Вибрати Получателей.

Створення WEB-сторінок.

WEB-сторінка – це тестовий файл, але написаний мовою HTML. Для перегляду таких файлів існують спеціальні браузери INTERNET EXPLORER, NETSCAPE COMMUNICATOR. Сама WEB-сторінка створюється у ВОРД чи БЛОКНОТІ. Після створення при зберіганні в імені такого файлу обов”язково розширення HTML. Файли HTML склад.з тегів – це вказівки браузера для визначення тієї чи іншої частини файлу. Теги бувають парні – для зазначення початку і кінця, одноелементні – для визначення дії. Основні команди: <HTML> …команда </HTML> - парний тег <HEAD>… </HEAD> - область заголовку документа. Якщо тег парний,то він має бути закритим. <TITLE>…. </TITLE> - заголовок вікна браузера <і> коментар для команд<p>…</p> - початок і кінець абзацу. <b>… </b> - форматуваня тексту у напівжирний шрифт, <l>… </l>- курсив, <u>… </u>- підкреслений шрифт, <ul>….</ul>- початок і кінець маркированого тексту, <ol>…</ol>-нумерований список,<li>….<li>- елемент тексту,<TABLE>…</TABLE>-початок і кінець таблиці, <TABLE BORDER>…</TABLE BORDER>- рамки таблиці,<TD>…<TD>-початок таблиці,<TR>… <TR>- початок\кінець рядка таблиці, <TH>…<TH>- заголовок стовця таблиці.

 

Visual Basic

1. Складові частини вікна

Visual Basic--потужна с-ма програмування, яка дозволяє створити складні програми, що працюють в середовищі Windows. Після активізації Microsoft Visual Basic з'являється вікно нового проекту. Проект-- це завершена програма, яка може складатись з декількох файлів. У вікні є вкладка NEW, що містить перелік кількох проектів. За умовчуванням активізується Standart. exe., кн. "Открыть", Новый проект. З'являється вікно: 1) General-- панель (зліва), яка містить набір елементів керування, які використовуються при створенні проекту, 2) Project -- панель (зправа), яка містить список елементів (файлів), що складають проект, 3) кнопки View Code, View Object (зправа зверху) для переходу у режим кодів і навпаки, 4) Properties- панель, де ми задаємо властивості кожному об'єкту проекту (назву, колір, розмір і т.д.), 5) Form Layout --розмежування форми на екрані, 6) Project --cама форма. Засоби керування використовуються для створення об'єктів у формі (командна кнопка, поле типу Label). Об'єкт --це елемент інтерфейса користувача, створений за допомогою засобів керування. У вікні властивостей можемо змінювати властивості.

2. Типи змінних

Змінна --місце розташування данних в програмі. Змінні можуть зберігати початкові значення, значення результатів розрахунків, значення властивостей. Змінну в програмі оголошують. При оголошенні визначають ім'я, тип і розмір змінної. Ім'я обов'язково починається з літери, вміщує до255 символів але не може містити крапок. Іменем не можуть бути стандартні назви (Label…) або ключові слова. За умовчуванням всі данні мають тип Variant. Типи змінних: Integer-2б; LongInteger-4б; Single-precision Floating point- 4б; Currency-8б; String-8б; Date-8б; Variant-16б-число, 22б+1б- символ. Для оголошення змінної використовується оператор DIM<ім'я змінної>[AS<тип>].

 

3. Функції InputBox, MsgBox та інші.

Ф-ія --це оператор, який виконує визначені дії і повертає результат роботи в програму. Ф-ія може мати 1 або декілька аргументів, які беруться в дужки і відокремлюються комами.

InputBox використовується для збереження вхідних даних. При використанні цієї ф-ії на екрані з'являється діалогове вікно із запитом для вводу значень, які присвоюються змінній, що є аргументом ф-ії. Заг. вигляд ф-ії: InputBox (арг.1[, арг.2,…])

MsgBoxвиводить у форму попередньо введені значення в діалоговому вікні. Заг. вигляд ф-ії: MsgBox (Messege [, Button][, Title]). Messege --повідомлення на екрані, Button --це число в залежності від значення якого змінюється вигляд діалового вікна (16- вікно з цим повідомленням, 64- інформаційне вікно, 3- у вікні з'явл. кн. Да, Нет, Отмена), Title-- текст в рядку заголовка вікна.

Інші:ABS(n)- абсолютне значення n,Cos(n)- косинус кута n, Exp(n)- константа, Log(n)- натуральний логарифм від n, Rnd(n)- генерація випадкового числа; Sgn(n)- повертає -1, якщо n<00, 0 якщо n=0, +1 якщо n>0; Sin(n)- синус, Sqr(n)- корінь квадратний, Tan(n)- тангенс, Val(n)- перетворення рядкової велчини в число, Str(n)- перетворює чисельне значення в рядкову величину.

Ф-ії для роботи з рядковими зм-ми:Ucase -перетворення всіх символів у верхній регістр (великі літери), Lcase - перетворення всіх символів у нижній регістр, Right -перетворення заданого числа символів починаючи від кінця рядка (Right ("Petrov", 2)="ov", Mid -повертання заданого числа символів починаючи з вказаної позиції (Мшв("Ivanenko",2,3)="van", String -повторення вказаного символа визначену кількість разів (String (4,"$")=$$$$, Asc -повертання кода для вказаного символа їз таблиці символів (Asc("R")=82, CHR -повертання символа для вказаного кода.

4. Умовні оператори

Умовні оператори використовуються в програмах для керування кодом виконання програми в залежності від значення умови, яка перевіряється. Результатом перевірки умови є значення TRUE або FALSE. І це значення може бути збережено у змінних типу Variant або Boolean. IF <умова> THEN <дія> (IF passw="100" THEN Load.Form). Якщо дія включає декілька операторів, тоді після THEN відбувається перехід на наступний рядок

IF passw="100" THEN

Load.Form1

Form1.show

End IF

У випадку коли дія повинна виконуватися при значенні умови FALSE використ. оператор

IF not passw="100" THEN

MsgBox "Пароль невірний"

Якщо умовний оператор має декілька умов, він наз. складним умовним оператором і має вигляд:

IF <умова1> THEN

<дія1>

ELSE IF <умова2> THEN

<дія2>

ELSE

<дія3>

End If.

 

Оператори цикла

Цикли типу For … Next. Такий тип циклів має у своїй конструкції змінний лічильник, значення для змінних лічильника в процесі використання циклу і кінцевого значення.

For < змінна = початкове значення >

то < кінцеве значення > [ Step <число>]

<група операторів>

Цикл використовується до тих пір поки поточне значення змінної лічильника буде дорівнювати кінцевому значенню.

Step – це те число, яке додається до змінної лічильника ( не обов´язково, якщо він відсутній значення змінюється на одиницю)

CLS

FOR I=1 TO IS step 3

PRINT I & “*****”

IF I=10 THEN EXIT FOR

NEXT

Створення меню

Меню створюється за допомогою редактора меню (MENU EDITOR) Який дозволяє додавати,вилучати, коректувати існуючі пункти меню, створювати нові пункти, додавати гарячі клавіші для виконання пунктів меню.

Гарячі клавіші CTRL+D

Пр. Створення меню для вибору варіантів перегляду данних:

Активують кнопку MENU EDITOR на панелі інструментів STANDART

CAPTION: визначають назву пункту меню

NAME: визначають ім´я, яке буде використовуватись в программі (програмні оператори)

кн.

NEXT: створення нового пункту меню

INSERT: додавання нового пункту меню у існуючий

DELETE: вилучення

Кнопки стрілки – для зміни рівня іерархії

Для створення гарячих клавіш – в полі CAPTION ДОДАТИ СИМВОЛ ПЕРЕД ТІЄЮ ЛІТЕРОЮ ЯКУ БУДУТЬ АКТИВУВАТИ (&) CTRL+B

1 Заповнюємо поле CAPTION (вибір).

2 NAME : mnu Case

кн. NEXT

Треба змінити рівень іерархії. Для створення вбудованної командної ’’кнопки’’ аналогічно створюємо всі пункти меню:

CAPTION NAME

Дата час mnu Date

День mnu Day

Час mnu Time

Рік mnu Year

Для виводу значень у формі створуємо об´єкт

LABEL Alignment (z-center)

Border Style (1 – Fixed Singl)

Caption – (пусто)

Font – Ms`Sans Serif Bold 16 point

Для додавання програмних операторів => кл. на Label, або кн. Code.

Щоб автоматично з`явились оператори треба із переліку об`єктів форми у списку верхньої частини вікна Code вибрати необхіний об`єкт

Private Sub mnu Date_Click ()

Label 1. Caption =Now

End Sub

 

Потім Private Sub mnu Day_Click ()

Label 1. Caption = Day (Date)

End Sub

 

Private Sub mnu Time_Click ()

Label 1. Caption=Hour (Time)

End Sub

 

Private Sub mnu Year_Click ()

Label 1. Caption=Year(Date)

End Sub

Створення і виконання програм.

Створення нової програми: Пуск-Програми-Візуал Бейсік-Вікно нового проекту-Вкладка New-Перелік декількох видів проектів-Обираємо Standart EXE-Открити-Створюємо програму.

Для створення завантажувального файлу програми виконуємо команди: File-Make project1.exe-Вводимо ім”я завантажувального файлу. Для запуску програми відкриваємо завантажувальний файл.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-22; просмотров: 366

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...