Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


РОЗДІЛ V. КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ

 

 

Стаття 52. Державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.

Державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу здійснюється Кабінетом Міністрів України, Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та його органами на місцях, місцевими органами державної виконавчої влади, іншими державними органами, а також органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства України.

Порядок здійснення державного контролю за охороною, використанням і відтворенням тваринного світу визначається цим Законом та іншими актами закодавства України.

 

 

Стаття 53. Громадський контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.

 

Громадський контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу здійснюється громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища.

Повноваження громадських інспекторів у галузі контролю за охороною, використанням і відтворенням тваринного світу визначаються відповідно до положення, що затверджується Міністерством охорони навколишнього природного середовища України.

 

Стаття 54. Компетенція спеціально уповноважених державних органів щодо контролю за охороною, використанням і відтворенням тваринного світу.

 

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України і його органи на місцях мають право:

координувати роботу інших спеціально уповноважених органів державної виконавчої влади в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу та здійснювати контроль за діяльністю підприємств, установ, організацій і громадян у галузі охорони,використання і відтворення об'єктів тваринного світу;

контролювати додержання встановленого порядку обліку тварин та обліку їх використання;

вимагати від фізичних та юридичних осіб усунення порушень законодавства у галузі охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу;

припиняти у встановленому порядку використання об'єктів тваринного світу, яке ведеться з порушенням законодавства;

у встановленому порядку зупиняти тимчасово роботи, під час проведення яких порушуються правила, норми та інші вимоги щодо охорони і використання тваринного світу, середовища перебування, умов розмноження і шляхів міграції тварин, до усунення порушень;

припиняти незаконні дії або анулювати дозволи та встановлювати обмеження на добування, всі види використання, утримання, реалізацію, вивезення з України і ввезення на її територію диких тварин;

здійснювати контроль за торгівлею мисливськими трофеями і виготовленням виробів з них;

подавати позови про відшкодування збитків і втрат, заподіяних підприємствами, установами, організаціями та громадянами внаслідок порушення законодавства про охорону, використання і відтворення об'єктів тваринного світу.

Органи Міністерства охорони навколишнього природного середовища України мають й інші права відповідно до законодавства України.

 

Стаття 55. Права посадових осіб органів контролю та управління в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.

 

Посадові особи спеціально уповноважених державних органів контролю та управління в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу відповідно до законодавства мають право:

давати обов'язкові до виконання вказівки (приписи) про усунення порушень у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;

перевіряти документи на право використання об'єктів тваринного світу, зупиняти транспортні (плавучі) засоби та проводити огляд речей, транспортних засобів і суден, знарядь полювання і рибальства, добутої продукції та інших предметів;

доставляти осіб, що порушують законодавство у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, в органи внутрішніх справ, місцеві органи влади;

вилучати у осіб, що порушують законодавство в галузі охорони і використання тваринного світу, знаряддя добування тварин (в тому числі рибних запасів), плавучі і транспортні засоби, обладнання та предмети, що були знаряддям правопорушення, незаконно добуту продукцію, а також відповідні документи;

проводити фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для попередження і розкриття порушень законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;

викликати громадян та посадових осіб для дачі усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;

складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення в галузі охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу.

Для здійснення державного контролю за охороною, використанням і відтворенням тваринного світу у Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України та його органах на місцях можуть створюватися спеціальні підрозділи.

Під час виконання службових обов'язків державні інспектори спеціальних підрозділів мають право на носіння форми встановленого зразка, а також табельної зброї та інших спеціальних засобів відповідно до законодавства України.

Держані інспектори спеціальних підрозділів підлягають обов'язковому спеціальному страхуванню. Держава гарантує їм соціальний захист.

Порядок та умови страхування державних інспекторів спеціальних підрозділів та їх соціального захисту встановлюються Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 56. Правовий захист працівників, які здійснюють охорону і контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.

 

Працівникам підприємств, установ та організацій, які здійснюють охорону і контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, гарантується правовий захист їх честі, гідності, здоров'я та життя відповідно до законодавства України.

 

Стаття 57. Стимулювання в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу

 

Порядок стимулювання працівників спеціально уповноважених державних органів та громадських інспекторів у галузі охорони,використання і відтворення тваринного світу встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-28

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...