Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


ІІІ Розділ «Особливості митного контролю і митного оформлення товарів, що поміщуються у митний режим знищення або руйнування».

Здійснення контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, є одними із основних завдань, які виконують митні органи, що закріплене в Митному Кодексі України. Тому, законодавство має закріпити ті нюанси, які є в тому чи іншому митному режимі. Отже, в ІІІ Розділі наказу ДМСУ передбачені наступні особливості митного контролю та митного оформлення в митному режимі знищення або руйнування:

1) декларування товарів, що поміщаються у митний режим знищення або руйнування здійснюється шляхом заповнення вантажної митної декларації;

2) операції зі знищення або руйнування товарів проводяться під митним контролем.

Зазначені операції проводяться після прийняття митним органом вантажної митної декларації до митного оформлення.

3) для проведення на підприємстві, що здійснює знищення або руйнування товарів, операцій зі знищення або руйнування товарів, заявлених у митний режим знищення або руйнування, на території цього підприємства створюється зона митного контролю, у межах якої забезпечений належний режим з метою унеможливлення вилучення або підміни товарів.

Зона митного контролю створюється у місцях, де безпосередньо будуть проводитися операції зі знищення або руйнування товарів, їх зберігання до моменту знищення або руйнування, зберігання відходів та/або залишків знищення або руйнування до завершення митних процедур у повному обсязі.

З метою забезпечення дотримання режиму зони митного контролю митний орган має право встановлювати відповідно до законодавства правила щодо підтримання режиму зони митного контролю у місцях, де безпосередньо будуть проводитися операції зі знищення або руйнування товарів, їх зберігання до моменту знищення або руйнування, зберігання відходів та/або залишків знищення або руйнування до завершення митних процедур у повному обсязі.

4) під час проведення операцій зі знищення або руйнування товарів повинні бути присутніми:

· власник товару або вповноважена ним особа;

· посадова особа підприємства, що здійснює операції зі знищення або руйнування товарів (якщо знищення або руйнування здійснюватиметься підприємством);

· представники служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил (за узгодженням з начальником цієї служби), підрозділу внутрішньої безпеки (за дорученням Управління внутрішньої безпеки Держмитслужби або в разі погодження керівництвом митниці їх участі), посадова особа, відповідальна за здійснення контролю за переміщенням через митний кордон товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності (у разі знищення або руйнування контрафактних товарів).

5) за фактом знищення або руйнування посадовою особою, що проводить митне оформлення, складається акт про знищення або руйнування товарів, встановленої.

6) у випадках, визначених законодавством, власник товарів або вповноважена ним особа забезпечує присутність під час проведення операцій зі знищення або руйнування товарів посадових осіб інших органів державної влади.

7) відповідно до вимог, визначених Кабінетом Міністрів України чи спеціально вповноваженими центральними органами державної влади відповідно до їх компетенції, здійснюється знищення або руйнування таких товарів, як:

· лікарські й наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори;

· обладнання для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

· неякісна й небезпечна продукція;

· неякісні або не придатні до споживання товари (предмети) гуманітарної допомоги;

· військова, мисливська, спортивна вогнепальна зброя та боєприпаси до неї;

· холодна й пневматична зброя;

· вибухові речовини;

· спеціальні засоби, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, засоби індивідуального захисту, засоби активної оборони й засоби для виконання спеціальних операцій і оперативно-розшукових заходів.

 

8) відходи та/або залишки знищення або руйнування, які утворилися в результаті знищення або руйнування товарів, перебувають під митним контролем до моменту поміщення їх у відповідний митний режим у порядку, встановленому для товарів, увезених на митну територію України (крім відходів знищення або руйнування, які підлягають видаленню відповідно до законодавства). Такі відходи та залишки повинні бути поміщені у відповідний митний режим не пізніше 10 діб з дня підписання Акта.

9) митні органи не відшкодовують перевізнику, власникові митного ліцензійного складу, складу тимчасового зберігання чи іншим особам будь-які витрати, пов'язані з транспортуванням, зберіганням товарів, здійсненням вантажних та інших операцій з ними, при здійсненні митного контролю й митного оформлення цих товарів у митному режимі знищення або руйнування. [10]

Наведені вище положення явно вказують на те, що чинні нормативно-правові акти з регулювання даного питання потребує серйозних доповнень. (Це вказує на те, що ви продублювали норми наказу ДМСУ, який втратив чинність)

Також чинне законодавство України має містити загальні критерії, для підприємств, зможуть здійснювати операції зі знищення або руйнування, підстави отримання ліцензії на таку діяльність, порядок проходження атестації.

Крім того, має бути розтлумачене поняття «операцій зі знищення або руйнування», які засобами та способами здійснюватимуться. Яких принципи законодавства мають дотримуватися. (Ви вичитували написане?)

Щодо відходів (залишків), що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів і складових, які не були знищенні та зруйновані, то за наявності господарської цінності, вони мають бути поміщені протягом 10 днів від дати знищення товарів у відповідний митний режим, як іноземні товари, що перебувають під митним контролем.

Відходи, що не мають господарської цінності та не можуть бути утилізовані, підлягають видаленню відповідно до законодавства України, які українські товари підприємством, яке здійснило дані операції.

Видалення здійснюється наступним чином:

 

А. Операції, які не призводять до можливої рекуперації, рециркуляції, утилізації, прямого повторного чи альтернативного використання відходів:

· Поховання в землі чи скидання на землю;

· Обробка грунту;

· Закачування на глибину;

· Скидання у поверхневі водойми;

· Скидання на спеціально обладнані звалища;

· Скидання у водойми, крім морів/океанів;

· Скидання у моря/океани, в тому числі поховання на морському дні

· Біологічна обробка;

· Фізико-хімічна обробка;

· Спалювання на суші

· Спалювання в морі

· Постійне зберігання;

· Змішування чи перемішування до початку будь-якої з операцій, зазначених у розділі А;

· Переупаковування до початку будь-якої з операцій, зазначених у розділі А; Зберігання до будь-якої з операцій, зазначених у розділі А.

 

Б. Операції, які можуть призвести до рекуперації, рециркуляції, утилізації, прямого повторного чи альтернативного використання:

· Використання у вигляді палива;

· Утилізація/регенерація розчинників;

· Рециркуляція/утилізація органічних речовин, що не застосовуються як розчинники;

· Рециркуляція/утилізація металів та їх сполук;

· Рециркуляція/утилізація інших неорганічних матеріалів;

· Регенерація кислот та основ;

· Рекуперація компонентів, що використовуються для зменшення забруднення;

· Рекуперація компонентів каталізаторів;

· Повторна перегонка використаних нафтопродуктів чи інше повторне їх використання;

· Обробка грунту, що справляє позитивний вплив на землеробство чи поліпшує екологічну обстановку;

· Акумулювання матеріалу для здійснення будь-якої операції, зазначеної у розділі Б. [8]

 

 

2.2 Приписи, заборони й обмеження в митному режимі знищення або руйнування.

Приписи у митному режими знищення або руйнування;

Обов’язковими приписами митних органів для поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування є:

· подання митному органу письмової заяви про розміщення товарів у митний режим знищення або руйнування;

· наявність товарів, які за своїми критеріями відповідають таким, що можуть бути поміщені у даний митний режим;

· в митний режим знищення або руйнування можуть бути поміщені іноземні товари відповідно пункту 61 Митного Кодексу України або товари, що втратили статус українських;

· наявність дозволу від митного органу на поміщення даних товарів у митний режим знищення або руйнування;

· наявність дозволів від спеціально уповноважених органів виконавчої влади, які здійснюють контроль за знищенням або руйнуванням окремих категорій товарів, визначених діючим законодавством України, разом з митними органами;

· наявність атестованого підприємства, з діючою ліцензію на проведення операцій зі знищення або руйнування;

· огляд підприємства, яке буде проводити операції зі знищення або руйнування митними органами;

· створення зони митного контролю на території такого підприємства, що унеможливлюватиме надходження (вилучення) товарів поза митним контролем;

· створення спеціально визначеної огородженої території підприємства, на якій буде здійснюватися складування відходів (залишків);

· під час проведення операцій зі знищення або руйнування товарів мають бути присутніми: власник товару або уповноважена ним особа, посадова особа підприємства, що здійснюватиме операції зі знищення або руйнування, посадова особа митного органу, яка надала дозвіл на проведення операцій зі знищення або руйнування, а також інші особи, передбачені законодавством України;

· складання за фактом знищення або руйнування товарів Акту встановленої форми про знищення або руйнування, що підписується власником товарів або уповноваженою ним особою, посадовою особою підприємства, посадовими особами митного органу, що здійснювали контроль за проведенням операцій зі знищення або руйнування, посадовими особами органів державної влади, які надали дозвіл на знищення або руйнування товарів;

· обов’язкове поміщення залишків(відходів), що утворилися і мають господарську цінність у відповідний митний режим; повна утилізація залишків (відходів), що не мають господарського значення, відповідно до діючого законодавства України.

· обов’язковий штамп митного органу на відхода (залишках) "Пiд митним контролем". [1] [2, - 115-116 с.]

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...