Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Використання функцій пошуку рішень

Цей засіб застосовується в випадках, коли необхідно знайти значення, яке залежить від цілого ряду значень. При цьому на змінення деяких значень можна накласти певні обмеження. Для реалізації треба ств. Цільову комірку, визначити діапазон комірок, які змінюються і діапазон обмежень. Цільова комірка – така, в якій містяться формули з посиланням на всі комірки діапазону, які включені до розрахунку. В цільову комірку встановлюємо курсор, ком. Сервіс – пошук рішення. У полі изменение ячейки вводимо діапазон комірок, що змінюються. Створюємо обмеження в групі ограничение, акт. Кн. Добавить. В вікні, що відкрилось, у полі Установление цели вводимо адресу комірки, на яку ми накладаємо обмеження. В інших полях встан. Умову. При ОК активізується попереднє вікно, при натисканні Добавить ств-ся інші обмеження: ком. Виполнить. з’являється вікно з повідомленням, що рішення знайдено або може бути. У переліку Тип отчета можна ств. Звіт за результатами: перемикач Результат, в якому виведені попередні і нові значення комірок, які змінююься.

Застосування принципів впропадження та зв’язування об’єктів.

2 основні шляхи: принципи OLE і DDE. DDE – це динамічний обмін даних (Dynamic Data Exchange). Дозволяє вставити частину іншого файлу у поточний додаток із встановленням зв’язку між даними. Наприклад, додати частину БД EXCEL (часто – відфільтровану) у WORD. Для цього виділяють потрібну частину таблиці EXCEL; копіюють в буфер обміну; встановлюють курсор у визначене місце дока WORD, далі активізують ком. Правка → Специальная вставка. У вікні, що з’являється – встановити зв’язок між значеннями 2-х додатків. Після внесення змін у додаток – джерело EXCEL, такі ж зміни відбуваються у WORD. Для редагування необхідно двічі клацнути на встановленому об’єкті; автоматично завантажується EXCEL. Абсолютно аналогічно відбувається і вставлення частини дока WORD у EXCEL. OLE (Object Link Edit) – ці ф-ції виконують вставлення цілих файлів інших документів. Пр.: вставити у таблицю EXCEL док, створений у WORD. Для цього у потрібну комірку EXCEL встановлюємо курсор, ком. Вставка → Объект, вкладка “Создание из файла”, кн. Обзор. Серед переліку вибираємо док WORD, кн. Вставить. У наступному вікні актив. параметр “Связь с файлом”, ОК. Вставляється цілий документ у EXCEL. Для редагування – двічі клацнути мишею на вставленому файлі. Активізується додаток-джерело. Аналогічно можна вставити таблицю EXCEL у WORD.

 

11.Використання функцій ДМИН, ДСРЗНАЧ, БДСУММ, БДСЧЕТ, БДПРОИЗВЕД при роботі з базами даних.

Ф-ції БД використовуються при розрахунку значень, які задовольняють певній умові. В Microsoft Excel є 12 функцій. Всі ф-ції мають три аргумента: БД (діапазон БД разом з назвами полів); поле (визначає те поле, для зн-нь якого відбувається розрахунок – номер поля, назва, або адреса, де знаходиться назва); критерій (інтервал комірок, який складається з назви поля та умови. Його потрібно створити перед початком розрахунку). Ф-ція ДМИН – для знаходження найменшого зн-ня заданого діапазону ячейок; ДСРЗНАЧ – сер. зн-ня; БДСУММ – загальна сума з-нь виділеного діапазону ячейок; БДСЧЕТ – підраховує к-сть всіх зн-нь у діапазоні; БДПРОИЗВЕД – добуток усіх зн-нь. Приклад: макс зн-ня поля. Для цього – створити критерій (назви 1-го рядку БД у вільний, під потрібною назвою - умову); курсор у вільну комірку; активізують Мастер Функций, у переліку категорій – “работа с БД”, вибрати ДМАКС.

Створення зведених таблиць.

Зведені таблиці використовуються для групування значень таблиці і виведення підсумкових значень по групах. Для створення необхідно: 1.встановити курсор в будь-яку комірку таблиці і активізувати Данные \ Свободная таблица. 1 вікно: визначають який діапазон значень активізує перемикач. “В списке или БД Microsoft excel”. Кнопка Далее. 2 вікно: вводять або перевіряють діапазон комірок для створення зведеної таблиці. Далее. 3 вікно: визначають стовпці, які буде мати зведена таблиця. Для цього перетягують із переліку кнопок в потрібну частину зведеної таблиці. В частину « Данные» перетягують назву стовпця, який розраховується. В полі « Операция» вміщено перелік всіх функцій , де вибираємо потрібну. Далее. Наступне вікно : активізуємо перемикач Новый лист або Существующий лист . при виборі Существующий лист визначають адресу комірки, з якої починається зведена таблиця.

ACCESS

 

1. Робота з таблицями, типи даних, умова для значень поля. Функція Мастер Подстановки,формати Вводу-Виводу.

В Access є три способи створення таблиць: шляхом вводу даних; за допомогою “конструктора” таблиць; за допомогою “мастера створення таблиць”.

Якщо ви не відображаєте ярлики нових об’єктів у вікні бази даних, то для сворення нової таблиці необхідно відкрити список таблиць натиснувши на ярлик “Таблицы”, а потім натиснути кнопку “Создать”, тоді з’являється діалогове вікно “Новая таблица” де ви і маєте вибрати спосіб створення таблиці.

Для створення таблиці шляхом вводу даних необхідно: 1. Відкрити вікно нової або існуючої бази даних і в ньому відкрити список таблиць. 2. Виділити у списку таблиць ярлик (“Создание таблиц путем ввода даннях”) з’являється порожня таблиця зі стандартними назвами стовпців: Поле 1, Поле 2, і т.д. 3. У поля цієї таблиці необхідно внести необхідні дані. Тип даних в одному полі повинен бути однаковим. 4. Можна ввести свої власні заголовки стовпців, для цього натисніть правою кнопкою миші по заголовку стовпця і виберіть із контекстного меню команду “Переименовать столбец”. 5. По закінченню вводу даних натисніть кнопку “Закрыть”. 6. У відповідь на запитання Сохранить изменения макета или структурі таблицы <имя таблицы >?Натиснути кнопку “Да”. 7. У вікні “Сохранение” у полі “Имя таблицы” ввести ім’я нової таблиці і натиснути кнопку “ОК”. 8. У Access з’явиться повідомлення “Ключевые поля не заданы” і запитання Создать ключевое поле сей час натиснути кнопку “Нет” чи “Да”.

Використання функції “Мастер подстановки”. Зформувати стовбець підстановок для поля допомогає “Мастер подстановок”.Для того щоб його використовувати необхідно: 1. Відкрити таблицю в режимі конструктора. 2. Виділити поле і вибрати зі списку у стовпці “Тип даных” значення “Мастер подстановок”.3. У відкритому вікні “Мастер подстановок” вибрати спосіб задання значень: Объект «столбец подстановки» будет использовать значения из таблицы или запроса потім натиснути кнопку “Далее”. 4. У наступному вікні модна вибрати зі списку таблицю чи запитз якого буде здійснюватись підстановка та натиснути кнопку “Далее”. 5. У списку “Доступные поля” вводяться усі поля таблиці. 6. Продивитись стовпець підстановки, за допомогою переміщення межі вибрати ширину стовпця, а також встановити прапорець “Скрыть ключевое поле”. 7. Ввести назву стовпця підстановок і натиснути на кнопку “Готово”.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-22

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...