Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


РОЗДІЛ II. ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ

 

Стаття 10. Форми використання об'єктів тваринного світу.

Використання об'єктів тваринного світу здійснюється на праві власності і праві користування.

 

Стаття 11. Загальне використання тваринного світу.

 

Громадянам гарантується право загального використання тваринного світу для задоволення життєво необхідних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних тощо) безплатно. Загальне використання здійснюється без вилучення об'єктів тваринного світу з природного середовища (за винятком любительського і спортивного рибальства у водоймах загального користування).

У порядку загального використання тваринного світу здійснюється користування корисними властивостями життєдіяльності тварин - природних санітарів середовища, запилювачів рослин та інших, використання об'єктів тваринного світу у наукових, культурно-освітніх, виховних, естетичних та інших цілях, передбачених законодавством України.

Під час здійснення загального використання тваринного світу забороняється знищення тварин, руйнування їх житла та інших споруд (нор, хаток, лігва, гнізд, мурашників, бобрових загат і таке інше), порушення середовища перебування тварин і погіршення умов їх розмноження.

 

Стаття 12. Спеціальне використання тваринного світу.

 

До спеціального використання належать усі види користування тваринним світом (за винятком любительського і спортивного рибальства у водоймах загального користування), що здійснюються з їх вилученням (добуванням, збиранням і таке інше) з природного середовища.

Спеціальне використання тваринного світу в порядку ведення мисливського і рибного господарства здійснюється з наданням підприємствам, установам, організаціям і громадянам права користування мисливськими угіддями та рибогосподарськими водоймами. Спеціальне використання тваринного світу здійснюється лише за спеціальними дозволами, що видаються в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України.

Ця вимога поширюється також на власників чи користувачів земельними ділянками, на яких перебувають (знаходяться) об'єкти тваринного світу.

 

Стаття 13. Види використання об'єктів тваринного світу.

 

За умови додержання вимог цього Закону, інших актів законодавства України можуть здійснюватися такі види використання об'єктів тваринного світу:

мисливство;

рибальство, включаючи добування водних безхребетних тварин і морських ссавців; використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях; використання корисних властивостей життєдіяльності тварин - природних санітарів середовища, запилювачів рослин та інших; використання тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності; добування диких тварин з метою утримання і розведення в неволі чи напіввільних умовах для комерційних та інших цілей. Законодавством України можуть бути передбачені й інші види використання об'єктів тваринного світу.

 

Стаття 14. Мисливство.

 

Мисливством вважається добування диких звірів і птахів, що перебувають у стані природної волі в межах мисливських угідь з метою задоволення матеріальних, рекреаційних та інших потреб громадян і народного господарства. Мисливство здійснюється шляхом промислового добування та любительського і спортивного полювання на мисливських звірів і птахів. З метою організації та ведення мисливського господарства юридичним і фізичним особам надаються у користування спеціально визначені для цього мисливські угіддя.

 

 

Стаття 15. Надання у користування мисливських угідь

 

Мисливські угіддя для ведення мисливського господарства надаються у користування Верховною Радою Республіки Крим та обласними Радами народних депутатів за поданням спеціально уповноважених державних органів у галузі ведення мисливського господарства і за погодженням з місцевими Радами народних депутатів, органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та власниками або користувачами земельних ділянок. Спеціально уповноваженим державним органом у галузі ведення мисливського господарства є Міністерство лісового господарства України та його органи на місцях. Надання у користування, в тому числі в оренду, мисливських угідь здійснюється на строк не менше 15 років. Користувачі мисливських угідь мають переважне право на поновлення строку користування.Порядок ведення мисливського господарства встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 16. Полювання.

 

Полювання в межах мисливських угідь здійснюється громадянами, які досягли 18-річного віку й одержали у встановленому порядку дозволи на добування мисливських тварин. Порядок здійснення полювання визначається Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 17. Рибальство.

 

Рибальством вважається промислове добування риби, водних безхребетних і морських ссавців, а також любительське і спортивне рибальство та добування водних безхребетних у рибогосподарських водоймах. Правила й об'єкти рибальства, порядок надання у користування рибогосподарських водойм, а також вимоги щодо ведення рибного господарства визначаються в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. Спеціально уповноваженими державними органами у галузі ведення рибного господарства і рибної промисловості є Державний комітет України з рибного господарства і рибної промисловості та його органи на місцях.

 

Стаття 18. Ведення промислового рибальства та промислу водних безхребетних і морських ссавців.

 

У порядку спеціального використання об'єктів тваринного світу підприємствам, установам, організаціям і громадянам надається право ведення промислового рибальства та промислу водних безхребетних і морських ссавців на промислових ділянках рибогосподарських водойм, до яких належать всі поверхневі, територіальні та внутрішні морські води, які використовуються (можуть використовуватися) для промислового добування риби та інших об'єктів водного промислу або мають значення для відтворення їх запасів, а також у виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України.

Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані виконувати вимоги, передбачені статтею 26 цього Закону, а також здійснювати за погодженням з органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та Державного комітету України з рибного господарства і рибної промисловості рибоохоронні та меліоративно-технічні заходи, що забезпечують поліпшення стану водойм і умов відтворення риби та інших водних організмів, проводити роботу щодо штучного відтворення цінних видів риби, а також утримувати в належному санітарному стані берегові ділянки в місцях рибальства.

 

Стаття 19. Любительське і спортивне рибальство.

 

У порядку загального використання об'єктів тваринного світу громадянам дозволяється безплатне любительське і спортивне рибальство та добування водних безхребетних для особистого споживання у визначених для цих цілей водоймах загального користування і за умови додержання встановлених правил рибальства і водокористування.

В інших випадках любительське і спортивне рибальство та добування водних безхребетних здійснюється на праві спеціального використання об'єктів тваринного світу у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 20. Використання об'єктів тваринного світу у наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях.

 

Використання об'єктів тваринного світу, які перебувають у стані природної волі, у наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях здійснюється підприємствами, установами, організаціями та громадянами безплатно і без відповідних дозволів, якщо при цьому об'єкти тваринного світу не вилучаються (в тому числі тимчасово) із природного середовища, тваринам та середовищу їх перебування не завдається шкоди, не порушуються права власників та користувачів природних ресурсів.

Використання об'єктів тваринного світу, які перебувають у стані неволі чи напіввільних умовах, для наукових, культурно-освітніх, виховних і естетичних цілей може здійснюватися за плату без вилучення тварин із середовища їх перебування.

Вилучення об'єктів тваринного світу у наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях із природного середовища допускається тільки за спеціальними дозволами, що видаються згідно з правилами, що встановлюються Міністерством охорони навколишнього природного середовища України.

У разі необхідності Міністерство охорони навколишнього природного середовища України та його органи на місцях можуть встановлювати обмеження, а також постійну чи тимчасову заборону використання об'єктів тваринного світу або вилучення об'єктів тваринного світу у наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях.

Підприємства, установи, організації та громадяни, які в зазначених цілях вилучають об'єкти тваринного світу з природного середовища, зобов'язані забезпечувати комплексне використання їх і збереження для подальших наукових досліджень добутого зоологічного матеріалу.

 

Стаття 21. Використання корисних властивостей життєдіяльності тварин.

 

Використання корисних властивостей життєдіяльності тварин - природних санітарів середовища, запилювачів рослин та інших допускається тільки без їх вилучення та знищення, погіршення середовища їх перебування і без заподіяння тваринам іншої шкоди.

 

Стаття 22. Використання тварин з метою одержання продуктів їх життєдіяльності

 

Використання тварин з метою одержання продуктів їх життєдіяльності (меду і воску диких бджіл тощо) допускається тільки без вилучення та знищення тварин і без погіршення середовища їх перебування.

Використання тварин з метою одержання продуктів їх життєдіяльності здійснюється за правилами, що встановлюються Міністерством охорони навколишнього природного середовища України.

 

Стаття 23. Добування диких тварин з метою утримання і розведення у неволі чи напіввільних умовах.

 

Підприємствам, установам, організаціям і громадянам дозволяється добування (придбання) диких тварин з метою утримання і розведення в неволі чи напіввільних умовах для отримання продуктів їх життєдіяльності, у комерційних та інших цілях.

Правила добування (придбання) диких тварин для зазначених цілей встановлюються Міністерством охорони навколишнього природного середовища України.

Тварини (крім занесених до Червоної книги України), вилучені з природного середовища за спеціальним дозволом та за визначену у встановленому порядку плату, є власністю підприємств, установ, організацій та громадян, яким цей дозвіл було видано.

Дикі тварини, що утримуються підприємствами, установами, організаціями та громадянами в неволі чи напіввільних умовах без дозволу на вилучення їх з природного середовища та інших документів, що засвідчують законність їх набуття, вважаються незаконно набутими.

Придбання диких тварин у підриємств, установ, організацій та громадян, які не мають дозволу на їх добування або документів про придбання, забороняється.

Перелік диких тварин, яких дозволено підприємствам, установам, організаціям та громадянам утримувати і розводити в неволі чи напіввільних умовах, а також вимоги щодо умов утримання цих тварин, їх охорони та використання встановлюються Міністерством охорони навколишнього природного середовища України.

 

Стаття 24. Регулювання чисельності тварин.

 

З метою охорони здоров'я і безпеки населення, запобігання захворюванням сільськогосподарських та інших свійських тварин, відвернення заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу і народному господарству проводяться заходи, спрямовані на регулювання чисельності окремих видів диких тварин.

Ці заходи повинні здійснюватися способами, які б не допускали заподіяння шкоди іншим видам тварин і забезпечували збереження середовища перебування тварин.

Види диких тварин, чисельність яких підлягає регулюванню, порядок проведення відповідних заходів визначаються органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України з урахуванням висновків наукових організацій та заінтересованих державних органів.

 

Стаття 25. Права користувачів об'єктами тваринного світу.

 

Користувачі мають право:

у встановленому порядку здійснювати спеціальне використання об'єктів тваринного світу; власності на добуті в законному порядку об'єкти тваринного світу і доходи від їх реалізації; оскаржувати у встановленому порядку рішення державних органів і посадових осіб, що порушують їх права на використання об'єктів тваринного світу.

Підприємства, установи, організації та громадяни, які здійснюють ведення мисливського і рибного господарства, мають також право брати участь у вирішенні питань охорони і використання об'єктів тваринного світу, що знаходяться на території закріплених за ними мисливських угідь та рибогосподарських водойм.

Підприємства, установи, організації та громадяни користуються й іншими правами щодо використання об'єктів тваринного світу, передбаченими законодавством України.

Права підприємств, установ, організацій та громадян щодо використання об'єктів тваринного світу можуть бути обмежені законодавчими актами України.

 

Стаття 26. Обов'язки користувачів об'єктами тваринного світу.

 

Користувачі зобов'язані:

додержувати встановлених правил, норм, лімітів і строків використання об'єктів тваринного світу;

використовувати тваринний світ способами, що не допускають порушення цілісності природних угруповань і забезпечують збереження тварин, яких не дозволено використовувати;

безперешкодно допускати до перевірки всіх об'єктів, де утримуються, перероблюються та реалізуються об'єкти тваринного світу, представників органів, що здійснюють державний контроль за охороною і використанням тваринного світу, своєчасно виконувати їх законні вимоги та розпорядження.

Користувачі зобов'язані своєчасно вносити плату за використання об'єктів тваринного світу.

Підприємства, установи, організації та громадяни, які здійснюють ведення мисливського та рибного господарства, крім цього, зобов'язані:

раціонально використовувати об'єкти тваринного світу, не допускати погіршення екологічного стану середовища перебування тварин внаслідок власної діяльності, застосовувати природоохоронні технології під час здійснення виробничих процесів;

проводити первинний облік чисельності і використання диких тварин, вивчати їх стан та характеристики угідь, де перебувають об'єкти тваринного світу, і у встановленому порядку подавати цю інформацію органам, що здійснюють державний облік тварин та облік їх використання, ведення державного кадастру і моніторингу тваринного світу;

проводити комплексні заходи, спрямовані на відтворення, в тому числі штучне, диких тварин, збереження і поліпшення середовища їх перебування;

здійснювати заходи щодо виконання загальнодержавних, регіональних і місцевих екологічних програм з питань охорони тваринного світу;

негайно інформувати природоохоронні органи, ветеринарні, санітарно-епідеміологічні служби про виявлення захворювань тварин, погіршення стану середовища їх перебування, виникнення загрози знищення та випадки загибелі тварин, здійснювати комплексні заходи щодо профілактики і боротьби з захворюваннями.

В межах закріпленої території здійснювати охорону об'єктів тваринного світу, дотримувати режиму охорони видів тварин, занесених до Червоної книги України і до переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні на території Республіки Крим та областей;

самостійно припиняти використання об'єктів тваринного світу в разі погіршення їх стану та умов існування, зниження відтворюючої здатності та виникнення загрози знищення тварин, негайно вживати заходів до усунення негативного впливу на тварин і середовище їх перебування.

Підприємства, установи, організації та громадяни, які використовують об'єкти тваринного світу, зобов'язані виконувати й інші обов'язки щодо охорони і використання тваринного світу відповідно до законодавства України.

 

Стаття 27. Плата за спеціальне використання об'єктів тваринного світу.

 

Спеціальне використання об'єктів тваринного світу здійснюється за плату.

Розмір плати встановлюється залежно від виду, мети та обсягів використання об'єктів тваринного світу, розповсюдженості та цінності, з урахуванням місцеположення, якості, біотичної продуктивності території та інших екологічних, а також економічних факторів.

Порядок визначення плати та пільги щодо платежів за спеціальне використання об'єктів тваринного світу встановлюються Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 28. Умови і підстави припинення права спеціального використання об'єктів тваринного світу.

 

Право спеціального використання об'єктів тваринного світу припиняється в разі:

закінчення строку, на який було надано дозвіл на використання;

відпадання потреби у використанні або добровільної відмови від нього;

припинення діяльності підприємств, установ, організацій та громадян, які використовували об'єкти тваринного світу;

порушення порядку спеціального використання об'єктів тваринного світу.

Право використання об'єктів тваринного світу може бути також припинено в разі систематичного невиконання підприємствами, установами, організаціями та громадянами встановлених правил, норм та інших вимог або договірних обов'язків щодо охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.

Припинення права спеціального використання об'єктів тваринного світу здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про охорону навколишнього природного середовища, шляхом анулювання спеціального дозволу.

Припинення права спеціального використання об'єктів тваринного світу не звільняє від зобов'язань щодо відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону і використання тваринного світу.

 

Стаття 29. Припинення права власності на об'єкти тваринного світу.

 

Право колективної та приватної власності на об'єкти тваринного світу припиняється у разі:

жорстокого поводження з дикими тваринами;

встановлення законодавчими актами України заборони щодо перебування у колективній або приватній власності окремих об'єктів тваринного світу.

Право колективної та приватної власності на об'єкти тваринного світу припиняється і в інших випадках, передбачених законодавством України.

Припинення права власності на об'єкти тваринного світу у випадках, передбачених абзацом другим частини першої цієї статті, провадиться в судовому порядку за позовами органів контролю в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу або прокурора.

 

Стаття 30. Гарантії і захист прав власників і користувачів об'єктами тваринного світу.

 

Збитки, заподіяні власникам і користувачам об'єктами тваринного світу, підлягають відшкодуванню в порядку, передбаченому законодавством України.

У разі припинення права спеціального використання об'єктів тваринного світу з підстав, не передбачених статтею 28 цього Закону, підприємствам, установам, організаціям та громадянам, яким було надано це право, надається рівноцінна можливість здійснення свого права.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-28

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...